luận văn thạc sĩ một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP đại chúng việt nam

94 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 08:58

1 LỜI CAM ĐOAN Họ tên: Phạm Ngọc Tú Sinh ngày: 21/09/1991 Nơi sinh: Hưng Yên Lớp: CH20A – QTKD Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Khóa: 20A Trường: Đại học Thương mại Tôi xin cam đoan sau: Luận văn Thạc sỹ kinh tế “Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam” thực nghiên cứu hoàn thiện hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Hoàng Các tài liệu, số liệu, dẫn chứng mà tơi sử dụng Luận văn có thật thân thu thập, xử lý mà khơng có chép khơng hợp lệ Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung cam đoan Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015 Tác giả Phạm Ngọc Tú LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy lớp CH20A – QTKD Trường Đại học Thương mại, thầy cô tạo điều kiện cho anh chị học viên khác có mơi trường học tập tốt, truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích, cập nhật q trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt, xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Hoàng tận tình bảo, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo tập thể cán nhân viên Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ việc cung cấp thông tin cần thiết vấn đề nghiên cứu cho tơi q trình tìm hiểu, khảo sát thực tế đơn vị Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè chia sẻ, động viên tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Mặc dù tác giả có nhiều cố gắng, song luận văn có hạn chế, khiếm khuyết định Kính mong bảo, đóng góp chân thành thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Tác giả Phạm Ngọc Tú MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu 5 Đối tượng, phạm vi, địa điểm nghiên cứu và thời gian thực hiện Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát Ngân hàng Thương mại 1.1.1 Khái niệm chức Ngân hàng Thương mại 1.1.2 Các trình hoạt động đặc điểm tổ chức Ngân hàng Thương mại 13 1.2 Nội dung và tiêu chí đánh giá hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanh NHTM 19 1.2.1Khái niệm vai trò triển khai chiến lược kinh doanh NHTM 19 1.2.2Các nội dung triển khai chiến lược kinh doanh 30 1.2.3Các tiêu chí đánh giá hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 35 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động triển khai chiến lược kinh doanh doanh nghiệp .38 1.3.1Các yếu tố bên 38 1.3.2Các yếu tố bên .42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 45 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến triển khai chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam .45 2.1.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng 45 2.1.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh PVcomBank 48 2.2 Thực trạng triển khai chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 58 2.2.1 Thực trạng nội dung triển khai chiến lược kinh doanh PVcomBank 58 2.2.2 Thực trạng hiệu suất thực chiến lược kinh doanh công ty .68 2.3 Đánh giá chung 70 2.3.1 Những kết đạt 70 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân .72 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 74 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng và quan điểm triển khai chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam giai đoạn 2015 -2020 .74 3.1.1 Dự báo khái quát nhu cầu thị trường dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2015 - 2020 74 3.1.2 Định hướng mục đích phát triển Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam giai đoạn 2015 -2020 74 3.1.3 Quan điểm triển khai chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam giai đoạn 2015 -2020 76 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 78 3.2.1 Đề xuất hoàn thiện quản trị mục tiêu ngắn hạn triển khai chiến lược .78 3.2.2 Đề xuất hồn thiện sách triển khai chiến lược 78 3.2.3 Đề xuất hồn thiện sách marketing triển khai chiến lược 79 3.2.4 Phát triển hình thức Marketing phù hợp nhằm tăng cường định vị hình ảnh PVcomBank thị trường Việt Nam 80 3.3 Một số kiến nghị vĩ mô 81 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành 81 3.2.2 Kiến Nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 82 3.2.3 Kiến nghị với Ngân hàng PVcomBank 83 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.2: Mơ hình Quản trị chiến lược tổng qt .22 Hình 1.1: Mơ hình chiến lược phổ quát .24 Mơ hình 1.3b: Mơ hình năm áp lực cạnh tranh M.Porter .40 Sơ đồ 2.1a: Mô hình Quản trị PVcomBank .47 Biểu đồ 2.1b: Biểu đồ so sánh Dân số GDP Việt Nam Đông Nam Á 53 Bảng 2.1c: Cơ cấu nhân PVcomBank năm 2015 .55 Sơ đồ 2.2a: Định hướng CL giai đoạn cho PVcomBank đến năm 2020.59 Hình 2.2b: Chiến lược bán lẻ tồn diện PVcomBank .61 Hình 2.2c: Chiến lược bán bn tích hợp PVcomBank 63 Hình 2.2d: Phân khúc khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng 63 Bảng 2.2e: Kết kinh doanh PVcomBank năm 2013, 2014 .64 Hình 2.2g: Doanh thu PVcomBank năm 2013, 2014 ( đv: tỷ đồng) 69 Hình 3.1:Định hướng mục tiêu để trở thành ngân hàng top Việt Nam 75 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 Chữ viết tắt TMCP NHTM TCTD TNHH ATM HĐQT CLKD SMS Banking Internet Banking SMEs VAMC Giải thích Thương mại Cổ phần Ngân hàng Thương mại Tài tín dụng Trách nhiệm hữu hạn Máy rút tiền tự động Hội đồng Quản trị Chiến lược kinh doanh Ngân hàng di động Ngân hàng trực tuyến Doanh nghiệp vừa nhỏ Công ty quản lý tài sản tổ chức tín 12 13 14 15 16 17 18 19 SKCL KPI KHDNL KHDN KHCN TBK PVN QTRR dụng Việt Nam Sáng kiến chiến lược Chỉ số đánh gia hiệu công việc Khách hàng Doanh nghiệp lớn Khách hàng Doanh nghiệp Khách hàng Cá nhân Trung bình Khá Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Quản trị rủi ro PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Năm 2015 Viện nghiên cứu kinh tế sách VEPR đánh giá năm khởi đầu “Tiềm hội nhập, thách thức hòa nhập” Việt Nam đứng trước ngưỡng của hội nhập quốc tế Nền kinh tế quốc gia đứng trước hội thách thức trình hội nhập với kinh tế tồn cầu giai đoạn nước rút, với hàng loạt hiệp định thương mại tự bước đàm phán cuối Điều đặt câu hỏi sẵn sàng cho trình hội nhập tiến tới hồ nhập thực vào kinh tế khu vực giới hay chưa? Hiện nay, Xu hướng tồn cầu hóa đem lại cho kinh tế nói chung ngành tài ngân hàng nói riêng thuận lợi thách thức Đặc biệt cạnh tranh khốc liệt với cơng ty tài quốc tế thị trường nước đòi hỏi Ngân hàng phải có chiến lược phù hợp đột phá giúp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sở hợp Tổng công ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank) Là ngân hàng Việt Nam việc xây dựng thực chiến lược kinh doanh để cạnh tranh với ngân hàng nước quốc tế có nhiều hạn chế tồn Xuất phát từ thực tiễn đó, kết hợp kiến thức tích lũy trình học với hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Hồng mong muốn đóng góp cho đơn vị cơng tác, tác giả định chọn đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam” Luận văn sở tìm hiểu mặt lý luận thực tiễn chiến lược kinh doanh PVcomBank để tìm giải pháp, hỗ trợ tích cực nhằm giúp Ngân hàng đạt mục tiêu ổn định, gia tăng lợi nhuận phát triển bền vững Tình hình nghiên cứu đề tài Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu giải pháp triển khai hoàn thiện chiến lược kinh doanh, cụ thể là: Vấn đề xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty, tổng công ty ngành xây dựng số lĩnh vực khác có nhiều tác giả ngồi nước nghiên cứu góc độ khác Cụ thể có số cơng trình nghiên cứu như: Lê Thị Huyền (2011) - Đại học kinh tế quốc dân “Định hướng chiến lược phát triển cho Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc, kỹ thuật môi trường NDC đến năm 2015” Ở luận văn tác giả nêu cách phân loại chiến lược theo góc độ khác phụ thuộc vào tính chất phạm vi áp dụng, phân loại theo cấp độ chiến lược, theo quy trình quản lý… Các quan điểm xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm: khai thác mạnh mà doanh nghiệp có được, giảm rủi kinh doanh Các để xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm việc phân tích mơi trường bên ngồi, mơi trường nội doanh nghiệp Mơi trường bên ngồi bao gồm môi trường quốc gia, quốc tế môi trường khu vực, môi trường ngành theo lý thuyết lực lượng cạnh tranh Michel Porter Sử dụng mơ hình 7S để phân tích mơi trường bên doanh nghiệp Trên sở đó, tác giả xây dựng ma trận IFE, EFE để lượng hoá yếu tố tác động từ mơi trường bên bên ngồi doanh nghiệp Xây dựng ma trận SWOT để làm xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp Sau dùng mơ hình lựa chọn chiến lược QSPM để đánh giá lượng hoá lựa chọn chiến lược tốt Cuối tác giả đưa giải pháp chức để thực chiến lược lựa chọn Nguyễn Văn Hiệp (2010) - Đại học kinh tế quốc dân “Định hướng chiến lược phát triển Công ty cổ phần 26 giai đoạn 2011-2015” Luận văn trình bày vấn đề phân tích lựa chọn chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp bao gồm: khái niệm chiến lược, vai trò chiến lược cấp độ có chiến lược Phân tích mơi trường bên bên ngồi doanh nghiệp Sử dụng mơ hình chuỗi giá trị(Value Chain) để phân tích mơi trường nội doanh nghiệp qua hoạt động trực tiếp gián tiếp Phân tích mơi trường bên ngồi doanh nghiệp qua bên liên quan trực tiếp gián tiếp Tác giả khái quát xu hướng phát triển thị trường dệt may, da giày Việt Nam Nêu tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu chiến lược Công ty giai đoạn 2011-2015 Từ tác giả tổng kết điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp hội thách thức từ bên hoạt động kinh doanh công ty Đưa ma trận SWOT để lựa chọn chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp Nguyễn Mạnh Thắng (2010) - Đại học kinh tế quốc dân “Định hướng chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần vận tải & dịch vụ hàng hóa Hà Nội giai đoạn 2011- 2015” Luận văn khái quát vấn đề lý luận đưa bước xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp, nêu mơ hình phân tích mơi trường nội bộ, mơi trường bên ngồi để rút thuận lợi, khó khăn doanh nghiệp Nêu thách thức hội từ môi trường bên ngồi Dựa sở tác giả đưa chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp Tuy nhiên, trình đưa số kiến nghị để xây dựng thực chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, 73 + Cuộc khủng hoảng kinh tế diễn năm 2008, gây ảnh hưởng đến tồn kinh tế giới có Việt Nam + Mức độ cạnh tranh ngành, lĩnh vực kinh doanh tài cao khơng cạnh tranh với đối thủ nước mà phải cạnh tranh với ngân hàng Quốc tế - Nguyên nhân chủ quan: + Cơ cấu tổ chức cảu ngân hàng cồng kềnh + Phần đơn vị trực thuộc Ngân hàng việc xây dựng mục tiêu hàng năm sách xây dựng chủ quan, chưa khách quan chưa khoa học + Ngân hàng ngân hàng thị trường q trình hồn thiện cấu tổ chức nên chưa có quan tâm đăn tới hoạt động kinh doanh + Định vị thương hiệu PVcomBank xã hội chưa thực nhiều người biết đế công tác quảng bá, marketing chưa đạt hiệu cao 74 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng và quan điểm triển khai chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam giai đoạn 2015 -2020 3.1.1 Dự báo khái quát nhu cầu thị trường dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2015 - 2020 Dự đoán đến hết năm 2015, ngân hàng thương mại lớn Việt Nam có tăng trưởng, đạt lợi nhuận hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015 - 2020 Sự tăng trưởng mạnh kinh tế đất nước giai đoạn làm cho hoạt động ngân hàng lớn Việt Nam tăng trưởng đạt lợi nhuận Việc huy động tiền gửi tiết kiệm tổng toàn hệ thống ngân hàng tăng trung bình 25%, tỷ lệ cho vay tín dụng tăng 30%, tỷ lệ nợ khó đòi giảm từ 2,7% so với mức 3% Các ngân hàng Việt Nam hoạt động kinh doanh có lãi mở rộng đối tượng khách hàng sang doanh nghiệp người dân nước Với dự đoán tăng trưởng kinh tế ổn đinh, bền vững năm tới nhu cầu dịch vụ ngân hàng, tài chắn gia tăng mạnh mẽ 3.1.2 Định hướng mục đích phát triển Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam giai đoạn 2015 -2020  Tầm nhìn: PVcomBank định hướng trở thành Ngân hàng hàng đầu lĩnh vực kinh doanh tài ngân hàng, tập trung triển khai xây dựng sản phẩm tài tốt đáp ứng nhu cầu khác hàng, 75 bước đưa PVcomBank trở thành thương hiệu phổ biến có uy tín thị trường tài đất nước  Sứ mệnh: Ngân hàng có sứ mệnh cung cấp sản phẩm tài cách tối ưu, đáp ứng nhu cầu khách hàng  Mục tiêu: Mục tiêu chiến lược lâu dài PVcomBank trở thành ngân hàng xếp thứ Việt Nam vào năm 2020, đồng thời tạo sản phẩm có chất lượng vượt trội nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày cao khách hàng thị trường có nhiều mục tiêu để đánh giá phát triển ngân hàng Quy mô tiêu quan trọng để kỳ vọng trở thành mộ ngân hàng top đầu Việt Nam với mục tiêu - Quy mô tài sản khoảng 180 nghìn tỷ VNĐ - Tiền gửi cá nhân khoảng 80 nghìn tỷ VNĐ - Có 200 phòng giao dịch chi nhánh, đơng thời có 150 điểm bán hàng tồn quốc - Có 300 ATM - Một số mục tiêu khác Với định hướng chiến lược trở thành ngân hàng xếp thứ quy mơ tài sản vào năm 2020 doanh nghiệp phải hoàn thành tiêu liên quan tới Bán lẻ, Bán buôn, phân phối, nguồn vốn, quan trị rủi ro dịch vụ chung Hình 3.1:Định hướng mục tiêu để trở thành ngân hàng top Việt Nam 3.1.3 Quan điểm triển khai chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam giai đoạn 2015 -2020 76 Ma trận SWOT CƠ HỘI + Số lượng vốn doanh nghiệp nước đầu tư sang thị trường Việt Nam ngày tăng; + Tốc độ tăng trưởng Thị trường tài ngân hàng Việt Nam mức tốt; + Đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam tăng mạnh ữong năm gần đây; + Thu nhập đầu người dần cải thiện; + Số lượng người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng ngày gia tăng ĐIỂM MẠNH +PVcomBank nhận hậu thuẫn từ Tập đồn Dầu khí Việt Nam cổ đông thân thiết vốn, kỹ thuật kinh nghiệm quản trị ngân hàng; + Có mối quan hệ mật thiết đối vói doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn PVN + Là ngân hàng với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết, động, sáng tạo THÁCH THỨC + Hệ thống ngân hàng giai đoạn tái cấu trúc nên chưa có ổn định; + Nguồn nhân lực có kĩ bị hạn chế, đặc biệt lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng; + Cạnh tranh mạnh từ ngân hàng nước + Là Ngân hàng hợp từ hai tổ chức tài nên thống văn hóa phong cách làm việc có nhiều điểm chưa tương đồng + Yêu cầu khách hàng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngày cao ĐIỂM YẾU + Các sản phẩm kinh doanh chưa có đột phá để cạnh tranh thị trường + Hoạt động Marketing chưa làm bật giá trị thương hiệu khách hàng + Mạng lưới phân bổ PVcomBank hạn chế Trên sở phân tích SWOT trên, để phát huy mặt mạnh hạn chế tối đa điểm yếu, PVcomBank cần định hướng chiến lược ngân hàng theo hướng sau: 77 - Mở rộng mạng lưới phân phối; - Củng cố nguồn nhân sự; - Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ phù hợp với khách hàng mục tiêu; - Tăng cường hoạt động truyền thơng, quảng bá hình ảnh Ngân hàng Để đạt kỳ vọng vào năm 2020 trở thành ngân hàng xếp thứ quy mô tổng tài sản, PVcomBank định hướng chiến lược cho toàn ngân hàng sau - Khối Khách hàng cá nhân: Tập trung vào khách hàng Giàu có/ TBK Tập đồn PVN thơng qua việc cung cấp sản phẩm trả lương Bên cạnh đó, xây dựng chương trình khách hàng ưu tiên nhằm mở rộng số lượng khách hàng Giàu có/ TBK - Kênh phân phối: Tối ưu hóa mở rộng mạng lưới tất điểm PVN khu vực có khách hàng Giàu có/TBK, nâng cao chất lượng chức kênh thay - Khối KHDN/ KHDN Lớn: Thâm nhập sâu vào hệ thống DN tập đoàn, mở rộng mạng KHDN bang cách xây dựng trung tam kinh doanh cung cấp đầy đủ dịch vụ tập trung vào KHDN Lớn ngành cách xây dựng đội ngũ chuyên viên KHDN Lớn - Khối Nguồn vốn: Xây dựng chức kinh doanh tối ưu hóa thẩm quyền chức Tự doanh, đồng thới phát triển tảng khách hàng lợi nhuận từ phí khác hàng PVN cách phối hợp với khối KHDN/KHDNL với chi nhánh - Khối Quản trị rủi ro: Tuân thủ Basel II vào năm 2017, xác định khẩu vị rủi ro KPI xây dựng từ tảng QTRR Ngân hàng Thiết kế lại quy trình quan trọng nhằm nâng cao khả cạnh tranh thúc đẩy hệ thống quản trị rủi ro cách hiệu 78 - Nhóm Dịch vụ chung: Hỗ trợ tổng thể PVcomBank khối cách tối ưu hóa tổ chức, nâng cao hiệu hợp tác toàn ngân hàng thông qua mô hinh hợp tác, xây dựng quy trình đánh giá ch̉n tồn ngân hàng với chế độ lương thưởng gắn liên với kết công việc 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 3.2.1 Đề xuất hoàn thiện quản trị mục tiêu ngắn hạn triển khai chiến lược Trước hết, Ngân hàng phải có hoạt động nghiên cứu cách khoa học trước xây dựng xác định mục tiêu ngắn hạn dài hạn Điều phụ thuộc ban điều hành PVcomBank Do đó, ban điều hành phải có hoạt động, tiến hành phân tích tình thị trường cách khách quan khoa học đảm bảo xây dựng mục tiêu phù hợp Công tác xây dựng mục tiêu ngắn hạn định hướng từ mục tiêu dài hạn Ngân hàng Các mục tiêu yêu cầu phải đo lường được, phù hợp có tính thách thức, rõ ràng phổ biến tổ chức kèm theo thưởng phạt tương xứng để cán nhân viên thực có trách nhiệm Thơng qua việc kiểm sốt hiệu việc thực SKCL Ngân hàng để có đánh giá việc giai đoạn, tiến độ kết việc triển khai chiến lược toàn hệ thống, đồng thời thực phân chia tiêu hợp lý để đảm bảo phù hợp khối phòng ban, điều kiện kinh doanh đặc thù đơn vị kinh doanh để phát huy tối đa điểm mạnh cá nhân, đơn vị việc thực mục tiêu ngắn hạn 3.2.2 Đề xuất hồn thiện sách triển khai chiến lược Để hồn thiện sách trình triển khai chiến lược kinh doanh Ngân hàng cơng ty nên có giải pháp sau: - Các sách nên xây dựng cụ thể phù hợp với phận, tùy theo nguồn lực công ty Tuy nhiên, việc thực sách cần thực linh hoạt hơn, nhạy bén trước biến đổi môi trường 79 bên ngồi - Có biện pháp khích lệ, tăng động lực làm việc người lao động cho sách triển khai với chất lượng cao - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: việc tuyển dụng đầu vào nguồn nhân lực có chất lượng, đào tạo thêm q trình làm việc cơng ty nên trọng nâng cao hiểu biết cho nhân viên vấn đề triển khai chiến lược - Cơng ty nên có biện pháp thay đổi tái cấu lại tổ chức cho nhẹ nhàng, linh hoạt - Xây dựng thương hiệu mạnh thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp 3.2.3 Đề xuất hồn thiện sách marketing triển khai chiến lược - Cơng ty cần phải có quan tâm đến hoạt động marketing Bởi vai trò sách marketing vơ quan trọng việc triển khai chiến lược kinh doanh doanh nghiệp - Có hoạt động nghiên cứu hoạch định sách marketing phù hợp, hiệu Có thể đưa giải pháp sau: Hoàn thiện chiến lược sản phẩm:  Tăng cường đổi cải tiến sản phẩm chất lượng đa dạng danh mục sản phẩm tín dụng  Sản phẩm phải tập trung vào phân đoạn thị trường mục tiêu Hoàn thiện chiến lược giá:  Chiến lược xây dựng dựa giá sản phẩm đối thủ cạnh tranh, nhóm khách hàng mục tiêu, lợi nhuận doanh nghiệp mong muốn 80  Chiến lược giá phù hợp để kích cầu mở rộng đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm tài 3.2.4 Phát triển hình thức Marketing phù hợp nhằm tăng cường định vị hình ảnh PVcomBank thị trường Việt Nam Cơng việc quảng bá hình ảnh PVcomBank tất cán nhân viên lãnh đạo Ngân hàng thực Qua hoạt động chuyển tải thông tin, điều tốt PVcomBank cho công chúng, thành viên phải làm tốt cơng việc PR mình/ Qua kỹ tiếp xúc tư vấn khách hàng, nhân viên chuyển tải thông tin PVcomBank, khuyến khích cơng chúng, vận động khách hàng đến với giao dịch PVcomBank Thông qua mối quan hệ cán nhân viên với khách hàng, họ đưa thông tin tới cho khách hàng, qua lại tiếp nhân thơng tin phản hồi Qua tin phản hổi lãnh đạo Ngân hàng người có liên quan giải vấn đề phát sinh liên quan Từ phân nhóm cấp thực quảng bá hình ảnh sau: - Đối với nhóm truyền thơng (truyền hình phát thanh, báo chí): Các cấp Lãnh đạo PVcomBank cần có mối quan hệ tốt với nhóm Qua mối quan hệ PVcomBank ưu mời tham gia chương trình hay, nhóm cho lời khuyên chương trình Ngân hàng dự tính tham gia tài trợ Qua hợp tác với truyền thơng hình ảnh PVcomBank đến với công chúng cách dễ dàng rộng rãi hơn, từ thành thị tới nơng thơn Ngồi Ngân hàng nắm bắt thơng tin tốt hay xấu, xu hướng lĩnh vực ngân hàng, qua kịp thời giải - Nhóm trị: Trong mối quan hệ với khách, với cương 81 vị thủ trưởng PVcomBank dễ dàng thực hữn cấp khác Ngân hàng giúp đỡ quan, ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ số chương trình từ thiện, họp mặt để tạo mối quan hệ Từ nhờ nhóm truyền thơng tin liên quan tới Ngân hàng tới khách hàng - Nhóm nhà đầu tư: Qua việc tao lập mối quan hệ với nhà đầu tư, Ngân hàng giới thiệu đưa thông tin đến với họ cách nhanh PVcomBank thu hút số lượng lớn khách hàng doanh nghiệp qua nhóm - Nhóm phóng viên: cần có mối quan hệ tốt để phóng viên báo, đài đưa tin tức cho ngân hàng Thơng qua việc gửi Thơng cáo báo chí, phóng viên biên tập đưa tin cho PVcomBank - Nhóm cơng ty quảng cáo: tạo mối quan hệ với nhóm này, họ lan truyền cho đơn vị khách biết PVcomBank, họ mời Ngân hàng tham gia nhiều chương trình có lợi quảng bá hình ảnh 3.3 Một số kiến nghị vĩ mơ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành Nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh tồn ngân hàng TMCP Đại chúng nói, việc tạo điều kiện thuận lợi để việc phát triển hệ thống mạng lưới phân phối ngân hàng, xin kiến nghị với phủ bộ, ngành trang ương sau: Thứ nhất, Chính phủ cần ban hành sách việc đẩy mạnh nâng cao việc phát triển hệ hống mạng lưới phân phối ngân hàng, truyền thống đại, cách thống cho tồn ngành ngân hàng mục đích tạo đồng ngành, tạo điều kiện cho ngành ngân hàng có thêm nhiều hội phát triển thời kỳ hội nhập quốc tế Bên cạnh đó, phủ cần phải đầu tư ngân sách nhà nước vào công nghệ, kỹ thuật đại, tiên tiến sử dụng rộng rãi nhiều 82 quốc gia phát triển để ngành ngân hàng áp dụng công nghệ đại vào hoạt động kinh doanh vào phát triển hệ thống kênh phân phối đại vốn xu hướng giới Ngồi ra, phủ bộ, ban ngành trung ương có liên quan cần đưa sách nhằm ủng hộ việc phát triển mạng lưới phân phối ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi mặt văn bản, giấy tờ, luật pháp liên quan đến hoạt động kênh phân phối việc lắp đặt máy rút tiền tự động, chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng hoạt động thuận lợi 3.2.2 Kiến Nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Có thể khẳng định vai trò Ngân hàng Nhà nước việc quản lý tổng thể hoạt động ngành ngân hàng nước quan trọng, việc Ngân hàng Nhà nước định có tầm ảnh hưởng vơ lớn đến hoạt động kinh doanh tất ngân hàng tồn hệ thống Do xin đưa số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc phát triển ngân hàng thương mại nói chung việc phát triển hệ thống mạng lưới, kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ ngân hàng sau: Ngân hàng Nhà nước cần nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng việc phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm ngân hàng hiện, đặc biệt thời kỳ diễn cạnh tranh gay gắt Các ngân hàng khơng phụ thuộc vào Nhà nước, thay vào hoạt động, phát triển doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm dịch vụ bình thường, đó, việc cạnh tranh, tranh giành khách hàng điều tất yếu Vì vậy, để giúp việc cạnh tranh diễn cách lành mạnh tuân theo pháp luật, Ngân hàng Nhà nước cần có sách, định ban hành cách thức việc khuyến khích phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm ngân hàng cách thống nhất, đồng toàn hệ thống ngân 83 hàng thương mại nhà nước ngân hàng thương mại cổ phần việc sản phẩm ngân hàng dễ dàng chép khơng có quyền sang tác Bên cạnh đó, việc học hỏi cơng nghệ đại, tiến tiến ngân hàng giới nên khuyến khích thực hiện, Ngân hàng Nhà nước đầu mối quan trọng giúp ngân hàng thương mại tiếp cận cách nhanh chóng, an tồn tiện lợi với cơng nghệ đại Dịch vụ ngân hàng điện tử có lịch sử phát triển tương đối lâu dài giới tương lai không xa, dịch vụ ngân hàng điện tử vũ khí cạnh tranh tốt ngân hàng thương mại ưu vượt trội so với dịch vụ truyền thống Để phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, không từ nỗ lực thân ngân hàng mà phải có ủng hộ đầu tư Chính phủ, tổ chức kinh tế quan trọng khách hàng Hiện đại hoá dịch vụ ngân hàng, trước ứng dụng cơng nghệ mói, cung ứng dịch vụ mà tiêu biểu dịch vụ ngân hàng điện tử chìa khố thành cơng cho ngân hàng thương mại 3.2.3 Kiến nghị với Ngân hàng PVcomBank Để thực chiến lược kinh doanh thị trường để đạt mục tiêu đạt chi phí thấp đặc trưng hóa hai thị trường thu hẹp Ngân hàng, cấp Lãnh đạo PVcomBank tham khảo thực hoạt động sau: + Tập trung củng cố hoàn thiện nguồn nhân lực cho Ngân hàng thông qua công tác tuyển dụng chuyên viên giỏi có kinh nghiệm lĩnh vực, nghiệp vụ Ngân hàng, đặc biệt đội ngũ làm kinh doanh phải có lực làm việc tốt mối quan hệ quen biết rộng rãi với doanh nghiệp 84 + Củng cố trì mối quan hệ hợp tác với quan quản lý nhà nước địa phương Cụ thể Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra giám sát Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính,… + Định hướng cho Khối, Ban, chi nhánh xây dưng thực KPIs việc đánh giá hiệu cơng việc từ nắm bắt lực nhân viên, đồng thời kiểm sốt cơng việc hiệu KẾT LUẬN Nhìn chung, trình đổi mang lại nhiều thành tựu lớn lao, mang lại nhiều hội đặt nhiều thách thức doanh nghiệp Việt 85 Nam So với nhiều ngành khác, doanh nghiệp ngành Tài Ngân hàng chưa có nhiều đổi cơng tác quản trị chiến lược, có nhiều doanh nghiệp chưa thực xây dựng cho chiến lược phát triển có hiệu để thích nghị với chủ trương tái cấu trúc ngành ngân hàng Chính phủ Với Ngân hàng có xây dựng chiến lược kinh doanh thường dựa phương pháp kinh nghiệm, trực giác chủ quan lãnh đạo,chưa có phân tích đầy đủ mơi trường kinh doanh bên bên ngồi doanh nghiệp cách có hệ thống, chưa sử dụng