Bài giảng Hệ điều hành nâng cao: Bài 6 - Trần Hạnh Nhi

4 20 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2020, 02:54

Bài giảng Hệ điều hành nâng cao: Bài 6 trình bày về hiện tượng dealock. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Điều kiện phát sinh Deadlock, giải quyết Deadlock. Mời các bạn cùng tham khảo. BÀI 6 :   HIỆN TƯỢNG DEALOCK Deadlock P R : P đang giữ tài nguyên  R P R : P đang yêu cầu tài nguyên R P : một tình huống tắt nghẽn R P R Điều kiện phát sinh Deadlock      Sử dụng tài ngun khơng thể chia sẻ   Tiến  trình  chiếm  giữ  và  u  cầu  thêm  tài  ngun  Hệ thống khơng thể thu hồi tài ngun nếu  tiến trình  khơng từ bỏ Tồn tại một chu trình trong đồ thị cấp phát Giải quyết Deadlock     Bỏ qua Phòng ngừa Phát hiện và hiệu chỉnh ... : một tình huống tắt nghẽn R P R Điều kiện phát sinh Deadlock      Sử dụng tài nguyên không thể chia sẻ   Tiến  trình  chiếm  giữ  và  yêu  cầu  thêm  tài  nguyên Hệ thống khơng thể thu hồi tài ngun nếu 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ điều hành nâng cao: Bài 6 - Trần Hạnh Nhi, Bài giảng Hệ điều hành nâng cao: Bài 6 - Trần Hạnh Nhi

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn