Khảo sát nguyên nhân của sẩy thai liên tiếp và hiệu quả điều trị sẩy thai liên tiếp không rõ nguyên nhân tại khoa hiếm muộn Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

13 54 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2020, 19:48

Nghiên cứu với mục tiêu nhằm khảo sát các nguyên nhân, đánh giá hiệu quả điều trị tùy theo nguyên nhân được tìm thấy và phác đồ điều trị sẩy thai không rõ nguyên nhân. Nghiên cứu thu thập các trường hợp sẩy thai ≥ 2 lần tại Bệnh viện Đại học Y Dược từ 1/2009 đến 5/2011 để đưa vào nghiên cứu. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 Nghiên cứu Y học KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN CỦA SẨY THAI LIÊN TIẾP VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SẨY THAI LIÊN TIẾP KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN TẠI KHOA HIẾM MUỘN BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH Phạm Văn Đức*, Âu Nhựt Luân* TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát nguyên nhân, đánh giá hiệu điều trị tùy theo nguyên nhân tìm thấy phác đồ điều trị sẩy thai không rõ nguyên nhân Thiết kế nghiên cứu: Báo cáo hàng loạt trường hợp Phương pháp nghiên cứu: Chúng thu thập trường hợp sẩy thai ≥ lần BV ĐHYD từ 1/2009 đến 5/2011 Các trường hợp khảo sát nội tiết ngày chu kỳ (FSH, LH, E2, prolactin), chức tuyến giáp (FT3, FT4, TSH), huyết chẩn đoán (HIV, HbsAg, TPHA, C.trachomatis, TORCH, EBV), nhóm máu, Rh, RAI, Coom’s test, đường huyết (đói, 2giờ sau ăn), HbA1C, karyotype hai vợ chồng, miễn dịch (ANA, LE cell, anti CardioLipin (aCL), antiphospholipid IgG, IgM), siêu âm theo dõi phát triển nang noãn chu kỳ tự nhiên Các khảo sát nâng cao ví dụ MRI prolactin tăng cao Điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân tìm thấy, trường hợp không rõ nguyên nhân tiến hành điều trị kích trứng với FSH, hỗ trợ sau rụng trứng với Prednisone, progesterone tiếp tục trì bệnh nhân có thai có kèm thêm heparin trọng lượng phân tử thấp (Lovenox®) đến thai 12 tuần vơ kinh Kết quả: Chúng tơi có 45 trường hợp sẩy thai ≥ lần khảo sát khoảng thời gian trên, có trường hợp u tuyến yên nhỏ (microadenoma), trường hợp tổn thương buồng tử cung thuyên tắc động mạch tử cung (UAE), trường hợp có hội chứng kháng phospholipid, trường hợp hội chứng thất bại tự miễn sinh sản (RAFS), bất thường karyotype, trường hợp rối loạn đường huyết, bệnh nhược giáp, bất thường nội tiết trường hợp (13,3%), lại 21 trường hợp không rõ nguyên nhân chiếm 47% Kết điều trị có 6/21 trường hợp thai tiến triển 12 tuần đối tượng không rõ nguyên nhân Kết luận: Hơn 50% trường hợp sẩy thai liên tiếp có nguyên nhân, hiệu điều trị tùy thuộc nguyên nhân Trong trường hợp khơng rõ ngun nhân việc điều trị nhiều tranh cãi Từ khóa: Recurrent miscarriage, heparin, aspirin, progesterone, prednisone, reproductive autoimmune syndrome ABSTRACT RESULTS OF A CAUSAL STUDY FOR RECURRENT PREGNANCY LOSS AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT FOR IDIOPATHIC PREGNANCY LOSS AT INFERTILITY CONSULTING ROOM, UNIVERSITY HOSPITAL, HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY (HCMCUMP) Pham Van Đuc, Au Nhut Luan * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 16 - Supplement of No - 2012: 185 - 197 Objectives: To study the causes of recurrent pregnancy loss, effects of etiology-driven treatment and effects of treatment for idiopathic recurrent pregnancy loss Study design: A case series study Study subjects were patients who came to University hospital, *Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP HCM Tác giả liên lạc: BS Phạm Văn Đức Sản Phụ Khoa ĐT : 0914240740 Email :phamvanduc1998@gmail.com 185 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 HCMCUMP, from January 2009 to May 2011, because of ≥2 recurrent consecutive pregnancy losses Tests performed for all cases included basic endocrine quantitative determinations (FSH, LH, E2, prolactin) on 2nd day of menstrual cycle, thyroid function (TSH, free-T3, free-T4), diagnostic serology for infectious diseases (HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, RPR-TPHA, Chlamydia trachomatis, TORCH, EBV), blood group (ABO, Rhesus, abnormal antibodies RAI screening tests), blood biology (HbA1c, direct and indirect Coombs’ tests), blood glucose (fasting and 2-hour postprandial), couples’ karyotype, immunology (antinuclear antibodies, LE cell, antiCardiolipin IgG and IgM, anti-Phospholipid IgG and IgM), monitoring of ovular cyst development during natural cycles, MRI if suspected of pituitary microadenomas In later phase of the study, coagulation tests were added to causal screening bilan for recurrent pregnancy loss (total coagulation tests, quantifications of coagulant factors III, IV, VII, VIII) Treatments were based on the discovered causes For idiopathic cases, we carried out the optimizing process for ovular cyst development with recombinant FSH, luteal support with high-dose dydrogesterone, immunosuppression with prednisone in luteal phase and when pregnant, anticoagulation with low molecular weight heparin (enoxaparin) when hCG test was positive and maintaining it until amenorrhea pregnancy reached 12th week Results: In the study period, a total of 45 cases with or more consecutive miscarriages were collected The causes of recurrent pregnancy loss were identifiable in 24 patients (53%), among them had small pituitary microadenomas, uterine cavity injury after fibroid embolization, anti-phospholipid antibody presence, reproductive autoimmune failure syndrome (RAFS), abnormal karyotypes, impaired glucose tolerance, subclinical hypothyroidism, endocrine disorders (permanently high LH) Causes in other 21 patients remained unknown despite all the above-mentioned explorations (47%) There were totally post-treatment progressing pregnancies in these 21 idiopathic cases Conclusion: More than half of recurrent pregnancy loss cases had identifiable causes, and treatment effects were cause-dependent For idiopathic cases, treatment options remained controversal Key words: trichomoniasis, bacterial vaginosis, candidiasis, married women, Can Gio district ĐẶT VẤN ĐỀ Sẩy thai liên tiếp định nghĩa sẩy thai ≥ lần tuổi thai trước 24 tuần vô kinh(36), định nghĩa loại trừ trường hợp thai sinh hóa (chỉ có hCG dương tính mà chưa quan sát thấy túi) hay thất bại làm tổ Nguyên nhân sẩy thai liên tiếp đa dạng, chủ yếu bệnh lý tự miễn chống lại bào thai nguyên nhân bất thường di truyền(8) Mục tiêu Khảo sát nguyên nhân, đánh giá hiệu điều trị tùy theo nguyên nhân tìm thấy phác đồ điều trị sẩy thai không rõ nguyên nhân PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thai kỳ nhận biết siêu âm đầu dò âm đạo có sẩy thai tự nhiên khoảng 15-20% trường hợp thường biến cố phụ nữ lứa tuổi sinh sản Tuy nhiên, tần suất sẩy thai liên tiếp ảnh hưởng 0,5-1% phụ nữ(8), khoảng 1-2% sẩy tam cá nguyệt thứ nhì Một báo cáo hàng loạt trường hợp lâm sàng thực bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh khoảng năm từ 2009-2011 Chọn đối tượng có sẩy thai liên tiếp ≥ lần sẩy thai mà xác định có túi thai lòng tử cung siêu âm đầu dò âm đạo, với tuổi thai xác định 13 tuần vô kinh loại trừ khỏi mẫu nghiên cứu tất trường hợp có thai sinh hóa, thất bại làm tổ hay sẩy thai quí II Với tiến kỹ thuật chẩn đoán am hiểu bệnh sinh giúp thầy thuốc lâm sàng tiếp cận bệnh nhân sẩy thai liên tiếp cách có hệ thống điều trị tùy thuộc nguyên nhân Tất đối tượng khảo sát bilan sẩy thai liên tiếp trình định bệnh khơng cho bệnh nhân mang thai trước có định điều trị bao gồm: 186 Chuyên Đề Sức khỏe Sinh sản Bà Mẹ - Trẻ em Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 Xét nghiệm nội tiết vào ngày chu kỳ kinh: FSH, LH, E2, prolactine, testosterone Xét nghiệm chức giáp: TSH, FT3, FT4, có tình trạng cường hay nhược giáp gửi đến trung tâm điều trị tuyến giáp để tìm kháng thể kháng giáp trạng phối hợp điều trị Xét nghiệm miễn nhiễm: Rubella, Toxoplamosis, HSV, CMV, EBV, C trachomatis Dung nạp đường: đường huyết đói, sau ăn, HbA1C Máu: nhóm máu, Rh vợ chồng, Test Coomb’s, RAI Karyotype vợ chồng Miễn dịch: ANA, Le Cell, Anticardiolipin (IgG, IgM), antiphospholipid (IgG, IgM) Theo dõi chu kỳ phát triển nỗn tự nhiên, đánh giá chất lượng pha hồng thể KẾT QUẢ-BÀN LUẬN Đặc điểm đối tượng nhóm nghiên cứu Đặc điểm Nhóm tuổi trung bình Số năm lặp gia đình Số lần sẩy thai Chỉ số khối thể (BMI) Chu kỳ kinh Trị số trung bình 34,3 ± 4,1 tuổi (từ 23-41 tuổi) 6,7 ± 3,3 năm (từ 2-13 năm) 2,7 ± 1,0 lần (từ 2-7 lần) 21,6 ± 2,3 (từ 18-28) 31,3 ± 6,0 ngày (28-60 ngày) Kết cho thấy nhóm tuổi đối tượng sẩy thai liên tiếp nghiên cứu tiếp cận xác định nguyên nhân thường muộn khoảng 34 tuổi thời gian khoảng 6,7 năm sau lập gia đình, thường lần sẩy thai liên tiếp bệnh nhân tiếp cận xác định nguyên nhân Ở thời điểm muộn thường bệnh nhân lớn tuổi nguyên nhân gây sẩy thai liên tiếp bị ảnh hưởng bất lợi tuổi Do đó, chúng tơi đề nghị nên khảo sát tìm nguyên nhân sẩy thai liên tiếp bệnh nhân có sẩy thai liên tiếp lần Tuổi tiền sử số lần sẩy thai liên tiếp hai yếu tố độc lập ảnh hưởng đến lần sẩy thai tiếp theo, tuổi người chồng yếu tố nguy Tuổi mẹ cao kết hợp với suy Sản Phụ Khoa Nghiên cứu Y học giảm số lượng chất lượng nang noãn lại Trong nghiên cứu hồi cứu cho thấy: nhóm 12-19 tuổi tỷ lệ sẩy thai 13%, 20-24 tuổi 11%, 25-29 tuổi 12%, 30-34 tuổi 15%, 35-39 tuổi 25%, 40-44 tuổi 51%, 45 tuổi 93% Nguy cao đôi mà người vợ 35 tuổi chồng 40 tuổi(36) Tiền sử sẩy thai yếu tố tiên đoán độc lập cho dư hậu thai kỳ tiếp theo, nguy sẩy thai tăng sau lần sẩy thai liên tiếp, khoảng 40% sẩy thai tiếp sau lần sẩy thai liên tiếp tiên lượng đen tối kèm với tăng tuổi mẹ Tiền sanh sống khơng loại trừ khả sẩy thai liên tiếp sau đó(36) Các nghiên cứu hồi cứu cho thấy béo phì tăng nguy sẩy thai liên tiếp rời rạc(36) Đặc điểm nội tiết tố ngày chu kỳ kinh FSH LH E2 Prolactine Trị số trung bình 7,0 ± 2,3 (1,39-13) 5,1 ± 1,9 (1,6-10,5) 37,6 ± 31,6 (10-225) 22 ± 24 (6,6-120) Kết xét nghiệm ngày cho thấy tình trạng nội tiết tương đối bình thường, rối loạn nội tiết chủ yếu nhẹ thứ phát bệnh lý khác ảnh hưởng đến trục hạ đồi yên như: nhược giáp, u tuyến yên tăng tiết prolactin kéo dài, tình trạng khơng phóng nỗn thường xuyên… Các rối loạn nội tiết toàn thân người mẹ tiểu đường, bệnh tuyến giáp kết hợp với nguy sẩy thai Phụ nữ tiểu đường có bất thường HbA1C quí I thai kỳ tăng nguy sẩy thai thai dị dạng Tuy nhiên, đường huyết điều chỉnh tốt điều trị bệnh tuyến giáp khơng làm cải thiện kết cục tần suất bệnh tiểu đường tuyến giáp phụ nữ sẩy thai tương tự với nhóm dân số chung(5,27) Các rối loạn chủ yếu điều chỉnh nguyên nhân sinh bệnh, kết cho thấy tình trạng phóng nỗn tự nhiên sau điều trị bệnh nguyên nhân thai kỳ đặt progesterone Hiện tại, chưa đủ chứng đánh giá hiệu progesterone sử dụng thai kỳ để dự phòng sẩy thai bệnh nhân sẩy thai liên tiếp (khuyến cáo B)(36) Tuy nhiên, 187 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 phân tích gộp dựa thử nghiệm lâm sàng nhỏ cho thấy hiệu progesterone kết cục sẩy thai bệnh nhân sẩy thai liên tiếp (OR 0,38; 95% CI 0,2-0,7) so với nhóm khơng điều trị hay dùng giả dược, nhiên kết nghiên cứu không cho thấy cải thiện kết cục trẻ sinh sống(16) Có trường hợp rối loạn nội tiết nghiên cứu hệ rối loạn phóng nỗn, tình trạng khơng phóng nỗn thường xun mà ngun nhân u tuyến yên nhỏ (có trường hợp microadenoma), nhược giáp (2 trường hợp nhược giáp lâm sàng), trường hợp PCOS Tuy nhiên, nguyên nhân chưa đủ giải thích nguyên nhân sẩy thai liên tiếp ngoại trừ u tuyến yên, việc điều trị bệnh nguyên nhân giúp cải thiện tình trạng ức chế trục hạ đồi-tuyến n, làm cải thiện phóng nỗn tự nhiên, chất lượng nỗn hồng thể Kể việc điều trị hỗ trợ pha hồng thể bệnh nhân có rụng trứng hay PCOS chưa chứng minh cải thiện kết cục thai kỳ (khuyến cáo A)(36) Do đó, điều trị bệnh nguyên nhân gây tình trạng rối loạn nội tiết quan trọng điều trị hỗ trợ chúng Có trường hợp có rối loạn dung nạp đường kèm béo phì (BMI: 28) nằm bệnh cảnh PCOS, bệnh nhân khuyên giảm cân kết hợp metformin 1000mg/ngày sau khoảng tháng Sau bệnh nhân có kinh thai kỳ tự nhiên bảo vệ progesterone có kèm metformin đến 12 tuần vơ kinh Một số tác giả nhận thấy có 36-56% phụ nữ có sẩy thai liên tiếp có PCOS chẩn đốn siêu âm, nhiên chứng cho thấy PCOS phụ nữ có sẩy thai liên tiếp dự hậu thai kỳ sau khơng có xấu phụ nữ có sẩy thai liên tiếp mà không kèm PCOS(24) Các báo cáo cho thấy tần suất sẩy thai phụ nữ có PCOS giảm sau sau đốt điểm buồng trứng điều trị tình trạng đề kháng Insulin metformin với giả thuyết nồng độ cao androgens LH làm tăng nguy sẩy thai(8) Tuy nhiên, chưa đủ chứng để đánh giá hiệu metformin 188 dự phòng sẩy thai phụ nữ có tiền sẩy thai liên tiếp (khuyến cáo C)(36) Trong có trường hợp phát tăng prolactin máu, kết chụp MRI sọ não cho thấy có u tuyến yên nhỏ (microadenoma) Được điều trị parlodel 2,5mg theo phác đồ liều thấp tăng dần trì cho nồng độ prolactin máu ổn định < 30 ng/ml khơng tiết sữa, chu kỳ kinh bình thường có phóng nỗn tiếp tục trì có thai đến hết 36 tuần vô kinh Kết chúng tơi có thai kỳ tiến triển khoảng 20 tuần vơ kinh với liều parlodel khoảng 10mg/ngày Có trường hợp nhược tuyến giáp cận lâm sàng, điều trị hormone giáp trạng bình giáp có phóng nỗn trở lại Đã có trường hợp thai tự nhiên bảo vệ prednisone, progesterone Lovenox® liều thấp đến 12 tuần vơ kinh Vì nhược giáp lâm sàng chưa đủ giải thích nguyên nhân sẩy thai liên tiếp liên quan bệnh miễn dịch có kháng thể kháng giáp, trường hợp chúng tơi xử trí giống trường hợp sẩy thai không rõ nguyên nhân Kháng thể kháng giáp biết liên quan đến tình trạng sẩy thai liên tiếp Tuy nhiên, nghiên cứu bệnh chứng từ năm 1998 cho thấy nồng độ kháng thể tuần hồn nhóm có sẩy thai liên tiếp khơng khác biệt với nhóm khơng có sẩy thai(10) Một nghiên cứu tiến cứu cho thấy diện kháng thể kháng giáp bệnh nhân bình giáp có tiền sử sẩy thai liên tiếp không ảnh hưởng tương lai sản khoa(40) Kết nhiễm sắc thể đồ phát có trường hợp bất thường NST Kết NST đồ có 4/45 trường hợp có bất thường NST, chủ yếu đảo đoạn cân NST thường Các trường hợp sẩy thai liên tiếp nhiều lần kèm karyotype có đoạn, chuyển đoạn NST lớn khuyên bệnh nhân xin trứng hay xin nuôi (trường hợp 2, 3) Còn trường hợp chuyển đoạn tương hỗ nhánh ngắn, nguyên nhân nam bệnh nhân trẻ tuổi, có chúng tơi thực kích Chuyên Đề Sức khỏe Sinh sản Bà Mẹ - Trẻ em Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 noãn FSH ngoại sinh, hỗ trợ pha hồng thể progesterone, prednisone, có thai (Qs +) thai kỳ bảo vệ thuốc Lovenox® liều thấp đến 12 tuần vô kinh Các yếu tố di truyền góp phần nguyên nhân sẩy thai liên tiếp, chuyển đoạn cân mẹ cha quan sát 2-5%(18) Mặc dù, người bình thường mang bất thường chuyển đoạn cân bằng, thai kỳ họ lại tăng nguy sẩy thai họ sinh mang đa dị tật thiểu trí tuệ kết tái xếp NST không cân Nguy sẩy thai bị ảnh hưởng kích thước số lượng gen chứa đoạn NST tái xếp lại từ vốn di truyền bố mẹ(36) Phả hệ gia đình bị sẩy thai liên tiếp mơ tả, gợi ý thành tố di truyền cho tình trạng này, có liên quan đến lệch NST X dẫn đến bất hoạt NST hay tình trạng bất thường HLA (human leukocyte antigen) liên quan đến việc mở hoạt hóa mật mã di truyền đến từ tinh trùng nỗn sau thụ tinh để biệt hóa quan bào thai Ngồi ra, khiếm khuyết đơn gen ví dụ đột biến đa hình gen, hệ thống HLA, đường chuyển hóa acid folic q trình đông máu mô tả kèm theo sẩy thai liên tiếp(8) Các cặp vợ chồng có chuyển đoạn cân hay đảo đoạn NST nên khảo sát di truyền chẩn đốn tiền thai có tăng nguy bất thường NST bào thai Tuy nhiên, việc khảo sát mô sẩy thai hay sản phẩm từ bào thai khơng cần thiết ngoại trừ mục tiêu nghiên cứu khoa học Ở người sẩy thai liên tiếp, bất thường NST phôi thai chiếm 30-57% lần sẩy thai tăng theo tuổi người mẹ(36) Các chứng chưa đủ chứng để chứng minh tình trạng khơng lệch bội bào thai loại trừ nguyên nhân di truyền từ bố mẹ hay việc thay đổi điều trị có có ảnh hưởng kết cục họ, giá trị tiên lượng di truyền bào thai tranh cải Vì có chế tự sửa đổi tự nhiên khiếm khuyết NST di truyền bố mẹ di truyền nhân ty thể từ mẹ ảnh hưởng chế bảo vệ hay thải trừ bào thai(8) Sản Phụ Khoa Nghiên cứu Y học Thực NST đồ vợ lẫn chồng trường hợp sẩy thai liên tiếp khảo sát sản phẩm thụ thai có bất thường cấu trúc NST khơng cân (khuyến cáo D) Khi tìm thấy bất thường karyotype bố mẹ cần chuyển đến chuyên gia tư vấn di truyền (khuyên cáo D)(36) Nên phân tích di truyền sản phẩm thụ thai sau lần thứ sẩy thai liên tiếp (khuyến cáo D)(36), hiểu biết kết giúp tiên lượng thai kỳ tiếp theo, karyotype thai bình thường có tiên lượng tốt thai kỳ tiếp sau, nguy cao số lần lệch bội trước tăng(29) Chẩn đoán tiền làm tổ (PGD) đề xuất lựa chọn điều trị đơi có chuyển đoạn hay bất thường NST thực IVF/ICSI(30,41), chủ trương bị vấp phí cao cho trẻ sinh sống khỏe mạnh tổng số chu kỳ IVF có thực PGD tỷ lệ trẻ sinh sống 30% không khác biệt so với nhóm chứng(25), thai kỳ tự nhiên có tần suất trẻ sinh sống thành cơng 50-70%(38,42,11) Tầm sốt khảo sát gen tiền làm tổ (PGS) với IVF/ICSI phụ nữ sẩy thai liên tiếp không rõ nguyên nhân không cải thiện trẻ sinh sống (khuyến cáo C)(36), báo cáo cho thấy tần suất trẻ sinh sống thai kỳ tự nhiên cao nhóm sau tầm soát tiền làm tổ (PGS)/IVF 20-30%(12) Trong điều kiện Việt Nam, khảo sát bất thường NST bố mẹ có mục tiêu tham khảo, phân tích gen chưa đánh mức độ ảnh hưởng bất thường NST bố mẹ chưa chứng minh Trong bối cảnh này, có bất thường đoạn lớn NST, hay có chuyển đoạn khơng cân từ người nữ khuyên bệnh nhân nên xin trứng hay xin ni Còn chuyển đoạn nhỏ cân bằng, bất thường người nam chúng tơi tối ưu hóa phát triển nang nỗn với FSH ngoại sinh thai kỳ progesterone kết hợp Lovenox® liều thấp đến 12 tuần vơ kinh Đặc điểm miễn nhiễm Dương tính âm tính 189 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 Nghiên cứu Y học Rubella Toxoplasmosis CMV HSV EBV Chlamydia trachomatis 36(80%) 15(33,3%) 31(68,9%) 22(48,9%) 8(17,8%) 3(6,7%) 9(20%) 30(66,7%) 14(31,1%) 23(51,1%) 37(82,2%) 42(97,3%) Kết đáp ứng miễn dịch với tác nhân virus-vi khuẩn thay đổi tùy thuộc nguyên nhân sinh bệnh Chưa đủ chứng giải thích nguyên nhân sẩy thai liên tiếp khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê nhóm nhiễm khơng nhiễm, nhiên phải thực test thường qui nhằm có sở đánh giá yếu tố kèm theo gây bất lợi cho thai kỳ Mọi nhiễm khuẩn nặng dẫn đến nhiễm khuẩn huyết nguyên nhân sẩy thai đơn lẻ, vai trò nhiễm khuẩn sẩy thai liên tiếp chưa chứng minh Một nhiễm khuẩn bị cho tác nhân gây sẩy thai liên tiếp phải có khả tồn ống sinh dục không bị phát hiện, khơng triệu chứng có tiềm gây hại cho thai, nhiễm tác nhân TORCH, listeria khơng đủ tiêu chuẩn này(35) Sự diện BV (Bacterial Vaginosis) âm đạo vào tam cá nguyệt thứ thai kỳ báo cáo có liên quan đến sẩy thai quí II sanh non, chứng gây sẩy thai tam cá nguyệt đầu khơng chứng minh Các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng việc điều trị BV tam cá nguyệt II với clindamycin làm giảm có ý nghĩa tần suất sẩy thai quí II nguy sanh non dân số chung, chưa có nghiên cứu đánh giá vai trò kháng sinh phụ nữ có tiền sẩy thai liên tiếp tam cá nguyệt II(45) Nguyên nhân tử cung Sẩy thai sau thuyên tắc động mạch tử cung điều trị UXTC (UAE: Uterine Fibroid Embolization) Có trường hợp tổn thương buồng tử cung 190 sau thuyên tắc động mạch tử cung điều trị u xơ tử cung, làm nội mạc chức dính buồng tử cung, kèm theo rối loạn nối tiết tố (FSH tăng 13 UI/ml, E2 tăng cao) tổn thương mạch máu nuôi buồng trứng tử cung sau thuyên tắc mạch So với dân số sản khoa không can thiệp UAE, thực thuyên tắc có tỷ lệ sẩy thai cao tỷ lệ có thai thấp cách có ý nghĩa thống kê(43) Trong thử nghiệm ngẫu nhiên so với nhóm chứng phẫu thuật bóc UXTC, nhóm thuyên tắc có tỷ lệ thai tự nhiên thấp có ý nghĩa (50% so với 78%, p
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát nguyên nhân của sẩy thai liên tiếp và hiệu quả điều trị sẩy thai liên tiếp không rõ nguyên nhân tại khoa hiếm muộn Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Khảo sát nguyên nhân của sẩy thai liên tiếp và hiệu quả điều trị sẩy thai liên tiếp không rõ nguyên nhân tại khoa hiếm muộn Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn