Hướng dẫn vận hành nghiền phun than thép hòa phát

11 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2020, 00:48

CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP HỊA PHÁT DUNG QUẤT HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHUN THAN LÒ CAO Mã hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Tờ số: : : : / / Số tờ: 11 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHUN THAN LÒ CAO NM LUYỆN GANG Trách nhiệm Người biên soạn Người kiểm tra Họ tên Nguyễn Văn Đắc Lưu Văn Toán Ký Người phê duyệt CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP HỊA PHÁT DUNG QUẤT HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHUN THAN LÒ CAO MỤC LỤC Mã hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Tờ số: : : : / / Số tờ: 11 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHUN THAN LÒ CAO Mã hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Tờ số: : : : / / Số tờ: 11 GIỚI THIỆU • Các thiết bị hệ thống: − Bồn chứa N2 khí nén: Dung tích 100m3, áp lực làm việc 1.9MPa, nhiệt độ làm việc 1000C − Bồn phun thổi dung tích 30m3, áp suất làm việc lớn 2.0MPa, nhiệt độ làm việc 1000C − Các van khí động (gồm có van điều tiết van ON/OFF) MỤC ĐÍCH Dùng để hướng dẫn thao tác cho tất công nhân vận hành hệ thống phun than lò cao PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho cơng nhân vận hành hệ thống phun than lò cao CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP HỊA PHÁT DUNG QUẤT HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHUN THAN LÒ CAO Mã hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Tờ số: : : : / / Số tờ: 11 NỘI DUNG Giao diện phun than lò cao 4.1 Trước vận hành − Kiểm tra mức liệu silơ bột than đủ cho phun than − Kiểm tra áp lực lưu lượng nito đủ cung cấp cho vận hành phun thổi bột than − Kiểm tra áp lực nitơ thấp áp có đạt để mở hệ thống van hay không 0.6Mpa − Tất van đóng mở xác, tin cậy, tín hiệu phản hồi đủ khơng chập chờn − Tín hiệu cảm biến trọng lượng bồn phun thổi xác, tin cậy − Thiết bị đo áp suất đảm bảo xác, nhanh nhạy − Các van khí Nitơ van phun than đóng mở bình thường khơng bị thủng van rò khí − Hệ thống PLC vận hành phun thổi hoạt động bình thường 4.2 Trong vận hành • Các bước vận hành phun than − Bước 1: Kiểm tra bồn phun thổi đủ điều kiện hoạt động chưa? − Bước 2: Cài đặt thông số cho bồn phun thổi (cài đặt khối lượng báo đầy rỗng bồn) CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP HỊA PHÁT DUNG QUẤT HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHUN THAN LÒ CAO Mã hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Tờ số: : : : / / Số tờ: 11 FT1200 FT1100 CàiCài đặtđặt khối khối lượng lượng báo báo rỗng đầy − Bước 3: Kiểm tra điều kiện để đưa bồn phun thổi vào chu trình phun tự động Áp suất N2 lớn bar Tất van chế độ tự động Tất van vị trí Load Cell OK  Khi điều kiện thỏa mãn điều kiện xuất dấu tích − Bước 4: Khi đủ điều kiện đưa bồn phun thổi vào chu trình Nhấn FAST STOP IN CYCLE RESET AUTO  Khi chu trình phun tín hiệu IN CYCLE chuyển sang màu trắng CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHUN THAN LÒ CAO Mã hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Tờ số: − Bước 5: Kiểm tra điều kiện để bắt đầu phun than tự động + Phải có bồn phun thổi trạng thái chờ + Cả bồn phun thổi chu trình (IN CYCLE) + Khối lượng than silo than tinh phải lớn 50 + Tất van vị trí sẵn sàng phun tự động + Phải mở 10 súng phun than + Áp suất lò cao phải lớn bar + Lưu lượng gió nóng phải lớn 1000Nm3/h + Áp suất Nito điều khiển van phải lớn bar + Áp suất Nito cấp vào chia phải lớn bar + Áp suất bình tích Nito phải lớn 15 bar + Áp suất chia phải lớn áp suất lò cao bar + Giá trị đặt lưu lượng than phun phải lớn Tấn/h + Các điều kiện dừng bình thường không thỏa mãn + Điều kiện dừng nhanh không thỏa mãn : : : / / Số tờ: 11 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHUN THAN LÒ CAO Mã hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực : : : / / Tờ số: Số tờ: 11  Các điều kiện dừng phun bình thường: Áp suất lò cao thấp Lưu lượng gió nóng thấp Áp suất bình tích Nito thấp Áp suất Nito điều khiển van nhỏ bar Áp suất Nito cấp vào chia nhỏ bar Áp suất Nito làm thấp Số súng phun than thấp  Điều kiện dừng nhanh Áp suất chia nhỏ áp suất lò cao − Bước 6: Khi đủ điều kiện tiến hành phun than tự động Khi nhấn “INJ ON” xuất thơng báo nhấn “YES” để phun than tự động CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP HỊA PHÁT DUNG QUẤT HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHUN THAN LÒ CAO Mã hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Tờ số: : : : / / Số tờ: 11 • Các bước dừng phun than − Bước 1: Dừng phun Khi nhấn “INJ OFF” xuất thơng báo nhấn “YES” để dừng phun − Bước 2: Đưa bồn phun thổi ngồi chu trình Nhấn “OUT CYCLE” để đưa bồn phun thổi ngồi chu trình • Quy trình vận hành van ON/OFF van điều tiết Tất van có chế độ điều khiển tay tự động − Van ON/OFF Chế độ tay Chế độ tự động Mở van Đóng van CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP HỊA PHÁT DUNG QUẤT HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHUN THAN LÒ CAO Mã hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực : : : / / Tờ số: Số tờ: 11 + Khi van chế độ tay van xuất biểu tượng + Khi van chế độ tự động khơng có biểu tượng + Thao tác mở van nhấn , đóng van nhấn + Van trạng thái mở van hiển thị màu trắng, van trạng thái đóng màu xám + Khi van bị lỗi nhấn để reset + Khi xuất biểu tượng van van bị khóa liên động − Van điều tiết Điều tiết theo lưu lượng Điều tiết theo góc mở Bằng tay Tự động + Khi chế độ tự động van điều tiết tự động điều tiết theo chương trình cài đặt sẵn + Khi chế độ tay người vận hành điều chỉnh theo góc mở theo lưu lượng Điều tiết theo lưu lượng nhấn lúc mục SP sáng lên để nhấp giá trị cài đặt Điều tiết theo góc mở nhấn lúc mục MAN sáng lên để nhập giá trị cài đặt + Giá trị điều tiết thực tế hiển thị mục PV CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP HỊA PHÁT DUNG QUẤT HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHUN THAN LÒ CAO Mã hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực : : : / / Tờ số: 10 Số tờ: 11 4.3 Sau vận hành − Xả áp hồn tồn bình phun thổi, đưa áp suất bình thường − Kiểm tra tình trạng tất van cấp khí tình trạng đóng hồn tồn CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 5.1 Van ON/OFF báo lỗi 5.1.1 Dấu hiệu nhận biết − Trên giao diện vận hành van lỗi thị màu đỏ 5.1.2 Phương pháp xử lý − Kiểm tra sensor báo vị trí có hoạt động bình thường khơng? (Nếu sensor hoạt động chập chờn ta vệ sinh sensor, sensor khơng hoạt động thay sensor) − Kiểm tra van có bị kẹt khí khơng? (Báo phận khí xử lý) − Kiểm tra cuộn hút có hoạt động khơng? (Chuyển van chế độ tay nhấn đóng mở van để kiểm tra cuộn hút) 5.2 Bồn phun thổi hoạt động không theo chu trình 5.2.1 Dấu hiệu nhận biết − Đóng, mở van khơng theo trình tự − Các bước nạp than, nạp áp, phun than bị đảo lộn 5.2.2 Phương pháp xử lý Lập tức nhấn FAST STOP bồn phun thổi bị lỗi, kiểm tra toàn hệ thống bồn Khắc phục cố, sau đưa bồn phun thổi vào chu trình phun tự động (để đưa vào chu trình nhấn RESET AUTO INCYCLE) Các cố: Khơng có tín hiệu báo đóng mở, van ON/OFF đóng mở khơng 5.3 Thơng số lưu lượng than phun không Lưu lượng than phun tiến 0: Kiểm tra van than phun có tín hiệu mở hay chưa, tín hiệu cân bình phun thổi có bị q dải khơng? CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP HỊA PHÁT DUNG QUẤT HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHUN THAN LÒ CAO Mã hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Tờ số: 11 : : : / / Số tờ: 11 AN TỒN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CƠNG NGHIỆP Sau vận hành cơng nhân vận hành phải vệ sinh phòng vận hành, tồn khu vực trạm nghiền phun than TÀI LIỆU THAM KHẢO − TCVN 1790- 1999 Các tiêu kỹ thuật than − Kỹ thuật luyện gang thực dụng- Tài liệu Hòa Phát − Tài liệu hướng dẫn vận hành DC − Chương trình vẽ trạm nghiền phun than ... NỘI DUNG Giao diện phun than lò cao 4.1 Trước vận hành − Kiểm tra mức liệu silơ bột than đủ cho phun than − Kiểm tra áp lực lưu lượng nito đủ cung cấp cho vận hành phun thổi bột than − Kiểm tra... để bắt đầu phun than tự động + Phải có bồn phun thổi trạng thái chờ + Cả bồn phun thổi chu trình (IN CYCLE) + Khối lượng than silo than tinh phải lớn 50 + Tất van vị trí sẵn sàng phun tự động... ON/OFF đóng mở khơng 5.3 Thơng số lưu lượng than phun không Lưu lượng than phun tiến 0: Kiểm tra van than phun có tín hiệu mở hay chưa, tín hiệu cân bình phun thổi có bị q dải khơng? CƠNG TY CỔ PHẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn vận hành nghiền phun than thép hòa phát, Hướng dẫn vận hành nghiền phun than thép hòa phát