luận văn thạc sĩ phát triển nhân lực quản lý dự án ODA tại ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện

94 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 08:56

bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học thơng m¹i  Lê việt dũng Phát triển nhân lực quản lý dự án oda ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Hà nội - 2016 giáo dục đào tạo Trờng đại học thơng m¹i  Lê việt dũng Phát triển nhân lực quản lý dự án oda ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Chuyên ngành : Quản trÞ kinh doanh M· sè : 60340102 Ngêi híng dÉn khoa học: Pgs,ts Nguyễn thị bích loan Hà nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập riêng tác giả Các số liệu tài liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng không trùng lặp với luận văn năm trở lại Tác giả luận văn Lê Việt Dũng LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học viết luận văn tốt nghiệp, em nhận nhiều giúp đỡ, hướng dẫn góp ý thầy cô giáo trường đại học Thương mại Trước hết em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy cô giáo khoa Sau Đại học – Trường Đại học Thương mại tạo điều kiện tốt cho em trình học tập trường thực đề tài Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến giáo - PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan tận tình dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn em hoàn thiện đề tài Và em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban QLDA ODA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tạo điều kiện giúp em thu thập thông tin nhân lực quản lý BQLDA Mặc dù cố gắng trình làm luận văn, nhiên, thời gian trình độ có hạn nên khơng thể tránh sai sót Em kính mong giúp đỡ thầy cô để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lê Việt Dũng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Tên tiếng anh Giải nghĩa BYT Ministry Of Health Bộ y tế BQLDA Project Management Unit Ban quản lý dự án Bộ TN&MT Ministry of Natural Bộ tài nguyên môi trường Resources and Environment GDP Gross Domestic Products Tổng sản phẩm quốc nội LĐSX Forces Of Production Lao động sản xuất LLLĐ Workforce Lực lượng lao động ODA Official Development ODA Assistance QĐ Decision Quyết định TS Doctor Tiến sĩ TP HCM Ho Chi Minh City Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Một số dự án lớn mà BQLDA hỗ trợ chất thải bệnh viện thực thời gian đoạn 2013-2015 Bảng 2.2: Số lượng nhân lực ban QLDA Bảng 2.3: Số lượng khảo sát trình độ học vấn nhân lực quản lý ban QLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Bảng 2.4: Kết khảo sát kiến thức nhân lực quản lý ban QLDA Bảng 2.5: Mức độ hài lòng nhân viên dự án kỹ tổ chức nhà quản trị dự án BQLDA hỗ trợ chất thải bệnh viện Bảng 2.6: Đánh giá nhân viên dự án kỹ giao tiếp nhà quản trị BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Bảng 2.7: Kỹ tạo dựng làm việc nhóm nhân lực quản lý dự án Bảng 2.8: Thái độ công việc nhân lực quản lý ban QLDA Bảng 2.9: Số lần đào tạo nhân lực quản lý Ban QLDA Bảng 2.10: Chi phí đào tạo nhân lực quản lý giai đoạn 2013-2015 Bảng 3.1: Dự báo nhu cầu nhân lực quản lý BQLDA đến năm 2020 Bảng 3.2: Đề xuất cấu nhân lực quản lý BQLDA hỗ trợ chất thải bệnh viện Biểu đồ 2.1: Số lượng nhân lực quản lý dự án đầu tư phát triển DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình cấu tổ chức BQLDA ODA hỗ trợ chất thải bệnh viện Hình 3.1: Đề xuất mơ hình quản lý dự ODA chuyên nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ Cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao chủ đề quan trọng cho tồn tại, phát triển quốc gia tổ chức Để thích nghi với điều kiện đó, doanh nghiệp Việt Nam xây chiến lược phát triển trọng vào đổi mơ hình phát triển, thay đổi cấu nhân lực theo hướng hiệu quả, chất lượng bền vững