Bài giảng Quản lý chi phí dự án - PGS.TS. Lưu Trường Văn

123 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 11:38

Bài giảng gồm có những nội dung cơ bản sau: Nguyên tắc quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, lập tổng mức đầu tư, điều kiện năng lực của các tổ chức cá nhân tư vấn quản lý chi phí, quyền và trách nhiệm các bên trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo. QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN Tài liệu lưu hành nội phục vụ cho lớp “Bồi dưỡng kiến thức kỹ QLDA” Giảng viên: PGS.TS Lưu Trường Văn Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn • • • • • • • Họ tên: LƯU TRƯỜNG VĂN Năm sinh: 1965 Giáo dục: Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng, Đại học Bách Khoa, 1991 Tốt nghiệp chương trình đào tạo kinh tế Fulbright (FETP) “Kinh tế học ứng dụng cho phân tích sách”, 1998 Tốt nghieäp Master of Engineering in Construction Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, 2002 Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật & Quản lý xây dựng taïi Pukyong National University (PKNU),Busan, Korea, 2-2009 Lónh vực nghiên cứu: Quản lý dự án, Phân tích thẩm định đầu tư XD - bất động sản Email: luutruongvan@gmail.com Di động: 0972016505 Website: http://sites.google.com/site/luutruongvan/ Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn A Nguyên tắc quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình Giảng viên: TS Lưu Trường Văn Tài liệu lưu hành nội Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH cơng tác quan tâm chủ yếu đến chi phí nguồn lực cần thiết để hoàn thành hoạt động cho dự án gồm trình cần thiết để đảm bảo dự án hoàn thành ngân sách phê duyệt Việc lập, thẩm định, điều chỉnh chi phí dự án nguồn vốn nhà nước thực theo quy định Luật Xây dựng, Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14-12-2009, Nghị định 12/2009/NĐCP, Nghị định 83/2009/NĐ-CP, Thông tư 04/2010/TTBXD, … Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn CÁC HÌNH THỨC Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình biểu thị qua: Quản lý tổng mức đầu tư Quản lý tổng dự tốn, dự tốn cơng trình Quản lý tạm ứng Quản lý tốn, toán vốn đầu tư Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn Quản lý tổng mức đầu tư Xem KIỂM SỐT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Quản lý tổng dự tốn, dự tốn cơng trình KIỂM SỐT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn Quản lý tạm ứng Mức tạm ứng tối đa bao nhiêu? Mức tạm ứng tối thiểu bao nhiêu? Thu hồi tiền tạm ứng nào? Làm để đảm bảo bên B triển khai công việc sau nhận tiền tạm ứng? Xem Nghị định 48/2010/NĐ-CP để trả lời câu hỏi 1, 2, & Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn Quản lý tạm ứng: Mức tạm ứng tối thiểu bao nhiêu? Khoản 4, Điều 17, Nghị định 48/2010/NĐ-CP: a) Đối với hợp đồng tư vấn 25% giá hợp đồng; b) Đối với hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình: - 10% giá hợp đồng hợp đồng có giá trị 50 tỷ đồng; - 15% giá hợp đồng hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng; - 20% giá hợp đồng hợp đồng có giá trị 10 tỷ đồng; ………… Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn Quản lý tạm ứng: Mức tạm ứng tối đa bao nhiêu? Khoản 5, Điều 17, Nghị định 48/2010/NĐ-CP: Mức tạm ứng tối đa 50% giá hợp đồng, trường hợp đặc biệt phải Người định đầu tư cho phép Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn Quản lý tạm ứng: Thu hồi tiền tạm ứng nào? Khoản 6, Điều 17, Nghị định 48/2010/NĐ-CP: Tiền tạm ứng bắt đầu thu hồi từ lần toán đầu tiên, mức thu hồi lần hai bên thống ghi hợp đồng, kết thúc thu hồi giá trị toán đạt 80% giá hợp đồng Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 10 • Cơ sở pháp lý: Điều 14 + Điều 15, Thơng tư 04/2010/TT-BXD • Chủ đầu tư (CĐT) tổ chức thẩm định dự tốn cơng trình (DTCT) • CĐT phê duyệt DTCT • CĐT phê duyệt DTCT điều chỉnh • DTCT điều chỉnh = DTCT phê duyệt ± DTCT bổ sung 109 Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn A.3 Trong việc lập kế hoạch chi phí giá gói thầu kế hoạch đấu thầu - Trên sở phê duyệt dự toán phận, hạng mục cơng trình, tiến hành lập kế hoạch chi phí Căn kế hoạch chi phí, lập giá gói thầu dự kiến (các phận, hạng mục cơng trình) Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 110 4.A.4 Trong việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu + Kiểm tra giá gói thầu điều kiện liên quan đến chi phí hồ sơ mời thầu: - Kiểm tra đầy đủ, phù hợp khối lượng HSMT gói thầu phận, hạng mục cơng trình (sau gọi chung gói thầu) với khối lượng đo bóc giai đoạn trước - Kiểm tra hình thức hợp dồng, phương thức toán điều khoản liên quan khác đến chi phí hợp đồng phù hợp cho gói thầu cơng trình - Dự kiến giá gói thầu sở khối lượng, điều kiện hồ sơ mời thầu thời điểm đấu thầu Kiến nghị CDT có biện pháp điều chỉnh giá gói thầu dự kiến kế hoạch đấu thầu cần thiết Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 111 + Chuẩn bị giá ký hợp đồng: - Kiểm tra, phân tích giá dự thầu nhà thầu tuân thủ hướng dẫn điều kiện hợp đồng đưa HSMT Kiến nghị CDT hình thức xử lý trường hợp giá dự thầu nhà thầu vượt giá gói thầu dự kiến - Lập báo cáo kết chi phí gói thầu trúng thầu giá ký hợp đồng - Kiểm tra giá hợp đồng chuẩn bị ký kết, kiến nghị đàm phán điều chỉnh điều kiện hợp đồng thấy có khả phát sinh chi phí khơng thể kiểm sốt cho phí q trình thực hợp đồng Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 112 4.B KSCP giai đoạn thực xây dựng công trình Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 113 4.B.1 Trong việc toán hợp đồng xây dựng - Kiểm tra khối lượng toán cho nhà thầu (tư vấn, cung cấp vật tư thiết bị xây dựng, ) sở khối lượng hoàn thành điều kiện hợp đồng - Kiểm tra giá đề nghị toán hợp lý khoản đề nghị toán cho nhà thầu giá trị tốn cho phần cơng việc phục vụ dự án chi phí quản lý dự án - Kiểm tra giám sát thay đổi nội dung công việc cần thực dự án, phát sinh trình thực hợp đồng Lập báo cáo, đánh giá đề xuất xử lý phát sinh chi phí (nếu có) - Lập báo cáo tiến độ giá trị toán theo thời điểm xác định đối chiếu với kế hoạch chi phí Kiến nghị xử lý xuất khả giá trị toán vượt kế hoạch chi phí xác định - Lập báo cáo đánh giá giá trị toán cuối hợp đồng nhà thầu Lập báo cáo giá trị chi phí mà nhà thầu, CDT phải thực sau kết thúc hợp đồng đề xuất giải pháp giải chi phí bổ sung, phát sinh việc thực hợp đồng Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 114 4.B.2 Kiểm sốt chi phí tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình - Kiểm tra hợp lý, hợp pháp giá trị khoản mục, nội dung chi phí hồ sơ tốn - Lập báo cáo cuối giá trị toán vốn đầu tư XD cơng trình So sanh với kế hoạch chi phí giá trị tổng mức đầu tư phê duyệt Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 115 Tổ chức quản lý việc KSCP đầu tư xây dựng cơng trình Hình thức tổ chức kiểm sốt chi phí Tuỳ theo quy mơ tính chất cơng trình, chủ đầu tư định việc tổ chức kiểm soát chi phí theo hình thức sau: - Chỉ định cá nhân người kiểm sốt chi phí Cá nhân người thuộc tổ chức chủ đầu tư thuê từ tổ chức tư vấn quản lý chi phí phải có chứng Kỹ sư định giá xây dựng - Chỉ định tổ chức tư vấn quản lý chi phí thưc nhiệm vụ kiểm sốt chi phí Tổ chức tư vấn quản lý chi phí phải có đủ điều kiện lực theo quy định pháp luật Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 116 Phòng tránh vướng mắc chi phí • Bạn phòng tránh vướng mắc chi phí cách ước lượng lập ngân sách dự án cẩn thận • Theo dõi cẩn thận nhanh chóng có hành động hiệu chỉnh tối thiểu hóa vướng mắc chi phí • Tập trung vào cơng tác găng (critical activities) thực dự án • Nhiều dự án có cơng tác mà chiếm tỷ lệ % lớn tổng chi phí dự án Với thơng tin chi tiết, bạn làm hiệu chỉnh cơng tác để kềm hảm chi phí Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 117 Bài học kinh nghiệm Kỹ sư lập dự toán phải người: Có kinh nghiệm thi cơng kinh tế xây dựng, Nắm vững giá thị trường, Nắm vững hệ thống văn pháp quy đầu tư xây dựng Sử dụng phần mềm để lập, quản lý chi tiết chi phí cơng trình từ giai đoạn lập dự án đến giai đoạn kết thúc dự án Mỗi dự án cần phải có kỹ sư chuyên trách quản lý chi phí Sử dụng thành thạo cơng cụ trợ giúp cho q trình phát định giải vấn đề tiến độ chi phí cơng cụ biểu đồ đường cong S phương pháp Earned Value Các nhà thầu cung cấp vật tư phải lựa chọn thông qua đấu thầu nhằm đảm bảo vật tư đảm bảo chất lượng giá hợp lý Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 118 Chu trình kiểm sốt chi phí dự án Tổ chức họp riêng chi phí sau giai đoạn thi cơng nhằm đảm bảo việc quản lý chi phí hiệu đồng thời chi phí dự án minh bạch, rõ ràng Ngay sau phát sai lệch chi phí/tiến độ người quản lý dự án phải tìm nguyên nhân (khách quan/chủ quan) cho công việc Lựa chọn giải pháp điều chỉnh hiệu hợp lý Thống với tất thành viên đơn vị thực giải pháp lựa chọn Lập/kiểm sốt lại chi phí/tiến độ theo kế hoạch điều chỉnh Biên soạn giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 119 Xin cảm ơn! Chúc bạn, anh chò đạt nhiều thành tốt công tác ! Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 120 Value engineering gì? • Value engineering (VE) phương pháp hệ thống để cải thiện giá trị hàng hóa sản phẩm dịch vụ việc đánh giá chức Giá trị, định nghĩa tỷ số chức năng/cost Vì thế, gia tăng giá trị cách tăng chức giảm chi phí Nó ngun lý sơ VE mà chức bảo tồn khơng suy giảm kết q trình cải thiện giá trị [1] • Ơ Mỹ, VE giải thích rõ ràng Public Law 104-106, mà phát biểu: “Mỗi quan nhà nước thiết lập trì trình thủ tục VE hiệu quả-chi phí." [2] – [1] http://www.value-eng.org/pdf_docs/monographs/vmstd.pdf – [2] http://oecm.energy.gov/Portals/2/PL104_106.pdf Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 121 Khởi nguồn VE • VE bắt đầu General Electric Co chiến tranh giới lần thứ II Do chiến tranh nên thiếu hụt lao động có kỹ năng, vật liệu thơ, phận thay Các ông Lawrence Miles, Jerry Leftow, & Harry Erlicher cơng ty G.E tìm kiếm thay chấp nhận Họ thơng báo thay thường giảm chi phí, cải thiện sản phẩm hai khía cạnh • Họ gọi kỹ thuật “value analysis” Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 122 SAVE • http://www.value-eng.org/ • SAVE International® hiệp hội quốc tế dành cho cổ động thúc đẩy value methodology (cũng gọi value engineering, value analysis value management) Các lợi ích Value methodology benefits bao gồm giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận, cải thiện thành cải thiện chất lượng • Các hội viên áp dụng value methodology (VM) khu vực công tư nhân 35 quốc gia • Các ứng dụng VM trải dài ngành XD, sản xuất chế tạo sản phẩm, giao thông, y tế, kỹ thuật môi trường quản lý nhà nước Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn 123 ... giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn A Nguyên tắc quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình Giảng viên: TS Lưu Trường Văn Tài liệu lưu hành nội Biên soạn vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn QUẢN LÝ... vá giảng: PGS.TS Lưu Trường Văn CÁC HÌNH THỨC Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình biểu thị qua: Quản lý tổng mức đầu tư Quản lý tổng dự toán, dự toán cơng trình Quản lý tạm ứng Quản. .. trình; - Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự tốn cơng trình, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cơng trình, hợp đồng hoạt động xây dựng, - Chi phí tư vấn quản lý dự án (trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản lý chi phí dự án - PGS.TS. Lưu Trường Văn, Bài giảng Quản lý chi phí dự án - PGS.TS. Lưu Trường Văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn