Một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 11, trường Tiểu học Hải Vân, quận Liên Chiểu.

24 28 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2020, 20:08

2. Lĩnh vực áp dụng giải phápCông tác chủ nhiệm lớp 13. Ngày giải pháp được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thửNgày 05 tháng 9 năm 20184. Tình trạng của giải pháp đã biếtGiải pháp đã áp dụng và đem lại hiệu quả ở lớp 11, trường Tiểu học HảiVân, năm học 20182019.5. Mô tả giải phápa) Mục đích của giải pháp:Đời sống xã hội hiện nay đang phát triển theo chiều hướng mới, đang hộinhập Quốc tế. Nhưng ở khu vực Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên2Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, vẫn còn nhiều học sinh chưa đủ điều kiện tốt để họctập. Qua nhiều năm là giáo viên chủ nhiệm lớp 1 tôi nhận thấy rằng đa sốhọcsinh quen vui chơi, chưa có nề nếp và ý thức trong học tập vì các em mới ởlứa tuổi vừa chuyển từ Mẫu giáo lên lớp 1 nên việc xây dựng nề nếp học tập, kĩnăng sống, thói quen tốt là điều hết sức cần thiết và thiết thực. Công tác chủnhiệm quyết định không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Làm tốt công tác chủnhiệm tức là người giáo viên đã hoàn thành tốt việc giảng dạy và tổ chức giáodục, rèn luyện đạo đức cho học sinh. Phụ lục I CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN U CẦU CƠNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Trường Tiểu học Hải Vân Tôi ghi tên đây: Số TT Ngày tháng năm sinh Họ tên LÊ THỊ MINH TÂM Nơi công tác 19/10/1982 Trường Tiểu học Hải Vân Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo giải pháp (ghi rõ đồng tác giả, có) Chức danh Trình độ chuyên môn GVCN 1/1 Đại học 100% Tiểu học Là tác giả đề nghị công nhận giải pháp: Một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1/1, trường Tiểu học Hải Vân, quận Liên Chiểu Chủ đầu tư tạo giải pháp LÊ THỊ MINH TÂM Lĩnh vực áp dụng giải pháp Công tác chủ nhiệm lớp Ngày giải pháp áp dụng lần đầu áp dụng thử Ngày 05 tháng năm 2018 Tình trạng giải pháp biết Giải pháp áp dụng đem lại hiệu lớp 1/1, trường Tiểu học Hải Vân, năm học 2018-2019 Mơ tả giải pháp a) Mục đích giải pháp: Đời sống xã hội phát triển theo chiều hướng mới, hội nhập Quốc tế Nhưng khu vực Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, nhiều học sinh chưa đủ điều kiện tốt để học tập Qua nhiều năm giáo viên chủ nhiệm lớp nhận thấy đa số họcsinh quen vui chơi, chưa có nề nếp ý thức học tập em lứa tuổi vừa chuyển từ Mẫu giáo lên lớp nên việc xây dựng nề nếp học tập, kĩ sống, thói quen tốt điều cần thiết thiết thực Công tác chủ nhiệm định không nhỏ đến chất lượng dạy học Làm tốt công tác chủ nhiệm tức người giáo viên hoàn thành tốt việc giảng dạy tổ chức giáo dục, rèn luyện đạo đức cho học sinh Đặc biệt nhà trường, vai trò người giáo viên chủ nhiệm quan trọng Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lý điều hành lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh, cầu nối ba mơi trường giáo dục gia đình nhà trường xã hội Lớp lớp học tảng làm móng để học sinh học tiếp lên lớp Học sinh lớp lứa tuổi mà tưởng dễ dạy hóa lại khó lứa tuổi chuyển giao giai đoạn hoạt động vui chơi sang giai đoạn học tập thức bậc tiểu học Ở lứa tuổi em ln muốn tự làm theo ý thích thân ham chơi nhiều ham học, đồng thời em dễ bị cám dỗ, bắt chước theo bạn bè Các em ln muốn tìm hiểu, khám phá giới xung quanh Chính vậy, phải học tập, thực theo khuôn khổ nhà trường việc em cảm thấy không thoải mái, khơng muốn tn thủ Từ đó, em muốn ra, muốn tự Vậy phải làm để giúp em học tập tốt, rèn đạo đức theo khuôn khổ, giáo huấn nhà trường với tâm lý thoải mái, thích thú bị ép buộc Muốn làm điều này, công tác chủ nhiệm lớp yếu tố quan trọng mà giáo viên cần phải thực Tuy nhiên, thực công tác chủ nhiệm lớp lúc thực việc làm giống với tất đối tượng thực suốt năm học, gây tâm lý nhàm chán, khơng hiệu Mỗi giáo viên cần có biện pháp tích cực, khơng ngừng sáng tạo để tạo mẻ, ham thích học sinh nhằm thúc đẩy em thực tốt yêu cầu mà giáo viên đưa Trong giai đoạn nay, cơng tác chủ nhiệm lớp ngày đòi hỏi dày công người giáo viên yêu cầu ngày cao xã hội phát triển tình hình sống tồn tác động xấu đến học sinh, mưu sinh gia đình khơng phụ huynh giao phó việc giáo dục cho nhà trường tạo dựng nề nếp, thói quen ý thức học tập, kĩ sống học sinh lớp ngày từ đầu năm học cần thiết Với mong muốn đạt kết cao công tác giáo dục học sinh hồn thành tốt kiến thức kĩ từ em dần tự hoàn thiện lực, phẩm chất để trở thành người có ích cho xã hội nên mạnh dạn chia sẻ đề tài: “Một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1/1, trường Tiểu học Hải Vân” b) Nội dung giải pháp I Thực trạng: Như biết, hầu hết giáo viên dạy văn hóa bậc Tiểu học làm công tác chủ nhiệm lớp Công tác chủ nhiệm hệ thống kế hoạch, biện pháp mà người giáo viên đưa nhằm tổ chức hướng dẫn học sinh thực tốt nhiệm vụ nhà trường, Đồn, Đội, Hội đưa Trong năm gần đây, ngành giáo dục tập trung đổi phương pháp giáo dục nên công tác chủ nhiệm lớp quan tâm có đòi hỏi cao Qua nhận thức công tác chủ nhiệm, qua trao đổi thảo luận đồng nghiệp, đạo sâu sát nhà trường, thân giáo viên ý thức sâu sắc tầm quan trọng công tác chủ nhiệm nhiệm vụ cao giáo viên chủ nhiệm Gia đình học sinh đa số làm cơng nhân nên thời gian quan tâm đến em giao phó hết trách nhiệm cho nhà trường Bên cạnh em lớp nhỏ, ý thức học tập chưa cao, đầu năm học thường đến lớp chưa giờ, quên đồ dùng học tập, chưa tập trung ý học Để khắc phục khó khăn tơi áp dụng nhiều biện pháp, bật số biện pháp nhằm giúp em có nề nếp, đạo đức tốt, ý thức tự giác học, đề cao vai trò ban lớp II Các giải pháp, biện pháp giải vấn đề Khảo sát tình hình học sinh phân hóa đối tượng học sinh Ngay sau nhận lớp, tơi nhanh chóng khảo sát thực tế nắm bắt tình hình cụ thể qua phiếu điều tra thông tin buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm học phiếu sau: KHẢO SÁT LÝ LỊCH BẢN THÂN ĐẦU NĂM HỌC Họ tên HS:………………………………………………Nam/nữ: Ngày, tháng, năm sinh: Hoàn cảnh gia đình: Kết học tập mầm non: (hoàn thành tốt, hoàn thành) Mơn học u thích: Môn học cảm thấy khó: Góc học tập nhà: (Có, khơng) Những người bạn thân lớp (thích chơi): Sở thích (năng khiếu): 10 Địa gia đình: Số nhà tổ Số điện thoại Ba(mẹ): Tình hình lớp sau điều tra cụ thể sau: Xếp loại đầu năm Hoàn cảnh gia đình (Kết Mầm non) TSHS 35 Nữ 16 Hoàn thành tốt Hoàn thành 10 25 Khá giả + quan tâm việc học em Đủ sống, quan tâm đến việc học em Khó khăn khơng quan tâm đến việc học tập 13 18 Khảo sát đối tượng học sinh để đưa phương pháp giáo dục phù hợp - Khảo sát học sinh qua hồ sơ học bạ, qua giáo viên Mầm non, qua học sinh lớp qua phụ huynh - Tiến hành phân loại đối tượng để đưa vào sổ chủ nhiệm cụ thể như: + HS có hồn cảnh khó khăn + HS khiếu (Toán, Tiếng Việt, Vẽ, Hát, Múa, TDTT, ) + Học sinh nghịch ngợm, hiếu động lớp + Học sinh tiếp thu chậm, khó khăn học * Đối với HS có hồn cảnh gia đình khó khăn: + GV cần đặc biệt quan tâm, động viên, khích lệ để em khơng bị mặc cảm với bạn Tìm hội xã hội hóa tài trợ tổ chức trao học bổng cho em * Đối với học sinh khiếu: Đối với em này, trình giảng dạy, kết hợp câu hỏi, tập nâng cao hơn, khó Tốn Tiếng Việt làm cho em không nhàm chán hứng thú học tập Qua giáo viên phát nhân tài chương trình nâng cao, tư vấn với phụ huynh mua thêm sách tham khảo giải bào tập khó cho em, nhằm trang bị kiến thức để tham gia thi học sinh giỏi cấp * HS khuyết tật: Khơng có * Đối với học sinh nghịch ngợm lớp: - Tìm hiểu ngun nhân qua gia đình: Giai đình có mâu thuẫn bố mẹ, gia đình thiếu quan tâm bị bạn bè lơi kéo em có tính xấu mà gia đình chưa giáo dục - Dùng phương pháp tác động tình cảm, nghiêm khắc học sinh tuyệt đối phạt, gần gũi em thường xuyên nhắc nhở động viên khen chê kịp thời Giao cho em số chức vụ lớp nhằm gắn em với trách nhiệm để bước điều chỉnh * Đối với HS khó khăn học tập: - Tìm hiểu nguyên nhân em học chậm, chưa hồn thành, chưa hồn thành mơn Có thể gia đình em khơng có thời gian học tập phải làm nhiều việc rỗng kiến thức nên cảm thấy chán nản - GV lập kế hoạch giúp đỡ đối tượng HS việc cụ thể sau: + Giảng giải lại mà em HS chưa hiểu chưa rõ ràng vào thời gian lên lớp + Đưa câu hỏi từ dễ đến khó để học sinh trả lời nhằm tạo hứng thú củng cố niềm tin em + Thường xuyên kiểm tra em học sinh học + Tổ chức học sinh học theo nhóm để học sinh khiếu giúp đỡ học sinh khó khăn học tiến Đơi bạn tiến + Gặp gỡ phụ huynh học sinh trao đổi tình hình học tập, tiến em để phụ huynh giúp đỡ thêm việc học nhà + Chú ý tránh thái độ miệt thị, phân biệt đối xử làm cho em nhụt chí xấu hổ trước bạn bè Tóm lại đối tượng hs thân giáo viên phải lưu ý dùng phương pháp tác động tình cảm, động viên khích lệ kịp thời, phối hợp với phụ huynh để giáo dục xác định giáo dục đạo đức then chốt - Thông thường giáo viên phân loại người học theo hai mức: Thông minh chậm chạp Thực tế phải ý đến tính cách, thái độ người học theo hai trạng thái: siêng lười biếng Nếu kết hợp hai điều phân loại trở thành bốn dạng: + Một là: Thông minh siêng năng, chăm học Với dạng này, phải dùng phương thức dạy học “hợp tác” Người thầy có vai trò “cố vấn” trò học tập, để phát huy khả trò + Hai là: Thông minh lười (học tài tử) Với dạng này, áp dụng phương thức dạy học “tái tạo” Người thầy có vai trò người “điều phối sát sao” với trò học tập để quan sát, nhắc nhở phát huy lực trò + Ba là: Chậm chạp chăm Với dạng này, áp dụng phương thức dạy học “tái hiện” Người thầy có vai trò người “Thiết kế tỉ mỉ” với trò học tập nhằm giúp trò nhớ lại kiến thức kĩ phát huy lực vốn có thân + Bốn là: Chậm chạp lười Với dạng này, áp dụng phương thức dạy học “bắt chước” Người thầy có vai trò người “Chỉ huy quyền uy” với trò học tập để theo dõi, uốn nắn, tìm chỗ trội trò để phát huy - Trong học trước đối tượng đa dạng, người thầy phải có tài sư phạm, phải uyển chuyển thực tốt khéo bốn vai trò: người cố vấn, người điều phối, người thiết kế, người huy trò * Đối với học sinh có khiếu đặc biệt: Bên cạnh môn học, quan niệm “Nét chữ - Nết người”: lớp, ý đến việc rèn chữ viết, giữ gìn sách em nên hàng tháng có chấm vở, đánh giá xếp loại khen thưởng em có chữ đẹp để em thi đua có thói quen tự rèn luyện chữ viết, giữ gìn sách đẹp Hàng ngày, giao nhiệm vụ cụ thể cho em luyện viết rõ ràng Với em viết chữ đẹp, yêu cầu em luyện viết nhiều kiểu chữ khác Học sinh tích cực tham gia phong trào”Rèn chữ đẹp - Giữ sạch” Với học sinh có khiếu hội họa, hàng tuần tơi cho em tìm hiều chọn đề tài, từ em hình dung vẽ theo ý thích … Xây dựng tổ chức lớp học Khi xếp chỗ ngồi cho học sinh lớp, giáo viên không nên áp đặt khơng đưa tiêu trí xếp nam, nữ ngồi cạnh Có thể dựa sở: Tình trạng sức khỏe học sinh; học lực vào nhiệm vụ ban cán lớp Giáo viên cần có điều chỉnh chồ ngồi học sinh kịp thời thấy bất hợp lí theo phản ánh thân học sinh, cán lớp, … ví dụ trật tự, khơng ý, nhận thức chậm * Xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể: Căn vào đặc điểm tình hình lớp, năm học, giáo viên nên lập tiêu chí thi đua, mục tiêu cụ thể, giải pháp thực công bố trước lớp tập thể học sinh trí ,thơng qua xin ý kiến phụ huynh họp phụ huynh đầu năm Có điều chỉnh thay đổi, bổ sung kịp thời tùy theo tình hình thực nội quy, nề nếp ý thức rèn luyện học sinh Đề định mức khen thưởng tuyên dương kịp thời thông qua họp phụ huynh đầu năm, năm, * Xây dựng lớp học thân thiện: Giáo viên đến sớm buổi tự quản, bảo ban đôn đốc em đồng thời kết hợp với việc trang trí lớp thân thiện, bạn học sinh yêu thương tôn trọng lẫn coi lớp học Ngơi nhà thứ * Kết hợp chặt chẽ với giáo viên khác trường: Nội dung phối hợp: Để dạy học có hiệu quả; để theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc học tập tập thể cá nhân; giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tập hợp ý kiến giáo viên mơn, đồng nghiệp lớp mình, lớp bạn; trao đổi trực tiếp với đồng nghiệp vấn đề cụ thể lớp để đưa giải pháp giáo dục thống nhất; đề xuất ý kiến tập thể học sinh công tác dạy học với giáo viên có liên quan * Kết hợp chặt chẽ với đoàn thể: Giáo viên chủ nhiệm phải nắm bắt kế hoạch nhà trường, Liên đội để phối hợp phổ biến kịp thời đến học sinh.Thường xuyên động viên, đôn đốc nhắc nhở em tham gia tốt hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua đoàn thể phát động.Thường xuyên động viên, đôn đốc nhắc nhở em thực tốt các nội quy, quy định nề nếp mà nhà trường, liên đội đề Tham gia hoạt động tập thể Xây dựng đội ngũ cán lớp giỏi quản lý, tổ chức, kiểm tra - Xây dựng đội ngũcán quản lý giỏi việc quan trọng người GV làm công tác chủ nhiệm phải có kế hoạch thực Hơn để đội ngũ cán lớp GV chủ nhiệm đơn đóc, nhắc nhở việc thực nề nếp học tập bạn cần thiết - Trước hết học sinh chọn làm cán lớp phải gương mẫu trước bạn mặt Học tập, kỷ luật, tham gia hoạt động, - Sau bầu chọn Ban Cán lớp, giao nhiệm vụ cụ thể cho em sau: * Nhiệm vụ lớp trưởng: Điều hành chung công việc lớp, theo dõi thi đua tổ, báo cáo với giáo viên chủ nhiệm có việc xảy người phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm tình hình hoạt động ngày lớp * Nhiệm vụ lớp phó học tập: - Tổ chức lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ, giúp đỡ bạn học chậm học bài, làm - Điều khiển bạn trao đổi, thảo luận trả lời câu hỏi tiết học giáo viên yêu cầu - Làm việc lớp trưởng lớp trưởng vắng mặt nghỉ học - Tổ chức tốt việc tự quản * Nhiệm vụ lớp phó lao động – kỉ luật: - Phối hợp với lớp trưởng lớp phó học tập giữ trật tự lớp học Nhắc nhở bạn giữ vệ sinh trật tự học Tóm lại, em làm nhiệm vụ Ngồi lớp trưởng hai lớp phó phải đồn kết hợp tác chặt chẽ với công việc chung Cuối tuần vào tiết sinh hoạt lớp: lớp trưởng, lớp phó báo cáo mặt hoạt động lớp Căn vào báo cáo em quan sát theo dõi thân với lớp, nắm khả quản lí lớp em, động viên khen ngợi việc em làm tốt, đồng thời rõ thiếu sót hướng dẫn em cách khắc phục Xây dựng nề nếp lớp Xây dựng nề nếp giơ tay phát biểu Xây dựng nề nếp giơ bảng Thực tốt nề nếp ăn (bán trú) Thực tốt nề nếp ngủ ăn xế (bán trú) 10 Luôn phấn đấu để nhận “Cờ Luân lưu” hàng tuần Tự quản sinh hoạt Xây dựng mối quan hệ thầy- trò Trước đây, quan hệ thầy, trò quan hệ chịu ơn- ban ơn; bề trên- kẻ dưới; giảng giải- ghi nhớ Ngày nay, quan hệ thay quan hệ phân cơnghợp tác Thầy thiết kế- trò thi cơng Thầy làm mẫu, giao việc- trò làm theo mẫu thầy Mỗi lời thầy nói phải “lệnh” (một lời giao việc) Do vậy, yêu cầu tơi đưa ra, học trò phải thi hành thật nghiêm Ngay từ đầu, tơi u cầu học trò phải cố gắng làm cho Nếu chưa phải làm lại cho Đúng từ việc làm, nghiêm nghiêm việc làm thái độ khắt khe, gay gắt Quan hệ tơi học trò quan hệ hợp tác làm việc: tơi giao việc- học trò làm; tơi hướng dẫn- học trò thực 11 - Khi giao việc, tơi nói lần, nói lớp trật tự Với cách làm này, tự nhiên thầy trở nên nói ít, học trò làm nhiều Làm việc đạo đức, ý thức kèm theo Làm đến nơi đến chốn ý thức kỉ luật đến nơi đến chốn - Hành vi giáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lí hình thành tính cách trẻ Vì vậy, lên lớp, tơi ln y đến cách đứng, nói năng, cách ăn mặc, cách cầm sách, chữ viết, thái độ, để học trò noi theo Khơng lí mà tơi cho phép cẩu thả xuề xòa, qua loa trước mặt học sinh - Khi học sinh làm chưa đúng, yêu cầu học sinh phải làm lại khơng chấm Tôi giúp đỡ, hướng dẫn học sinh làm lại lớp Bởi quan niệm học sinh tiểu học chấm điểm để bắt lỗi, để la mắng học sinh mà để học sinh phát chỗ chưa mình, giúp em làm lại cho đúng, cho hoàn thiện Với cách nói đúng, làm học tập, em trở thành người tự tin, trung thực, không gian dối - Khi có học sinh mắc sai lầm, thiếu sót, tơi ln cố gắng kiềm chế tơn trọng học sinh, tìm hiểu cặn kẽ thấu đáo nguyên nhân để có biện pháp giúp đỡ em sửa chữa Tơi khơng có lời nói, cử xúc phạm em Ở tuổi này, lòng tự trọng em cao, lời nói xúc phạm làm tan nát tâm hồn trẻ thơ Thậm chí có em ốn hận, căm ghét thầy cô, bỏ học không trở lại lớp học cho dù có nhiều người đến nhà vận động Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp, tơi biết có em tiếp thu chậm có hơm khơng học bài, làm lỗi khơng phải hồn tồn em Có em ham chơi nên quên học bài, có em bị từ lớp Nhưng có em chậm phát triển, khả tiếp thu chưa tốt, không học làm điều kiện khách quan Gia đình em đâu phải lúc đầm ấm, hạnh phúc; đâu phải em may mắn dược bố mẹ, ông bà động viên bước học tập.Và có biết bố mẹ phải lo làm thuê, làm mướn kiếm sống ăn chơi cờ bạc hay ốm đau bệnh hoạn, nên khơng ngó ngàng đến việc học cái; chí em bị mắng chửi, bị đánh đập Những sóng gió tác động đến tâm lí trẻ thơ, cản trở việc học tập em Nếu giáo viên khơng biết ngun nhân dễ giận đùng đùng, la mắng, trừng phạt em Điều bất lợi cho quan hệ thầy - trò sau Vì vậy, đứng trước học sinh quậy phá, hay lơ đãng không học bài, làm bài, không vội kết án trừng phạt mà bình tĩnh chờ đến hết buổi học gặp riêng em để hỏi cho rõ nguyên nhân Lần đầu em vi phạm, nhẹ nhàng nhắc nhở Nếu lần thứ hai, em tái phạm, phải đến nhà tìm hiểu ngun nhân để có biện pháp giúp đỡ, giáo dục em - Hàng ngày, khích lệ biểu dương em kịp thời, ca ngợi ưu điểm em nhiều phê bình khuyết điểm Tơi cố tìm ưu điểm nhỏ để khen ngợi động viên em Nhưng khen, 12 không quên thiếu sót để em khắc phục ngày hồn thiện - Khi nói chuyện, giảng, nghiêm khắc phê bình lỗi lầm học sinh, thể cho em thấy tình cảm yêu thương người thầy học trò Theo qui luật phản hồi tâm lí, tình cảm thầy trước sau đáp lại tình cảm học trò Lòng nhân ái, bao dung, đức vị tha người thầy có sức mạnh to lớn để giáo dục cảm hóa học sinh “Lớp học thân thiện” có người thầy có lòng nhân hậu, bao dung, hết lòng học sinh thân u Có người thầy chắn học sinh chăm ngoan, tích cực ham học, thích học Tổng kết năm học 2018-2019 lớp 1/1 GVCN mừng tuổi cho lớp Tết cổ truyền 2019 13 Xây dựng mối quan hệ bạn bè: - Trong sống người, người thân gia đình ra, cần có bạn bè để chia sẻ Học sinh Tiểu học Nếu em có nhiều bạn bè thân thiết lớp em hợp tác vui vẻ với giúp đỡ tiến Là giáo viên chủ nhiệm, quan tâm đến vấn đề Xây dựng mối quan hệ bạn bè đồn kết, gắn bó tơi xây dựng nề nếp lớp học, tiến tới xây dựng môi trường học tập thân thiện Từ môi trường học tập thân thiện đó, chất lượng học tập lớp chắn nâng cao - Để xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiết, đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ học tập, tơi ln tạo hoạt động, vấn đề đòi hỏi hợp tác nhiều học sinh Cách làm cụ thể sau: + Trong tiết học, thường xuyên chia nhóm ngẫu nhiên Tiết học này, em chung nhóm với bạn này, tiết sau, em lại chung nhóm với bạn khác Lúc đầu có em chưa chịu, ngồi chung nhóm có em lại quay mặt chỗ khác, ngồi im không tham gia, muốn làm làm; có nhóm lại cãi nhau, khơng chịu làm nhóm trưởng đùn đẩy không chịu ghi kết thảo luận vào phiếu, dẫn đến khơng hồn thành nhiệm vụ Trước tình trạng đó, tơi tun bố chấm điểm kết nhóm lấy kết chung cho tất thành viên nhóm Do đó, em có khiếu buộc phải tích cực khơng khơng khen Còn em khơng tích cực hợp tác, tơi cho ngồi riêng phải làm tồn cơng việc nhóm, làm đến đâu đạt điểm đến Bị ngồi nên khơng thể hồn thành cơng việc phải nhận điểm kém, bạn nhóm điểm cao Các em khơng dám hờ hững Cứ vậy, việc hợp tác học sinh lớp cải thiện - Khi có chuyện xích mích em với em kia, kịp thời can thiệp không để mâu thuẫn kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến tình bạn Tôi gặp gỡ trao đổi riêng với học sinh nhóm học sinh để biết rõ đầu Sau phân tích rõ đúng, sai Ai sai phải nhận lỗi xin lỗi bạn Sau giảng hòa bắt tay vui vẻ trở lại 14 - Đầu năm học, thỏa thuận với lớp lớp có bạn đau ốm phải nằm viện lớp quyên góp tiền để mua quà đến thăm bạn, động viên bạn an tâm chữa bệnh; em gần nhà thay chép cho bạn Khi bạn khỏi bệnh, học sinh giỏi giúp đỡ bạn học tập để theo kịp chương trình Vì vậy, năm học vừa qua, lớp tơi có em bị bệnh nặng phải nằm viện tuần hết bệnh, em bạn bè giúp đỡ nên nhanh chóng theo kịp chương trình với lớp Các hoạt động vui chơi lên lớp Các hoạt động khác Ban Hoạt động GD Ngoài lên lớp tổ chức Vận động giúp đỡ học sinh có hồn cảnh khó khăn - Đối với học sinh có hồn cảnh khó khăn tơi vận động lớp giúp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, kể tiền hỗ trợ cho em, gặp đau ốm lại quan tâm hơn, động viên em học tốt yên tâm việc học 15 - Tham mưu với BGH nhà trường,vận động mạnh tường quân mua bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo lớp - Những việc làm nhỏ bé giá trị vật chất không tạo tình cảm gắn bó em biết yêu thương giúp đỡ lẫn với tinh thần đoàn kết tương trợ cao Phong trào “Ni heo đất bạn nghèo” Phong trào “qun góp bạn nghèo, hồn cảnh khó khăn, bệnh nặng, ” Phối hợp thường xuyên với phụ huynh học sinh * Đối với Ban đại diện CMHS lớp: Từ đầu năm học, định hướng bầu chọn Ban đại diện phụ huynh lớp với tiêu chuẩn sau: Phụ huynh 16 có đời sống kinh tế ổn định, có tâm huyết, nhiệt tình tất học sinh, am hiểu nhiều lĩnh vực giáo dục * Ban đại diện CMHS lớp gồm thành viên: Trưởng ban, phó ban, thư ký * Nhiệm vụ Ban đại diện CMHS: - Kết hợp với GVCN lớp theo dõi, động viên trình học tập, sinh hoạt học sinh Đặc biệt quan tâm đến phong trào lớp - Nắm rõ hồn cảnh gia đình, chỗ học sinh để kịp thời thăm hỏi - Có kế hoạch khen thưởng kịp thời theo đợt kiểm tra định kì nhà trường * Đối với phụ huynh học sinh: Buổi họp phụ huynh đầu năm, đề yêu cầu để phụ huynh GVCN rèn nề nếp học sau: - Hàng ngày kiểm tra sách đồ dùng học tập em theo thời khóa biểu - Nhắc nhở em học chuẩn bị trước đến lớp - Giáo dục có ý thức gọn gàng, sẽ, ngăn nắp học tập, vui chơi Sinh hoạt điều độ, thời khóa biểu, việc tránh tình trạng vừa học vừa chơi Thường xuyên trao đổi trực tiếp trao đổi qua điện thoại với gia đình học sinh cần thiết Mời phụ huynh học sinh đến trường trao đổi việc giáo dục học sinh có tượng bất thường khẩn cấp Thiết lập mối quan hệ nhà trường gia đình qua sổ liên lạc qua hệ thống tin nhắn “edu” Cung cấp cho phụ huynh số điện thoại giáo viên chủ nhiệm để phụ huynh tiện liên hệ cần thiết 10 Tham gia phong trào nhà trường cấp tổ chức: Hội thi vẽ tranh chủ đề “Mẹ cô” nhân ngày 20/10 17 Hội thi: mâm cỗ; văn nghệ “Vui hội Trăng rằm” Tham dự sinh hoạt chuyên đề: văn nghệ “Chiến sĩ Hải Vân” Tham dự trải nghiệm: Em làm chiến sĩ (Đồn Biên phòng 244) 18 Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận (cờ vua, bóng bàn) Hội thi Cắm hoa nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Tham gia văn nghệ Ngày hội tháng trường tổ chức 19 Tham gia thi Múa hát tập thể Ngày hội tháng trường tổ chức Từ đầu năm học giáo viên chủ nhiệm dựa vào kế hoạch nhà trường đoàn thể trường phải đề tiêu cụ thể cho lớp phấn đấu phong trào chung nhà trường: Tham gia sân chơi như: vẽ tranh, văn nghệ, hoạt động giáo dục lên lớp, - Điều quan trọng giáo viên chủ nhiệm phải phát lực đặc biệt học sinh văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội họa, - Phối hợp với phụ huynh lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho em có khiếu - Bồi dưỡng, khơi dậy em lòng say mê hứng thú học tập thông qua sân chơi 11 Thực tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm: Sinh hoạt chủ nhiệm công việc thực tuần mặt : nội quy trường, lớp, phong trào thi đua, vấn đề kỷ luật, việc có liên quan đến tinh thần ý chí phấn đấu lớp Tổ chức đăng ký thi đua tổ học sinh, thành viên lớp theo chủ đề Có tiêu chí để thi đua khen thưởng em thực tốt nề nếp lớp, học có tiến hay phát biểu xây dựng lần cô thưởng hoa học tốt Em nhiều điểm tốt tuần thưởng đồ dùng học tập bút, vở, thước, … nhỏ em vui quý Em có tiến tuần bầu chọn nhận “Bông hoa danh dự” buổi chào cờ đầu tuần sau (2 em/lớp) Tôi thấy em vào nề nếp, ý thức học tập, kĩ sống nhanh chóng nhiều em tiến học tập 20 Phong trào thi đua: “ Bông hoa điểm tốt”, “Khăn bàn danh dự” Tiến hành sơ kết, tổng kết thi đua sau tuần, tháng, học kỳ Tiết sinh hoạt chủ nhiệm học sinh tự tổ chức hướng dẫn, cố vấn giáo viên chủ nhiệm Ví dụ: Học sinh thảo luận lập kế hoạch hành động thực điều Bác Hồ dạy: Đoàn kết tốt- Kỉ luật tốt Học sinh đưa số hoạt động sau: - Đoàn kết giúp đỡ tiến - Không gây gỗ, đánh - Thực tốt nội quy trường, lớp - Thân ái, thân thiện với người - Tự giữ trật tự khơng có GV có khách đến thăm lớp Bên cạnh đó, tiết sinh hoạt Chủ nhiệm, tơi lồng ghép số hoạt động giáo dục quyền trẻ em, an tồn giao thơng, giáo dục bảo vệ môi trường, rèn kĩ sống, … qua trò chơi: “Rung chng vàng”… ; nêu gương tốt cho học sinh noi theo Ngoài ra, sinh hoạt chủ nhiệm, lồng ghép giáo dục, rèn luyện học sinh hành vi đạo đức tốt - Hàng tháng, kết hợp với phụ huynh tổ chức sinh nhật cho em tháng Tuy việc làm nhỏ em phấn khởi, vui hào hứng Từ tình bạn em ngày gắn kết, em ý đến ngày sinh nhật bạn, biết nói lời chúc mừng 21 Tổ chức “ Sinh nhật em” (kết hợp với phụ huynh) 12 Các yếu tố mà người giáo viên chủ nhiệm cần có: - Nêu gương cho học sinh tác phong, lời nói hành động - Biết quan tâm: Biết lắng nghe, quan tâm trạng thái thể chất học sinh; khuyến khích, động viên kịp thời - Nhận biết hiểu rõ khả năng, thành tích, cách học nhu cầu học sinh - Tạo mơi trường học tập mang tính thúc đẩy sôi - Thể công tôn trọng: Thể thái độ tôn trọng, nghiêm khắc hành động vi phạm phạm vi cá nhân - Ngăn ngừa tình trạng học sinh không bạn tôn trọng - Đối xử với học sinh cách cơng - Tạo tình để học sinh thể lực - Duy trì vai trò người giáo viên vui vẻ, thân thiện phù hợp với tình - Hướng cho học sinh biết chịu trách nhiệm - Tơn trọng học sinh phát biểu - Thể hứng thú với nội dung giảng - Có niềm vui giảng dạy - Thể quan tâm đến hoạt động học tập học - Cho học sinh lời nhận xét có ý nghĩa - Thể thái độ tích cực sống công việc giảng dạy - Dành giời gian cho lớp học, cho học sinh chuẩn bị - Tìm kiếm, thực hiện, chia sẻ phương pháp giảng dạy 22 - Tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh - Dự đốn vấn đề xảy - Kết nối học đời sống học sinh - Thực sinh hoạt lớp đặn, thi đua tổng kết thi đua công phải trì thường xuyên năm học - Phối hợp kịp thời chặt chẽ với phụ huynh học sinh giáo viên mơn đồn thể trường Khả áp dụng giải pháp Áp dụng cho tất lớp trường Tiểu học Hải Vân, quận Liên Chiểu Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp Hiệu áp dụng: * Học sinh: quý trọng thầy giáo, hứng thú học tập, em có nhiều tiến rõ rệt học tập rèn luyện đạo đức Các em thi đua thực tốt hoạt động mà giáo viên đưa - Bộ máy cán lớp biết phân công, theo dõi kiểm tra tổ trực nhật - Biết tổ chức lớp truy 15 phút đầu - Biết giúp đỡ bạn khó khăn học tập - Học sinh tích cực học tập, chăm lắng nghe GV giảng mạnh dạn trình bày ý kiến,phát biểu xây dựng - Trong thảo luận nhóm, em biết phân công trách nhiệm điều hành bạn thảo luận nội dung câu hỏi yêu cầu giáo viên - Các em tích cực chuẩn bị nhà, sẵn sàng tham gia phong trào lớp, trường - Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn học tập Ý thức chấp hành nội quy trường, lớp tốt: Trang phục gọn gàng, đến lớp - Lớp tơi đạt nhiều thành tích mặt học tập, phong trào: Đạt danh hiệu lớp Xuất sắc, giải nhì thi văn nghệ “Vui hội trăng rằm”, giải Cắm hoa, giải nhì vẽ tranh, giải Nhì văn nghệ tháng 3, …, số lượng học sinh hoàn thành tốt học tập tăng lên rõ rệt - Duy trì sĩ số : 100% từ đầu đến cuối năm học - Tập thể lớp: Đạt lớp Tiên tiến xuất sắc * Phụ huynh: tin tưởng, yên tâm việc dạy bảo giáo viên Bên cạnh đó, phụ huynh thường xuyên theo dõi việc học hành, đạo đức em có nhiều hỗ trợ giáo viên Phụ huynh cảm thấy 23 phấn khởi thấy em giáo viên quan tâm, em có nhiều tiến bộ, em ngày hoàn thiện thành đứa trẻ ngoan, học tốt * Bản thân giáo viên thấy lớp đạt mục tiêu mà đề thành cơng lớn Nhìn em vui nhận phiếu thưởng, quà tặng, thấy em hăng hái thi đua học tốt, tích cực hoạt động phong trào thực thấy hạnh phúc, thấy vui niềm vui em phấn khởi phụ huynh học sinh Đó thành to lớn mà người giáo viên mong muốn đạt Với học hỏi, phấn đấu nỗ lực thân kết hợp với hướng dẫn nhiệt tình động viên kịp thời Tổ Chuyên môn, lãnh đạo Trường Tiểu học Hải Vân, đạt thành công đáng kể công tác chủ nhiệm lớp năm qua Những thông tin cần bảo mật (nếu có) Khơng Tơi xin cam đoan thơng tin nêu trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./ Liên Chiểu, ngày 16 tháng 12 năm 2019 Xác nhận Hiệu trưởng Người nộp đơn Trường Tiểu học Hải Vân (Ký, ghi rõ họ tên) Trần Thị Nhàn Lê Thị Minh Tâm 24 ... lớp trưởng hai lớp phó phải o n kết hợp tác chặt chẽ với công việc chung Cuối tuần v o tiết sinh hoạt lớp: lớp trưởng, lớp phó b o c o mặt hoạt động lớp Căn v o b o c o em quan sát theo dõi thân... số hoạt động gi o dục quyền trẻ em, an tồn giao thơng, gi o dục b o vệ mơi trường, rèn kĩ sống, … qua trò chơi: “Rung chu ng vàng”… ; nêu gương tốt cho học sinh noi theo Ngoài ra, sinh hoạt chủ... cho học sinh ngh o lớp - Những việc làm nhỏ bé giá trị vật chất không t o tình cảm gắn bó em biết u thương giúp đỡ lẫn với tinh thần o n kết tương trợ cao Phong tr o “Ni heo đất bạn ngh o Phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 11, trường Tiểu học Hải Vân, quận Liên Chiểu., Một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 11, trường Tiểu học Hải Vân, quận Liên Chiểu.

Từ khóa liên quan