công cụ hoạch định chiến lược để có đánh giá khách quan lựa chọn chiến lược tối ưu cho đường phát triển Trước bước chuyển biến mạnh mẽ kinh tế thị trường, hội nhập với khu vực quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam phải đối diện với thách thức lớn, cạnh tranh: cạnh tranh với đối thủ, cạnh tranh với hạn chế điểm yếu thân để vươn lên khẳng định phát huy chỗ đứng thị trường Những điều kiện thuận lợi hội sách, chủ trương Đảng nhà nước trình hội nhập mang lại, mạnh chiến lược trội doanh nghiệp… tất cần có nhìn nhận đánh giá cách khách quan có hệ thống Với ý nghĩa đó, việc nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam” giúp cho lãnh đạo Ngân hàng nắm bắt tốt hội, tận dụng tối đa mạnh để khắc phục điểm yếu, hạn chế rủi ro gặp thời gian tới Trong trình thực hiện, luận văn tiến hành phân tích đánh giá mơi trường bên bên ngồi cơng ty; phân tích nội dung liên quan đến triển khai chiến lược kinh doanh từ xây dựng phương án khả thi 86 nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh công ty thời gian tới, đồng thời đưa số giải pháp kế hoạch thực chiến lược Đây chiến lược chủ đạo áp dụng cho việc phát triển hoạt động kinh doanh PVcomBank thời gian tới./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO David A Aaker, (2003), Triển Khai Chiến Lược Kinh Doanh, NXB Trẻ Fre R David, (2001), Khái niệm quản trị chiến lược, NXB Thống kê 87 Vũ Thành Hưng, Nguyễn Văn Thắng (2005), Giáo trình quản trị chiến lược, NXB Giáo dục, Hà Nội Michel Porter, (2009), Chiến lược cạnh tranh (Competitive Strategy), NXB Trẻ Michel Porter, (2009), Lợi cạnh tranh (Competitive Advantage), NXB Trẻ Philip Kotler, (1994), Quản trị Marketing, NXB Lao động- Xã Hội Gerry Johnson Kevan Scholes (1997), Khám phá chiến lược Doanh nghiệp (Exploring Corporate Strategy), NXB Prentice Hall Lê Văn Tâm & Ngơ Kim Thanh, (2011), Giáo trình quản trị doanh nghiệp, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân Ngơ Kim Thanh, (2011), Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 10 Quốc hội, (2010), Luật tổ chức tín dụng 11 Johnson Scholes, (1997), Khám phá chiến lược công ty, NXB Prentice Hall Thông tin đăng tải Website: -www.pvcombank.com.vn -www.moj.gov.vn -www.sbv.gov.vn ... đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Luận văn sở tìm hiểu mặt lý luận thực tiễn chiến lược kinh doanh PVcomBank để tìm giải pháp, hỗ... triển giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam giai đoạn 2015 đến 2020 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG... đưa số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra: - Đến năm 2020, PVcomBank trở thành ngân hàng xếp thứ Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP đại chúng việt nam , luận văn thạc sĩ một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP đại chúng việt nam , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 1 Khái quát về Ngân hàng Thương mại, Các hoạt động khác, 2 Nội dung và các tiêu chí đánh giá hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanh của NHTM, Hình 1.1: Mô hình 3 chiến lược phổ quát, 3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM, Sơ đồ 2.1a: Mô hình Quản trị tại PVcomBank, Bảng 2.1c: Cơ cấu nhân sự của PVcomBank năm 2015, Bảng 2.2e: Kết quả kinh doanh của PVcomBank trong năm 2013, 2014, Hình 2.2g: Doanh thu của PVcomBank năm 2013, 2014 ( đv: tỷ đồng), CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN, Hình 3.1:Định hướng các mục tiêu để trở thành ngân hàng top 7 tại Việt Nam, 2 Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, 3 Một số kiến nghị vĩ mô

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm