Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần A: Công tác thi công đất): Chương 1 - Lương Hoàng Hiệp

16 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 11:37

Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần A: Công tác thi công đất) - Chương 1: Khái niệm chung về công tác đất cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng công trình và công tác đất, xếp hạng cấp đất, những tính chất của đất ảnh hưởng đến quá trình thi công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. 4/16/2013 TCVN 4447-1987 Công tác đất Quy phạm thi công nghiệm thu; TCXD 79-1980 Thi công nghiệm thu cơng tác móng; GV: LƯƠNG TOÀN HIỆP 1 CÁC DẠNG CƠNG TRÌNH VÀ CƠNG TÁC ĐẤT 1.1 Các loại cơng trình đất  Các cơng trình đất Hố móng, rãnh đặt đường ống… 4/16/2013  Theo mục đích sử dụng Đê, đập, mương máng, đường  Theo thời gian sử dụng  Công trình sử dụng lâu dài: đê đập, đường sá  Cơng trình sử dụng ngắn hạn: hố móng, rãnh nước, đường tạm …  Theo hình dạng cơng trình có hai loại cơng trình chạy dài cơng trình tập trung  Cơng trình chạy dài: đường, đê đập, mương  Cơng trình tập trung: hố móng, san mặt đường 4/16/2013 1.2 Các dạng công tác đất  Đào: Là hạ độ cao mặt đất tự nhiên xuống độ cao thiết kế, đào móng, đào mương  Dụng cụ thi cơng thủ công  Dụng cụ thi công giới 4/16/2013  Đắp: Nâng mặt đất tự nhiên lên độ cao thiết kế đắp nền, đê, đập đất…  San: Làm phẳng diện tích mặt đất (gồm đào đắp) san mặt bằng, san đường, san đất đắp  Bóc: Bóc lớp đất thực vật, đất mùn bên 4/16/2013  Lấp: Lấp đất chân móng, lấp hồ ao, lấp rãnh  Đầm: Đầm đất đổ cho đặc 10 4/16/2013 11 XẾP HẠNG CẤP ĐẤT Theo mức độ khó, dễ thi cơng phương pháp thi công đất để phân cấp đất, cấp đất cao khó thi cơng, mức độ chi phí cơng lao động, máy thi cơng lớn  Phân cấp đất dùng cho thi công thủ công: chia làm nhóm 12 4/16/2013 09 cấp đất dùng cho thi cơng thủ cơng Nhóm đất Dụng cụ tiêu Tên đất chuẩn xác định nhóm đất  Đất phù sa, bồi cát, đất màu, Dùng xẻng xúc dễ đất mùn, đất đen, đất hoàng dàng thổ  Đất đồi sụt lở đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm trở xuống) chưa bị nén chặt 13 Nhóm đất     Dụng cụ tiêu Tên đất chuẩn xác định nhóm đất Đất cát pha sét đất sát pha Dùng xẻng cải tiến cát đạp bình thường Đất màu ẩm ướt chưa đến ngập xẻng trạng thái dính dẻo Đất nhóm 3, nhóm sụt lở đất nơi khác đem đến đổ bị nén chặt chưa đến trạng thái nguyên thổ Đất phù sa, cát bồi, đất màu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích 50kg đến 150kg 1m3 14 4/16/2013 Nhóm đất     Dụng cụ tiêu Tên đất chuẩn xác định nhóm đất Đất sét pha cát Dùng xẻng cải tiến Đất sét vàng hay trắng, đất chua, ấn nặng tay xúc đất kiềm trạng thái ẩm mềm Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc rễ từ 10% đến 20% thể tích 150kg đến 300kg 1m3 Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên 15 Nhóm đất Tên đất  Đất đen, đất mùn  Đất sét, Đất sét pha cát ngậm nước chưa thành bùn  Đất thân cây, mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn rời rạc xỉ  Đất sét nặng kất cấu chặt  Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ sim, mua, dành dành  Đất nâu mềm Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất Dùng mai xắn 16 4/16/2013 Nhóm đất       Dụng cụ tiêu Tên đất chuẩn xác định nhóm đất Đất sét pha màu xám (bao gồm Dùng cuốc bàn cuốc màu xanh lam, màu xám vôi) Đất mặt sườn đồi có sỏi Đất đỏ đồi núi Đất sét pha sỏi non Đất sét trắng kết cấu chặt mảnh vụn kiến trúc rễ đến 10% thể tích 50kg đến 150kg m3 - Đất đen, đất mùn, đất hồng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích 300kg đến 500kg m3 17 Nhóm đất Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất  Đất sét, đất nâu rắn cuốc Dùng cuốc bàn nhỏ cuốc chối tay, phải  Đất chua , đất kiềm thổ cứng dùng cuốc chim to  Đất mặt đê, mặt đường cũ lưỡi để đào Tên đất  Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dày  Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mãnh vụn kiến trúc, gốc rễ từ 10 % đến 20% thể tích 150kg đến 300kg 1m3  Đá vơi phong hóa già nằm đất đào tảng được, đất tương đối mềm đào rắn dần lại, đập vỡ vụn xỉ 18 4/16/2013 Nhóm đất Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất Dùng cuốc chim  Đất đồi, lẫn lớp sỏi, lượng sỏi từ 20% đến 35% thể tích lẫn đá tảng, đá nhỏ lưỡi nặng đến 2,5kg trái đến 20% thể tích Tên đất  Đất mặt đường, đá dăm đường đất rải mãnh sành, gạch vỡ  Đất cao lanh, đất sét kết cấu chặt lẫn mãnh vụn kiến trúc, gốc rễ từ 20% đến 30% thể tích từ 300kg đến 500kg m3 19 Nhóm đất     Dụng cụ tiêu Tên đất chuẩn xác định nhóm đất Đất lẫn đá tảng, đá trái từ 20% Dùng cuốc chim đến 30% thể tích nhỏ lưỡi nặng Đất mặt đường nhựa hỏng 2,5kg dùng Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết xà beng đào dính chặt tạo thành tảng (vùng ven biển thường đào để xây tường) Đất lẫn đá bọt 20 10 4/16/2013 Nhóm đất Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất  Đất lẫn đá tảng, đá trái lớn Dùng xà beng, 30% thể tích, cuội sỏi giao kết chng, búa đất sét đào  Đất có lẫn vỉa đá phiến, đá ong (loại đá lòng đất tương đối mềm)  Đất sỏi đỏ rắn Tên đất 21  Phân cấp đất dùng cho thi công giới: chia làm cấp Cấp đất Tên loại đất  Đất cát, đất phù sa cát bồi, đất màu, đất đen, đất mùn, đất cát pha sét, đất sét, đất hoàng thổ, đất bùn I  Các loại đất có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lại, khơng có rễ to, có độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ tơi xốp từ nơi khác đem đến đổ bị nén chặt tự nhiên  Cát mịn, cát vàng có độ ẩm tự nhiên, sỏi, đá dăm, đá vụn đổ thành đống 22 11 4/16/2013 Cấp đất Tên loại đất  Gồm loại đất cấp I có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lên Khơng lẫn rễ to, có độ ẩm tự nhiên hay khô II  Đất sét, cao lanh, đất sét trắng, sét vàng, có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ không 20% dạng nguyên thổ nơi khác đổ đến bị nén tự nhiên có độ ẩm tự nhiên khơ rắn 23 Cấp đất Tên loại đất  Đất sét, cao lanh, sét trắng, sét vàng, sét đỏ, đất đồi núi lẫn sỏi sạn, mảnh chai, gạch vỡ từ 20% trở lên có lẫn rễ III  Các loại đất có trạng thái nguyên thổ có độ ẩm tự nhiên khô cứng đem đổ nơi khác đến có đầm nén 24 12 4/16/2013 Cấp đất Tên loại đất  Các loại đất loại đất cấp III có lẫn đá hòn, đá tảng  Đá ong, đá phong hóa, đá vơi phong hóa có IV cuội sỏi dính kết đá vơi, đá quặng khác loại nổ mìn nhỏ 25  Phân cấp đất dùng cho cơng tác đóng cọc: chia cấp Cấp đất Tên loại đất  Cát pha lẫn ÷ 10% sét trạng thái I dẻo, sét sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến  Cát đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, II cát khơ, cát bảo hòa nước Đất cấp I có chứa 10 ÷ 30% sỏi, đá 26 13 4/16/2013 NHỮNG TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH THI CƠNG a Độ tơi xốp Là độ tăng đơn vị thể tích dạng đào lên so với đất dạng nguyên, tính theo phần trăm (%)  Đất nằm nguyên đất gọi đất nguyên thổ V1;  Khi đào lên khối lượng đất tích V2;  Sau đầm chặt lại tích V3; Ta có: K V V1 V1 V1 < V3 < V2 27 b Khối lượng đơn vị đất () Là khối lượng đơn vị thể tích đất trạng thái khơ γ G V Trong đó: G – Khối lượng mẫu đất trạng thái khô V – Thể tích mẫu đất trạng thái tự nhiên  Đất có trọng lượng riêng lớn, đất đặc chắc, cơng lao động chi phí để thi cơng cao 28 14 4/16/2013 c Độ ẩm đất (w) Là tỷ lệ tính theo phần trăm (%) lượng nước chứa đất xác định công thức: W G u  G kh 100% G kh W Gn 100% G kh Trong đó: Gu : Trọng lượng mẫu đất trạng thái tự nhiên Gkh : Trọng lượng mẫu đất sau sấy khô Gn : Trọng lượng nước mẫu đất 29  Căn vào độ ẩm chia đất thành loại:  Đất có độ ẩm W ≤ 5% gọi đất khơ  Đất có độ ẩm 5% ≤ W ≤ 30% gọi đất ẩm  Đất có độ ẩm W > 30% gọi đất ướt 30 15 4/16/2013 d Độ dốc tự nhiên mái đất Độ dốc tự nhiên mái đất góc lớn mái đất đào hay đắp mà không gây sụt lở, kí hiệu i i  tgα  H B Trong đó: i - độ dốc tự nhiên  - góc mặt trượt H - Chiều sâu hố đào (đắp) B - Chiều rộng chân mái dốc 31 Loại đất Độ dốc cho phép (i = H/B) H =1,5 m H≤3m H ≤ 5m Đất đắp 1:0,60 1:1,00 1:1,25 Đất cát 1:0,50 1:1,00 1:100 Đất cát pha 1:0,75 1:0,67 1:0,85 Đất thịt 1:0,00 1:0,50 1:0,75 Đất sét 1:0,00 1:0,25 1:0,50 Sét khô 1:0,00 1:0,50 1:0,50 32 16 ... (đắp) B - Chiều rộng chân mái dốc 31 Loại đất Độ dốc cho phép (i = H/B) H =1, 5 m H≤3m H ≤ 5m Đất đắp 1: 0,60 1: 1,00 1: 1,25 Đất cát 1: 0,50 1: 1,00 1: 100 Đất cát pha 1: 0,75 1: 0,67 1: 0,85 Đất thịt 1: 0,00... mặt đường 4 /16 /2 013 1. 2 Các dạng công tác đất  Đào: Là hạ độ cao mặt đất tự nhiên xuống độ cao thi t kế, đào móng, đào mương  Dụng cụ thi công thủ công  Dụng cụ thi công giới 4 /16 /2 013  Đắp:... đất đổ cho đặc 10 4 /16 /2 013 11 XẾP HẠNG CẤP ĐẤT Theo mức độ khó, dễ thi cơng phương pháp thi công đất để phân cấp đất, cấp đất cao khó thi cơng, mức độ chi phí cơng lao động, máy thi cơng lớn 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần A: Công tác thi công đất): Chương 1 - Lương Hoàng Hiệp, Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần A: Công tác thi công đất): Chương 1 - Lương Hoàng Hiệp

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn