So sánh nồng độ Mannose Binding Lectin 2 (MBL 2) ở nhóm bệnh thận Iga có và không tiến triển suy thận nặng

6 12 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 21:25

Nội dung của bài viết trình bày về việc so sánh nồng độ mannose-binding lectin 2 (MBL2) ở nhóm bệnh nhân bệnh thận IgA có và không có tiến triển suy thận nặng. Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ MBL2 huyết thanh không có liên quan với yếu tố tiên lượng nặng cho sự tiến triển bệnh ở bệnh thận IgA. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số * 2014 Nghiên cứu Y học SO SÁNH NỒNG ĐỘ MANNOSE-BINDING LECTIN (MBL 2) Ở NHÓM BỆNH THẬN IgA CĨ VÀ KHƠNG TIẾN TRIỂN SUY THẬN NẶNG Vương Tuyết Mai* TĨM TẮT Đặt vấn đề: Chúng tơi tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu: so sánh nồng độ mannose-binding lectin (MBL2) nhóm bệnh nhân bệnh thận IgA có khơng có tiến triển suy thận nặng Đối tượng phương pháp: Nghiên cứu thực viện Karolinska, Thụy Điển Nghiên cứu tiến hành 39 mẫu huyết bệnh nhân bệnh thận IgA (17 bệnh nhân có biểu tiến triển nặng 22 bệnh nhân ổn định, khơng có dấu hiệu tiến triển) 39 người khoẻ mạnh phù hợp với nhóm bệnh giới tuổi Kỹ thuật ELISA (Antibodyshop, DK-2820 Gentofte, Đan Mạch) sử dụng nghiên cứu Kết quả: Chúng tơi khơng tìm thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê (Mann-Whitney Test) nồng độ MBL2 nhóm có tiến triển gây nặng bệnh nhóm khơng suy thận Khi phân tích nồng MBL2 mức độ khác chúng tơi khơng phát thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm bệnh thận IgA có tiến triển suy thận nặng nhóm có chức thận ổn định giới hạn bình thường Kết luận: Chúng kết luận đối tượng nghiên cứu chúng tôi, nồng độ MBL2 huyết liên quan với yếu tố tiên lượng nặng cho tiến triển bệnh bệnh thận IgA Từ khoá: MBL2, bệnh thận IgA ABSTRACT THE CONCENTRATION OF MANNOSE-BINDING LECTIN (MBL2) IN COMPARISON BETWEEN IGA NEPHROPATHY PATIENTS WITH PROGRESSION AND NON-PROGRESSION Vuong Tuyet Mai * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 18 - No - 2014: 277 - 282 Background: We conducted this study with the aim: to compare the concentration of MBL2 between IgA nephropathy patients with progression and non-progression Patients and methods: This study was performed in Karolinska Institutet, Sweden We analysed 39 serum samples from patients with IgA nephropathy (17 patients with progression and 22 in the non-progression group) and 39 healthy controls by ELISA technique (Antibodyshop, DK-2820 Gentofte, Denmark) Results: We did not find a difference (Mann-Whitney Test) in MBL levels between IgA nephropathy patients with and without progression By using categorical analysis with different thresholds for MBL2, no difference between groups was detected Conclusions: In our own data, we concluded that the concentration of MBL2 did not associate with severity of IgA nephropathy Keywords: MBL2, IgA nephropathy ĐẶT VẤN ĐỀ Mannose-binding lectin (MBL2) protein huyết sản xuất từ gan, phân tử quan trọng hệ thống miễn dịch Cấu trúc MBL2 gồm đoạn polypeptide giống hệt với trọng lượng phân tử khoảng 32 kD (228 axit amin), kết hợp với 2-3 trimer để tạo cấu trúc giống bó hoa tương tự cấu trúc bổ thể C1q có vai trò thụ thể nhận dạng hệ thống bổ thể * Bộ môn Nội, Đại học Y Hà Nội, Khoa Thận-Tiết Niệu, Bệnh viện Bạch Mai Tác giả liên lạc: TS.BS Vương Tuyết Mai ĐT: 0915518775 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Bình Dân 2014 Email: vuongtuyetmai@gmail.com 277 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số * 2014 Nghiên cứu Y học Cấu trúc MBL2 cho phép phân tử liên kết với vi sinh vật khác bao gồm vi khuẩn Gram dương âm, Mycobacterium, virus nấm Sự gắn kết MBL2 dẫn đến ngưng kết vi sinh vật kích hoạt giải phóng thực bào, ngồi MBL kích hoạt bổ thể thơng qua đường lectin Chính MBL2 yếu tố quan trọng bảo vệ vật chủ, đặc biệt giai đoạn vừa bắt đầu trình đáp ứng miễn dịch chưa hình thành đầy đủ Giả thuyết đặt cá nhân có bất thường MBL2 có nguy cao bị nhiễm vi sinh vật với bất thường đáp ứng hệ thống miễn dịch(1) Bệnh thận IgA tổn thương cầu thận phổ biết nhóm bệnh cầu thận mà đặc trưng lắng đọng IgA gian mạch cầu thận Sự lắng đọng IgA gian mạch cầu thận gây trình viêm gian mạch, cầu thận, khoảng kẽ gây tình trạng protein niệu nước tiểu Q trình tiến triển âm thầm theo thời gian dẫn đến tình trạng xơ cứng cầu thận khoảng 1/3 số bệnh nhân tiến triển đến bệnh thận giai đoạn cuối Nhiều chế có khả tham gia vào việc gây viêm tổn thương thận đặc biệt tương tác trực tiếp IgA tế bào gian mạch từ kích hoạt bổ thể, mà tỷ lệ lắng đọng đồng thời thường xuyên với IgA bổ thể C3 Hiện tại, chế kích hoạt bổ thể tổn thương thận bệnh thận IgAN chưa hoàn thiện Một số nghiên cứu cho thấy lắng đọng bổ thể C4 như lưu hành C4 huyết làm kích hoạt phản ứng viêm cầu thận bệnh nhân bệnh thận IgA Do nghiên cứu ống nghiệm cho thấy IgA khơng thể kích hoạt bổ thể đường cổ điển nên đường hoạt hóa lectin đưa ra(4,2) Lắng đọng MBL gắn với IgA, dấu hiệu để chứng kích hoạt đường lectin, thêm nữa, mối liên quan cầu thận có lắng đọng MBL cho thấy tổn thương thận kích hoạt bổ 278 thể thơng qua đường lectin giả thuyết hợp lý(8) Do đó, chúng tơi tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu: so sánh nồng độ mannose-binding lectin (MBL2) nhóm bệnh nhân bệnh thận IgA có khơng có tiến triển suy thận nặng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Nghiên cứu tiến hành nghiên cứu 39 mẫu huyết bệnh nhân bệnh thận IgA (17 bệnh nhân có biểu tiến triển nặng 22 bệnh nhân ổn định, khơng có dấu hiệu tiến triển) 39 người khoẻ mạnh lấy từ viện Karolinska, Thụy Điển Nhóm bệnh nhân bệnh thận IgA đánh giá tiến triển nặng dựa vào suy giảm mức lọc cầu thận ước tính creatinin huyết Mức lọc cầu thận ước tính (MLCT) ước lượng theo cơng thức sửa đổi chế độ ăn uống bệnh thận (MDRD) phương trình(6) Nhóm bệnh thận IgA tiến triển nặng xác định tăng gấp đôi creatinine huyết thời gian theo dõi (ít năm) đến giai đoạn bệnh thận mãn tính (CKD) (GFR
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh nồng độ Mannose Binding Lectin 2 (MBL 2) ở nhóm bệnh thận Iga có và không tiến triển suy thận nặng, So sánh nồng độ Mannose Binding Lectin 2 (MBL 2) ở nhóm bệnh thận Iga có và không tiến triển suy thận nặng

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn