Xác định tỷ lệ loãng xương và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ ≥ 50 tại thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

7 12 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 21:17

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ loãng xương và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ ≥50 tuổi tại thành phố Vũng Tàu, năm 2013. Nghiên cứu thực hiện với cỡ mẫu 410 phụ nữ ≥50 tuổi. Sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn trực tiếp để thu thập các số liệu về đặc điểm dân số xã hội, tiền sử cá nhân và gia đình. Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 6 * 2014   XÁC ĐỊNH TỶ LỆ LỖNG XƯƠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN   Ở PHỤ NỮ ≥ 50 TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, BÀ RỊA‐VŨNG TÀU  Đặng Thị Hải Yến*, Đặng Văn Chính**  TĨM TẮT   Đặt vấn đề: Mặc dù là vấn đề y tế cơng cộng nghiêm trọng nhưng lỗng xương và hậu quả của nó chưa  được quan tâm đúng mức.  Mục tiêu: Xác định tỉ lệ lỗng xương vàmột số yếu tố liên quan ở phụ nữ ≥50 tuổi tại thành phố Vũng Tàu,  năm 2013.  Phương  pháp  nghiên  cứu: Nghiên cứu cắt ngang với cỡ mẫu 410 phụ nữ ≥50 tuổi. Sử dụng bộ câu hỏi  phỏng vấn trực tiếp để thu thập các số liệu về đặc điểm dân số xã hội, tiền sử cá nhân và gia đình. Đo nhân trắc  học và xác định tỷ lệ lỗng xương bằng phương pháp hấp thu năng lượng kép (DXA).  Kết quả: Tỷ lệ lỗng xương ở CXĐ là 21%, tỷ lệ thiếu xương là 19%. Tỷ lệ lỗng xương ở xương đùi là  14,7%, tỷ lệ thiếu xương là 19%. Tỷ lệ lỗng xương tăng theo tuổi và tăng cùng thời gian mãn kinh. Có mối liên  quan có ý nghĩa thống kê giữa lỗng xương với tuổi, cân nặng, số lần sinh con và tình trạng mãn kinh khi sử  dụng mơ hình phân tích đa biến.  Kết  luận: Tỷ lệ lỗng xương ở CXĐ của phụ nữ ≥ 50 tuổi tại thành phố Vũng Tàu là 21%. Có mối liên  quan giữa lỗng xương và nhóm tuổi, số lần sinh, cân nặng và thời gian mãn kinh.  Từ khóa: lỗng xương, phụ nữ ≥50 tuổi   ABSTRACT  DETERMINATION THE OSTEOPOROSIS PROPORTION, SOME RELATIONSHIPS OF WOMEN  ABOVE 50 YEARS OLD IN VUNG TAU CITYBA RIA‐VUNG TAU PROVINCE  Dang Thi Hai Yen, Dang Van Chinh  * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 ‐ Supplement of No 6‐ 2014: 134 – 140  Background:Osteoporosis is a significantt public health problem; however its magnitude and consequences  have not been concerned sufficiently.  Objectives:  To  determine  the  prevalence  of  osteoporosis  and  low  bone  mass  and  its  determinants  among  women who aged 50 years and older in Vung Tau City, Ba Ria‐Vung Tau province, 2013.  Methods:  This  wasacross‐sectional  survey  with  a  sample  of  410  women,  aged  50  years  and  older.  Socioeconomic variable and individual or family characteristics were collected by a questionaire. Osteoporosis was  measured by dual‐energy X‐ray absorptionmetry mehod (DXA).  Result: The prevalence of osteoporosis and low bone mass at femur neck were 21% and 19%, respectively (at  femur were 14.7% and 19%, respectively). The prevalence of osteoporosis increased with age and postmenopause.  Osteoporosis  rose  with  age  and  after  menopause  and  theywere  significanlyt  statisticalassociation.  Multinomial  logistic  model  shows  that  there  were  significant  associationsbetween  age,  weight,  times  of  giving  birth  and  menopause status and osteoporosis.  Conclussion:The prevalence of osteoporosis was of high concern. Age, weight, parity and menopause status  were predictors of osteoporosis.   Key words: Osteoporosis, women who aged 50 years and older.  ** Viện Y tế cơng cộng TP. Hồ Chí Minh   Hội Đơng y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu    Tác giả liên lạc: Bs. CKII. Đặng Thị Hải Yến  ĐT: 0908452494 Email: haiyenbs2@gmail.com  * 134 Chun Đề Y Tế Cơng Cộng  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 6 * 2014  Nghiên cứu Y học   ĐẶT VẤN ĐỀ  Mục tiêu cụ thể  Lỗng xương và hậu quả của nó đang được  Việt  Nam  và  thế  giới  quan  tâm  vì  mức  độ  ảnh  hưởng của nó lên sức khỏe cộng đồng, cùng với  sự  phát  triển  của  nền  kinh  tế,  tuổi  thọ  của  con  người  cũng  tăng  lên  dự  báo  tỷ  lệ  lỗng  xương  ngày càng tăng, vì tuổi là yếu tố nguy cơ chính  của  lỗng  xương  và  gãy  xương(8).  Bên  cạnh  đó,  các  triệu  chứng  của  lỗng  xương  thường  biểu  hiện âm thầm, chỉ khi trọng lượng xương mất đi  hơn 30% mới có biều hiện trên lâm sàng. Nhiều  trường  hợp  bệnh  khơng  có  biểu  hiện  triệu  chứng,  do  đó  người  bị  lỗng  xương  khơng  biết  cho đến khi họ bị gãy xương(9). Hậu quả của gãy  xương là tàn phế và chi phí điều trị cao hoặc đe  dọa tính mạng, nhất là đối tượng người cao tuổi.  Vì những gánh nặng bệnh tật và kinh tế nên việc  phòng ngừa lỗng xương đóng một vai trò quan  trọng. Lỗng xương phổ biến ở phụ nữ hơn nam  giới,  nguyên  nhân  có  thể  do  phụ  nữ  có  khối  lượng  xương  đỉnh  thấp  hơn  30%  so  với  nam  giới, vai trò sinh đẻ, cho con bú, lượng nội tiết tố  có  vai  trò  giữ  khối  lượng  xương  bắt  đầu  suy  giảm sau tuổi 50, bên cạnh đó phụ nữ thường có  tuổi  thọ  cao  hơn  nam  và  do  đó  có  giảm  khối  lượng  xương  nhiều  hơn  dẫn  đến  tỷ  lệ  loãng  xương và gãy xương cao hơn nam giới(9).  Xác định tỉ lệ loãng xương ở phụ nữ ≥ 50 tuổi  tại  thành  phố  Vũng  Tàu,  2013  bằng  phương  pháp đo hấp thu năng lượng kép.  Để có dự phòng sớm về lỗng xương ở phụ  nữ trung niên tại thành phố Vũng Tàu, chúng tơi  tiến hành xác định tỷ lệ lỗng xương ở phụ nữ ≥  50  tuổi  bằng  phương  pháp  DXA  nhằm  có  dữ  liệu khoa học góp phần cùng ngành y tế hưởng  ứng  chương  trình  hành  động  phòng  chống  LX,  đồng thời là cơ sở xây dựng các hoạt động nâng  cao thể chất người Việt Nam.  Xác  định  một  số  yếu  tố  liên  quan  đến  tình  trạng lỗng xương.  ĐỐI TƯỢNG ‐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Nghiên  cứu  cắt  ngang,  cỡ  mẫu  410  phụ  nữ  ≥50 tuổi, cư trú trên địa bàn thành phố Vũng Tàu  trên 1 năm, được chọn từ 30 cụm dân cư trong  tổng số 16 phường.  Loãng  xương  được  xác  định  bằng  phương  pháp hấp thu tia X năng lượng kép (DXA), đây là  phương pháp đo mật độ xương, thăm dò khơng  xâm  lấn  thực  hiện  dễ  dàng  để  đánh  giá  khối  lượng  xương  và  nguy  cơ  gãy  xương,  phương  pháp được sử dụng rộng rãi trên thế giới, có độ  tin  cậy  cao  được  xem  như  là  tiêu  chuẩn  vàng  trong việc xác định mật độ xương. Phương pháp  này có thể chẩn đốn lỗng xương, tiên lượng gãy  xương và theo dõi định kỳ, đây cũng là phương  pháp có thể áp dụng cho các vị trí ngoại biên như  cẳng tay hay trung tâm như cột sống hoặc khung  xương chậu, nó cũng thể qt tồn cơ thể. Hai vị  trí  thường  được  đo  là  cột  sống  thắt  lưng  và  cổ  xương  đùi  (CXĐ),  vì  đây  là  vị  trí  thường  bị  gãy  do lỗng xương nhất.  Sử dụng phần mềm Epidata nhập số liệu và  phân tích bằng phần mềm Stata.  KẾT QUẢ  Bảng1: Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu  Tần số (n) Tỷ lệ (%) 50 – 59 60 – 69 ≥ 70 214 116 59 55,0 29,8 15,2 Có gia đình Độc thân Ly thân/ly dị/góa 319 63 82,0 16,2 1,8 Nội trợ 156 40,1 Nhóm tuổi Mục tiêu nghiên cứu   Xác định tỉ lệ lỗng xương và một số yếu tố  liên quan ở phụ nữ ≥50 tuổi tại thành phố Vũng  Tàu, năm 2013.  Đặc điểm (n=389) Hơn nhân Nghề nghiệp Chun Đề Y Tế Cơng Cộng  135 Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 6 * 2014   Đặc điểm (n=389) Nghỉ hưu Tư nhân Nhân viên nhà nước Khác Tần số (n) Tỷ lệ (%) 100 70 34 25,7 18,0 8,7 29 7,5 >2 triệu ≤ triệu 199 190 51,2 48,8 Khơng có Từ – ≥ 20 178 191 5,1 45,8 49,1 Thu nhập Số lần sinh cứu  có  gia  đình  (82%).  Nghề  nghiệp  của  đối  tượng nghiên cứu chủ yếu là nội trợ (40%). Đối  tượng  nghiên  cứu  có  số  lần  sinh  từ  1‐  2  con  (45,8%)  có  tỷ  lệ  tương  đương  với  sinh  ≥  3  con  (49,1%). Đa số phụ nữ đã mãn kinh (87,4%), với  44,7%  mãn  kinh  >10  năm.  Hơn  50%  đối  tượng  nghiên cứu có BMI ở mức béo phì.  Bảng 2: Hoạt động thể lực và chế độ ăn uống giàu  canxi  Đặc điểm (n Tần số (n) Tỷ lệ (%) = 389) Thực phẩm bổ sung canxi/ngày Kinh nguyệt Còn Hết 49 340 ≥ 650 mg/ngày < 650 mg/ngày 12.6 87,4 Thời gian hết kinh < năm – 10 năm ≥ 10 năm 107 81 152 31,5 23,8 44,7 Bình thường Béo phì Nhẹ cân 174 198 17 44,7 50,9 4,4 20 311 80 279 71,7 17 4,4 93 23,9 Hoạt động thể lực/ ngày Vận động trung bình Vận động mạnh Ít vận động BMI Phụ nữ ở nhóm tuổi từ 50‐59 tuổi chiếm tỷ lệ  cao  nhất  (55%),  chiếm  tỷ  lệ  thấp  nhất  là  nhóm  phụ nữ ≥70 tuổi (15,2%). Đa số đối tượng nghiên  78 Có  80%  đối  tượng  nghiên  cứu  có  sử  dụng  thức ăn bổ sung canxi dưới 650 mg/ngày. Đa số  đối  tượng  nghiên  cứu  vận  động  thể  lực  ở  mức  trung bình, chiếm tỷ lệ 71,7%.  TỶ LỆ LỖNG XƯƠNG, THIẾU XƯƠNG 60% 21% Lỗng xương (n=80) 19% Thiếu xương (n=74) Bình thường (n=235) Biểu đồ 1: Tỷ lệ lỗng xương chung của đối tượng nghiên cứu  CXĐ. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu bị lỗng xương  Biểu  đồ  1  mơ  tả  thực  trạng  lỗng  xương  chiếm tỷ lệ 21%, tỷ lệ giảm mật độ xương là 19%.  chung  của  389  phụ  nữ  ≥50  tuổi  tại  thành  phố  Vũng  Tàu.  Khi  đánh  giá  theo  T‐score  tại  vị  trí  136 Chun Đề Y Tế Cơng Cộng  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 6 * 2014  Nghiên cứu Y học   Bảng 4: Một số yếu tố liên quan đến tình trạng lỗng xương  Đặc điểm (n= 389) Nhóm tuổi 50 – 59 60 – 69 ≥ 70 BMI Bình thường Thừa cân Nhẹ cân Cân nặng ≥ 45 triệu ≤ triệu Số lần sinh – Không ≥ Thời gian m.kinh < năm – 10 năm >10 năm Kinh nguyệt Còn kinh Mãn kinh Lỗng xương Thiếu xương Bình thường p Lỗng xương Thiếu xương PR (KTC 95%) PR (KTC 95%) n % n % n % 15 32 33 27,6 55,9 34 25 15 15,9 21,6 25,4 165 59 11 77,1 50,9 18,6 0,000 1 (3,0 -11.8)** 2,1 (1,1-3,7)* 33 (13,9-78,2)** 6,6 (2,8-15,7)** 40 25 15 23 12,6 88,2 34 39 19,5 19,7 5,9 100 134 57,5 67,7 5,9 0000 0,5 (0,3-0,8)** 37,5(4,8-293)** 0,9 (0,5-1,5) 2,9(0,2-48,3) 47 33 14 62,3 66 19,6 15,1 223 12 66,4 22,6 0000 13(6,3-27,1)** 2,3 (0,9-5,7) 13 66 20,6 20,7 14,3 12 60 19,1 18,8 28,6 38 193 60,3 60,5 57,1 0,974 13 33 23 20,6 18,6 21,8 23,0 10,3 13 27 23 23,5 18,6 17,3 23,0 10,3 19 44 95 54 23 55,9 62,9 60,9 54,0 79,3 0,516 40 40 20,1 21,1 25 49 12,6 25,8 134 101 67,3 53,2 0,002 1,3 (0,8-2,2) 2,6(1,5-4,5)* 10 64 5,6 30.0 33,5 28 45 15,7 5,0 23,6 140 13 82 78,7 65,0 43,0 0,008 2,2 (0,8-6,1) 1,8 (1,1-3,1)* 1,8 (1,1-3,1)* 11 69 7,5 13,6 39,5 18 14 38 16,8 17,3 25 81 56 54 75,7 69,1 35,5 0000 (0,8-5,3) 11,3 (5-25,4)** 1,1 (0,5-2,4) 3,2(1,6-6,1)** 79 2,0 23,2 70 8,2 20,6 44 191 89,8 56,2 0000 18,2 (2,5-134)** (1,4-11,6)* *p value 10 năm Hoạt động thể lực Vận động trung bình Vận động mạnh Ít vận động Ăn uống bổ xung canxi ≥ 650mg/ngày < 650 mg/ngày Loãng xương Thiếu xương PR (KTC 95%) PR (KTC 95%) 1,7 (0,6 – 4,4) (0,4 – 2,3) 6,7 (2 – 23)** (1 – 9,3) BÀN LUẬN  0,6 (0,3 – 1,2) 3,6 (0,5 – 27,7) 0,8 (0,4 – 1,4) (1,5 – 16,7)** 1,7 (0,5 – 5,9) 0,8 (0,4-1,7) 2,6 (1,4-4,8)* 4,1 (0,3 – 5,4) 3,6 (1,5 – 8,5)* 0,2 (0,2 – 1,7) 1,1 (0,5 – 2) 1 (0,3 – 3,4) (0,4 – 2,1) 3,5 (1,1 – 11,5)* 2,2 ( 0,9 – 5,3)* 1,5 (0,7-3,2) 0,6 (0,1 – 3,1) 1,1 (0,6 – 2,3) 2,1 (0,9 – 4,8) 0,8 (0,3– 1,7) *p value 70 tuổi có tỷ lệ lỗng  xương gấp 6,7 lần so với phụ nữ ở lứa tuổi 50 –  59 với p 70 tuổi thấp, ngồi ra  thành phố Vũng Tàu là thành phố công nghiệp,  du  lịch  trẻ  đa  số  người  dân  ở  vẫn  còn  tuổi  lao  động,  đối  tượng  lớn  tuổi  ở  một  số  phường  có  người  dân  Vũng  Tàu  sinh  sống  lâu  năm.  Mặt  khác đây thành phố biển thực phẩm cá tôm các  loại  ốc  nhiều  canxi,  thời  tiết  nắng  quanh  năm  thuận  lợi  cho  việc  hấp  thu  vitamin  D  và  canxi  Chun Đề Y Tế Cơng Cộng  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 6 * 2014  Nghiên cứu Y học   nên  mật  độ xương tăng tỷ  lệ  lỗng  xương thấp  hơn một số khu vực trong nước.  càng nhiều, trong đó lỗng xương là một bệnh lý  rất cần được quan tâm chú trọng.  Phân tích đa biến chúng tơi tìm thấy 04 yếu  tố liên quan đến tình trạng lỗng xương của đối  tượng nghiên cứu đó là độ tuổi, cân nặng và số  lần  sinh  và  thời  gian  mãn  kinh  của  đối  tượng  nghiên cứu, tuổi càng cao thì tỷ lệ lỗng xương  càng  tăng,  cân  nặng  càng  giảm  thì  tỷ  lệ  lỗng  xương càng cao, phụ nữ sinh nhiều con có nguy  cơ lỗng xương cao hơn sinh ít con, phụ nữ mãn  kinh thời gian mãn kinh càng dài thì tỷ lệ lỗng  xương càng cao.  Cân nặng là một trong yếu tố ảnh hưởng đến  lỗng  xương  ở  phụ  nữ  lớn  tuổi,  phụ  nữ  có  cân  thấp thì tỷ lệ lỗng xương càng cao. Theo tác giả  Nguyễn  văn  Tuấn  và  cộng  sự  đã  khẳng  định  người có cân nặng thấp hơn lượng mỡ của cơ thể  ít có nguy cơ gãy CXĐ cao hơn vì người gầy mỡ  bao bọc vùng mơng ít, mơ đệm vùng CXĐ ít nên  chịu lực kém(7).  Nhiều  nghiên  cứu  đã  cho  rằng  tỷ  lệ  loãng  xương  khác nhau  giữa  các  quần  thể dân  cư,  và  cũng chỉ ra rằng tỷ lệ lỗng xương có xu hướng  tăng  theo  tuổi.  Nghiên  cứu  của  chúng  tơi  nhận  thấy tuổi và tỷ lệ lỗng xương có liên quan chặt  chẽ với nhau, tuổi càng cao nguy cơ lỗng xương  càng  lớn.  Nguyên  nhân  có  thể  do  khối  lượng  xương giảm dần theo tuổi, bắt đầu giai đoạn mất  xương  nhanh  vào  khoảng  50  tuổi,  đây  là  giai  đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh dẫn đến thiếu  hụt nội tiết tố (estrogen). Sự mất xương ở các vị  trí  của  xương,  tuổi  càng  cao  tỷ  lệ  loãng  xương  càng  tăng  do  sự  mất  xương  do  mãn  kinh  cộng  với  sự  mất  xương  do  tuổi  già  làm  tống  khối  lượng  xương  mất  tăng  lên  đáng  kể  do  đó  tỷ  lệ  lỗng xương tăng lên là tất yếu. Kết quả nghiên  cứu  của  chúng  tơi  cũng  phù  hợp  với  phần  lớn  các tác giả trong và ngồi nước cho rằng tuổi là  yếu tố nguy cơ chính của lỗng xương ở phụ nữ.  Cũng với mơ hình hồi quy đa biến kiểm sốt các  yếu  tố  nhiễu  trong  mối  liên  quan  với  biến  phụ  thuộc, một số tác giả trong nước cũng đều có kết  luận nguy cơ mắc lỗng xương gia tăng theo độ  tuổi(4). Mặc dù là yếu tố nguy cơ của tình trạng  lỗng  xương,tuy  nhiên  tuổi  khơng  thể  thay  đổi  được  do  đó  nên  triển  khai  các  hoạt  động  dự  phòng  tập  trung  ở  lứa  tuổi  có  nguy  cơ  nhất,  bằng  cách  chế  độ  ăn  uống  sinh  hoạt  hợp  lý,  khám  sức  khỏe  định  kỳ  và  bổ  sung  canxi,  vitanmin  D.  Với  tình  trạng  dân  số  Việt  Nam  đang già đi các vấn đề bệnh tật của tuổi già ngày  Chun Đề Y Tế Cơng Cộng  Phụ nữ sinh ≥3 con có tỷ lệ lỗng xương cao  hơn  so  với  phụ  nữ  sinh  1‐2  con.  Dequeker  J  và  cộng  sự  cũng  cho  thấy  rằng  mật  độ  xương  của  phụ nữ sinh 1‐2 lần cao hơn phụ nữ chưa sinh;  phụ nữ sinh 4 lần trở lên có mật độ xương thấp  hơn  phụ  nữ  sinh  3  lần  trở  xuống(2).  Grainge  và  cộng  sự  khi  nghiên  cứu  ảnh  hưởng  của  thai  nghén và tình trạng mãn kinh với mật độ xương  của 580  phụ nữ trong  độ tuổi  >45 tuổi  đã  nhận  thấy  có  mối  tương  quan  chặt  chẽ  giữa  số  lần  mang thai với gia tăng mật độ xương. Nếu sinh  nhiều  con  sẽ  ảnh  hưởng  đến  q  trình  chuyển  hóa  canxi  của  người  mẹ(3).  Như  vậy  sinh  nhiều  con  (>3  lần)  và  không  sinh  con  cũng  khơng  tốt  cho sức khỏe xương của phụ nữ điều này cũng  tương tự như một số nghiên cứu ở trong nước.  Tỷ  lệ  lỗng  xương  tăng  theo  thời  gian  mãn  kinh,  phụ  nữ  mãn  kinh  trên  10  năm  có  tỷ  lệ  lỗng xương gấp 3,5 lần so với phụ nữ mãn kinh  3 con có tỷ lệ lỗng  xương cao hơn nhóm phụ nữ còn lại.  Ngày phản biện nhận xét bài báo:   21/6/2014  Ngày bài báo được đăng:   14/11/2014  TÀI LIỆU KHAM KHẢO      140   Ngày nhận bài báo:         17/5/2014  Đặng  Hồng  Hoa  (2008).  Nghiên  cứu  mật  độ  xương  vùng  CXĐ của người bình thường bằng phương pháp đo hấp thu      Chun Đề Y Tế Cơng Cộng  ... KẾT LUẬN  Tỷ lệ lỗng  xương của  phụ nữ ≥5 0  tuổi  tại thành phố Vũng Tàu là 21%, tỷ lệ thiếu xương là  19% (đo ở CXĐ) .Tỷ lệ loãng xương ở xương đùi  là 14,7%, tỷ lệ thiếu xương là 19%.  Dequeker ... Nội trợ 156 40,1 Nhóm tuổi Mục tiêu nghiên cứu   Xác định tỉ lệ lỗng xương và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ ≥5 0 tuổi tại thành phố Vũng Tàu, năm 2013.  Đặc điểm (n=389) Hơn nhân Nghề nghiệp... xương và gãy xương cao hơn nam giới(9).  Xác định tỉ lệ loãng xương ở phụ nữ ≥ 50 tuổi  tại thành phố Vũng Tàu, 2013  bằng  phương  pháp đo hấp thu năng lượng kép.  Để có dự phòng sớm về lỗng xương ở phụ nữ trung niên tại thành phố Vũng Tàu, chúng tơi 
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định tỷ lệ loãng xương và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ ≥ 50 tại thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Xác định tỷ lệ loãng xương và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ ≥ 50 tại thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn