Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 3 - TS. Nguyễn Minh Hằng

31 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 10:02

Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 3 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế do TS. Nguyễn Minh Hằng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tên và địa chỉ của các bên, điều khoản về tên hàng, điều khoản về số trọng lượng, điều khoản về chất lượng, điều khoản về giá cả và thanh toán,... Chương 3 HỢP ĐỒNG MUA BÁN  HÀNG HĨA QUỐC TẾ TS. Nguyễn Minh Hằng Khoa Luật­ Trường ĐH Ngoại Thương Trọng tài viên VIAC PHỊNG NGỪA RỦI RO PHÁP LÝ KHI ĐÀM PHÁN  VÀ SOẠN THẢO MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA  HĐMBHHQT Tên và địa chỉ của các bên Điều khoản về tên hàng Điều khoản về số trọng lượng Điều khoản về chất lượng Điều khoản về giá cả và thanh tốn Điều khoản giao hàng Một số điều khoản khác Tư duy pháp lý cần phải có khi ĐÀM  PHÁN VÀ SOẠN THẢO các  HĐMBHHQT 1. Nắm được những kiến thức pháp lý CƠ  BẢN, CẦN THIẾT về hợp đồng 2. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy  KINH TẾ và tư duy PHÁP LÝ Tư duy pháp lý cần phải có khi ký kết  và thực hiện các HĐMBHHQT 3. Thận trọng, PHỊNG NGỪA RỦI RO về  pháp lý: Đối tác mới quen? Những hợp đồng mẫu?  Thận trọng với những hợp đồng có giá trị  lớn  Thận trọng khi đàm phán, soạn thảo từng điều k Tư duy pháp lý cần phải có khi ký kết  và thực hiện các HĐMBHHQT 4. Sử dụng CHUN GIA TƯ VẤN hay  LUẬT SƯ khi cần thiết (hợp đồng có giá trị  lớn, có tính chất phức tạp, nhiều rủi ro) CÁC ĐIỀU KHOẢN HĐ THƠNG  DỤNG CÁC ĐIỀU KHOẢN THƠNG  THƯƠNG (tư duy kinh tế) ­Các bên của HĐ ­Đối tượng HĐ: tên hàng, số lượng ­Điều khoản giá cả ­Điều khoản thanh tốn ­Điều khoản giao hàng CÁC ĐIỀU KHOẢN CĨ DỰ PHỊNG  (tư duy ktế và pháp lý) ­Điều khoản điều chỉnh giá ­Điều khoản phạt ­Điều khoản bảo hành CÁC ĐIỀU KHOẢN CĨ TÍNH PHỊNG  ­Điều khoản sửa đổi HĐ NGỪA ­Điều khoản bất khả kháng (tư duy pháp lý) ­Điều khoản hủy bỏ HĐ ­Điều khoản về bảo mật CÁC ĐIỀU KHOẢN DỰ PHỊNG KHI  ­Điều khoản luật áp dụng CĨ TRANH CHẤP ­Điều khoản giải quyết tranh chấp (tư duy pháp lý) 1. Tên và địa chỉ của các bên ­ ­ ­ ­ ­ Ghi tên và địa chỉ pháp lý Ghi tên đầy đủ (không nên lạm dụng  tên viết tắt) Kiểm tra tư cách chủ thể của đối tác Chú ý kiểm tra thẩm quyền của người  ký HĐ Ví dụ: 2. Điều khoản tên hàng ­ ­ ­ ­ Ghi chính xác, đầy đủ để tránh hiểu lầm Nên ghi cả tên thương mại và tên khoa học  hay tên thơng dụng Nếu là hàng đồng loại thì tên hàng thường  được gắn liền với cơng dụng, năng suất,  đặc điểm, loại hàng để phân biệt với các  hàng đồng loại khác Đảm bảo sự thống nhất về tên hàng giữa  các chứng từ, tài liệu Tên hàng • • • • Gạo Gạo trắng Gạo trắng Việt Nam Gạo trắng Việt Nam vụ mùa đông xuân 3. Điều khoản về số, trọng lượng a. Cách quy định về số, trọng lượng ­ ­ ­ Quy định chính xác: Quy định có miễn trừ: Quy định có dung sai: b. Cách xác định số, trọng lượng ­ Đối với hàng có bao bì, giao theo kiện: ­ Đối với hàng rời: 10 d. Giá trị của các giấy chứng nhận kiểm  tra phẩm chất Giá trị của GCNPC (Quality Certificate) ­ Có giá trị ràng buộc tuyệt đối NM: ­ Có giá trị ràng buộc tương đối NM: GCNPC có tính quyết  định (cuối cùng, chung thẩm): NM có thể bác lại GCNPC trong các TH ­ Khơng có giá trị ràng buộc NM: 17 d. Giá trị của các giấy chứng nhận kiểm  tra phẩm chất Giá trị của BBGĐ (Survey Report) ­ Có giá trị ràng buộc tuyệt đối NB: ­ Có giá trị ràng buộc tương đối NB: BBGĐ có tính quyết  định (cuối cùng, chung thẩm): NB có thể bác lại BBGĐ trong các TH ­ Khơng có giá trị ràng buộc NB: 18 Ví dụ ­ tranh chấp về chất lượng Hợp đồng ký ngày 4/10/1993:  ­ Người bán: VN ­ Người mua: Nga ­ Đối tượng HĐ: 110 MT lạc nhân ­ ĐK giao hàng: CIF cảng Vladivostok ­ Phẩm chất: 6 chỉ tiêu, trong đó độ ẩm 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 3 - TS. Nguyễn Minh Hằng, Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 3 - TS. Nguyễn Minh Hằng, Điều khoản về chất lượng, d. Giá trị của các giấy chứng nhận kiểm tra phẩm chất, Điều khoản giá cả và thanh toán, Điều khoản giao hàng