Tiểu luận học phần Phân loại tài liệu theo DDC 23: Công tác phân loại tài liệu theo DDC 23 tại Thư viện trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh (1)

37 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 22:30

tiểu luận căn cứ vào nội dung của tài liệu mà xác định cho nó một ký hiệu chính xác trong bảng phân lọai, giúp cho bạn đọc nhanh chóng tìm thấy những tài liệu cần thiết. Xây dựng mục lục phân loại để giới thiệu toàn bộ thành phần nội dung kho tài liệu trong thư viện. BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIỂU LUẬN HỌC PHẦN: PHÂN LOẠI TÀI LIỆU THEO DDC 23 ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC PHÂN LOẠI TÀI LIỆU THEO DDC 23 TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thành phố Hồ Chí Minh – 2018 MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt KHPL CSDL TPMC TPM Kí hiệu phân loại Cơ sở liệu Tiểu phân mục chung Tiểu phân mục LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện hội nhập quốc tế, ngành thư viện Việt Nam khơng nằm ngồi xu hướng Một vấn đề để hội nhập tuân thủ chuẩn mực quốc tế hoạt động nghiệp vụ thư viện Việc thống chuẩn nghiệp vụ thư viện thuận lợi việc chia sẻ, trao đổi tài liệu – thông tin thư viện khu vực, nước quốc tế; đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu cung cấp thông tin phục vụ bạn đọc Phân loại tài liệu hoạt động chuyên môn quan thông tin – thư viện Phân loại tài liệu giúp cho việc tổ chức, xếp kho sách, ký hiệu điểm truy cập, ngơn ngữ tìm tin quan trọng tạo nên chất lượng máy tra cứu tìm tin Cùng với phát triển khoa học công nghệ đặc biệt công nghệ thông tin viễn thông, nguồn tin khoa học công nghệ liên tục đổi đa dạng nội dung hình thức, vai trò cơng tác phân loại tài liệu ngày khẳng định Phân loại tài liệu khâu công tác quan trọng giúp cho việc kiểm sốt thư mục, góp phần thúc đẩy việc khai thác, trao đổi thông tin phạm vi quốc gia quốc tế Trên giới số thư viện lớn Việt Nam, phân loại áp dụng sâu rộng việc tổ chức kho mở tra cứu thông tin Ký hiệu phân loại ba ngơn ngữ tìm tin quan trọng Mỗi ký hiệu điểm truy nhập, giúp người dùng tin tìm xác tới tài liệu mà quan tâm Tuy nhiên, việc tìm tin theo ký hiệu phân loại chưa phổ biến, bạn đọc đến thư viện chủ yếu tìm tin theo ngơn ngữ đề mục chủ đề từ khoá Để tiến hành phân loại tài liệu cần phải có cơng cụ cần thiết khơng thể thiếu Khung phân loại Hơn thế, việc lựa chọn, sử dụng Khung phân loại vấn đề có tính định tới chất lượng nguồn tin, hiệu phục vụ, khả chia sẻ cung cấp thông tin quan thơng tin – thư viện Để có nhìn khách quan cách phân loại tài liệu dựa khung phân loại cụ thể Nhóm chúng em tiến hành tìm hiểu cơng tác phân loại tài liệu theo DDC 23 thư viện trường ĐH Văn hoá TP Hồ Chí Minh PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG Tên sản phẩm Sản phẩm “ Công tác phân loại tài kiệu theo DDC 23 thư viện trường Đại học Văn hố TP Hồ Chí Minh” Để đáp ứng nhu cầu đọc sách báo có hệ thống bạn đọc tuyên truyền sách báo thuộc vấn đề cấp bách đời sống xã hội, khoa học, văn học nghệ thuật Cung cấp phương pháp tìm kiếm kho sách chủ đề mà bạn đọc ưa thích, bước đầu cần phải phân loại tài liệu Phân loại tài liệu xếp ấn phẩm cách có nghiên cứu vào lớp, phân lớp, phân đoạn có nội dung phù hợp với lớp, phân lớp, phân đoạn Như thấy, năm sách bổ sung vào Thư viện, số sách qua khâu cồng tác đăng ký, miêu tả chưa qua khâu cơng tác phân loại ấn định cho ký hiệu định, khơng thể đưa phục vụ Vì việc phân loại tài liệu Thư viện chiếm vai trò quan trọng có mục đích sau: - Căn vào nội dung tài liệu mà xác định cho ký hiệu xác bảng phân lọai, giúp cho bạn đọc nhanh chóng tìm thấy tài liệu cần thiết - Xây dựng mục lục phân loại để giới thiệu toàn thành phần nội dung kho tài liệu Thư viện - Giúp cho công tác đăng ký, thống kê vào báo cáo Thư viện có đủ tài liệu xác số lượng lọai tài liệu có Thư viện, số lượng bạn đọc, đọc loại tài liệu - Giúp cho công tác bổ sung tài liệu cho Thư viện đầy đủ hướng Giúp cho cán Thư viện nắm nội dung kho sách để giới thiệu cho bạn đọc - Giúp cho cán Thư viện làm lọai thư mục triển lãm sách tìm tài liệu có hệ thống dễ dàng - Giúp cho việc tổ chức kho sách mở để bạn đọc tự chọn sách dễ dàng… Giới thiệu chung khung phân loại DDC 23 2.1 Lịch sử hình thành DDC 23 • Khung phân loại DDC Melvil Dewey sang tạo giới thiệu năm 1876 với nhan đề “ Khung phân loại bảng tra chủ đề phục vụ biên mục xếp sách sách mỏng thư viện” • Năm 1890, viện thư mục quốc tế dịch hiệu chỉnh DDC để chuẩn bị cho thư mục tồn cầu • Năm 1932, xuất lần thứ 13 mang tên Dewey 2.2 Tổng quan khung phân loại DDC 23  Tổng quan khung phân loại - Cấu trúc khung DDC 23 gồm bảng: + Bảng + Bảng phụ (bảng trợ kí hiệu) + Bảng mục quan hệ (relative index) + Bảng hướng dẫn (manual) - DDC 23 gồm tập: Tập 1: Lời giới thiệu Bảng thuật ngữ Phần hướng dẫn, bảng phụ trợ từ đến So sánh thay đổi ấn 22 23 Tập 2: Bảng tóm lược thứ gồm 10 lớp Bảng tóm lược thứ chứa 100 phân lớp Bảng tóm lược thứ gồm 1000 phân đoạn lớp bảng có kí hi kí - hiệu từ 000 đến 599 Tập 3: Gồm lớp theo bảng có kí hiệu thừ 600 đến 999 Tập 4: Bảng tra liên quan Nguyên tắc thập phân/thập tiến + DDC khung phân loại đẳng cấp xây dựng nguyên tắc thập phân Kí hiệu: + Về mặt hình thức: : DDC sử dụng KHPL đồng chữ số Ả rập, hệ đếm thập phân từ đến + Về mặt tính chất (nội dung): KHPL đẳng cấp, phản ánh cấu tạo logic đề mục khung PL (từ lớp khởi đầu đến lớp phái sinh • Bảng chính: - Lớp chính: + Có 10 lớp + Mỗi lớp cấu tạo chữ số (000-900), chữ số biểu thị nội dung lớp + Các lớp chia nhỏ theo nguyên tắc thập phân (tối đa 10 lớp phái - sinh), xếp theo nguyên tắc từ chung đến riêng, từ khái quát đến cụ thể 000 Tin học, thông tin tác phẩm tổng quát 100 Triết lí tâm lí học 200 Tôn giáo 300 Khoa học xã hội 400 Ngôn ngữ 500 Khoa học 600 Công nghệ 700 Nghệ thuật 800 Văn học 900 Lịch sử, địa lý Bảng + 10 lớp chia nhỏ tối đa 10 phân lớp; phân lớp lại chia 10 phân đoạn bậc chi tiết theo nguyên tắc thập phân + Phản ánh khái niệm lĩnh vực khoa học từ chung đến riêng, từ khái quát đến cụ thể, theo quan hệ đẳng cấp - Tính đẳng cấp khung phân loại thể qua độ dài khung phân loại: + Quan hệ ngang hàng: KHPL có đọ dài + Quan hệ phụ thuộc: KHPL có độ dài ngắn + Quan hệ bao trùm: KHPL có độ dài dài • Bảng phụ - Ý nghĩa: + Phản ánh khái niệm lặp lặp lại bảng (hình thức, cơng dụng tài liệu, dấu hiệu địa lý, ngôn ngữ, ) liên quan đến nội dung tài liệu + Tránh cồng kềnh, phức tạp cho bảng + DDC 23 có bảng phụ: Bảng 1: tiểu phân mục chung (trợ ký hiệu tiểu chuẩn) Bảng 2: khu vực địa lý người Bảng 3: tiểu phân mục cho văn học, cho thể lloaij văn học cụ thể -       (gồm bảng 3A, 3B, 3C) Bảng 4: tiểu phân mục chung cho ngơn ngữ Bảng 5: dân tộc nhóm quốc gia Bảng 6: ngôn ngữ Cách sử dung + Chỉ sử dụng đểphối hợp với bảng mà khơng phép sử dụng độc lập + Ghép trực tiếp: không sử dụng dấu hiệu trung gian 2.3 Quy tắc phân loại tài liệu theo khung phân loại DDC 23 2.3.1 Nguyên tắc phân loại theo DDC 23 Phân loại theo ngành Phân loại theo chủ đề ứng dụng Phân loại cho chủ đề đến đầy đủ Nguyên tắc sốc xuất bảng Nguyên tắc số (0) Bỏ qua nguyên tắc có dẫn cụ thể Tài liệu có chủ đề: Ba chủ đề tiểu phân mục chủ đề rộng xếp vào chủ số cao • Tài liệu có chủ đề + Chọn chủ đề áp dụng + Chọn chủ đề nghiên cứu đầy đủ + Chọn số xuất bảng + Chọn số rộng hai chủ đề tiểu phân mục chủ đề rộng + Lựa chọn số tổng hợp dung số bao quát cho chủ đề có dẫn “ • Xếp vào” + Lựa chọn số liên ngành sử dụng, số phân loại ngành + Xếp tác phẩm khơng có số liên ngành vào ngành bàn đến đầy đủ + Bỏ qua quy tắc có dẫn cụ thể “ Xếp vào…” + Bỏ qua quy tắc có hướng dẫn cụ thể đề mục khung •      phấn loại bảng ưu tiên Quy tắc số (0) + Lựa chọn Tiểu phân mục (0) Tiểu phân mục (1-9) ưu tiên (1-9) + Lựa chọn tiểu phân mục (0) tiểu phân mục (00) ưu tiên (0) 2.3.2 Quy tắc kết hợp bảng phụ Bảng Tiểu phân mục chung Bảng phụ Bảng phụ Bảng Phụ & Bảng phụ PHẦN 2: NỘI DUNG  Bảng 1: Tiểu phân mục chung - Định nghĩa: TPMC (b1) thường biểu thị hình thái vật lý lặp lặp lại( từ điển,niên giám, ấn phẩm định kì) cách tiếp cận (lý thuyết, lịch sử, nghiên cứu) B1 bao gồm chữ số chữ số đầu chữ số coi thị diện đánh dấu chuyển tiếp từ chủ đề sang chủ đề thiết yếu Được áp dụng cho chủ đề ngành sử dụng với số - bảng ( trừ có dẫn ngược lại) Cách sử dụng bảng TPMC: + Thêm bảng vào lớp phân lớp + Thêm bảng vào số tạo lập + Mở rộng TPMC dẫn thêm + Bảng không sử dụng Khi TPMC phần số phân loại,chỉ số phân loại dạng chờ ghi “ bao gồm cả” dẫn không dung + Mở rộng bảng với bảng phụ khác Giáo trình pháp luật đại cương 340 luật pháp 340.02-.09 tiểu phân mục chung (bảng chính) -071 giáo dục ( bảng 1) KHPL: 340.071 Huyền thoại nhạc Pop Michael Jackson 782 nhạc 001-.009 tiểu phân mục chung (BC) -092 người (bảng 1) KHPL: 782.0092 Cẩm nang dinh dưỡng cho bé 613.2 Chế độ ăn uống (Bảng chính) -03 Từ điển, bách khoa thư, sách tra cứu (Bảng 1) => 613.203 Niên giám luật gia Mỹ + Một số trường hợp b.4 mổ rộng với b.6 (Phân loại từ điển song ngữ) + Bảng sử dụng suốt khung phân loại cung cấp ký hiệu cho nhoam ngôn ngữ ngôn ngữ riêng lẻ + Bảng đượ sử dụng có dẫn cụ thể bảng bảng phụ  Bảng 4: Tiểu phân mục cho ngơn ngữ riêng biệt nhóm ngôn ngữ - Ý nghĩa bảng Phản ánh khía cạnh nghiên cứu ngơn ngữ hay nhóm ngơn ngữ.Chỉ dùng để kết hợp với KH bảng từ 420-490 Các ngơn ngữ cụ thể Tiếng Việt vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa 495.922 *Tiếng Việt Xếp vào chữ Quốc ngữ (Tiếng Việt Latinh hóa nay) * Thêm vào số dẫn 420-490 KHPL: 495.922 Đàm thoại tiếng Nga cấp tốc 491.7 Ngôn ngữ Đông Xlavo 78 Cách sử dụng tiếng Nga chuẩn (Ngôn ngữ học quy chuẩn) Ngôn ngữ học ứng dụng Thêm vào số 491.78 số tiếp sau –8 ký hiệu 8001-86 từ Bảng 4,vd, Đọc tiếng Nga 491.784 KHPL: 491.783 Văn phạm tiếng Đức 430 Ngôn ngữ Giecmanh Tiếng Đức… 435 Ngữ pháp tiếng Đức chuẩn Chỉ số tạo lập theo dẫn 430.1– 438 KHPL: 435 4.Sổ tay phân biệt từ hay đọc sai tiếng Trung 495 Ngôn ngữ Đông Nam Á Ngôn ngữ Hán - Tạng TiếngTrung Quốc KHPL: 495.1 5.Từ điển Anh – Việt hình ảnh 423 Từ điển tiếng Anh chuẩn Chỉ số tạo lập theo dẫn 420.1-428 KHPL: 423 Lịch sử ngữ pháp tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha: 469 (bảng chính) Ngữ pháp: -5 (bảng 4) Lịch sử: -09 (bảng 1) KHPL: 469.5009  Bảng 5: Dân tộc nhóm quốc gia + Bảng liệt kê nhóm người có hệ thống theo nguồn gốc sắc tộc dân tộc + Tên nhóm dân tộc sắc tộc đánh mục bảng mục quan hệ đặt biểu trưng bảng + Ký hiệu bảng thêm vào số phân loại bảng thơng qua -089; Nhóm dân tộc (b1) + Bảng khơng sử dụng riêng, sử dụng theo yêu cầu dung trực tiếp dẫn bảng + Sử dụng theo hướng dẫn cụ thể: b5 trực tiếp thêm vào số từ bảng có dẫn “thêm vào…b5” + Trong số trường hợp, phần b5 thêm vào số có dẫn cụ thể + Ký hiệu b2 thêm vào địa điểm cụ thể khứ nhóm đề cập thơng qua thị diện (số 0) Ngoại trừ có hướng dẫn khác, thêm (0) vào số thêm kết ký hiệu từ 1-9 (b2) cho khu vực nhóm chuyển tới + Bảng ghép thông qua -089 từ b1 với số phân loại khơng có dẫn ngược lại… Âm nhạc dân gian người Hy Lạp cổ 781.62 Âm nhạc dân gian (Bảng chính) Thêm vào số 781.62 ký hiệu 03-99 từ Bảng -81 Ancient Greeks (Hy Lạp cổ) (Bảng 5) KHPL: 781.628 An exhibition of ceramic arts of Babylonians 738 Ceramic arts (Bảng chính) - 089 (Bảng 1) - 921 Babylonians (Bảng 5) Mối quan hệ gia đình người Ả Rập Iran 306.87 Quan hệ bên gia đình (Bảng chính) - 927 Người Ả Rập (Bảng 5) - 55 Iran (Bảng 2)  KHPL: 306.879 270 55 Dân ca Việt Nam - thành tố chỉnh thể nguyên hợp KHPL: 781.629 5922 781.6 Truyền thống âm nhạc 781.621-.629 Âm nhạc dân gian nhóm sắc tộc dân tộc cụ thể Thêm vào 781.62 Ký hiệu từ 1-5 b.5 959 22 Người Việt Nam (b.5) Các dân tộc Đông Nam Á = Southeast Asia nations and minorities KHPL: 305 895 305 Nhóm người 305.81 - 89 Nhóm sắc tộc dân tộc cụ thể Thêm vào số 305.8 Ký hiệu từ 1-5 (b.5) 959 Đông Nam Á  Bảng 6: Các ngôn ngữ Phản ánh hệ thống ngôn ngữ khác giới Biểu thị khía cạnh ngơn ngữ tài liệu Cơ sở thiết lập KHPL lớp 490 890 + Bảng bao gồm kí hiệu họ ngôn ngữ ngôn ngữ chủ yếu Kí hiệu b6 khoongbao dung riêng, dùng với số từ bảng bảng phụ có dẫn “ Thêm vào ký hiệu từ b6”… Từ điển Anh – Việt 420 Tiếng Anh -32-39 Từ điển song ngữ (b4) Thêm vào số -3 ký hiệu 2-9 từ b.6 -959 22 Tiếng Việt Nam(b6) KHPL: 423.959 22 Từ điển bách khoa tiếng Việt 039 Từ điển bách khoa quốc gia 959 22 tiếng Việt Nam (Bảng 6) KHPL: 039.959 22 Từ điển bách khoa Thái 039 Từ điển bách khoa quốc gia 959 11 Tiếng Thái ( Bảng 6) KHPL: 039.959 11 Từ điển tiếng Hoa 039 Từ điển bách khoa quốc gia 951 Tiếng Trung Quốc (Bảng 6) KHPL: 039.951 Đời sống kinh tế người Hoa TP Hồ Chí Minh 305 nhóm người 305.7 Nhóm ngơn ngữ Thêm vào số 305.7 ký hiệu 1-9 (b6) Sau thêm *0 thêm vào kết 1-9 (b2) -951 tiếng Trung quốc -597 79 TP Hồ Chí Minh KHPL: 305.795 105 977 Tự học tiếng hàn dành cho người bắt đầu KHPL: 495.78 495.7 Tiếng Triều Tiên Sử dụng dạng chuẩn ngôn ngữ PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT 3.1 Một số nhận xét chung Nhìn lại chặng đường xây dựng trưởng thành trải qua nhiều khó khăn thử thách đến Thư viện trường ĐH Văn Hoá TP Hồ Chí Minh có quyền tự hào thành mà đạt mặt hoạt động Thư viện trường ĐH Văn Hố TP Hồ Chí Minh góp phần to lớn vào nghiệp xây dựng, bảo vệ phát triển trường, đáp ứng nhu cầu đọc,sách báo, nghiên cứu học tập giải trí sinh viên Để khẳng định vị trí có bước phát triển ngày hơm nay, Thư viện trường ĐH Văn Hố TP Hồ Chí Minh có nỗ lực khơng ngừng hoạt động nói chung đặc biệt cơng tác xử lý tài liệu nói riêng Xử lý tài liệu, xét phương diện tổng thể khâu qui trình nghiệp vụ Thư viện, song lại có vai trò quan trọng 3.1.1 Những thuận lợi Trong năm qua, Thư viện trường ĐH Văn Hố TP Hồ Chí Minh cố gắng nhiều để hoàn thiện phát triển hoạt động đặc biệt quan tâm đến công tác xử lý, phân loại tài liệu Thư viện ln tập trung nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán Thư viện 3.1.2 Những khó khăn Bên cạnh thuận lợi nói Thư viện trường ĐH Văn Hố TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn sau: - Hiện Thư viện sử dụng khung phân loại DDC 23, khung phân loại hoàn toàn nhiên cách phân loại chưa thực với chủ đề nội dung tài liệu - Đội ngũ cán TV người có trình độ chun mơn số lượng cán có trình độ vê ngoại ngữ thành thạo Trình độ phân loại am hiểu 3.2 Những kiến nghị Qua việc tìm hiểu cơng tác phân loại tài liệu thực trạng hoạt động thư viện Để Thư viện trường ĐH Văn Hố TP Hồ Chí Minh đạt mục tiêu đề hoàn thành tốt chức Thư viện Thư viện trường ĐH Văn Hố TP Hồ Chí Minh cần phải đề biện pháp khắc phục khó khăn: - Cần cải tiến thao tác kỹ thuật hoạt động xử lý phân loại tài liệu + Đào tạo cán phân loại, xử lý tài liệu: Thư viện trường ĐH Văn Hố TP Hồ Chí Minh cần tạo nhiều hội để cán phát huy khả mình, thường xuyên gửi cán học lớp tin học bên ngồi, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán thư viện với thứ tiếng khác Và nâng cao trình độ nghiệp vụ, am hiểu khung phân loại + Tăng cường trang thiết bị cho việc xử lý phân loại tài liệu Thư viện cần trang bị thêm máy tính số thiết bị ngoại vi để xây dựng quản trị CSDL, đồng thời phục vụ tra cứu tìm tin bạn đọc KẾT LUẬN Hy vọng tương lại không xa, với việc chỉnh lý, bổ sung bảng phân loại hành với việc dịch hoàn tất bảng phân loại thập phân Dewey, Thư viện trường Đại Học Văn hoá Tp Hồ Chí Minh nói riêng quan thơng tin thư viện Việt Nam nói chung bước hồn thiện cơng cụ phân loại, sở đẩy mạnh việc áp dụng chuẩn hóa mặt nghiệp vụ, nâng cao hiệu hoạt động thư viện thông tin TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu giảng: Phân loại tài liệu DDC 23 Website Thư viện ĐH Văn Hố Tp Hồ Chí Minh http://nlv.gov.vn/nghiep-vu-thu-vien/thuc-tien-cong-tac-phan-loai-tai-lieu-o-viet-nam-hiennay.html ... cơng tác phân loại tài liệu theo DDC 23 thư viện trường ĐH Văn hoá TP Hồ Chí Minh PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG Tên sản phẩm Sản phẩm “ Công tác phân loại tài kiệu theo DDC 23 thư viện trường Đại học. .. liệu Thư viện - Giúp cho công tác đăng ký, thống kê vào báo cáo Thư viện có đủ tài liệu xác số lượng lọai tài liệu có Thư viện, số lượng bạn đọc, đọc loại tài liệu - Giúp cho công tác bổ sung tài. .. phải phân loại tài liệu Phân loại tài liệu xếp ấn phẩm cách có nghiên cứu vào lớp, phân lớp, phân đoạn có nội dung phù hợp với lớp, phân lớp, phân đoạn Như thấy, năm sách bổ sung vào Thư viện,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận học phần Phân loại tài liệu theo DDC 23: Công tác phân loại tài liệu theo DDC 23 tại Thư viện trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh (1), Tiểu luận học phần Phân loại tài liệu theo DDC 23: Công tác phân loại tài liệu theo DDC 23 tại Thư viện trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh (1), PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG, Giới thiệu chung về khung phân loại DDC 23, Bảng 1: Tiểu phân mục chung, Bảng 2. Các khu vực địa lý và con người, Bảng 3. TPM cho từng nền văn học, cho các thể loại văn học cụ thể, Bảng 4: Tiểu phân mục cho từng ngôn ngữ riêng biệt và nhóm ngôn ngữ, Bảng 5: Dân tộc và nhóm quốc gia, PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

Từ khóa liên quan