luận văn thạc sĩ quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTMCP kỹ thương việt nam chi nhánh hoàng quốc việt

129 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 08:56

NGUYỄN ĐỖ THIỆN HẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN ĐỖ THIỆN HẢI QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LỚP: CH 20B - TCNH HÀ NỘI, NĂM 2016 NGUYỄN ĐỖ THIỆN HẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN ĐỖ THIỆN HẢI QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒNG QUỐC VIỆT CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LỚP: CH 20B - TCNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ XUÂN DŨNG HÀ NỘI, NĂM 2016 i LỜI CAM ĐOAN Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận án thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN ĐỖ THIỆN HẢI ii LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến nhà trường, thầy cô giáo khoa Sau đại học, trường Đại học Thương Mại tận tình giảng dạy, giúp đỡ, tạo điều kiện để em học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Em xin chân thành cám ơn TS Vũ Xuân Dũng, trường Đại học Thương mại, người hướng dẫn, bảo nhiệt tình cho em suốt q trình hình thành, xây dựng hồn thành luận văn Em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo, cán phòng Tín dụng, anh chị nhân viên ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam-chi nhánh Hoàng Quốc Việt Mặc dù nỗ lực nhiều luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót, mong cách thầy có ý kiến đóng góp để luận văn hồn thiện Hà nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Nguyễn Đỗ Thiện Hải iii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát hoạt động cho vay ngân hàng thương mại .6 1.1.1 Khái niệm đặc điểm hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Trong đó: 26 Z’ =6,56 X1 + 3,26 X2 +6,72 X3 +1,05 X4 27 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ vay theo kỳ hạn Techcombank .58 Hoàng Quốc Việt năm 2015 58 Bảng 2.20: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân, doanh nghiệp Techcombank 71 Hoàn thiện sách vốn, tài tín dụng đối vớiDN: Để hỗ trợ thiết thực cho DN cần đổi sách tài theo hướng đảm bảo bình đẳng thực quan hệ tín dụng ngân hàng sở pháp luật, hiệu kinh doanh chủ thể mà khơng phụ thuộc vào hình thức sở hữu 105 Hồn thiện sách, chế tài tài sản đảmbảo: Các sách đảm bảo tiền vay hành Việt Nam nhiều bất cập cụ thể sau: Đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản: Quy định việc đăng ký giao dịch đảm bảo động sản thực cục đăng ký giao dịch đảm bảo đăng ký phòng tài ngun mơi trường thuộc ủy ban nhân dân thành phố ủy ban nhân dân quận nơi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tuy nhiên, thực tế thực thi quan chức găp khơng khó khăn thiếu chế tài, quy định trách nhiệm văn pháp quy thiếu đạo sát thực đúng, đầy đủ văn nhà nước, phủ ban hành 105 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ vay theo kỳ hạn Techcombank .58 Hoàng Quốc Việt năm 2015 58 Bảng 2.20: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân, doanh nghiệp Techcombank 71 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BGĐ BKS CBQHKH CBTD CVKH DPRR GĐ HTKD KH KHCN KHDN KTGD KU NH NHNN NQH QLRR RRTD SXKD TBTD TCTD TĐ TMCP TSĐB TTĐ TTGN XHTDNB Ban giám đốc Ban kiểm soát Cán quan hệ khách hàng Cán tín dụng Chuyên viên khách hàng Dự phòng rủi ro Giám đốc Hỗ trợ kinh doanh Khách hàng Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Kế toán giao dịch Khế ước Ngân hàng Ngân hàng Nhà Nước Nợ hạn Quản lý rủi ro Rủi ro tín dụng Sản xuất kinh doanh Thơng báo tín dụng Tổ chức tín dụng Thẩm định Thương mại cổ phần Tài sản đảm bảo Tái thẩm định Tờ trình giải ngân Xếp hạng tín dụng nội LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Trong vòng quay kinh tế, ngành ngân hàng ln có ảnh hưởng to lớn hoạt động kinh doanh Để dáp ứng nhu cầu cấp thiết kinh tế vấn đề vốn đòi hỏi ngân hàng cần phải có sách tín dụng cho phù hợp, hiệu cao, rủi ro thấp Trong đó, cho vay hoạt động thuộc chất quan hệ tín dụng đánh giá nghiệp vụ quan trọng NHTM Đây hoạt động mang lại doanh thu lợi nhuận cho ngân hàng đồng thời tiềm ẩn nguy rủi ro cao khó phòng ngừa, đặc biệt rủi ro tín dụng Những rủi ro gây tổn thất lớn cho ngân hàng, chí dẫn tới nguy phá sản ảnh hưởng to lớn đến kinh tế Vì quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay vấn để cần đặc biệt quan tâm NHTM Trong trình hình thành phát triển NHTMCP Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Quốc Việt trọng công tác quản lý rủi ro tín dụng nhiên đứng trước nhiều biến động khó lường kinh tế, năm 2013, 2014 tỷ lệ nợ xấu chi nhánh nói chung nợ xấu khách hàng doanh nghiệp nói riêng có chiều hướng tăng lên Vậy đâu nguyên nhân làm để hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTMCP Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Quốc Việt vấn đề quan tâm Nhận thấy cấp thiết đề tài, em chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Hoàng Quốc Việt” Tổng quan nghiên cứu đề tài Trong kinh tế mở cửa, hội nhập NHTM đặc biết trọng đến hoạt động tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Nhưng lợi nhuận cao rủi ro lớn, hoạt động tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, phải kể đến rủi ro nợ hạn Vì vậy, tầm quan trọng quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp với NHTM luôn đặt lên hàng đầu quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM, có nhiều luận văn, luận án, báo cơng trình nghiên cứu khoa học đề tài • Các cơng trình nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Những cơng trình nghiên cứu sau nói cần thiết quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam năm gần Các đề tài nói chung đề cập tới rủi ro tín dụng nói chung rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp nói riêng giải pháp nhằm nâng cao khả quản lý rủi ro tín dụng Tuy nhiên, đề tài có điểm riêng mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu khác ta đánh giá chung mặt tích cực hạn chế đề tài sau: - Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam” tác giả Nguyến Quốc Toàn bảo vệ năm 2015 Đề tài nêu lý luận về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại tác giả q trọng nhiều tới lý thuyết mà không đưa hết thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp thơng qua mơ hình phân tích định tính định lượng nên giải pháp quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp đề tài chung chung, nghiêng nhiều lý thuyết chưa áp dụng vào nhiều thực tế - Luận văn “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Hội An” tác giả Nguyễn Thị Ngân bảo vệ năm 2015 Đề tài tác giả trình bày chi tiết sâu vào hoạt động Vietinbank nhằm đưa giải pháp thiết thực, nhiên tác giả phân tích tiêu rủi ro tín dụng tương đối chưa đủ để đưa giải pháp để hạn chế rủi ro ngân hàng - Luận văn “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - chi nhánh Đà Nẵng” tác giả Nguyễn Thị Tường Vy bảo vệ năm 2012 Tác giả đưa tiêu đánh giá rủi ro tín dụng để đưa giải pháp nhiên giải pháp chưa có mức độ áp dụng cao Nhìn chung đề tài luận văn thơng qua nghiên cứu sở lý luận quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại, thực trạng quản lý rủi ro ngân hàng để đưa giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng góp phần giảm tổn thất hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại, kiểm sốt rủi ro, nâng cao hiệu tín dụng • Các cơng trình nghiên cứu áp dụng hiệp ước Basel II vào công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Đối với kinh tế Việt Nam, với hệ thống thông tin thiếu minh bạch khơng đầy đủ, trình độ quản trị rủi ro nhiều hạn chế, tính chun nghiệp cán ngân hàng chưa cao… việc đòi hỏi phải xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng có hiệu phù hợp với điều kiện Việt Nam nhu cầu thiết để đảm bảo hạn chế rủi ro hoạt động cấp tín dụng, hướng đến chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng thương mại có đề cập đến việc áp dụng hiệp ước Basel II vào cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Mỗi nghiên cứu cầu nối lý thuyết thực tế thời điểm nghiên cứu nên có điểm khác cách nhìn chủ quan tác giả - Bài nghiên cứu khoa học “Thách thức ngân hàng Việt Nam triển khai BASEL II” tác giả Th.s Nguyễn Văn Thọ Th.s Nguyễn Ngọc Linh đăng báo Luật Tài – Ngân hàng 6/11/2015 Đây viết đánh giá đưa đầy đủ thách thức, đòi hỏi mà ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt áp dụng Basel II Đồng thời thực trạng bước đầu triển khai Basel II số ngân hàng Viecombank, BIDV,…Tuy nhiên, viết chưa đưa số liệu cụ thể tình hình nợ xấu để từ đánh giá mức độ áp dụng NHTM Việt Nam theo hiệp ước Basel - Bài nghiên cứu khoa học “Xây dựng hệ thồng quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” tác giả Th.s Đào Thị Thanh Tú trường Học Viện Ngân Hàng đăng báo Tạp chí Tài Chính số 6/2014 Bài nêu xu hội nhập quốc tế đòi hỏi ngân hàng thương mại Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu quản trị nói chung quản trị rủi ro nói riêng theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời mở hội để ngành Ngân hàng tiếp cận nhanh gần với chuẩn mực Tuy nhiên tác giả chưa đưa số liệu minh hoạ đánh giá khả áp dụng hệ thống quản trị rủi ro NHTM • Tổng kết Sau tham khảo cơng trình nghiên cứu trên, luận văn kế thừa nội dung quan trọng sau: - Về mặt lý luận, tổng hợp, hệ thống hóa mặt lý thuyết rủi ro tín dụng, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng NHTM điều kiện kinh tế thị trường nói chung Việt Nam nói riêng Tìm nhân tố ảnh hưởng đển rủi ro tín dụng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng NHTM - Về mặt thực tiễn, đánh giá thực trạng tìm nhân tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng nhân tố tới RRTD, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Xác định tầm quan trọng việc áp dụng hiệp ước Basel II quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Bên cạnh vấn đề kế thừa, Luận văn “Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Hoàng Quốc Việt” thực với số liệu thu thập quản trị rủi ro tín dụng việc ứng dụng Hiệp ước Basel II ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàng Quốc Việt từ năm 2013 – 2015 Trên sở phân tích, đánh giá, để đưa đề xuất giải pháp để nâng cao việc ứng dụng Hiệp ước Basel II vào công tác quản trị rủi ro tín dụng nhằm phù hợp với chi nhánh Mục đích nghiên cứu • Hệ thống hóa lý luận, làm rõ vấn đề lý thuyết RRTD quản lý RRTD trong điều kiện kinh tế thị trường hoạt động cho vay NHTM • Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý RRTD hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Hồng Quốc Việt • Đưa kết luận giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Hoàng Quốc Việt Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phụ lục 01: Hướng dẫn phân loại doanh nghiệp Techcombank Nơng nghiệp dịch vụ có liên quan: - Trồng trọt - Chăn nuôi Lâm nghiệp dịch vụ liên quan: - Trồng rừng , phân tán; ni rừng, chăm sóc tự nhiên; khai thác chế biến gỗ lâm sản rừng - Khai thác gỗ - Thu nhặt sản phẩm hoang dã khác - Vận chuyển gỗ rừng Nông nghiệp: Nông , lâm , ngư nghiệp - Đánh bắt thuỷ sản - Ươm , nuôi trồng thuỷ sản - Các dịch vụ liên quan Bán, bảo dưỡng sửa chữa xe có động mô tô xe máy Bán buôn bán đại lý: - Nông lâm sản , nguyên liệu , động vật tươi sống - Đồ dùng cá nhân gia đình - Bán , bn ngun vật liệu phi nông nghiệp, phế liệu, phế thải - Bán lẻ, sửa chữa đồ dùng cá nhân gia đình - Khách sạn, nhà hàng - Các hoạt động kinh tế khác: vận tải , kho bãi thông tin liên lạc; vận tải đường bộ, đường sông; vận tải đường thuỷ, vận tải đường không; hoạt đọng phụ trợ cho vận tải, hoạt động tổ chức du lịch; dịch vụ bưu viễn thơng , kinh doanh tài sản dịch vụ tư vấn, cho thuê máy móc thiết bị, hoạt động có liên quan đến máytính , hoạt động kinh doanh khác Thương mại, dịch vụ Xây dựng: - Chuẩn bị mặt - Xây dựng cơng trình hạng mục cơng trình - Lắp đặt trang thiết bị cho cơng trình xây dựng - Hồn thiện cơng trình xây dựng - Cho thuê thiết bị xây dựng thiết bị phá dỡ có kèm người điều khiển Sản xuất vật liệu xây dựng Xây dựng Công nghiệp khai thác mỏ: - Khai thác than loại - Khai thác dầu thô, khí tự nhiên dịch vụ khai thác dầu khí - Khai thác loại quặng khác - Khai thác đá Sản xuất thực phẩm đồ uống - Sản xuất, chế biến bảo quản thịt cà sản phẩm từ thịt, thuỷ sản, rau quả, dầu mỡ - Xay xát, sản xuất bột sản xuất thức ăn gia súc - Sản xuấtthực phẩm khác - Sản xuất đồ uống - Sản xuất sản phẩm thuốc Công nghiệp Lương thực, thực phẩm Phụ lục 02 Hướng dẫn chấm điểm quy mô doanh nghiệp STT Tiêu chí Vốn Lao động Doanh thu Nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước Nội dung Điểm Hơn 50 tỷ đồng 30 Từ 40 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng 25 Từ 30 tỷ đồng đến 40 tỷ đồng 20 Từ 20 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng 15 Từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng 10 Dưới 10 tỷ đồng Hơn 1.500 người 15 Từ 1.000 đến 1.500 người 12 Từ 500 đến 1.000 người Từ 100 đến 500 người Từ 50 đến 100 người Dưới 50 người Hơn 200 tỷ đồng 40 Từ 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng 30 Từ 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 20 Từ 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng 10 Từ tỷ đồng đến 20 tỷ đồng Dưới tỷ đồng Hơn 10 tỷ đồng 15 Từ tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 12 Từ tỷ đồng đến tỷ đồng Từ tỷ đồng đến tỷ đồng Từ tỷ đồng đến tỷ đồng Dưới tỷ đồng Phụ lục 03 Hướng dẫn chấm điểm doanh nghiệp ngành nông lâm thuỷ sản Phân loại số tài cho doanh nghiệp Quy mơ lớn Điểm Chỉ tiêu khoản Khả khoản Khả toán nhanh Chỉ tiêu hoạt động Vòng quay hàng tồn kho Kỳ thu tiền bình quân 5.Doanh thu tổng tài sản Chỉ tiêu cân nợ Nợ phải trả/ tổng tài sản Nợ phải trả/ nguồn vốn chủ sở hữu Nợ hạn/tổng dư nợ ngân hàng Chỉ tiêu thu nhập Tổng thu nhập trước thuế/doanh thu 10 Tổng thu nhập trước thuế/∑tài sản 11 ∑thu nhập trước thuế/nguồn vốn chủ sở hữu Quy mơ trung bình Quy mơ nhỏ 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 8% 8% 2.1 1.1 1.5 0.8 1.0 0.6 0.7 0.2 3 8% 8% 4.5 2.5 3.5 1.5
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTMCP kỹ thương việt nam chi nhánh hoàng quốc việt , luận văn thạc sĩ quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTMCP kỹ thương việt nam chi nhánh hoàng quốc việt , CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Z’ =6,56 X1 + 3,26 X2 +6,72 X3 +1,05 X4, Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ vay theo kỳ hạn của Techcombank, Hoàng Quốc Việt năm 2015, Bảng 2.20: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân, doanh nghiệp Techcombank, Hoàn thiện chính sách vốn, tài chính tín dụng đối vớiDN: Để hỗ trợ thiết thực cho DN cần đổi mới chính sách tài chính theo hướng đảm bảo sự bình đẳng thực sự trong quan hệ tín dụng ngân hàng trên cơ sở pháp luật, hiệu quả kinh doanh của các chủ thể mà khô, Hoàn thiện các chính sách, chế tài về tài sản đảmbảo: Các chính sách về đảm bảo tiền vay hiện hành tại Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập cụ thể như sau: Đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản: Quy định hiện việc đăng ký giao dịch đảm bảo đối với động sản sẽ được , Hơn 50 tỷ đồng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm