kiến trúc máy tínhọc kìtmt k56 thay nn hoa sinhvienzone com

1 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2020, 23:14

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH 2012 Thời gian: 90 phút Trình bày ý nghĩa việc bổ sung trạng thái ngắt thực ngắtt sơ đồ trạng thái chu trình lệnh Vẽ giải thích rõ biểu đồ luồng liệu bắt đầu thi hành chương trình ngắt Xét nhớ sử dụng địa 32 bits mức byte, nhớ cache có slot 64 bytes - Nếu cache sử dụng ánh xạ trực tiếp với trường tag 20 bits, xác định tham số: số đơn vị địa chỉ, số khối nhớ chính, số dòng cache - Nếu cache sử dụng phương pháp ánh xạ kết hợp, làm rõ tham số: số đơn vị địa chỉ, số khối nhớ chính, số dòng cache - Nếu cache sử dụng phương pháp ánh xạ kết hợp theo tập đường với trường tag bits, làm rõ tham số: số đơn vị địa chỉ, số khối nhớ chính, số dòng cache, số lượng tập Xét hai vi xử lý P1 P2 sử dụng kiến trúc tập lệnh P1 có xung nhịp đồng hồ 3GHz P2 3.5GHz Một chương trình có số lệnh phân bố thành nhóm {A, B, C, D} với tỉ lệ tương ứng {10%, 10%, 50%, 30%} Tham số CPI trung bình cho nhóm lệnh cho bảng dưới: Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D CPI P1 CPI P2 2 2 Hãy xác định vi xử lý cho phép thi hành chương trình nhanh Tính hệ số tăng tốc hai CPU Xét CPU 32-bits khơng gian nhớ có nội dung từ địa 200 sau: 200 Load to AC Mode 500 201 Next instruction Trường đầu từ nhớ đầu thể lệnh tải toán hạng vào ghi AC, trường Mode thể kiểu đánh địa Giả sử ghi sở Rindex có nội dung 100, từ nhớ địa 399 có nội dung 999, 400 1000 từ nhớ sau có giá trị tăng dần thêm Hãy xác định địa thực toán hạng tải lên kiểu đánh địa sau: trực tiếp, tức thời, gián tiếp qua nhớ, ghi, gián tiếp qua ghi, dịch chuyển, gián tiếp qua PC Giả sử computer có kiểu RISC có pipeline tầng FI EI Xét chuỗi lệnh đây: R1 = R2 – R3 R4 = R1 * R5 R1 = R1 AND R4 R6 = R4 – R2 R7 = R1 XOR R4 Hãy tổ chức lại đoạn mã cho loại bỏ vấn để phụ thuộc liệu lệnh trình thi hành pipeline (có thể sử dụng lệnh NOP – No Operation cần thiết) Tính số chu kỳ cần thiết để thi hành đoạn mã CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
- Xem thêm -

Xem thêm: kiến trúc máy tínhọc kìtmt k56 thay nn hoa sinhvienzone com , kiến trúc máy tínhọc kìtmt k56 thay nn hoa sinhvienzone com