Trong chiến lược phát triển này, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực chất lượng cao xem trọng tâm chiến lược doanh nghiệp Tuy nhiên, bất cập mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý giáo dục đào tạo đặt thách thức lớn Theo thống kê Bộ Y tế, tính đến năm 2015 Việt Nam có khoảng 1.263 bệnh viện tuyến 1.000 sở Viện, Trung tâm y tế dự phòng tuyến, sở sản xuất kinh doanh dược, hệ thống y tế xã phường Tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ sở y tế vào khoảng 350 tấn/ngày (ước tính đến năm 2016 600 tấn/ngày); 10-20% (trung bình 40,5 tấn/ngày nay) chất thải rắn y tế nguy hại phải xử lý biện pháp phù hợp Riêng nước thải, ngày đêm sở y tế thải 150.000 m3 Tuy nhiên, có tới 56% số bệnh viện tồn quốc chưa có hệ thống xử lý nước thải 70% số hệ thống xử lý nước thải có khơng đạt tiêu chuẩn cho phép; có khoảng 50% số bệnh viện phân loại, thu gom chất thải rắn y tế đạt yêu cầu theo Quy chế quản lý chất thải y tế Như vậy, đa phần bệnh viện Việt Nam thiếu kiến thức, kinh nghiệm vốn xử lý chất thải Do đó, việc xây dựng dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vấn đề thiết với toàn ngành y tế Việt Nam Để làm điều này, Bộ Y tế định thành lập Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải 10 chuyên nghiệp có nguồn vốn ODA để hỗ trợ bệnh viện toàn quốc Tuy nhiên, tính đến nay, Ban Quản lý dự án chưa đáp ứng hết nhu cầu bệnh viện số lượng bệnh viện có nhu cầu hỗ trợ xử lý chất thải nhiều thực trạng chất lượng nhân lực yếu kém, nhân lực quản lý dần trở lên hao hụt số lượng chất lượng lỗi lo Ban Quản lý dự án Phát triển nhân lực nói chung phát triển nhân lực quản lý nói riêng Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải khơng nằm ngồi thực trạng Tính đến năm 2015 số lượng nhân lực có kinh nghiệm năm làm việc cho Dự án ODA chiếm 25%, số lượng nhân lực có kinh nghiệm năm làm việc lĩnh vực môi trường chiếm 29% số lượng nhân lực có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực ODA mơi trường chiếm 17,2% Ngồi Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện thiếu số lượng chất lượng nhân lực hạn chế kiến thức chun mơn sâu dự án Xuất phát từ vấn đề trên, Em chọn đề tài: “Phát triển nhân lực quản lý dự án ODA tại Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” làm đề tài tốt nghiệp Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Có nhiều tài liệu, viết khác nước nghiên cứu Việt Nam chủ đề có liên quan Điển hình như: “Hoạt động đào tạo phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Anh” David Devins Steven Johnson viết năm 2003, hay: “Phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Ấn Độ” Suleman Ibrahim Shelash Al-Hawary N.K.Sharma, viết năm 2011 Mặc dù có nhiều điểm khác biệt điều kiện phát triển, tài liệu thống cao tính đặc biệt cấp thiết vấn đề phát triển nguồn nhân lực Ngoài ra, viết gợi mở ý tưởng phát triển tài Về nghiên cứu có liên quan tới đề tài luận văn, kể đến số nghiên cứu tiêu biểu sau: - “Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế”; Luận án tiến sĩ tác giả Lê Thị Mỹ Linh, năm 2009 Đây xem tài liệu tham khảo hữu ích đào tạo nguồn nhân lực 80 Các quan phía Việt Nam cần phải rút học kinh nghiệm quý báu thông qua công tác hậu kiểm, phổ biến rộng rãi học cho quan có liên quan Mặt khác, Chính phủ cần có quy định nâng cao vai trò tham gia cộng đồng hưởng lợi vào dự án, từ tăng cường khả giám sát dự án thông qua giám sát cộng đồng Nếu huy động cộng đồng tham gia vào việc theo dõi giám sát dự án mang lại hiệu cao Để phát huy vai trò giám sát cộng đồng phải quy định rõ rằng: dự án sau có định đầu tư phải cơng bố cơng khai nội dung định đầu tư, chương trình, dự án đầu tư (tên dự án, quy mô xây dựng, diện tích sử dụng, nguồn vốn, chủ đầu tư, tiến độ thực hiện, nhà thầu thực hiện) địa điểm thực đầu tư, trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân địa phương nơi có dự án đầu tư quy định rõ quan tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh người dân Có đưa người thụ hưởng lợi ích dự án tham gia vào thực dự án nâng cao hiệu dự án 81 KẾT LUẬN Trong điều kiện phát triển kinh tế nay, nhu cầu khám chữa bệnh người dân không ngừng nâng cao Điều kéo theo lượng chất thải rắn lỏng từ y tế ngày tăng Một yêu cầu thiết đặt toàn nghành y tế cần trọng tăng cường khâu xử lý chất thải bệnh viện, đó, y tế cần tăng cường vai trò BQLDA ODA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện để tận dụng hiệu nguồn vốn ODA nhận từ nhà tài trợ Để làm điều không khác nhà quản lý dự án, người trực tiếp mục tiêu nhiệm vụ BYT nói chung BQLDA nói riêng Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu lý luận phát triển nhân lực quản lý dự án ODA nghiên cứu thực trạng nhân lực quản lý BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, tác giả hoàn thành luận văn “ Phát triển nhân lực quản lý dự án ODA tại BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” thu số kết sau: Luận văn khái quát hệ thống hóa lý luận tiêu chí nội dung phát triển nhân lực quản lý dự án ODA Trong tác giả sâu phân tích tiêu chí số lượng, cấu tiêu chí chất lượng (kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, thái độ) đồng thời nhận diện yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nhân lực quản lý dự án ODA Trên sở phân tích thực trạng phát triển nhân lực BQLDA hỗ trợ chất thải bệnh viện, luận văn tiến hành phân tích thành cơng, hạn chế ngun nhân Dựa sở phân tích thực trạng nhân lực quản lý dự án, luận văn đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển nhân lực BQLDA ODA hỗ trợ chất thải bệnh viện Do hạn chế thời gian nghiên cứu kiến thức nên luận văn tốt nghiệp em không tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp quý báu thầy cô giáo TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS, TS Trần Xuân Cầu, PGS, TS Mai Quốc Chánh (2012), Kinh tế nguồn nhân lực, Trường đại học Kinh tế quốc dân PGS TS Trần Kim Dung (2009), Quản trị nhân lực, Nhà xuất thống kê Ths Phan Thùy Dương, Ths Bùi Minh Lý đồng chủ biên (2015), Quản trị dự án, trường đại học Thương Mại, NXB Thống Kê ThS Nguyễn Kim Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2004), Quản trị nhân lực, Đại học kinh tế quốc dân PGS.TS Nguyễn Duy Dũng TS Trần Thị Nhung viết năm 2005, Phát triển nguồn nhân lực công ty Nhật Bản nay” Vũ Đức Dũng , năm 2014, luận văn thạc sỹ, Nâng cao chất lượng nhân lực công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên khí Đông Anh David Devins Steven Johnson (2003), Hoạt động đào tạo phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Anh PGS, TS Tô Ngọc Hưng ThS Nguyễn Đức Trung, năm 2010, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 Trần Võ Hoài Hương, năm 2012, luận văn thạc sĩ kinh tế Giải pháp phát triển nguồn nhân lực công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai đến năm 2020; 10 Jerry W.Gilley đồng (năm 2002), Nguyên tắc phát triển nhân lực 11 Theo Leonard Nadler (1984), Cẩm nang phát triển nguồn nhân lực 12 Lê Thị Mỹ Linh, luận án tiến sỹ, năm 2009, Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế 13 Suleman Ibrahim Shelash Al-Hawary N.K.Sharma, viết năm 2011, Phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Ấn Độ 14 Hà Quang Tiệp, luận văn thạc sỹ, Chính sách đào tạo phát triển nhân lực ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, luận văn thạc sỹ của, trường Đại học Thương mại, năm 2014 15 PGS, TS Nguyễn Quang Thái (2010), Viện chiến lược phát triển 16 Đỗ Thị Thêu, luận văn thạc sỹ, Giải pháp phát triển công nhân bậc cao công ty cổ phần Lilama 10, trường Đại học Thương mại, năm 2015 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Đối tượng nhân viên dự án) Xin chào quý vị! Hiện nay, làm luận văn thạc sỹ với đề tài “Phát triển nhân lực quản lý dự án ODA Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài , mong ông (bà) trả lời giúp số câu hỏi Những thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài không cung câp cho bên thứ ba Tôi xin chân thành cảm ơn! I Thông tin cá nhân Họ tên:………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………… Điện thoại: ………………………………………………………………… Email: ……………………………………………………………………… Anh (Chị) làm việc tại BQLDA bao lâu? a Dưới năm b Từ 1-3 năm c Từ 3-5 năm d Trên năm Mức độ hài lòng nhân viên dự án tại BQLDA ODA hỗ trợ chất thải bệnh viện Mức độ/Tiêu chí Sắp xếp nhân lực phù hợp Nhanh trí vận dụng nhanh chóng kiến thức vào cơng Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng việc thực dự án Tinh thần tổ chức kỹ luật, biết xếp công việc cách khoa học Đánh giá anh (chị) kỹ giao tiếp nhà quản trị BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Mức độ/Tiêu chí Rất tổt Tốt Trung bình Khơng tốt Kỹ lắng nghe nhân viên Kịp thời giải vấn đề xung đột “ê kíp” dự án Ln hài hòa mối quan hệ “ê kíp” dự án Anh (Chị) vui lòng đánh giá mức độ hài lòng kiến thức nhân lực quản lý tại BQLDA? a Rất hài lòng b Hài lòng c Ít hài lòng d Khơng hài lòng Anh (Chị) vui lòng đánh giá mức độ hài lòng kỹ nhân lực quản lý tại BQLDA? a Rất hài lòng b Hài lòng c Ít hài lòng d Khơng hài lòng Anh (Chị) vui lòng đánh giá mức độ hài lòng phẩm chất nhân lực quản lý tại BQLDA? a b c d Rất hài lòng Hài lòng Ít hài lòng Khơng hài lòng Theo Anh (Chị) BQLDA có cần tuyển thêm nhân lực quản lý khơng? a Có b Khơng Anh (Chị) có đề xuất với đội ngũ nhân lực quản lý để nâng cao chất lượng công việc tại không? Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Đối tượng nhà quản lý dự án ) Xin chào quý vị! Hiện nay, làm luận văn thạc sỹ với đề tài “Phát triển nhân lực quản lý dự án ODA Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài , mong ông (bà) trả lời giúp số câu hỏi Những thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài không cung câp cho bên thứ ba Tôi xin chân thành cảm ơn! Thông tin cá nhân II Họ tên:………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………………………………………………… Email: ………………………………………………………………………… Quý vị tham gia vào dự án ODA với vai trò nhân lực tồn thời gian hay bán thời gian? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Quý vị vui lòng đánh giá hiểu biết nội dung đây? Mức độ/Tiêu chí Rất tốt Tốt Trung Khơng bình tốt Kiến thức chun mơn sâu dự án Kiến thức lĩnh vực chuyên môn liên quan đến dự án quản lý dự án Kinh nghiệm thực dự án Trong trình làm việc tại ban QLDA quý vị có đào tạo bổ sung kiến a b c d a b c d thức kỹ thiếu hụt không ? Chưa đào tạo Đào tạo lần đầu Đào tạo lần Đào tạo lần Quý vị đào tạo nội dung gì? Đào tạo kiến thức chun mơn sâu y tế Đào tạo kiến thức liên quan đến quản lý dự án Đào tạo kỹ Khác :…………………………………………………………… Quý vị có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nào? a Khóa đào tạo kiến thức chun mơn y tế b Khóa học tổng quan ODA, sách khung thể chế c Khóa học quản lý nhân dự án d Khóa học lập kế hoạch tài dự án ODA Quý vị vui lòng đánh giá tần suất thực nội dung bảng sau? Nội dung Thường Thỉnh xun thoảng Ít Khơng Khuyến khích, động viên thành viên ê kíp dự án ODA Quan tâm tới khó khăn nhân viên Q vị có hài lòng với chế độ đãi ngộ tại khơng khơng? a Rất hài lòng b Hài lòng c Ít hài lòng d Khơng hài lòng Quý vị vui lòng đánh giá ưu điểm nhược điểm việc thực dự án tại Ban QLDA mà quý vị đảm nhiệm? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Q vị có hài lòng với cơng việc khơng? Rất hài lòng Hài lòng Ít hài lòng Khơng hài lòng 10 Q vị có muốn đề xuất nội dung với BYT thời gian tới để nâng cao hiệu dự án không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………….………………………………………………………… … Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHÂN VIÊN DỰ ÁN Xin chào quý vị! Hiện nay, làm luận văn thạc sỹ với đề tài “Phát triển nhân lực quản lý dự án ODA Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài , mong ông (bà) trả lời giúp số câu hỏi Những thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài không cung câp cho bên thứ ba Tôi xin chân thành cảm ơn! III Thông tin cá nhân Họ tên:………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………………………………………………… Email: ………………………………………………………………………… Anh (Chị) làm việc tại BQLDA bao lâu? a.Dưới năm b Từ 1-3 năm c Từ 3-5 năm d Trên năm Mức độ hài lòng nhân viên dự án tại BQLDA ODA hỗ trợ chất thải bệnh việc Mức độ/Tiêu chí Rất hài Hài Bình Khơng hài lòng lòng thường lòng Sắp xếp nhân lực phù hợp Nhanh trí vận dụng nhanh chóng 11 kiến thức vào công việc thực dự án Tinh thần tổ chức kỹ luật, biết xếp công việc cách khoa học Đánh giá anh (chị) kỹ giao tiếp nhà quản trị BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Mức độ/Tiêu chí Rất tốt Tốt Trung bình Khơng tốt 5 Kỹ lắng nghe nhân viên Kịp thời giải vấn đề xung đột “ê kíp” dự án Ln hài hòa mối quan hệ “ê kíp” dự án Anh (Chị) vui lòng đánh giá mức độ hài lòng kiến thức nhân lực quản lý tại BQLDA? Rất hài lòng Hài lòng Ít hài lòng Khơng hài lòng Số lượng người Anh (Chị) vui lòng đánh giá mức độ hài lòng kỹ nhân lực quản lý tại BQLDA? Rất hài Hài lòng Ít hài lòng lòng Số lượng người Khơng hài lòng Anh (Chị) vui lòng đánh giá mức độ hài lòng phẩm chất nhân lực quản lý tại BQLDA? Rất hài Hài lòng Ít hài lòng lòng Số lượng người Khơng hài lòng 10 Theo Anh (Chị) BQLDA có cần tuyển thêm nhân lực quản lý khơng? c Có: 12 người d Khơng: người Anh (Chị) có đề xuất với đội ngũ nhân lực quản lý để nâng cao chất lượng công việc tại không? Đề xuất nhân lực quản lý h Nâng cao kiến thức chuyên môn sâu dự án đào tạo cho nhân viên dự án kiến thức cần thiết để hồn thành tốt cơng việc i Quan tâm tới đời sống nhân viên j Tạo hội công cho nhân viên tham gia đào tạo hội thăng tiến công việc Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN Xin chào quý vị! Hiện nay, làm luận văn thạc sỹ với đề tài “Phát triển nhân lực quản lý dự án ODA Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài , mong ông (bà) trả lời giúp số câu hỏi Những thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài không cung câp cho bên thứ ba Tôi xin chân thành cảm ơn! IV Thông tin cá nhân Họ tên:………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………………………………………………… Email: ………………………………………………………………………… Quý vị tham gia vào dự án ODA với vai trò nhân lực toàn thời gian hay bán thời gian? Số lượng (người) Nhân lực toàn thời gian Nhân lực bán thời gian Quý vị vui lòng đánh giá hiểu biết nội dung đây? Mức độ/Tiêu chí Rất tốt Kiến thức chun mơn sâu dự án Tốt Trung Khơn bình g tốt 0 Kiến thức lĩnh vực chuyên môn liên quan đến dự án quản lý dự án Kinh nghiệm thực dự án 3 Trong trình làm việc tại ban QLDA quý vị có đào tạo bổ sung kiến thức kỹ thiếu hụt không ? Số lần đào tạo Số lượng (người) Chưa đào tạo Đào tạo lần đầu Đào tạo lần Quý vị đào tạo nội dung gì? Nội dung đào tạo Số lượng (người) Đào tạo kiến thức chuyên môn sâu y tế Đào tạo kiến thức liên quan đến quản lý dự án Đào tạo kỹ Quý vị có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nào? Nội dung đào tạo Số lượng (người) Khóa đào tạo kiến thức chuyên môn y tế Khóa học tổng quan ODA, sách khung thể chế Khóa học quản lý nhân dự án Khóa học lập kế hoạch tài dự án ODA Quý vị vui lòng đánh giá tần suất thực nội dung bảng sau? Nội dung Thường Thỉnh Ít Khơng bao xuyên thoảng 5 Khuyến khích, động viên thành viên ê kíp dự án ODA Quan tâm tới khó khăn nhân viên Q vị có hài lòng với chế độ đãi ngộ tại không không? Rất hài Hài lòng Ít hài lòng lòng Số lượng người Khơng hài lòng Q vị vui lòng đánh giá ưu điểm nhược điểm việc thực dự án tại Ban QLDA mà quý vị đảm nhiệm? Ưu điểm Một là, lực quản lý cán QLDA có tăng lên rõ rệt năm Điều thể thông qua chất lượng dự án mà BQLDA thực Số lượng bệnh viện hỗ trợ ngày nhiều Bộ máy quản lý BQLDA điều chỉnh cho phù hợp với yêu cẩu công việc xu thời đại Với nhiều năm thực dự án hỗ trợ chất thải bệnh viện, đội ngũ quản lý ngày có kinh nghiệm quý báu Đây lợi mà Bộ y tế thành lập BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện chuyên nghiệp Hai là, BQLDA xây dựng quy trình đào tạo nhân lực quản lý tương đối hồn chỉnh Quy trình xây dựng cách có hệ thống chia thành nội dung cụ thể nhằm tăng tính hiệu q trình đào tạo Ba là, BQLDA kết hợp với BYT xây dựng sách hỗ trợ dành cho cán quản lý tham gia đào tạo chi phí tăng qua năm Chính sách hỗ trợ yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới hiệu đào tạo tạo động lực cho người đào tạo tham gia trình đào tạo cách chủ động Nhược điểm Một là, nhân lực quản lý dự án thiếu kiến thức chuyên môn sâu dự án Các nhà quản lý dự án có hạn chế lực quản lý trình đấu thầu, xây dựng thực hợp đồng; đảm bảo chất lượng tính bền vững hệ thống quản lý chất thải y tế Điều nhân lực quản lý BQLDA chủ yếu nhân lực kiêm nhiệm nên đa phần có kiến thức chun mơn vè y tế Đây khó khăn cho dự án, giai đoạn năm đầu hoạt động Hai đội ngũ nhân lực yếu kỹ chưa đào tạo nhiều Ba là, Thái độ làm việc nhân lực quản lý dự án cần phải xem xét lại để có quan tâm sát tới tiến độ dự án nâng cao tinh thần trách nhiệm cơng việc Q vị có hài lòng với cơng việc khơng? Tiêu chí Rất hài Hài lòng Ít hài lòng lòng Số lượng người Khơng hài lòng 10 Q vị có muốn đề xuất nội dung với BYT thời gian tới để nâng cao hiệu dự án không? Một số đề xuất k Tăng cường hoạt động đào tạo để bổ sung kiến thức kỹ cho đội ngũ nhân lực quản lý l Tăng số lượng nhân lực quản lý để giảm tải khối lương công việc m Quan tâm đến sách lương, thưởng ... trạng phát triển nhân lực quản lý dự án ODA Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Chương 3: Giải pháp phát triển nhân lực quản lý dự án ODA Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh. .. hoá số lý luận phát triển nhân lực quản lý dự án ODA Ban quản lý dự án Hai là, phân tích thực trạng phát triển nhân lực quản lý dự án ODA Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, rõ... điểm phát triển nhân lực quản lý dự án ODA 1.2 Chỉ tiêu nội dung phát triển nhân lực quản lý dự án ODA tại Ban quản lý dự án 1.2.1 Chỉ tiêu phát triển nhân lực ban quản lý dự án hỗ trợ chất thải
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ phát triển nhân lực quản lý dự án ODA tại ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện , luận văn thạc sĩ phát triển nhân lực quản lý dự án ODA tại ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện , MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN, QLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, Bảng 2.4: Kết quả khảo sát về kiến thức của nhân lực quản lý tại ban QLDA, 3 . Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực Quản lý dự án ODA tại Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, Bảng 2.10: Chi phí đào tạo nhân lực quản lý giai đoạn 2013-2015, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN, Bảng 3.1: Dự báo nhu cầu nhân lực quản lý tại BQLDA đến năm 2020, Bảng 3.2: Đề xuất cơ cấu nhân lực quản lý tại BQLDA hỗ trợ chất thải bệnh viện, Hình 3.1: Đề xuất mô hình quản lý dự ODA chuyên nghiệp, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm