Tài liệu ôn thi Thương mại điện tử (kèm đáp án)

2 4,487 63
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2012, 08:58

Tài liệu ôn thi Thương mại điện tử (kèm đáp án) ÔN TẬP – CÂU HỎI MATCHING (chuẩn) Chú ý: câu hỏi này có điểm số bằng 3 lần các câu hỏi khác 1 Hãy sắp xếp đúng thứ tự các giai đoạn triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp: 1. Phân tích SWOT, lập kế hoạch, xác định mục tiêu (doanh số, lợi nhuận, thị phần .), vốn đầu cho TMĐT 2. Xây dựng mô hình cấu trúc, chức năng, đánh giá website, xây dựng website 3. Mua tên miền, thuê máy chủ 4. Thiết kế website 5. Cập nhật thông tin, quản trị nội dung website, chạy thử 6. Nghiệm thu, đánh giá website 2 Sắp xếp theo đúng thứ tự các giai đoạn triển khai ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp 1. Cập nhật thông tin, chạy thử website 2. Nghiệm thu: Đánh giá website: kết cấu, thông tin, chức năng, tốc độ, mỹ thuật, nét riêng 3. Bổ sung các chức năng: bảo mật, thanh toán 4. Quảng bá website, đăng ký trên các công cụ tìm kiếm, tham gia các sàn giao dịch 5. Liên kết qua website với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, cơ quan quản lý 6. Xây dựng hệ thống cung cấp và phân phối 3 Sắp xếp theo đúng thứ tự thời gian phổ cập các công cụ marketing điện tử sau: 1. Marketing trực tiếp bằng E-mail 2. Tham gia các sàn giao dịch, cổng thương mại điện tử (ecvn.gov.vn; vnemart.com.vn .) 3. Sử dụng các công cụ webased để nghiên cứu thị trường: điều tra, phỏng vấn, thông tin 4. Sử dụng chatroom, forum để hỗ trợ, dịch vụ khách hàng 5. Ứng dụng các thiết bị thương mại điện tử di động 6. Marketing điện tử tích hợp 4 Để cài đặt website Joomla, hãy sắp xếp các hoạt động sau theo đúng thứ tự: 1. Cài đặt máy chủ web Apache và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 2. Tạo cơ sở dữ liệu cho website theo chuẩn utf8 3. Copy nội dung website vào thư mục htdocs 4. Chạy một trình duyệt web và nhập vào địa chỉ cài đặt 5. Xóa thư mục Installation trong nội dung website 6. Mở 2 trang web, một trang để xem nội dung và một trang để xem phần quản trị 5. Hãy ghép các website với mô hình kinh doanh phù hợp. Ngân hàng điện tử www.commbank.com.au Đấu giá trực tuyến www.ebay.com Cửa hàng TMĐT lớn nhất TG www.amazon.com Đào tạo trực tuyến http://itc.ftu.edu.vn Công ty TM quốc tế B2B www.lifung.com Sàn giao dịch TMĐT B2B www.vnemart.com.vn 6. Sắp xếp đúng thứ tự quy trình quản lý cửa hàng trực tuyến VirtueMart 1. Tạo Category cho các ngành hàng 2. Tạo các category cấp 2 cho các nhóm hàng 3. Cập nhật sản phẩm cho từng nhóm hàng 4. Cập nhật thông tin chi tiết cho sản phẩm như giá, ảnh minh họa, các sản phẩm liên quan 5. Kiểm tra kết quả trên giao diện người dùng 6. Mua thử và kiểm tra đơn hàng trong phần quản trị 7. Ghép các website với mô hình kinh doanh TMĐT phù hợp www.fita.org Cổng thông tin TMĐT B2B www.verisign.com Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử www.schwab.com Dịch vụ tài chính điện tử www.artexport.com.vn Catalogue điện tử www.dell.com Nhận xử lý thực hiện đơn hàng trực tuyến http://itc.ftu.edu.vn Đào tạo trực tuyến 8. Để tạo một menu tin tức trên trang chủ website (Joomla), hãy xếp các bước sau theo đúng thứ tự: 1. Tạo một Section (để lưu toàn bộ mục tin) 2. Tạo các Categories (đểlưu các chuyên mục tin) 3. Tạo một Menu gốc (tương ứng với toàn bộ mục tin) 4. Tạo các Menu cấp 2 trong Menu gốc(tương ứng với các Categories) 5. Cấu hình Module trong phần quản trị để hiển thị trên trang chủ 6. Cập nhật các tin vào từng Category đã tạo 9. Sắp xếp theo thứ tự quá trình phát triển của các hoạt động thương mại điện tử sau đây. 1. Sử dụng Email và máy tính trong công việc kinh doanh 2. Quảng bá và hiện diện trên web 3. Ứng dụng các phần mềm chuyên dụng và intranet trong hoạt động kinh doanh 4. Ứng dụng mạng extranet trong hoạt động kinh doanh 5. Liên kết, chia xẻ thông tin và hợp tác với các bên liên quan thông qua : ERP, SCM, CRM . gian phổ cập các công cụ marketing điện tử sau: 1. Marketing trực tiếp bằng E-mail 2. Tham gia các sàn giao dịch, cổng thương mại điện tử (ecvn.gov.vn;. hỗ trợ, dịch vụ khách hàng 5. Ứng dụng các thi t bị thương mại điện tử di động 6. Marketing điện tử tích hợp 4 Để cài đặt website Joomla, hãy sắp xếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi Thương mại điện tử (kèm đáp án), Tài liệu ôn thi Thương mại điện tử (kèm đáp án), Tài liệu ôn thi Thương mại điện tử (kèm đáp án)

Từ khóa liên quan