luyện từ và câu lớp 2

10 724 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 18:10

LUY N T V C UỆ Ừ À Â Quạ Gõ kiến Cánh cụt Cú mèo Vàng anh Chim sâu Cuốc Tu hú Bói cá 1/ Xếp tên các loài chim có ở hình sau theo nhóm thích hợp: a. Gọi tên theo hình dáng b. Gọi tên theo tiếng kêu c. Gọi tên theo cách kiếm ăn M: Chim cánh cụt M :Tu hú M: Bói cá Gọi tên theo hình dáng Gọi tên theo tiếng kêu Gọi tên theo cách kiếm ăn Chim cánh cụt Vàng anh Cú mèo Tu hú Cuốc Quạ Bói cá Chim sâu Gõ kiến Đáp án đúng Chim lợn Chào mào Chim cu Chích choè 2. Dựa vào những bài tập đọc đ học, ã trả lời các câu hỏi sau: a. Bông cúc trắng mọc ở đâu? b. Chim sơn ca bị nhốt ở đâu ? c. Em làm thẻ mượn sách ở đâu ? Bông cúc trắng mọc ở đâu? a. trong chậu b. bên bờ rào, giữa đám cỏ dại c. tr c sõn nh Chim sơn ca bị nhốt ở đâu ? a.Trong nhà b. Trong một chiếc hộp c. Trong lồng Em làm thẻ mượn sách ở đâu ? a. Ở lớp học b. Ở thư viện nhà trường c. Ở hiệu sách 3. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau : a .Sao chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường. M: Sao chăm chỉ họp ở đâu ? Đáp án : b. Em ngồi ở đâu ? c. Sách của em để ở đâu ? ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu Tiết học kết thúc Chúc các em chăm ngoan học tốt . làm thẻ mượn sách ở đâu ? a. Ở lớp học b. Ở thư viện nhà trường c. Ở hiệu sách 3. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau : a .Sao chăm chỉ họp ở. kiếm ăn Chim cánh cụt Vàng anh Cú mèo Tu hú Cuốc Quạ Bói cá Chim sâu Gõ kiến Đáp án đúng Chim lợn Chào mào Chim cu Chích choè 2. Dựa vào những bài tập đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 2, luyện từ và câu lớp 2, luyện từ và câu lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn