Phẫu thuật giảm áp bao thị thần kinh ở trẻ em

3 13 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 22:16

Tăng áp lực nội sọ vô căn (còn gọi là PTC-Pseudotumor Cerebri hay IIHIdiopathic Intracranial Hypertension) là một trạng thái bệnh lí đặc trưng bởi sự tăng lên bất thường của áp lực nội sọ mà không do căn nguyên nhiễm khuẩn hay do khối choán chỗ nào. Biểu hiện ở mắt là một trong những triệu chứng nổi bật của tăng áp lực nội sọ vô căn với hậu quả nặng nề nhất là gây mù vĩnh viễn. 3 Điểm báo PHẪU THUẬT GIẢM ÁP BAO THỊ THẦN KINH Ở TRẺ EM Pediatric Optic Nerve Sheath Decompression (Thuente D D.; Buckley E.G.) Ophthalmology 2005; 112:724-727 ĐỖ QUANG NGỌC Bệnh Viện Mắt Trung ương Tăng áp lực nội sọ vơ (còn gọi PTC-Pseudotumor Cerebri hay IIH- khó đánh giá cách xác mức độ tổn hại thị lực, thị Idiopathic Intracranial Hypertension) trạng thái bệnh lí đặc trưng trường nên có xu hướng can thiệp phẫu thuật sớm biện pháp điều trị tăng lên bất thường áp lực nội sọ mà không nguyên nhiễm khuẩn hay khối choán chỗ Biểu mắt dự phòng Hơn trẻ em việc theo dõi tiến triển tổn thương thần kinh thị giác khơng dễ dàng, chí có triệu chứng bật tăng áp lực nội sọ vô với hậu nặng nề gây mù vĩnh viễn Vì bệnh nhân bị PTC cần thiết phải phát tổn hại gai thị giai đoạn muộn Ngoài số trường hợp không đáp ứng với điều trị nội khoa không dung nạp với thuốc theo dõi chặt chẽ thị lực, thị trường tiến triển gai thị Thái độ điều trị cho bệnh nhân tuỳ thuộc vào ảnh hưởng tăng áp lực nội sọ quan thị điều trị hay tác dụng phụ thuốc cần can thiệp phẫu thuật Việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật tuỳ thuộc vào chất giác và/hoặc mức độ đau đầu Cũng giống với người lớn, điều trị nội khoa trẻ em thường bắt đầu thuốc ức chế men carbonic anhydrase trình bệnh lí Nếu việc giảm áp lực nội sọ nhanh chóng cần thiết tổn hại thị lực hai mắt trầm trọng tiến triển nhanh đau đầu nhiều nên thuốc lợi tiểu khác nhìn chung trẻ em có xu hướng dung nạp tốt với thuốc điều trị với thời gian điều trị kéo dài Tuy nhiên trẻ em làm phẫu thuật nối thông não thất-phúc mạc (ventriculoperitoneal shunt) Nếu đau đầu vấn đề chủ yếu tổn hại thị lực khơng nhiều sớm 90 phẫu thuật giảm áp bao thị thần kinh đặt có hiệu điều trị Phương pháp phẫu thuật giảm áp bao thị hốc mắt qua đường kết mạc Đây đường mở thành xương, dễ thực gây tổn hại tới thần thần kinh ONSD (Optic Nerve Sheath Decompression) hay đơi gọi phẫu thuật mở cửa sổ bao thị thần kinh kinh mạch máu dây thần kinh thị giác so với đường mở thành hốc mắt Theo dõi sau mổ bao gồm khám ONSF (Optic Nerve Sheath Fenestration) tiến hành DeWecker từ năm 1872 Hayreh phổ biến rộng rãi kể từ năm 1964 Đường tiếp cận lại ngày thứ sau mổ, sau tuần, tuần khám lại định kỳ sau 2-3 tháng hết phù gai và/hoặc đến thị lực cải thiện mở thành hốc mắt qua thành hốc mắt qua đường kết mạc Trong báo này, tác giả giới thiệu kết kinh nghiệm tiến Kết nghiên cứu: có 17 mắt 12 trẻ (6 nữ nam) tiến hành phẫu thuật ONSD Tuổi trung bình phẫu thuật 10,1 tuổi (trải từ 4,4-16 hành phẫu thuật giảm áp bao thị thần kinh (ONSD) để điều trị tăng áp lực nội sọ vô trẻ em Đối tượng nghiên cứu trẻ tuổi) với thời gian theo dõi trung bình 39,6 tháng (2,4-105,3 tháng) Như vậy, số báo cáo khác, nghiên cứu tác giả thấy 16 tuổi chẩn đoán PTC thời gian từ 1994-2003 trung tâm mắt trường đại học Duke (Duke University Eye Center) Áp lực nội sọ bệnh PTC trẻ em khơng có khác biệt giới có trẻ béo phì lẫn trẻ bình thường Đau đầu triệu chứng chủ yếu xác định tăng cao 20mmHg Tất bệnh nhân có hình ảnh chụp sọ não bình thường khơng dung nạp với thuốc điều trị đến buồn nơn, lác nhìn mờ Các triệu chứng giảm đáng kể sau mổ Tất bệnh nhân điều trị nội khoa trước mổ trung không đáp ứng với điều trị nội khoa Các bệnh nhân có triệu chứng giảm thị lực, tổn hại sắc giác, thu hẹp thị trường phù gai mãn tính khơng đáp bình tháng (0,5-24 tháng) khơng bệnh nhân điều trị steroids đường uống Thị trường đo nửa số bệnh nhân trẻ nhỏ chưa ứng điều trị gợi ý cần thiết can thiệp điều trị bổ sung Tiến hành ghi chép so sánh trước sau điều trị thị lực, sắc giác, hình ảnh gai thị thị trường (nếu phối hợp Tổn hại thị trường thường thấy điểm mù rộng thu hẹp tồn thể Sau mổ khơng có bệnh nhân thị lực (p=0,0078) 64% đo được) Đường tiếp cận để tiến hành mở cửa sổ thị thần kinh qua thành trường hợp thị lực cải thiện 36% thị lực không thay đổi Thường thị lực 90 tăng lên tháng đầu Sắc giác cải thiện hay không thay đổi tất bệnh nhân nhiên khơng có ý nghĩa Khơng có bệnh nhân có biến chứng liên quan đến phẫu thuật Các biến chứng nêu lên lác sau mổ, thống kê (p=0,1875) Phù gai thị nhìn chung có xu hướng giảm tháng đầu sau mổ có tới 50% nhiễm khuẩn, giảm thị lực tổn hại dây thần kinh thị giác không xảy nghiên cứu Cũng báo trường hợp phù gai giảm tuần đầu sau mổ 75% giảm phù gai tháng đầu Mức độ giảm phù gai trung bình 2,19 điểm (với thang điểm từ 0- cáo khác, tác giả thấy nguy tổn hại dây thần kinh thị giác 4) Trong bệnh nhân phẫu thuật ONSD bên có bệnh nhân giảm phù gai mắt bên Như suy diễn phẫu thuật ONSD bên Mặc dù số lượng bệnh nhân làm giảm bớt áp lực nội sọ từ cho phép giảm phù gai mắt bên Goh cộng thấy rằng: người lớn có tới 25% trường hợp cải thiện thị lực nghiên cứu hạn chế kết nghiên cứu rằng: phẫu thuật ONSD trẻ em để điều trị PTC phẫu thuật an toàn có hiệu thị trường mắt bên sau tiến hành phẫu thuật ONSD bên Có bệnh nhân nghiên cứu cần thiết phải tiến hành ONSD hai điều trị với kết so sánh với phẫu thuật ONSD người lớn Tác giả khuyến cáo nên tiến hành phẫu thuật ONSD trẻ bị PTC mà điều bên Trong nhóm có độ tuổi 5,116 tuổi Thời gian trung bình hai lần ONSD 4,5 tháng (1,9-9,7 tháng) Các bệnh nhân có phù gai tiếp tục trị nội khoa thất bại có tổn hại thị trường, thị lực với trường hợp phù gai mãn tính dai dẳng kéo dài Sau phẫu thuật, cải thiện thị lực thị lực hai bên sau lần phẫu thuật ONSD Khơng có khác biệt thị lực sau mổ nhóm bệnh nhân so với nhóm giảm phù gai thường thấy sau vài tuần sau mổ tiếp tục cải thiện tới 75% trường hợp tháng đầu Tuy nhiên việc theo dõi sát sau mổ cần thiết tiến hành ONSD bên Tuy nhiên nhóm phải tiến hành ONSD hai bên có mức độ phù gai trước mổ 2,7 điểm, lớn so với nhóm tiến hành ONSD có tới trường hợp nghiên cứu cần thiết phải tiến hành phẫu thuật ONSD lần hai mắt bên bên (có mức độ phù gai 1,7 điểm) 90 ...thì phẫu thuật giảm áp bao thị thần kinh đặt có hiệu điều trị Phương pháp phẫu thuật giảm áp bao thị hốc mắt qua đường kết mạc Đây đường mở thành xương, dễ thực gây tổn hại tới thần thần kinh. .. ONSD Tuổi trung bình phẫu thuật 10,1 tuổi (trải từ 4,4-16 hành phẫu thuật giảm áp bao thị thần kinh (ONSD) để điều trị tăng áp lực nội sọ vô trẻ em Đối tượng nghiên cứu trẻ tuổi) với thời gian... Sheath Decompression) hay đơi gọi phẫu thuật mở cửa sổ bao thị thần kinh kinh mạch máu dây thần kinh thị giác so với đường mở thành hốc mắt Theo dõi sau mổ bao gồm khám ONSF (Optic Nerve Sheath
- Xem thêm -

Xem thêm: Phẫu thuật giảm áp bao thị thần kinh ở trẻ em, Phẫu thuật giảm áp bao thị thần kinh ở trẻ em

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn