Đề kiểm tra chương IV: TỪ TRƯỜNG VẬT LÝ 11(Có đáp án) Hay và Khó

4 87 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2020, 16:38

Nguyễn Dương Thế VĩLớp : 11C11THPT Chu Văn An An Giang Việt NamSỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV – KHỐI 11 oOo Năm học: 2019 – 2020 Môn : VẬT LÝ 11 (Cơ bản) Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm 02 trang)Họ và tên: ……………………….Số báo danh: ……………………………A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)Câu 1. Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau a, mang hai dòng điện cùng độlớn I nhưng cùng chiều thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cáchđều hai dây thì có giá trịA. 107Ia. B. 0. C. 107I4a. D. 107I 2a.Câu 2: Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 0,5A chạyqua. Theo tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng 6,3. . Nhưng khi đo thì thấy cảmứng từ ở tâm bằng 4,2. , kiểm tra lại thấy có một số vòng dây bị quấn nhầm chiều ngượcchiều với đa số các vòng trong khung. Hỏi có bao nhiêu số vòng dây bị quấn nhầm ?A. 12 Vòng B. 8 Vòng C. 4 Vòng D. 2 VòngCâu 3: Trong khuôn khổ mẫu nguyên tử cổ điển của Hidro, hãy đánh giá độ lớn cảm ứng từtại tâm quỹ đạo tròn của electron. Cho biết bán kính quỹ đạo tròn này ( bán kính Bohr ) làm.A. 1,245 T B. 0,1245 T C. 12,45 T D. 124,5 TCâu 4: Một sợi dây đồng có bán kính 0,5 mm. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây dài20cm. Cho dòng điện có cường độ 5A chạy qua ống dây. Từ trường bên trong ống dây gầnnhất với giá trị nào sau đây?A. 6,28. B. 6,28. C. 6,28. D. 6,28Câu 5: Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?A. Nhôm và hợp chất của nhôm. B. Sắt và hợp chất của sắt;C. Niken và hợp chất của niken; D. Cô ban và hợp chất của cô ban;Câu 6: Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điệncùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn A. hút nhau. B. đẩy nhau. C. không tương tác D. đều dao động.Câu 7: Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm trong một từ trường cóchiều từ dưới lên thì lực từ có chiềuA. từ trái sang phải. B. từ trên xuống dưới.C. từ trong ra ngoài. D. từ ngoài vào trong.Câu 8: Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường đều có độ lớn cảmứng từ 0,8 T. Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ có độ lớn làA. 1,92 N. B. 0 N. C. 19,2 N. D. 1920 N.Câu 9: Hai thanh ray nằm ngang song song và cách nhau l = 10cm đặt trong từ trường đềuthẳng đứng, B = 0,1T. Một thanh kim loại đặt trên ray vuông góc với ray. Nối ray với nguồnđiện có suất điện động E = 12V, điện trở trong r = 1 ; điện trở của thanh kim loại và dây nốiR = 5 . Tìm lực từ tác dụng lên thanh kim loại.A. 2N B. 0,2N C. 0,002N D. 0,02NTrang 1Mã đề 173FB: facebook.comvatly31415ĐỀ CHÍNH THỨCMã đề 173Câu 10: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian vàA. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.B. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện.C. tác dụng lực hút lên các vật. D. tác dụng lực điện lên điện tích.Câu 11: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện không có đặc điểm nào sauđây?A. Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ;B. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện;C. Vuông góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ và dòng điện;D. Song song với các đường sức từ.Câu 12: Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao choA. tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.B. pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.C. tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.D. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.Câu 13: Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm?A. Mọi nam châm khi nằm cân bằng thì trục đều trùng theo phương bắc nam;B. Mọi nam châm đều hút được sắt;C. Các cực cùng tên của các nam châm thì đẩy nhau;D. Mọi nam châm bao giờ cũng có hai cực.Câu 14: Hai thanh ray nằm ngang, song song và cách nhau đoạn l = 0,3 cm, một thanh kimloại đặt lên hai thanh ray. Cho dòng điện I = 50A chạy qua thanh kim loại với thanh ray. Biếthệ số ma sát giữa thanh kim loại với thanh ray là 0,2 và khối lượng thanh kim loại là m = 0,5kg.Hãy tìm điều kiện về độ lớn của cảm ứng từ B để thanh có thể chuyển động ( vuông góc vớimặt phẳng hai thanh ray).A. B = (T) B. B > (T) C. B (T) D. B < (T)Câu 15: Lực nào sau đây không phải lực từ?A. Lực hai dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên nhau.B. Lực Trái đất tác dụng lên kim nam châm ở trạng thái tự do làm nó định hướng theo phươngbắc nam;C. Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn bằng nhôm mang dòng điện;D. Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặngB. TỰ LUẬN (4,0 điểm)Câu 1: (2,0 điểm) Từ trường là gì ? Đường sức từ là gì ?Câu 2: (2,0 điểm) Dùng một dây đồng đường kính d = 0,8mm có một lớp sơn cách điện mỏng,quấn quanh một hình trụ có đường kính D = 2 cm, chiều dài 40cm để làm một ống dây, cácvòng dây quấn sát nhau. Muốn từ trường có cảm ứng từ bên trong ống dây bằng 2 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO oOo -ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG IV – KHỐI 11 Năm học: 2019 – 2020 Môn : VẬT LÝ 11 (Cơ bản) Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm 02 trang) Họ tên: ……………………….Số báo danh: …………………………… Mã đề 173 A PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) Câu Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách a, mang hai dòng điện độ lớn I chiều cảm ứng từ điểm nằm mặt phẳng chứa hai dây cách hai dây có giá trị A 10-7I/a B C 10-7I/4a D 10-7I/ 2a Câu 2: Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, vòng dây có dòng điện cường độ 0,5A chạy qua Theo tính toán thấy cảm ứng từ tâm khung 6,3 Nhưng đo thấy cảm ứng từ tâm 4,2 , kiểm tra lại thấy có số vòng dây bị quấn nhầm chiều ngược chiều với đa số vòng khung Hỏi có số vòng dây bị quấn nhầm ? A 12 Vòng B Vòng C Vòng D Vòng Câu 3: Trong khuôn khổ mẫu nguyên tử cổ điển Hidro, đánh giá độ lớn cảm ứng từ tâm quỹ đạo tròn electron Cho biết bán kính quỹ đạo tròn ( bán kính Bohr ) m A 1,245 T B 0,1245 T C 12,45 T D 124,5 T Câu 4: Một sợi dây đồng có bán kính 0,5 mm Dùng sợi dây để quấn ống dây dài 20cm Cho dòng điện có cường độ 5A chạy qua ống dây Từ trường bên ống dây gần với giá trị sau đây? A 6,28 B 6,28 C 6,28 D 6,28 Câu 5: Vật liệu sau dùng làm nam châm? A Nhôm hợp chất nhôm B Sắt hợp chất sắt; C Niken hợp chất niken; D Cô ban hợp chất cô ban; Câu 6: Cho hai dây dây dẫn đặt gần song song với Khi có hai dòng điện chiều chạy qua dây dẫn A hút B đẩy C không tương tác D dao động Câu 7: Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm từ trường có chiều từ lên lực từ có chiều A từ trái sang phải B từ xuống C từ D từ vào Câu 8: Đặt đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T Dòng điện dây dẫn 20 A lực từ có độ lớn A 1,92 N B N C 19,2 N D 1920 N Câu 9: Hai ray nằm ngang song song cách l = 10cm đặt từ trường thẳng đứng, B = 0,1T Một kim loại đặt ray vng góc với ray Nối ray với nguồn điện có suất điện động E = 12V, điện trở r = ; điện trở kim loại dây nối R = Tìm lực từ tác dụng lên kim loại A 2N B 0,2N C 0,002N D 0,02N Trang 1/Mã đề 173 FB: facebook.com/vatly31415 Câu 10: Từ trường dạng vật chất tồn không gian A tác dụng lực đẩy lên vật đặt B tác dụng lực từ lên nam châm dòng điện C tác dụng lực hút lên vật D tác dụng lực điện lên điện tích Câu 11: Phương lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện khơng có đặc điểm sau đây? A Vng góc với véc tơ cảm ứng từ; B Vng góc với dây dẫn mang dòng điện; C Vng góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ dòng điện; D Song song với đường sức từ Câu 12: Các đường sức từ đường cong vẽ khơng gian có từ trường cho A tiếp tuyến điểm trùng với hướng từ trường điểm B pháp tuyến điểm trùng với hướng từ trường điểm C tiếp tuyến điểm tạo với hướng từ trường góc khơng đổi D pháp tuyến điểm tạo với hướng từ trường góc khơng đổi Câu 13: Nhận định sau không nam châm? A Mọi nam châm nằm cân trục trùng theo phương bắc nam; B Mọi nam châm hút sắt; C Các cực tên nam châm đẩy nhau; D Mọi nam châm có hai cực Câu 14: Hai ray nằm ngang, song song cách đoạn l = 0,3 cm, kim loại đặt lên hai ray Cho dòng điện I = 50A chạy qua kim loại với ray Biết hệ số ma sát kim loại với ray 0,2 khối lượng kim loại m = 0,5kg Hãy tìm điều kiện độ lớn cảm ứng từ B để chuyển động ( vng góc với mặt phẳng hai ray) A B = (T) B B > (T) C B (T) D B < (T) Câu 15: Lực sau lực từ? A Lực hai dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên B Lực Trái đất tác dụng lên kim nam châm trạng thái tự làm định hướng theo phương bắc nam; C Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn nhôm mang dòng điện; D Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng B TỰ LUẬN (4,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Từ trường ? Đường sức từ ? Câu 2: (2,0 điểm) Dùng dây đồng đường kính d = 0,8mm có lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh hình trụ có đường kính D = cm, chiều dài 40cm để làm ống dây, vòng dây quấn sát Muốn từ trường có cảm ứng từ bên ống dây 2𝜋 10−3 T phải đặt vào ống dây hiệu điện Biết điện trở suất đồng 1,76 10−8 Ω𝑚 Hết -(Thí sinh không sử dụng tài liệu) Trang 2/ Mã đề 173 facebook.com/vatly31415 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 173 *** -A PHẦN TRẮC NGHIỆM [6,0 điểm] Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 B C C A A A C B D B D A A B D (Mỗi câu thí sinh 0,4 điểm) B PHẦN TỰ LUẬN [4,0 điểm] Câu Lược giải a) Từ trường dạng vật chất tồn không gian…………………………………………… Điểm Ghi 1,0 (2,0 điểm) b) Đường sức từ đường vẽ………………………………………………… …… …………………………Tìm I = (A) ………………………… Tìm điện trở dây 2(2,0 điểm) quấn R = 1,1 Ω ………………………………………… Hiệu điện hai đầu ống dây: U = IR = 1,1 = 4,4 (V) 1,0 0,5 1,0 0,5 *Chú ý: +Thí sinh ghi thiếu đơn vị lần bị trừ 0,25 điểm Tồn khơng trừ q 0,5 +Thí sinh có cách làm khác mà cho điểm tối đa HẾT FB: facebook.com/vatly31415 ... Hết -( Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Trang 2/ Mã đề 173 facebook.com/vatly31415 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 173 *** -A PHẦN TRẮC NGHIỆM [6,0 điểm] Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 B C C A... Từ trường dạng vật chất tồn không gian A tác dụng lực đẩy lên vật đặt B tác dụng lực từ lên nam châm dòng điện C tác dụng lực hút lên vật D tác dụng lực điện lên điện tích Câu 11: Phương lực... phương bắc nam; C Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn nhơm mang dòng điện; D Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng B TỰ LUẬN (4,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Từ trường ? Đường sức từ ? Câu 2: (2,0 điểm) Dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chương IV: TỪ TRƯỜNG VẬT LÝ 11(Có đáp án) Hay và Khó, Đề kiểm tra chương IV: TỪ TRƯỜNG VẬT LÝ 11(Có đáp án) Hay và Khó

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn