LUẬN văn tot nghiep giao duc hoc

99 13 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2020, 10:26

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Ngày nay các cháu là nhi đồng. Ngày sau, các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới.” Sự phát triển của các quốc gia không chỉ được đánh giá bằng sức mạnh tiềm lực kinh tế, mà còn bởi niềm hạnh phúc của nhân dân với đời sống an sinh xã hội được bảo đảm, quyền công dân được tôn trọng, thực hiện đầy đủ, người dân được tham gia vào việc ra quyết định về những vấn đề liên quan đến cuộc sống của họ và sự quan tâm, đầu tư cho thế hệ tương lai của đất nước. Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống yêu thương con trẻ. Đảng, Nhà nước ta đã và đang chú trọng thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em ngày càng hiệu quả hơn cùng với sự phát triển của đất nước.Đầu tháng 4 vừa qua, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật trẻ em nhằm tạo khuôn khổ pháp lý với những quy định đổi mới về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em phù hợp với tình hình mới và quy định của Hiến pháp năm 2013.Ngày 05022016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 234QĐTTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Gần đây nhất, ngày 1652016, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 17CTTTg về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em. Ở Việt Nam có hơn 90 triệu dân, đặc điểm địa hình nằm sát biển, có nhiều sông ngòi, ao hồ, kênh rạch; Vì vậy tai nạn sông nước thường xảy ra; Hàng năm, những tổn hại về người do tai nạn và đặc biệt là tai nạn đuối nước là rất lớn, chiếm một tỷ lệ lớn trong các nạn nhân là học sinh các cấp. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 6400 người bị đuối nước, trong đó hơn 50% là trẻ em và trẻ vị thành niên. Trung bình, mỗi năm nước ta có khoảng 3.500 trẻ bị chết đuối, nghĩa là có khoảng 9 trẻ tử vong do đuối nước mỗi ngày. Còn theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, con số này còn cao hơn nhiều...Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang từ năm 20122018 toàn tỉnh có 1.900 trẻ em bị tai nạn đuối nước (trong đó có 176 trẻ tử vong). Tình hình tai nạn đuối nước ở trẻ em giảm rất chậm; có lúc, có nơi gia tăng, gây hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức và hiểu biết chung về tai nạn thương tích trẻ em còn hạn chế; thiếu sự quan tâm, giám sát đầy đủ của người lớn; nhiều trẻ em không biết bơi, không có kỹ năng ứng phó khi có nguy cơ bị đuối nước.Huyện Tân Hiệp là một huyện nhỏ của tỉnh Kiên Giang có hệ thống sông ngòi chằng chịt, mặc dù được Đảng và nhà nước quan tâm đến công tác giáo dục thể chất, nhưng số trẻ em bị tai nạn đuối nước còn ở mức cao. Theo thống kê của Phòng TBXH huyện Tân Hiệp trong năm 2016 có 10 vụ tai nạn và tử vong.Để giải quyết tình trạng trên, tôi mạnh dạn đưa ra đề tài:“Nghiên cứu ứng dụng các bài tập kỹ thuật và thể lực trong giảng dạy bơi lội nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em lứa tuổi 6 đến 15 tuổi của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang”. Mục đích nghiên cứu:Mục đích nghiên cứu của đề tài là xác định hiệu quả một số bài tập kỹ thuật và thể lực trong giảng dạy bơi lội nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em lứa tuổi 615 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu làm tài liệu tham khảo cho các giáo viên giáo dục thể chất. Mục tiêu nghiên cứu:Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, đề tài cần giải quyết các mục tiêu sau: Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng tình hình đuối nước ở trẻ em lứa tuổi 615 tuổi trong huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.+ Thực trạng tình hình đuối nước ở trẻ em lứa tuổi 615 tuổi trong huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang+ Thực trạng về công tác giảng dạy bơi lội huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu 2: Ứng dụng một số bài tập kỹ thuật và thể lực trong giảng dạy bơi lội nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em lứa tuổi 615 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang.+ Lựa chọn một số bài tập kỹ thuật và thể lực trong giảng dạy bơi lội nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em lứa tuổi 615 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang.+ Ứng dụng một số bài tập kỹ thuật và thể lực trong giảng dạy bơi lội nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em lứa tuổi 615 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu 3: Đánh giá hiệu quả các bài tập kỹ thuật và thể lực trong giảng dạy bơi lội nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em lứa tuổi 615 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang . + Lựa chọn các test đánh giá kỹ thuật và thể lực của trẻ em lứa tuổi 615 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang. + Kiểm định độ tin cậy của các test đã lựa chọn. + Đánh giá hiệu quả các bài tập kỹ thuật và thể lực trong giảng dạy bơi lội nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em lứa tuổi 615 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM VĂN TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP KỸ THUẬT VÀ THỂ LỰC TRONG GIẢNG DẠY BƠI LỘI NHẰM HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ EM LỨA TUỔI ĐẾN 15 TUỔI HUYỆN TÂN HIỆP, TỈNH KIÊN GIANG TP, Hồ Chí Minh, ngày 21/12/2018 LỜI CAM ĐOAN Chúng tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực không chép tác giả chưa công bố cơng trình khác Có điều sai với cam đoan trên, chúng tơi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học Người thực Phạm Văn Tâm MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN .8 DANH MỤC CÁC BẢNG 10 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 11 PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em giai đoạn đến năm 2020 1.2 Đặc điểm tâm sinh lý học sinh lứa tuổi đến 15 tuổi 1.2.1 Đặc điểm tâm lý học sinh đến 15 tuổi: 1.2.3 Đặc điểm hoạt động môi trường sống học sinh lứa tuổi đến 15 tuổi 10 1.3 Lợi ích tác dụng môn bơi lội học sinh Tiểu học THCS: 11 1.4 Khái niệm đuối nước: 14 1.4.2 Các phương pháp phòng chống đuối nước cho học sinh lứa tuổi -15: 14 1.5 Kỹ thuật bơi: .16 1.5.1 Mục đích, nhiệm vụ ảnh hưởng bơi lội đến kỹ thuật bơi: .16 1.5.2 Tình điều kiện cụ thể ảnh hưởng đến kỹ thuật bơi: 16 1.5.3 Tính chất lý học mơi trường ảnh hưởng đến việc học bơi 16 1.5.4 Lý luận học chất lỏng có liên quan đến kỹ thuật bơi: .17 1.5.5 Chức sinh lý thể ảnh hưởng đến việc học bơi: .19 1.5.6 Đặc điểm phát triển tố chất thể lực học sinh lứa tuổi đến 15 tuổi:21 CHƯƠNG .24 PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 24 2.1 Phương pháp nghiên cứu: 24 2.1.1 Phương pháp tham khảo tài liệu: .24 2.1.2 Phương pháp vấn: 24 2.1.3 Phương pháp kiểm tra sư phạm: 24 2.1.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 28 2.1.5 Phương pháp toán thống kê: 29 2.1.5.1 Trị số trung bình cộng (  ): 29 2.1.5.2 Độ lệch chuẩn (S): 30 2.1.5.3 Hệ số biến thiên (Cv%): 30 2.1.5.4 Sai số tương đối (  ): 31 2.1.6.5 Chỉ số t – student: 31 2.1.5.6 Chỉ số r tương quan: .31 2.1.5.7 Nhịp tăng trưởng (W%): 31 2.2 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU: .32 2.2.1 Đối tượng khách thể nghiên cứu 32 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu .32 2.2.3 Tiến độ nghiên cứu 32 2.2.4 Dự trù kinh phí, trang thiết bị, dụng cụ 33 CHƯƠNG .34 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 34 3.1 Đánh giá thực trạng tình hình đuối nước trẻ em lứa tuổi 6-15 tuổi huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 34 3.1.1 Thực trạng đuối nước trẻ em lứa tuổi 6-15 tuổi huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang .34 3.1.2 Thực trạng công tác giảng dạy bơi lội huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 35 3.2 Lựa chọn tập, kỹ thuật, thể lực nhằm hạn chế tình trạng đuối nước trẻ em đến 15 tuổi huyện Tân Hiệp: 36 3.2.1 Cơ sở lựa chọn tập kỹ thuật : 37 3.2.2 Tổng hợp tập bơi lội cứu đuối: .37 3.2.3 Phỏng vấn chuyên gia để lựa chọn tập kỹ thuật: 38 3.3 Đánh giá hiệu tập kỹ thuật thể lực giảng dạy bơi lội, nhằm hạn chế tình trạng đuối nước trẻ em lứa tuổi 6-15 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang: .47 3.3.2 kiểm định độ tin cậy test: 48 3.3.3 Đánh giá hiệu tập kỹ thuật thể lực giảng dạy bơi lội, nhằm hạn chế tình trạng đuối nước trẻ em lứa tuổi 6-15 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang 49 3.3.3.2 Tổ chức thực nghiệm: 50 3.3.4 Địa điểm thực nghiệm kiểm tra: 54 3.3.5 Hiệu tập kĩ thuật, thể lực lựa chọn: 54 3.3.6 Diễn biến thành tích kĩ thuật nước sau thực nghiệm thể qua bảng 3.12 đây: 55 Biểu đồ 3.2: Sự tăng trưởng thành tích kỹ thuật nước 55 Căn vào bảng 3.11 biểu đồ 3.2 Chúng nhận thấy rằng: .55 3.3.7 Sự tăng trưởng thành tích kỹ thuật lướt nước sau thực nghiệm 56 3.3.8 Sự tăng trưởng thành tích kỹ thuật đứng nước sau thực nghiệm 57 .57 3.3.9 Sự tăng trưởng thành tích bơi 15 mét sau thực nghiệm 58 3.3.10 Sự tăng trưởng thành tích kỹ thuật bơi 25 mét sau thực nghiệm 59 3.3.11 Nhịp tăng trưởng test sau thực nghiệm: .60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 I KẾT LUẬN: 61 II KIẾN NGHỊ: 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 LỜI CẢM ƠN Chúng xin cảm ơn: - Ban giám hiệu trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh - Ban giám đốc nhà Thiếu nhi huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang - Hiệu trưởng trường THCS Thạnh Đông, trường Tiểu học Thị Trấn Tân Hiệp - Quý thầy cô giáo viên giáo dục thể chất huyện Tân Hiệp - Thư viện trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh - Quý thầy (cô) hội đồng khoa học - Thầy Hướng dẫn TS: Lưu Trí Dũng Đã giúp đỡ chúng tơi hồn thành luận văn Người thực Phạm Văn Tâm DANH MỤC NHỮNG TỪ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Viết tắt ĐHSPTDTT TPHCM GD-ĐT GDTC Kg M Ml NXBTDTT NQ-TW PGS – TS TDTT Từ, thuật ngữ Tiếng việt Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Giáo dục đào tạo Giáo dục thể chất Ki-lơ-gam Mét mi-li-lít Nhà xuất thể dục thể thao Nghị trung ương Phó giáo sư – tiến sĩ Thể dục thể thao DANH MỤC CÁC BẢNG Số 3.1 3.2 3.3 Tên bảng Thực trạng đuối nước Kết vấn tập bơi ếch Kết vấn tập bơi trườn sấp Trang 34 38 40 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 Kết vấn tập làm quen với nước Kết vấn hô hấp nhân tạo Kết vấn tập cứu đuối Kết vấn tập phát triển thể lực Kết vấn tập đứng nước Kết vấn test Độ tin cậy test bơi Thực trạng kỹ thuật thể lực trước TN Sự tăng trưởng thành tích nước Sự tăng trưởng thành tích lướt nước Sự tăng trưởng thành tích đứng nước Sự tăng trưởng thành tích bơi 15m Sự tăng trưởng thành tích bơi 25m Sự tăng trưởng test sau thực nghiệm 40 43 44 45 46 47 49 49 55 56 57 59 59 60 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Tên biểu đồ Thực trạng kỹ thuật thể lực trước TN Sự tăng trưởng thành tích nước Sự tăng trưởng thành tích lướt nước Sự tăng trưởng thành tích đứng nước Sự tăng trưởng thành tích bơi 15m Sự tăng trưởng thành tích bơi 25m Sự tăng trưởng test sau thực nghiệm Trang 50 55 56 57 58 59 60 PHẦN MỞ ĐẦU Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Ngày cháu nhi đồng Ngày sau, cháu người chủ nước nhà, giới.” Sự phát triển quốc gia không đánh giá sức mạnh tiềm lực kinh tế, mà niềm hạnh phúc nhân dân với đời sống an sinh xã hội bảo đảm, quyền công dân tôn trọng, thực đầy đủ, người dân tham gia vào việc định vấn đề liên quan đến sống họ quan tâm, đầu tư cho hệ tương lai đất nước Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống yêu thương trẻ Đảng, Nhà nước ta trọng thúc đẩy thực quyền trẻ em ngày hiệu với phát triển đất nước Đầu tháng vừa qua, Quốc hội khóa XIII thơng qua Luật trẻ em nhằm tạo khuôn khổ pháp lý với quy định đổi quyền, bổn phận trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực quyền trẻ em; trách nhiệm quan, tổ chức, sở giáo dục, gia đình, cá nhân việc thực quyền bổn phận trẻ em phù hợp với tình hình quy định Hiến pháp năm 2013 Ngày 05/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 234/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em Gần nhất, ngày 16/5/2016, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 17/CTTTg việc tăng cường đạo, thực phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước cho học sinh, trẻ em Ở Việt Nam có 90 triệu dân, đặc điểm địa hình nằm sát biển, có nhiều sơng ngòi, ao hồ, kênh rạch; Vì tai nạn sông nước thường xảy ra; Hàng năm, tổn hại người tai nạn đặc biệt tai nạn đuối nước lớn, chiếm tỷ lệ lớn nạn nhân học sinh cấp Theo báo cáo Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, trung bình năm nước có khoảng 6400 người bị đuối nước, 50% trẻ em trẻ vị thành niên Trung bình, năm nước ta có khoảng 3.500 trẻ bị chết đuối, nghĩa có khoảng trẻ tử vong đuối nước ngày Còn theo thống kê Tổ chức Y tế Thế giới, số cao nhiều Theo Sở Lao động -Thương binh Xã hội tỉnh Kiên Giang từ năm 20122018 tồn tỉnh có 1.900 trẻ em bị tai nạn đuối nước (trong có 176 trẻ tử vong) Tình hình tai nạn đuối nước trẻ em giảm chậm; có lúc, có nơi gia tăng, gây hậu nặng nề cho gia đình xã hội Nguyên nhân chủ yếu nhận thức hiểu biết chung tai nạn thương tích trẻ em hạn chế; thiếu quan tâm, giám sát đầy đủ người lớn; nhiều trẻ em khơng biết bơi, khơng có kỹ ứng phó có nguy bị đuối nước Huyện Tân Hiệp huyện nhỏ tỉnh Kiên Giang có hệ thống sơng ngòi chằng chịt, Đảng nhà nước quan tâm đến công tác giáo dục thể chất, số trẻ em bị tai nạn đuối nước mức cao Theo thống kê Phòng TBXH huyện Tân Hiệp năm 2016 có 10 vụ tai nạn tử vong Để giải tình trạng trên, tơi mạnh dạn đưa đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng tập kỹ thuật thể lực giảng dạy bơi lội nhằm hạn chế tình trạng đuối nước trẻ em lứa tuổi đến 15 tuổi huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang” Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu đề tài xác định hiệu số tập kỹ thuật thể lực giảng dạy bơi lội nhằm hạn chế tình trạng đuối nước trẻ em lứa tuổi 6-15 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang Kết nghiên cứu làm tài liệu tham khảo cho giáo viên giáo dục thể chất Mục tiêu nghiên cứu: Để đạt mục đích nghiên cứu trên, đề tài cần giải mục tiêu sau: Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng tình hình đuối nước trẻ em lứa tuổi 6-15 tuổi huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang + Thực trạng tình hình đuối nước trẻ em lứa tuổi 6-15 tuổi huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang + Thực trạng công tác giảng dạy bơi lội huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang Mục tiêu 2: Ứng dụng số tập kỹ thuật thể lực giảng dạy bơi lội nhằm hạn chế tình trạng đuối nước trẻ em lứa tuổi 6-15 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang + Lựa chọn số tập kỹ thuật thể lực giảng dạy bơi lội nhằm hạn chế tình trạng đuối nước trẻ em lứa tuổi 6-15 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang + Ứng dụng số tập kỹ thuật thể lực giảng dạy bơi lội nhằm hạn chế tình trạng đuối nước trẻ em lứa tuổi 6-15 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang Mục tiêu 3: Đánh giá hiệu tập kỹ thuật thể lực giảng dạy bơi lội nhằm hạn chế tình trạng đuối nước trẻ em lứa tuổi 6-15 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang + Lựa chọn test đánh giá kỹ thuật thể lực trẻ em lứa tuổi 6-15 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang + Kiểm định độ tin cậy test lựa chọn + Đánh giá hiệu tập kỹ thuật thể lực giảng dạy bơi lội nhằm hạn chế tình trạng đuối nước trẻ em lứa tuổi 6-15 tuổi Huyện Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang x 10l x nghỉ 1p Nhịn thở x tổ x 10l nghỉ p Thở nước x tổ x 10l nghỉ 1p Ôm gối người biển x tổ x l x p Đạp thành bể lướt nước x tổ x l x p Ngồi chống tay tập động tác chân x tổ x + + + + + + + + + + + + + + - + + + 10l x 1p Nằm sấp chấng tay thực động tác đạp chân ếch x tổ x 10l - + + + x 1p Đứng thẳng quạt tay kiểu bơi ếch x tổ x - + + + 10l x nghỉ 1p Thở kiểu bơi ếch x tổ x 10l x nghỉ - - + + 1p Phối hợp tay với chân 10 kiểu đứng lên ngồi xuống x tổ x 5l x nghỉ - - + + + 1p Đứng bám tay vào 11 12 thành bể đạp chân bơi ếchx tổ x l x nghỉ 1p Nằm sấp bám tay vào thành bể đạp chân bơi - - + + + - - + + + ếch x tổ x 5l x nghỉ 2p Đạp 13 14 15 chân bơi ếch ngang bể 5-10mx tổ x lx nghỉ 1p Đạp chân ếch 10-15m x tổ x l x nghỉ 1p Đạp chân ếch kết hợp với thở 10-15m x tổ x - - + + + - - + + - - + + + l x nghỉ 1p Đi cúi người quạt 16 tay kiểu bơi ếch x tổ - - + + + x 5l x nghỉ 1p Bơi riêng tay ếch có 17 người cầm chânx tổ x - - + + + 5l x nghỉ 1p Đứng cúi người chỗ chống tay vào thành bể 18 tập động tác thở kiểu - - + + + ếch x tổ x l x nghỉ 1p Đứng cúi người chỗ tay đưa sau bám vào 19 thành bể tập động tác - - + + + thở kiểu ếch x tổ x 5l x nghỉ 1p Đứng cúi người chỗ 20 21 quạt tay phối hợp với thở theo nhịpx tổ x 5l x nghỉ 1p Bơi quạt tay phối hợp với thở chân duỗi thẳng - - + + + - - + + + khép sát x tổ x 3l x nghỉ 1p Bơi phối hợp tay +chân 22 5-10m x tổ x 5l x - - + + + nghỉ 1p Bơi phối hợp 2-3 chu 23 kỳ thở lầnx tổ x 5p - - + + + x nghỉ 1p Nằm sấp bể 24 ghế đập chân trườn - - - - - + + + sấpx tổ x 5lx nghỉ 1p Bài tập tay theo 25 nhịp hô x tổ x l x - - - - - + + + 26 nghỉ 1p Bài tập phối hợp tay Thở chỗ x tổ x 5l - - - - - + + + - - - - - + + + - - - - - + + + - - - - - + + + - - - - - + + + - - - - - + + + 27 28 x nghỉ 1p Phối hợp quạt tay bên thuận với thở chỗ theo nhịpx tổ x 5l x nghỉ 1p Phối hợp quạt tay với 29 bước nhún chân chỗx tổ x l x nghỉ 1p Phối hợp quạt tay với 30 31 bước nhún chân đoạn ngắnx tổ x 5l x nghỉ 1p Bám tay vào thành bể sau vai đập chân trườn sấpx tổ x 5l x nghỉ 1p Bám tay vào thành bể 32 đập chân trườn sấp x - - - - - + + + - - - - - + + + - - - - - + + + - - - - - + + + - - - - - + + + - - - - - + + + - - - - - + + + tổ x 5l x nghỉ 1p Duỗi thẳng tay trước hình thoi đập 33 chân trườn sấp ngang bể 5-10m x tổ x l x nghỉ 1p Hai tay bám phao đập 34 chân trườn sấp 10m x tổ x l x nghỉ 1p Đứng bể cúi 35 người quạt tay trườn sấp x tổ x 5l x nghỉ 1p Đứng bể cúi 36 người quạt tay trườn sấp x tổ x 5l x nghỉ 1p Đi cúi người quạt 37 38 tay trườn sấp 10m x tổ x 5l nghỉ 1p Thở chổ x tổ x 10l x nghỉ 1p Phối hợp quạt tay với 39 thở ngang bể x - - - - - + + + 40 tổ x l x nghỉ 1p Bơi phối hợp quạt tay - - - - - + + + với thở ngang bể có người giúp cầm chân sau x tổ x 5l x nghỉ 1p Bơi phối hợp tay quạt 41 thẳng + chân đoạn ngắn nhịn thở x tổ x 5l x - - - - - + + + - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nghỉ 1p PP Tự cứu bị 42 43 44 đuối nước x tổ x 10l x nghỉ 1p Cứu đuối gián tiếp x tổ x 10l x nghỉ 1p Giải thoát nạn nhân nắm cổ tay x tổ x 5l x + + + + + + + + + - + + + + - - + + + + - - - + + + + - - - - + + + + - - - - - + + + + nghỉ 1p Giải bị ơm ghì 45 sau gáy x tổ x 5l x nghỉ 1p Giải thoát bị nạn 46 nhân nắm chân x tổ x 5l x nghỉ 1p Giải thoát nạn nhân 47 bám chặt lấy cổ x tổ x 5l x nghỉ 1p Giải thoát bị nạn 48 nhân ôm chặt phía sau lưng x tổ x 5l x nghỉ 1p Giải thoát bị nạn 49 nhân ôm trước ngực x tổ x 5l x nghỉ 1p Giải bị nạn 50 nhan ơm cứng tay x - - - - - - - - + + + + 51 tổ x 5l x nghỉ 1p Gỡ người ôm - - - - - - - - + + + + cứng x tổ x 5l x nghỉ 1p Đứng nước đạp chân 52 ếch x tổ x 10 l x nghỉ - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + 2p Đứng nước đập trườn 53 sấp x tổ x 10l x nghỉ 2p Tiếp cận người bị đuối 54 nước x tổ x 5l x nghỉ 1p Dìu người bị đuối nước 55 56 57 58 59 60 vào bờ x tổ x 5l x nghỉ 1p Khai thông đường thở x tổ x 10l x nghỉ 2p Đánh thức nạn nhân x tổ x 10l x nghỉ 2p Kiểm tra mạch thở x tổ x 10 l x nghỉ 2p Hà thổi ngạt x tổ x 10 x nghỉ 2p Thổi ngạt kết hợp ấn tim x tổ x 10l x nghỉ 2p Chạy tốc độ 30m x 61 lần x tổ nghỉ lần phút Nhảy dây 30s x lần x 62 tổ nghỉ lần - - - - - - - - + + + + 63 phút Bật cóc 20m x lần x - - - - - - - - + + + + 64 tổ nghỉ lần phút Gập bụng 20 lần x tổ - - Nghỉ lần phút - - - - - - + + + + Tổng thời gian CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BƠI VÀ CỨU ĐUỐI Nhóm dạn nước Từ ngày 8/3/2018 đến ngày 29/5/2018 ST T I TUẦN NỘI DUNG Khởi động nhận lớp Nhận lớp(chia nhóm) nhóm Khởi động chung - kđcm + Đi lại, chạy, nhảy, nhào người nước x tổ + x 10l x nghỉ 1p Nhịn thở x tổ x 10l nghỉ p Thở nước x tổ x 10l nghỉ 1p Ôm gối người + + + biển x tổ x l x p Đạp thành bể lướt nước x tổ x l x p Ngồi chống tay tập động + + tác chân x tổ x 10l x + + + + 1p Nằm sấp chấng tay thực + + + + 10 11 12 13 động tác đạp chân ếch x tổ x 10l x 1p Đứng thẳng quạt tay 10 kiểu bơi ếch x tổ x 10l x nghỉ 1p Thở kiểu bơi ếch x tổ x 10l x nghỉ p Phối hợp tay với chân kiểu đứng lên ngồi xuống x tổ x 5l x nghỉ + + + + + + + + + + + + 1p Đứng bám tay vào 11 thành bể đạp chân bơi ếchx tổ x l x + + + + nghỉ 1p Nằm sấp bám tay vào 12 thành bể đạp chân bơi - + + + - + + + - + + + - + + + - + + + ếch x tổ x 5l x nghỉ 2p Đạp chân bơi ếch ngang 13 14 15 bể 5-10mx tổ x lx nghỉ 1p Đạp chân ếch 10-15m x tổ x l x nghỉ 1p Đạp chân ếch kết hợp với thở 10-15m x tổ x l x nghỉ 1p Đi cúi người quạt tay 16 kiểu bơi ếch x tổ x 5l x nghỉ 1p Bơi riêng tay ếch có 17 người cầm chânx tổ x - + + + 18 5l x nghỉ 1p Đứng cúi người chỗ - + + + chống tay vào thành bể tập động tác thở kiểu ếch x tổ x l x nghỉ 1p Đứng cúi người chỗ tay đưa sau bám vào 19 thành bể tập động tác - + + + - + + + - + + + - + + + - - - - + + + + - - - - + + + + thở kiểu ếch x tổ x 5l x nghỉ 1p Đứng cúi người chỗ 20 quạt tay phối hợp với thở theo nhịpx tổ x 5l x nghỉ 1p Bơi quạt tay phối hợp 21 với thở chân duỗi thẳng khép sát x tổ x 3l x nghỉ 1p Bơi phối hợp tay +chân 22 5-10m x tổ x 5l x nghỉ 1p Bơi phối hợp 2-3 chu kỳ 23 thở lầnx tổ x 5p x nghỉ 1p Nằm sấp bể 24 ghế đập chân trườn sấpx tổ x 5lx nghỉ 1p Bài tập tay theo 25 nhịp hô x tổ x l x - - - - + + + + 26 nghỉ 1p Bài tập phối hợp tay Thở chỗ x tổ x 5l x - - - - + + + + - - - - + + + + - - - - + + + + 27 28 nghỉ 1p Phối hợp quạt tay bên thuận với thở chỗ theo nhịpx tổ x 5l x nghỉ 1p Phối hợp quạt tay với 29 bước nhún chân chỗx - - - - + + + + - - - - + + + + - - - - + + + + - - - - + + + + - - - - + + + + - - - - + + + + - - - - + + + + tổ x l x nghỉ 1p Phối hợp quạt tay với 30 bước nhún chân đoạn ngắnx tổ x 5l x nghỉ 1p Bám tay vào thành bể 31 sau vai đập chân trườn sấpx tổ x 5l x nghỉ 1p Bám tay vào thành bể 32 đập chân trườn sấp x tổ x 5l x nghỉ 1p Duỗi thẳng tay trước hình thoi đập chân 33 trườn sấp ngang bể 510m x tổ x l x nghỉ 1p Hai tay bám phao đập 34 chân trườn sấp 10m x tổ x l x nghỉ 1p Đứng bể cúi người 35 quạt tay trườn sấp x tổ x 5l x nghỉ 1p Đứng bể cúi người 36 quạt tay trườn sấp x - - - - + + + + 37 tổ x 5l x nghỉ 1p Đi cúi người quạt - - - - + + + + tay trườn sấp 10m x tổ 38 39 x 5l nghỉ 1p Thở chổ x tổ x 10l x nghỉ 1p Phối hợp quạt tay với thở ngang bể x tổ - - - - + + + + - - - - + + + + - - - - + + + + - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + x l x nghỉ 1p Bơi phối hợp quạt tay 40 với thở ngang bể có người giúp cầm chân sau x tổ x 5l x nghỉ 1p Bơi phối hợp tay quạt 41 thẳng + chân đoạn ngắn nhịn thở x tổ x 5l x nghỉ 1p PP Tự cứu bị 42 43 44 đuối nước x tổ x 10l x nghỉ 1p Cứu đuối gián tiếp x tổ x 10l x nghỉ 1p Giải thoát nạn nhân nắm cổ tay x tổ x 5l x nghỉ 1p Giải bị ơm ghì 45 sau gáy x tổ x 5l x nghỉ 1p Giải thoát bị nạn 46 nhân nắm chân x tổ x 5l x nghỉ 1p Giải thoát nạn nhân 47 bám chặt lấy cổ x tổ x - - - - - - - - + + + + 48 5l x nghỉ 1p Giải thoát bị nạn - - - - - - - - + + + + nhân ôm chặt phía sau lưng x tổ x 5l x nghỉ 1p Giải bị nạn 49 nhân ơm trước ngực x - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + tổ x 5l x nghỉ 1p Giải thoát bị nạn 50 nhan ôm cứng tay x tổ x 5l x nghỉ 1p Gỡ người ôm 51 52 53 cứng x tổ x 5l x nghỉ 1p Đứng nước đạp chân ếch x tổ x 10 l x nghỉ 2p Đứng nước đập trườn sấp x tổ x 10l x nghỉ 2p Tiếp cận người bị đuối 54 nước x tổ x 5l x nghỉ 1p Dìu người bị đuối nước 55 56 57 58 59 60 vào bờ x tổ x 5l x nghỉ 1p Khai thông đường thở x tổ x 10l x nghỉ 2p Đánh thức nạn nhân x tổ x 10l x nghỉ 2p Kiểm tra mạch thở x tổ x 10 l x nghỉ 2p Hà thổi ngạt x tổ x 10 x nghỉ 2p Thổi ngạt kết hợp ấn tim x tổ x 10l x nghỉ 2p Chạy tốc độ 30m x lần 61 62 63 64 x tổ nghỉ lần phút Nhảy dây 30s x lần x tổ nghỉ lần phút Bật cóc 20m x lần x tổ nghỉ lần phút Gập bụng 20 lần x tổ Nghỉ lần phút - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - + + + + Tổng thời gian Ghi chú: Dấu - ôn tập; dấu + học PHỤ LỤC PHÒNG GD& ĐT TÂN HIỆP TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA LỚP HỌC BƠI VÀ CỨU ĐUỐI Lướt nước ST T Họ tên Đỗ Ngọc Diệu Mỹ Lý Ngọc Tường vy Lê Huỳnh Anh Trịnh Duy Đích Đặng Minh Thùy Lê Thị Cẩm Ly Huỳnh Ngọc Trâm Đậu Anh Thư Phương Lan 10 Trần Thị Kim Tuyến Nổi nước (m) Trước Sau (s) Trước Sau Đứng Bơi tự nước (s) 25m (s) 10m (s) Trước Sau Trước Sau Trước Sau TN TN TN TN TN TN TN TN 5.12 6.03 5.77 6.02 5.77 6.65 5.12 7.09 7.01 6.78 7.04 6.76 7.08 7.12 7.32 6.87 7.43 7.81 8.23 9.12 10 11.1 7.98 9.11 10 11 12.1 9.78 13 12.8 13 14 11.5 11.8 12.1 13.7 13.1 11.9 19.32 17.54 19.32 20.12 16.32 18.54 19.65 15.76 18.67 14.87 20.2 19.5 20.5 12 17.5 19.6 20.1 17.6 19.1 16.9 34.2 30.32 35.1 31.83 33.3 30.54 34.8 32.09 36.2 34.52 34.4 30.57 33.8 29.19 36.8 35.59 34.7 32.47 33.9 30.37 bơi tự TN TN 11.21 12.5 19.32 12.15 12.22 12.54 11.65 13.76 14.67 13.87 10.21 11.23 20.54 12.09 11.52 11.57 10.09 12.54 13.07 12.87 11 Trương Phương Thảo 12 Lý Chí Cao 13 Nguyễn Gia Hân 14 Nguyễn Phương Linh 15 Trương Quỳnh Nhi 16 Phạm Nhật Long 17 Trần Ngọc Khánh Vy 18 Ng Ngọc Khánh Hà 19 Phạm Thanh Tuấn 20 Nguyễn Hồng Yến 21 Trịnh Duy Dích 22 Trương Việt Nam 23 Trương Chiến Thắng 24 Hà Hữu Hải 25 Phạm Luân 26 Nguyễn Võ 27 Nguyễn văn Tiến 28 Danh Hữu 29 Nguyễn Thị Hà 30 Nguyễn Văn Lâm 31 Phạm Thụy Hà My 32 Phan Văn Long 33 Nguyễn Tuấn Kiệt 34 Danh Ngọc Châu 35 Lương Văn Vũ 36 Phạm Thái Bảo 37 Nguyễn Văn Thái 38 Danh Hồng nghiệp 39 Lưu Văn Hậu 40 Nguyễn Thị Diệu 41 Lý Ngọc Châu 5.18 6.14 5.16 6.06 7.02 5.13 5.14 6.02 5.87 6.12 5.56 7.03 6.1 5.81 6.04 6.32 7.01 5.15 6.82 5.68 6.77 6.29 7.88 5.33 6.29 6.14 7.12 5.59 4.65 Xác nhận Phòng Giáo Dục 6.42 7.03 6.19 6.91 7.23 6.42 6.81 7.04 6.98 7.08 6.92 6.57 8.12 7.42 7.54 7.21 7.71 7.56 5.87 7.54 6.74 7.34 7.67 7.54 8.03 6.73 7.02 7.54 7.93 6.89 5.98 11 9.77 7.87 8.94 12.1 10 10.1 11.3 12 13 11.7 10.1 11 9.87 10.8 11.1 12.1 10.8 9.87 8.71 12.1 13 8.72 12.4 13.1 10.9 11 12.1 13.1 12.1 13.9 12 9.88 12.2 14.5 13.7 14.8 13.9 12.1 14.8 14.8 13.4 14.9 15.1 12 13 13.7 14.3 11.2 11.7 12.3 13.9 14.7 11.3 14.5 14.3 12.8 12.9 13.5 14.5 14.9 15.87 18.76 17.54 15.87 16.78 19.06 18.43 16.34 18.67 15.87 17.54 15.56 18.65 16.67 17.83 15.83 14.98 18.32 20.05 16.43 19.76 15.45 19.52 16 15.76 16.63 17.54 19.12 14.76 18.54 20.09 17.4 19.1 19.5 17.9 18.1 20 19 17.1 19.1 17 19.1 17.1 19.9 18 18.1 17 16 21.1 20.7 17.1 20.1 18 20 17.1 17.4 17.9 18 20 16.2 20.1 21.3 31.9 28.43 32.8 29.07 37.5 33.55 37.9 36.1 32.7 28.32 38.1 34.19 32.4 29.28 32.3 28.27 39.7 34.09 36.9 31.03 34.5 30.21 35.6 32.09 36.6 31.93 32.7 29.65 34.9 31.01 39.9 36.34 34 28.98 39.3 35.48 35.1 30.65 34.4 32.49 32.8 29.12 34.5 31.57 34.5 31.76 32 28.12 36.8 33.49 38.6 34.84 34.5 30.76 34.1 31.13 34.8 32.23 39.6 36.36 38.1 34.44 13.87 15.76 15.54 12.87 16.72 12.06 14.43 16.34 15.67 17.87 21.54 14.56 12.63 13.67 12.83 15.85 15.98 13.32 17.05 11.43 13.76 15.47 16.52 19 18.76 12.63 18.54 12.13 14.76 17.56 12.05 Người thực 11.43 14.07 13.55 11.8 15.07 11.09 13.23 14.07 15.06 17.03 19.07 12.09 10.93 11.65 10.08 14.04 15 12.08 15.65 10.05 12.12 13.67 14.76 17.12 16.42 10.86 17 10.13 11.23 15.06 10.36 Phạm Văn Tâm ... liệu, kết luận văn trung thực không chép tác giả chưa cơng bố cơng trình khác Có điều sai với cam đoan trên, chúng tơi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học Người thực Phạm Văn Tâm MỤC... hội đồng khoa học - Thầy Hướng dẫn TS: Lưu Trí Dũng Đã giúp đỡ chúng tơi hồn thành luận văn Người thực Phạm Văn Tâm DANH MỤC NHỮNG TỪ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Viết tắt ĐHSPTDTT TPHCM GD-ĐT GDTC Kg... mét sau thực nghiệm 59 3.3.11 Nhịp tăng trưởng test sau thực nghiệm: .60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 I KẾT LUẬN: 61 II KIẾN NGHỊ: 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn tot nghiep giao duc hoc, LUẬN văn tot nghiep giao duc hoc, TỔNG QUAN VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU, Học bơi giúp phòng chống tai nạn đuối nước., Nguyên lý thủy động lực học:, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN, Đạp chân ếch 10-15m, Nhảy dây 30s x 4 lần x 3 tổ. nghỉ giữa lần 1 phút, Như vậy, căn cứ vào bảng 3.7, tất cả 6 bài tập phát triển thể lực được phỏng vấn chọn 4 bài tập., Biểu đồ 3.2: Sự tăng trưởng thành tích kỹ thuật nổi nước, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Đạp chân ếch 10-15m x 3 tổ x 5 l x nghỉ 1p, Thổi ngạt kết hợp ấn tim x 3 tổ x 10l x nghỉ 2p, Khai thông đường thở x 3 tổ x 10l x nghỉ 2p

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn