Bài giảng bộ môn Sinh lý bệnh: Rối loạn chức năng nước - Điện giải cân bằng acid-base

76 13 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 21:29

Bài giảng Rối loạn chức năng nước - Điện giải cân bằng acid-base gồm có những nội dung trình bày sau: Đại cương CH nước-điện giải, rối loạn chức năng nước-điện giải, đại cượng CH cân bằng acid-base, rối loạn cân bằng acid-base. RLCH NƯỚC­ĐIỆN GIẢI CÂN  BẰNG ACID­BASE HVQY RLCH NƯỚC­ĐIỆN GIẢI CÂN  BẰNG ACID­BASE HVQY MỤC TIÊU Đại cương CH nước­điện giải RLCH nước­điện giải Đại cượng CH cân bằng acid­base RL cân bằng acid­base I ĐẠI CƯƠNG HVQY Phân bố của nước trong cơ thể Dịch nội bào Dịch ngoại bào (huyết tương) Dịch ngoại bào (gian bào) I ĐẠI CƯƠNG HVQY Phân bố của nước trong cơ thể Khu vực Tỉ lệ % trọng  lượng cơ thể Thể  Nội bào ICF 40 tích(L) 28 Ngoại bào ECF 20 14     Gian bào (15) (11)     Nội mạch (5) (3) 60 42 Ʃ I ĐẠI CƯƠNG HVQY Phân bố của nước trong cơ thể Lượng nước vào (ml) Lượng nước ra (ml) Uống 1400­1800 Nước tiểu 1400­1800 Thức ăn 700­1000 Phân 100 Oxy hóa 300­400 Qua da 300­500 Phổi 600­800 Tổng 2400­3200 2400­3200 I ĐẠI CƯƠNG HVQY Phân bố điện giải Chất điện giải Ngoại bào Nội bào Natri 135-145 mEq/L 10-14 mEq/L Kali 3,5-5 mEq/L 140-150 mEq/L Clo 98-106 mEq/L 3-4 mEq/L Bicarbonate 24-31 mEq/L 7-10 mEq/L Calci 8,5-10,5 mEq/dL 7,45 •pCO2 đm nước II RLCH MUỐI NƯỚC HVQY Rối loạn chuyển hóa nước a Mất nước Theo khu vực mất nước. ..RLCH NƯỚC­ĐIỆN GIẢI CÂN  BẰNG ACID­BASE HVQY MỤC TIÊU Đại cương CH nước điện giải RLCH nước điện giải Đại cượng CH cân bằng acid­base RL cân bằng acid­base I ĐẠI CƯƠNG HVQY Phân bố của nước trong cơ thể... RLCH MUỐI NƯỚC HVQY Rối loạn chuyển hóa nước a Mất nước  Mức độ mất % trọng lượng cơ thể •Mất nước nhẹ: 2% •Mất nước vừa: 5% •Mất nước nặng: >8%  II RLCH MUỐI NƯỚC HVQY Rối loạn chuyển hóa nước a
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bộ môn Sinh lý bệnh: Rối loạn chức năng nước - Điện giải cân bằng acid-base, Bài giảng bộ môn Sinh lý bệnh: Rối loạn chức năng nước - Điện giải cân bằng acid-base

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn