Kế họch tổ chức cua đoàn thanh niên Hai phòng

3 577 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 01:10

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG *** Số: 805 -KH/ĐTN Hải Phòng, ngày 27 tháng 8 năm 2009 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 3/8/2009 của Thành ủy Hải Phòng; Kế hoạch số 132 KH/TWĐ 7/8/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ Chương trình thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009; Ban Thường vụ Thành Đoàn Hải Phòng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những nội dung trọng tâm như sau: I. Mục đích - yêu cầu - Nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về giá trị tư tưởng chính trị và đạo đức cách mạng kết tinh trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” và giáo dục hình thành những phẩm chất vừa “hồng” vừa “chuyên” trong tuổi trẻ. - Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp thêm động lực cho mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XI. Phương châm: “Mỗi Đoàn cơ sở một công trình thanh niên, mỗi chi đoàn một phần việc thanh niên, mỗi đoàn viên một hành động học tập và làm theo lời Bác”. II. Nội dung - hình thức: 1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục: - Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập, tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua bộ phim tài liệu “Những giờ phút cuối đời của Bác”. - Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm thanh niên trao đổi về nội dung Di chúc của Hồ Chủ tịch với Chủ đề: “Bác Hồ với việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” gắn các diễn đàn, tọa đàm với giới thiệu thông điệp Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009; liên hệ với 5 tiêu chí và 10 hành động của Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. - Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam thành phố Hải Phòng”, kết hợp giới thiệu Thư của Bác Hồ gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tháng 9/1945). Tăng cường các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. - Đẩy mạnh hoạt động về nguồn, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, tổ chức lễ báo công, dâng hương tưởng niệm tại nhà truyền thống, nhà lưu niệm, khu di tích, địa danh liên quan đến thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tiến hành gặp gỡ, trao đổi, phản ánh những tấm gương, câu chuyện của các thế hệ trải qua 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tổ chức đăng ký và khánh thành các công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác”. * Tài liệu tuyên truyền - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Chuyên đề:“Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”. - Bộ phim tài liệu: “Những giờ phút cuối đời của Bác”. - Thông điệp của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009 gửi tuổi trẻ cả nước. 2. Tổ chức lễ kỷ niệm: - Những địa phương, đơn vị có vinh dự được đón Bác Hồ về thăm như: Huyện Cát Hải, Quận Kiến An, Công ty Xi măng Hải Phòng, Cảng Hải Phòng, Bệnh viện Việt Tiệp, Trường Huấn luyện cán bộ và dạy nghề thanh niên thành phố… tổ chức các hoạt động dâng hương, báo công, sinh hoạt truyền thống với các nội dung, hình thức phù hợp. 3. Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: - Thực hiện theo hướng dẫn số 464/HD-ĐTN ngày 6 tháng 10 năm 2008 của Ban chỉ đạo thành phố về việc hướng dẫn tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong tuổi trẻ thành phố. - Tổ chức biểu dương các tập thể và cá nhân thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thông qua các hình thức như: Báo công dâng Bác, Liên hoan, gặp mặt, giao lưu, tọa đàm với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong Cuộc vận động… Thanh niên tiên tiến được lựa chọn phải thực sự điển hình, có sức lan toả trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên. 4. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao: - Tổ chức các chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân các ngày lễ lớn, đặc biệt là dịp Kỷ niệm 64 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945- 02/9/2009) - Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. - Tổ chức tham quan, du lịch tại các địa danh lịch sử cách mạng về Bác Hồ. 5. Trùng tu, tôn tạo và đầu tư xây dựng các công trình văn hoá - Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên sưu tầm các hiện vật lịch sử về Bác Hồ và tổ chức các hoạt động giữ gìn vệ sinh, tu bổ làm đẹp một số di tích lịch sử - văn hoá về Chủ tịch Hồ Chí Minh của địa phương, đơn vị nhằm phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá của di tích cho thanh thiếu niên. - Các đơn vị chủ động xây dựng, gắn biển đặt tên công trình kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. III. Tổ chức thực hiện: 1. Cấp thành phố - Xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn của dân tộc. - Phối hợp với Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chủ đề 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm tới đông đảo đoàn viên thanh niên thành phố. - Đăng tải các nội dung tuyên truyền về 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Website của Đoàn thanh niên thành phố tại địa chỉ: thanhdoanhaiphong.gov.vn 2. Cấp cơ sở - Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. - Đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác”. - Tổ chức học tập, tuyên truyền về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Đoàn viên thanh niên. Ban Thường vụ Thành Đoàn Hải Phòng yêu cầu Ban Thường vụ Đoàn các cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Giao cho Ban Tuyên giáo là bộ phận thường trực hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch này. * Nơi nhận: - Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo TW Đoàn, - Ban chỉ đạo thành phố - TT, các ban TĐ, Hội LHTN, Hội SVTP, - Các cơ sở Đoàn trực thuộc, - Ban Biên tập Website Thành đoàn, - Lưu Ban TG, VPTH. TM. BTV THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG PHÓ BÍ THƯ (đã kí) Bùi Đức Quang . thành phố lần thứ XI. Phương châm: “Mỗi Đoàn cơ sở một công trình thanh niên, mỗi chi đoàn một phần việc thanh niên, mỗi đoàn viên một hành động học tập và. Cuộc vận động… Thanh niên tiên tiến được lựa chọn phải thực sự điển hình, có sức lan toả trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên. 4. Tổ chức các hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế họch tổ chức cua đoàn thanh niên Hai phòng, Kế họch tổ chức cua đoàn thanh niên Hai phòng, Kế họch tổ chức cua đoàn thanh niên Hai phòng

Từ khóa liên quan