GIÁO ÁN KÌ I LỚP 6 (MỚI)

155 292 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 11:10

Tiết 1,2 : Con Rồng, cháu Tiên Bánh chng, bánh giầy Ngày soạn : /9/2009 Ngày dạy : /9/2009 a. Mục tiêu : - Hiểu định nghĩa sơ lợc về truyền thuyết. - Hiểu nội dung, ý nghĩa của hai truyền thuyết : Con rồng, cháu tiên và Bánh chng, bánh giầy. - Hiểu ra và hiểu đợc những ý nghĩa của những chi tiết tởng tợng, kỳ ảo của hai truyện. - Kể đợc hai truyện. B. Chuẩn bị của GV- HS: - Giáo viên: Soạn giáo án, chuẩn bị bảng phụ, - Học sinh: Soạn bài. C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài Mới : Văn bản: Con Rồng, Cháu Tiên Hoạt động của GV- HS Nội dung - Gv kiểm tra bài soạn của học sinh, giới thiệu bài mới. Nội dung, ý nghĩa của truyện con Rồng cháu Tiên là gì? Vì sao dân gian ta qua bao đời, rất tự hào và yêu thích câu chuyện này? Hoạt động 1: - GV đọc diễn cảm một đoạn của văn bản. - Có thể tạm phân truyện thành * G iới thiệu bài : Cố thủ tớng Phạm Văn Đồng nói: Những truyền thuyết dân gian th- ờng có cái cốt lõi là sự thật lịch sử mà nhân dân ta, qua nhiều thế hệ, đã lý tởng hóa, gửi gắm vào đó tâm tình thiết tha của mình, cùng với thơ và mộng, chắp đôi cánh của trí tởng tợng dân gian, làm nên những tác phẩm văn hoá mà đời đời con ngời còn a thích. I. Đọc : 1.Đọc văn bản: - Đoạn 1: Từ đầu đến Long Trang 1 Tuần 1 : Bài 1 Tiết 1,2 : Con Rồng, cháu Tiên Bánh chng, bánh giầy Tiết 3 : Từ và cấu tạo từ tiếng việt Tiết 4 : Giao tiếp, văn bản và phơng thức biểu đạt 3 đoạn, yêu cầu 3 học sinh đọc. - Học sinh đọc - GV nhận xét gắn gọn và góp ý. Mỗi đoạn nên chọn một chỗ để sửa cách đọc cho học sinh. - Phần chú thích có thể tách riêng hoặc tiến hành khi học sinh đọc từng đoạn - GV hớng dẫn học sinh nắm đợc mấy ý quan trọng trong định nghĩa. - Học sinh nghe. Hoạt động 2: GV tìm những chi tiết trong truyện thể hiện tính chất kỳ lạ lớn lao, phi thờng về nguồn gốc và hình dạng của Lạc Long Quân và Âu Cơ. - GV : Những chi tiết nào thể hiện hành động của Lạc Long Quân phi thờng? - GV : Từ việc tìm những chi tiết tởng tợng, kỳ ảo, em hiểu thế nào là những chi tiết tởng tợng, kỳ ảo? Hãy nói rõ vai trò của chúng trong truyện ? - GV : Việc kết duyên của Long Quân và Âu Cơ và việc Âu Cơ sinh nở có gì lạ? Long Quân và Âu Cơ chia con nh thế nào và - Đoạn 2: Tiếp theo đến lên đờng - Đoạn 3: Phần còn lại. 2.Tìm hiểu chú thích: - Định nghĩa truyền thuyết. - Truyền thuyết là loại truyện dân gian truyền miệng, kể về các nhân vật và sự kiện liên quan đến lịch sử thời quá khứ. - Thờng có yếu tố tởng tợng, kỳ ảo - Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử. II. Tìm hiểu văn bản : 1. Những chi tiết tởng tợng, kỳ ảo về Lạc Long Quân và Âu Cơ: + Về nguồn gốc và hình dạng : - Lạc Long Quân và Âu Cơ đều là Thần. Long Quân là thần nòi rồng, Âu Cơ thuộc dòng tiên. - Long Quân sức khoẻ vô địch, có nhiều phép lạ, Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần. + Về sự nghiệp mở n ớc : - Long Quân giúp dân diệt trừ những loài yêu quái để ổn định cuộc sống, dạy dân cách trồng trọt chăn nuôi, ăn ở. + Về chuyện sinh nở : cái bọc trăm trứng. + Những chi tiết t ởng t ợng, kỳ ảo : đợc hiểu là những chi tiết không có thật, đợc tác giả dân gian sáng tạo nhằm mục đích nhất định. + Vai trò của những chi tiết t ởng t ợng, kỳ ảo trong truyện : - Tô đậm tính chất kỳ lạ, lớn lao, đẹp đẽ của nhân vật, sự kiện. - Thần kỳ hoá, linh thiêng hoá nguồn gốc giống nòi, dân tộc để chúng ta thêm tự hào, tin yêu, tôn kính tổ tiên, dân tộc mình. - Làm tăng sức hấp dẫn của tác phẩm. 2 để làm gì? Theo truyện này thì ngời Việt là con cháu của ai? - Học sinh thảo luận ở lớp : Truyện Con Rồng, Cháu Tiên có ý nghĩa gì? Nhằm giải thích điều gì? - Chi tiết cái bọc trăm trứng khẳng định điều gì? - Học sinh đọc lại lời hẹn của Long Quân, thể hiện ý nguyện gì của ngời xa? - Đến đây có thể giải thích từ Đồng Bào - GV hớng dẫn đọc: Đọc thêm để hiểu đầy đủ ý nghĩa của truyện. Hoạt động 3 - Học sinh đọc phần ghi nhớ - Học sinh học thuộc lòng phần ghi nhớ. - GV : Sự giống nhau ấy khẳng định sự gần gũi về cội nguồn và sự giao lu văn hoá giữa các tộc ngời trên đất nớc ta. Bài tập về nhà : + Học sinh thảo luận, trả lời: - Chi tiết tởng tợng, kỳ ảo thể hiện ở chuyện Âu Cơ sinh nở cái bọc trăm trứng. - Lạc Long Quân và Âu Cơ chia con để cai quản và gây dựng đất nớc - Ngời Việt là Con Rồng, Cháu Tiên. 2. ý nghĩa của truyện Con Rồng, Cháu Tiên: + Giải thích, suy tôn nguồn gốc cao quý, thiêng liêng của cộng đồng ngời Việt. Từ bao đời ngời Việt tin vào tính xác thực của những điều truyền thuyết về sự tích tổ tiên và tự hào về nguồn gốc, giòng giống tiên Rồng rất cao quý, linh thiêng của mình. + Đề cao nguồn gốc chung và biểu hiện ý nguyện đoàn kết, thống nhất của nhân dân ở mọi miền đất nớc. Ngời Việt Nam, dù miền xuôi hay miền ngợc, dù ở đồng bằng, miền núi hay ven biển, trong nớc hay nớc ngoài đều có chung cội nguồn, đều là con mẹ Âu Cơ ( đồng bào cùng một bọc ) , vì vậy phải thơng yêu, đoàn kết. Các ý nghĩa ấy góp phần quan trọng vào việc xây dựng, bồi đắp những sức mạnh tinh thần dân tộc. III. Ghi nhớ : - SGK trang 8 IV. Luyện tập : Học sinh trả lời câu hỏi phần luyện tập. Câu 1: Truyện Quả trứng nở ra trăm con ngời Dân tộc Mờng, Truyện Quả bầu mẹ Dân tộc Khơmú Câu 2: Học sinh kể lại chuyện Con Rồng, Cháu Tiên với những yêu cầu sau: + Đúng cốt truyện, chi tiết cơ bản. + Cố gắng dùng lời văn ( nói) của mình để kể. 3 Câu 2,4,5 ( trang 3) + Kể diễn cảm. 4.củng cố 5. hdh * Rút kinh nghiệm : Văn bản: Bánh chng, bánh giầy ( Hớng dẫn đọc thêm ) 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : Hoạt động của GV - HS Nội dung HĐ 1 - Giáo viên cho học sinh đọc lại truyện, mỗi học sinh đọc một đoạn. - GV nhận xét ngắn gọn, sửa cách đọc cho học sinh. H Đ 2 Gv hớng dẫn học sinh thảo luận theo câu hỏi phần Đọc hiểu văn bản. + Câu hỏi 1 : Vua Hùng chọn ng- ời nối ngôi trong hoà cảnh nào? với ý định ra sao và bằng hình thức gì? G iới thiệu bài: I . Đọc: 1. Đọc văn bản: - Đoạn 1 : Từ đầu đến chứng giám - Đoạn 2 : Tiếp theo đến hình tròn - Đoạn 3 : Phần còn lại. 2. Đọc chú thích II . Tìm hiểu văn bản : - Hoàn cảnh: Giặc ngoài đã yên, Vua có thể tập trung lo cho dân đợc no ấm. Vua già, muốn truyền ngôi. - ý của vua: Ngời nối ngôi phải nối tiếp chí hớng vua, không nhất thiết phải con tr- ởng. - Hình thức: Điều vua đòi hỏi mang tính chất một câu đố đặc biệt để thử tài. Trong truyện cổ dân gian, giải đố là một trong những thử thách đối với nhân vật. 4 + Câu hỏi 2 : Vì sao trong các con vua, chỉ có Lang Liêu đợc thần giúp đỡ? + Câu hỏi 3 : Vì sao hai thứ bánh của Lang Liêu đợc Vua cha chọn để tế Trời, Đất, Tiên vơng và Lang Liêu đợc chọn nối ngôi vua? + Câu hỏi 4 : ý nghĩa của truyền thuyết Bánh chng, bánh giầy - GV hớng dẫn học sinh đọc - Yêu cầu học sinh học thuộc 1.Trao đổi ý kiến ở lớp: ý nghĩa của phong tục ngày Tết nhân dân ta làm bánh chng, bánh giầy. - Trong các Lang, Lang Liêu là ngời thiệt thòi nhất. - Tuy là Lang nhng chàng sớm làm việc đồng áng, gần gũi với dân thờng. - Chàng là ngời duy nhất hiểu đợc ý thần, và thực hiện đợc ý thần. Thần ở đây là nhân dân. Ai có thể suy nghĩ về lúa gạo sâu sắc, trân trọng lúa gạo của trời đất và cũng là kết quả của mồ hôi, công sức con ngời nh nhân dân. Nhân dân rất quý trọng cái nuôi sống mình, cái mình làm ra đợc. - Hai thứ bánh có ý nghĩa thực tế ( quý trọng nghề nông, quý trọng hạt gạo nuôi sống con ngời và là sản phẩm do chính con ngời làm ra) - Hai thứ bánh có ý nghĩa sâu xa: tợng trời, tợng đất, tợng muôn loài. - Hai thứ bánh hợp ý Vua, chứng tỏ đợc tài đức con ngời có thể nối chí Vua. Đem cái quý nhất trong trời đất, của đồng ruộng, do chính tay mình làm ra mà tiến cúng Tiên v- ơng, dâng lên cha thì đúng là ngời con tài năng, thông minh, hiếu thảo, trân trọng những ngời sinh thành ra mình. - Truyện nhằm giải thích nguồn gốc sự vật: Hai thứ bánh - bánh Chng, bánh Giầy. Nguồn gốc này gắn liền với ý nghĩa sâu xa của hai loại bánh: Bánh Giầy tợng trng cho bầutrời, Bánh Chng tợng trng cho mặt đất. - Đề cao lao động, đề cao nghề nông. Lang Liêu nhân vật chính, hiện lên nh một ngời anh hùng văn hoá. Bánh chng, bánh giầy càng có ý nghĩa bao nhiêu thì càng nói lên tài năng, phẩm chất của Lang Liêu bấy nhiêu. III . Ghi nhớ : SGK ( Trang 12 ) IV . Luyện tập: 1. ý nghĩa phong tục ngày Tết nhân dân ta làm bánh chng, bánh giầy là đề cao nghề nông, đề cao sự thờ cúng Trời, Đất và tổ tiên của nhân dân ta. Cha ông đã xây dựng phong tục tập quán của mình từ những điều giản dị nhng rất thiêng liêng, giàu ý nghĩa. Quang 5 2. Đọc truyện này, em thích chi tiết nào? Vì sao? GV gợi ý. Học sinh chỉ ra và phân tích một chi tiết mà học sinh cảm thấy thích nhất. Bài tập về nhà : Câu 4, 5 ( SBT, tr3) cảnh ngày Tết nhân dân ta gói hai thứ bánh này còn có ý nghĩa giữ gìn truyền thống văn hoá, đậm đà bản sắc dân tộc và làm sống lại câu chuyện Bánh chng, bánh giầy trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam. 2. Gợi ý hai chi tiết đặc sắc và giàu ý nghĩa: + Lang Liêu nằm mộng thấy thần đến khuyên bảo . . Đây là chi tiết thần kỳ làm tăng sức hấp hẫn cho truyện. Chi tiết này còn nêu bật giá trị của hạt gạo ở một đất nớc mà c dân sống bằng nghề nông và gạo là lơng thực chính, đợc a thích của nhân dân. Đồng thời chi tiết này còn nêu bật giá trị của hạt gạo một cách sâu sắc, đáng quý, đáng trân trọng của sản phẩm do con ngời tự làm. + Lời Vua nói với mọi ngời về hai loại bánh. Đây là cách đoc, cách thởng thức, nhận xét về văn hoá. Những cái bình thờng, giản dị song lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu sắc. Nhận xét của Vua về bánh chng, bánh giầy cũng chính là ý nghĩa, t tởng, tình cảm của nhân dân về hai loại bánh nói riêng và về phong tục làm hai loại bánh vào ngày Tết. 4.củng cố 5. hdh * Rút kinh nghiệm : T iết 3 : Từ và cấu tạo từ tiếng việt Ngày soạn : /9/2009 Ngày dạy : /9/2009 A. Mục tiêu Giúp học sinh hiểu đợc thế nào là từ và đặc điểm cấu tạo của từ Tiếng Việt. - Khái niệm về từ - Đơn vị cấu tạo của từ ( tiếng) - các kiểu cấu tạo từ ( từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy) 6 B. Chuẩn bị của GV- HS: - Giáo viên: Đọc SGK, SGV, Sách tham khảo, soan bài, bảng phụ - Học sinh: Đọc trớc bài. C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài Mới : Hoạt động của GV - HS Nội dung Kiểm tra bài cũ: Hãy trình bày ngắn ngọn những đặc điểm tiêu biểu của thể loại Truyền Thuyết. Trong truyền thuyết Con Rồng, Cháu Tiên em thích chi tiết nào nhất? vì sao? Hoạt động 1 Lập danh sách các tiếng và các từ trong câu sau Câu văn trên đợc tạo bởi bao nhiêu từ ? bao nhiêu tiếng? GV đa thêm ví dụ Hoạt động 2 Mỗi loại đơn vị tiếng dùng để làm gì? Đơn vị từ dùng để làm gì? Khi nào một tiếng đợc gọi là một từ? GV đa ví dụ, học sinh lập danh sách từ và tiếng trong câu. Từ những ví dụ trên, giáo viên giúp học sinh rút ra định nghĩa về từ ( SGK . 13) Hoạt động 3 Học sinh tìm từ một tiếng và từ hai tiếng có trong câu. Bài mới: I. Từ là gì? 1. Lập danh sách từ và tiếng trong câu Thần/ dạy/ dân/ cách/ trồng trọt,/ chăn nuôi / và / cách/ ăn ở.( Con Rồng, cháu Tiên) Câu văn đợc tạo bởi 9 từ, 12 tiếng ( có 3 từ gồm 2 tiếng) 2. Các đơn vị đợc gọi là từ và tiếng có gì khác nhau? Tiếng dùng để tạo từ Từ dùng để tạo câu Khi một tiếng có thể dùng để tạo câu, tiếng ấy có thể trở thành từ. VD : Trong trời đất, không có gì quý bằng hạt gạo. ( 8 từ, 9 tiếng) Ghi nhớ : Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để tạo câu. II. Từ đơn và từ phức: 1. Dựa vào những kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy điền các từ trong câu d ới đây vào bảng phân loại. VD : Từ/ đấy,/ nớc/ ta/ chăm/ nghề/ trồng 7 Học sinh ghi đúng các từ một tiếng và từ hai tiếng vào các cột theo bảng mẫu trong sách giáo khoa. Hoạt động 4 Phân tích đặc điểm của từ và đơn vị cấu tạo từ. Dựa vào bảng học sinh đã lập giáo viên giúp học sinh lần lợt tìm hiểu các nội dung. Hoạt động 5 Hệ thống hoá kiến thức Hoạt động 6 Có thể có những khả năng sắp xếp từ nh sau trọt,/ chăn nuôi/ và/ có/ tục/ ngày/ Tết/ làm/ bánh chng/ bánh giầy. ( Bánh chng, bánh giầy) Cột từ đơn : Từ, đấy, nớc, ta, chăm, nghề, và, có, tục, ngày, Tết, làm. Cột từ láy : trồng trọt Cột từ ghép : chăn nuôi, bánh chng, bánh giầy. 3. Cấu tạo của từ ghép và từ láy có gì giống nhau và khác nhau? Phân biệt từ đơn và từ phức : Từ gồm 1 tiếng là từ đơn, từ gồm 2 hay nhiều tiếng là từ phức. Phân biệt từ đơn và từ phức : Những từ phức đợc tạo ra bằng cách ghép những tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa đợc gọi là từ ghép, còn những từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng gọi là từ láy. Đơn vị cấu tạo của Tiếng Việt là tiếng. Ghi nhớ : SGK- tr 14. III. Luyện tập: Bài tập 1. ( tr.14) a) Các từ : nguồn gốc, con cháu thuộc kiểu từ ghép. b) Từ đồng nghĩa với nguồn gốc : cội nguồn, gốc gác. c) Từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc : cậu mợ, cô dì, chú cháu, anh em, Bài tập 2 (tr.14) Theo giới tính( nam, nữ ) : ông bà, cha mẹ, anh chị, cậu mợ, chú dì, chú thím. Theo bậc ( trên dới) : bác cháu, chị em, anh em, dì cháu, cha con, mẹ con, Bài tập 3 (tr.14) Cách chế biến : Bánh rán, bánh nớng, bánh hấp, bánh nhúng, bánh tráng, Chất liệu làm bánh : Bánh nếp, bánh 8 Từ láy miêu tả cái gì? Nghĩ tủi thân, công chúa út ngồi khóc thút thít BT5: Thi tìm nhanh các từ láy. tẻ, bánh đậu xanh, bánh khoai, bánh cốm, bánh kem Tính chất của bánh : Bánh dẻo, bánh phồng, Hình dáng bánh : bánh gói, bánh quấn thừng, bánh tai voi, bánh cuốn, Bài tập 4 : Miêu tả tiếng khóc của con ngời. Những từ láy khác có cùng tác dụng : Nức nở, sụt sùi, rng rức, Bài tập 5: a) Tả tiếng cời: khúc khích, sằng sặc, hô hô, ha hả, hềnh hệch, b) Tả tiếng nói : khàn khàn, lè nhè, thỏ thẻ, léo nhéo, lầu bầu, c) Tả dáng điệu : lừ đừ, lả lớt, nghênh ngang, ngông nghênh, 4.củng cố 5. hdh * Rút kinh nghiệm : T iết 4 : giao tiếp, văn bản và phơng thức biểu đạt Ngày soạn : /9/2009 Ngày dạy : /9/2009 a.Mục tiêu 9 - Huy động kiến thức của học sinh về các loại văn bản mà học sinh từng biết. - Hình thành sơ bộ khái niệm: văn bản, mục đích giao tiếp, phơng thức biểu đạt. B. Chuẩn bị của GV- HS: - Giáo viên: Đọc SGK, SGV, Sách tham khảo, soan bài, bảng phụ - Học sinh: Đọc trớc bài. C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : + Giới thiệu bài : Thực tế cuộc sống chúng ta đã đợc tiếp xúc và sử dụng nhiều với các loại sách báo, đọc truyện, viết th, viết đơn nh ng có thể cha biết gọi chúng là văn bản hoặc cha biết dùng đúng mục đích. Giờ học hôm nay sẽ giúp chúng ta sơ bộ hiểu đợc văn bản là gì? có những kiểu văn bản nào và mục đích sử dụng cụ thể của văn bản ra sao Hoạt động 1 GV : Trong đời sống, khi có một t tởng, tình cảm, nguyện vọng, cần biểu đạt cho mọi ngời hay ai đó biết, thì em làm thế nào? Khi muốn biểu đạt t tởng, tình cảm, nguyện vọng ấy một cách đầy đủ, trọn vẹn, em phải làm thế nào? Học sinh đọc câu ca dao để tìm hiểu tính chất văn bản.( GV thay nội dung bài ca dao khác ). Câu ca dao này đợc sáng tác để làm gì? nó muốn nói lên I. Tìm hiểu chung về văn bản và phơng thức biểu đạt a) Khi cần biểu đạt một t tởng, nguyện vọng, tình cảm để ngời khác biết ta có thể nói hay viết, có thể nói một tiếng, một câu hay nhiều câu. b) Khi muốn biểu đạt t tởng, tình cảm, nguyện vọng ấy một cách trọn vẹn, ta nói hay viết phải đầy đủ, rõ ràng ý để ngời khác hiểu (có nghĩa là nói có đầu có đuôi, mạch lạc, có lý lẽ, ) Nh vậy là ta đã tạo lập đợc văn bản, đã thực hiện đợc hoạt động giao tiếp. c) Đọc câu ca dao và trả lời câu hỏi của giáo viên: Bầu ơi thơng lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhng chung một giàn. Câu ca dao nhằm khuyên nhủ, nhắc nhở về sự đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của con ngời 10 [...]... Kiểm tra b i cũ Gi i thiệu b i m i I ý nghĩa và đặc i m chung của phơng Truyện Thánh Gióng đợc kể thức tự sự : l i bằng những sự việc nào? hãy Truyện Thánh Gióng, các sự việc : nêu l i? 1 Sự ra đ i của Thánh Gióng 2 Thánh Gióng biết n i, nhận nhiệm vụ đánh giặc 3.Gióng lớn nhanh nh th i 4.Gióng vơn vai thành tráng sĩ, c i ngựa sắt, mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt i đánh giặc 5.Gióng đánh tan giặc 6. Gióng... Làm giàu ngôn ngữ dân tộc - Tiêu cực : Lạm dụng sẽ làm ngôn ngữ dân tộc bị pha tạp III Luyện tập: B i 1 : (SGK 26) a) Hán Việt : vô cùng, ngạc nhiên, tự nhiên, sính lễ b) Hán Việt : gia nhân - Hãy xác định nghĩa của từng c) Anh : pôp, in-tơ-net tiếng tạo thành các từ Hán Việt B i 2 : (SGK 26) a) Khán giả khán : xem, giả : ng i thính giả thính : nghe, giả : ng i độc giả độc : đọc ; giả : ng i 18... B Chuẩn bị của GV- HS: - Giáo viên: Soạn giáo án, chuẩn bị bảng phụ, - Học sinh: Soạn b i C Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học 1 ổn định tổ chức : 2 Kiểm tra b i cũ : 3 B i m i : Hoạt động của GV - HS N i dung Kiểm tra 15 phút : T i sao dẹp tan giặc Ân, Gióng l i bay về tr i? ý nghĩa hình tợng Thánh Gióng? Gi i thiệu b i m i: I GTVB Sơn Tinh- Thuỷ Tinh là thần tho i cổ đã đợc lịch sử hoá,... tr i, là biểu tợng của ng i dân Văn Lang Gióng vẫn sống m i, đánh giặc xong, không trở về lĩnh thởng, Gióng không hề đ i h i công danh Dấu tích chiến công Gióng để l i cho quê hơng, xứ sở 2 ý nghĩa của hình tợng Gióng: Gióng là hình tợng tiểu biểu, rực rỡ của ng15 i anh hùng đánh giặc giữ nớc Trong Văn học dân gian n i riêng, VHVN n i chung, đây là hình tợng ng i anh hùng đánh giặc đầu tiên, rất tiêu... hdh * Rút kinh nghiệm : Tuần 2 - B i 2 Tiết 5 -6 : Tiết 7 : Tiết 8 : văn tự sự Thánh Gióng Từ mợn Tìm hiểu chung về Tiết 5 - 6 thánh gióng Ngày soạn : /9/2009 Ngày dạy : /9/2009 A- Mục tiêu -Nắm đợc n i dung, ý nghĩa và một số nét nghệ thuật tiêu biểu của truyện Thánh Gióng Kể l i đợc truyện này B Chuẩn bị của GV- HS: - Giáo viên: Soạn giáo án, chuẩn bị bảng phụ, - Học sinh: Soạn b i C Tiến trình tổ... 2.M i dãy g i 2 học sinh lên bảng, giáo viên đa ra một dãy từ : 1 học sinh gi i nghĩa, học sinh kia đoán từ Hoạt động3 B i 1 Gi i thích từ : - Cây : một lo i thực vật có rễ, thân, cành, lá,rõ rệt - Thuỷ cung : cung i n ở d i nớc - Dũng cảm : can đảm, quả cảm - Nhẵn nh i : không sù sì, không nhăm nhở III Luyện tập : B i 1 ( SGK 36) Học sinh tự xem sau đó ghi l i 5 chú thích bất kỳ, cho biết từ đợc gi i. .. thích hợp v i hoàn cảnh trang trọng, nghi lễ B i 6 : (SBT , 11) Đ i châu (1) Đ i lí (1) Đ i chiếu (1) Đ i lộ (1) Đ i dơng(1) Đ i ý (1) (1) : lớn (2) : thay (3) : đ i (4) : m i 19 Đ i diện (2) Đ i biểu (2) Đ i từ (2) Tứ đ i đồng đờng(3) Cận đ i (4) Hiện đ i (4) 4.củng cố 5 hdh * Rút kinh nghiệm : Tiết 8: Ngày soạn : /9/2009 Ngày dạy : /9/2009 tìm hiểu chung về văn tự sự A- Mục tiêu: giúp học sinh: Nắm... Truyện gi i thích i u gì? + Vấn đề đợc nêu : Giặc Ân xâm lợc thất b i Xuất hiện ng i anh hùng trong cuộc kháng Qua truyện hiểu đợc một thực chiến tế gì? + Bày tỏ th i độ : Ca g i, tôn vinh ng i anh Nhân dân ta đã bày tỏ một hùng th i độ gì v i nhân vật Thánh Gióng? - Tự sự giúp ng i kể gi i thích sự việc, tìm hiểu con ng i, nêu những vấn đề và bày tỏ th i Vậy tự sự giúp ng i kể thực độ hiện đợc... muốn biểu đạt ?Hãy cho biết sự việc nào thể hiện m i thiện cảm của ng i kể đ i v i Sơn Tinh và Vua Hùng ?Việc Sơn Tinh thắng Thuỷ Tinh nhiều lần có ý nghĩa gì? có thể để Thuỷ Tinh thắng đợc không? Vì sao? Hoạt động 4 Nếu bỏ sự việc Vua Hùng ra i u kiện kén rể i thì sự việc gi i thiệu về t i của hai vị thần sẽ giảm bớt hấp dẫn, và sẽ không gi i thích rõ đợc nguyên nhân của xung đột ngay gắt, quyết liệt... những chi tiết ấy? Em hiểu * ý nghĩa cách Long Quân cho mợn gơm những chi tiết ấy có ý nghĩa gì? thần : - Đợc l i gơm d i nớc, đợc chu i gơm trên rừng : khả năng đánh giặc cứu nớc của nhân dân có ở khắp n i, từ miền sông nớc đến vùng rừng n i, miền ngợc, miền xu i cùng GV:Ta nhớ l i âm vang tiếng của đánh giặc 35 cha ông : kẻ miền n i, ng i miền biển, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên l i hẹn. . Qu i) Về những đặc i m n i bật: + Tiếng n i đầu tiên của Thánh Gióng là tiếng n i đ i đánh giặc : ca g i ý thức đánh giặc, cứu nớc; ý thức đánh giặc. Kiểm tra b i cũ : 3. B i m i : Hoạt động của GV - HS N i dung Gi i thiệu b i: 13 Tuần 2 - B i 2 Tiết 5 -6 : Thánh Gióng Tiết 7 : Từ mợn Tiết 8 : Tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN KÌ I LỚP 6 (MỚI), GIÁO ÁN KÌ I LỚP 6 (MỚI), GIÁO ÁN KÌ I LỚP 6 (MỚI)