Sự tăng trưởng của xương hàm dưới trong giai đoạn 8-18 tuổi theo tuổi xương đốt sống cổ (nghiên cứu trên phim sọ nghiêng)

6 15 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:59

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá sự tăng trưởng của xương hàm dưới trong giai đoạn 8-18 tuổi theo tuổi xương đốt sống cổ (CVBA - Cervical Vertebral Bone Age). Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này. Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ Số * 2014 SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA XƯƠNG HÀM DƯỚI TRONG GIAI ĐOẠN 8-18 TUỔI THEO TUỔI XƯƠNG ĐỐT SỐNG CỔ (NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG) Hồ Thị Thuỳ Trang*, Hoàng Tử Hùng** TĨM TẮT Mục tiêu: Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá tăng trưởng xương hàm giai đoạn 8-18 tuổi theo tuổi xương đốt sống cổ (CVBA - Cervical Vertebral Bone Age) Phương pháp: Các phim sọ nghiêng mẫu nghiên cứu lấy từ nguồn hồ sơ lưu trữ nhóm nghiên cứu dọc tham gia chương trình “ Theo dõi chăm sóc miệng đặc biệt 15 năm (1996-2010)” Bộ Y Tế quản lý, thực Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu nghiên cứu gồm 78 cá thể (47 nam 31 nữ) giai đoạn từ 8-18 tuổi, trải qua từ đến giai đoạn tuổi xương đốt sống cổ ( cơng thức tính tuổi xương đốt sống cổ: CVBA= 1,92+ 0,04 * α2 + 0,03 * α4 –1,12*AB3/CB3 + 3,17 * h4/w4) 508 phim 78 cá thể vẽ nét, định điểm chuẩn đo đạc kích thước xương hàm Sự tăng trưởng xương hàm đánh giá thay đổi kích thước tốc độ tăng trưởng theo giai đoạn tuổi xương đốt sống cổ Kết quả: (1) Kích thước xương hàm tăng từ CVBA I đến CVBA V nam lẫn nữ kích thước xương hàm nam lớn nữ có ý nghĩa thống kê (p< 0,01 p< 0,001) (2) Tốc độ tăng trưởng xương hàm đa số giai đoạn tuổi xương khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê nam nữ (trừ giai đoạn CVBA III).(3) Đỉnh tăng trưởng xương hàm thường xảy giai đoạn CVBA II (2,55 ≤ CVBA < 3,33) nữ CVBA II-III (2,55 ≤ CVBA < 4,36) nam Kết luận: Đánh giá tăng trưởng xương hàm theo tuổi xương đốt sống cổ giúp xác định đỉnh tăng trưởng xương hàm từ giúp bác sĩ CHRM xác định thời điểm tối ưu điều trị bất hài hòa xương hàm bệnh nhân độ tuổi tăng trưởng Từ khóa: tăng trưởng, xương hàm dưới, tuổi xương đốt sống cổ, phim sọ nghiêng ABSTRACT GROWTH OF MANDIBLE FROM TO 18 YEARS OLD IN RELATION TO CERVICAL VERTEBRAL BONE AGE: STUDY ON CEPHALOMETRIC FILMS Ho Thi Thuy Trang, Hoang Tu Hung * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 18 - Supplement of No - 2014: 96 - 101 Objectives:The purpose of this study was to evaluate the development madibular based on Cervical Vertebral Bone Age) Method: The subjects included 78 children (47 boys and 31 girls) had 4-5 stages of cervical vertebral bone age, selected from longitudual study group of craniofacial morphology of Faculty of Odonto-Stomatology from 1996 to 2010.( An aquation that estimates the cervical vertebrae bone age: CVBA=1.92+ 0.04 * α2 + 0.03 * α4 – 1.12*AB3/CB3 + 3.17 * h4/w4) Total 508 cephalometric films of 78 children were taken and traced The mandibular dimensions and growth rates were measured and analyzed Results: (1) Mandibular dimensions increase from CVBA I to CVBA V and the mean madibular lengths were consistently larger for boys than for girls (p< 0.01 p< 0.001) (2) Growth rates of mandible were no 96* Bộ mơn Chỉnh hình mặt, Khoa RHM-ĐHYD TP.HCM ** Khoa Răng Hàm Mặt, ĐHYD TP.HCM Tác giả liên hệ: ThS Hồ Thị Thùy Trang ĐT: 0978829720 Chuyên Đề Răng Hàm Mặt Email: thuytranghothi@yahoo.com Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ Số * 2014 Nghiên cứu Y học significant between sexes (except CVBA III) (3) Mandibular growth peak was noted during the interval CVBA II (2.55 ≤ CVBA < 3.33) in females and CVBA II-III (2.55 ≤ CVBA < 4.36) in males Conclusions: To evaluate the development madibular based on Cervical Vertebral Bone Age to determine the optimal time for interceptive orthodontic treatment Keywords: growth, mandible, cervical vertebral bone age (CVBA), cephalometric film nghiên cứu đánh giá tăng MỞ ĐẦU trưởng xương hàm theo công thức định Đã có nhiều nghiên cứu giới lượng tuổi xương đốt sống cổ(13) thay đổi kích thước hệ thống sọ mặt nói Bambha J.K (1963), nghiên cứu mối liên quan chung kích thước xương hàm nói tăng trưởng hệ thống sọ mặt liên quan riêng giai đoạn từ 8-18 tuổi Có thể tuổi xương Mẫu gồm 22 nam, 28 nữ từ 9-17 tuổi nghiên cứu theo dõi dọc theo tuổi năm Bambha xác định thời điểm tăng trưởng hệ sinh tuổi xương Giai đoạn 8-18 tuổi có thống sọ mặt giai đoạn vị thành niên có liên tăng tốc tăng trưởng thể để đạt đến đỉnh quan với tuổi xương: trẻ trưởng thành sớm có tăng trưởng dậy thì.Thời kỳ dậy thời kỳ đỉnh tăng trưởng mặt sớm, trẻ trưởng thành trễ tăng tốc tăng trưởng hầu hết quan có đỉnh tăng trưởng mặt trễ, nhóm trưởng thành thể quan hoạt động theo trung bình có đỉnh tăng trưởng mặt biến cách khác khác biệt cấu thiên(2) trúc, chức vị trí Đỉnh tăng trưởng dậy Fishman (1982) nghiên cứu đánh giá tốc độ khơng diễn thời điểm định, tăng trưởng hàm trên, hàm chiều cao ln thay đổi cá thể Vì q trình tăng thể theo giai đoạn trưởng thành xương bàntrưởng tính theo tuổi năm sinh thường khơng cổ tay giai đoạn vị thành niên Fishman phải dấu hiệu phản ánh tình trạng tăng nhấn mạnh vai trò đánh giá tăng trưởng theo trưởng cá thể giai đoạn đặc điểm trưởng thành xương bàn-cổ tay mang Người ta dùng tuổi sinh học hay tuổi xương để ước tính chất đặc trưng cá thể, áp dụng lượng tăng trưởng thể tuổi xương đánh chẩn đốn điều trị cho bệnh nhân cụ giá tương đối xác tình trạng tăng trưởng hệ thể(6) (6,7,12) xương thể Phương pháp xác định tuổi xương phim X quang bàn-cổ tay phương pháp kinh điển, khoa học xem chuẩn vàng để xác định tuổi xương cá thể Tuy nhiên, bệnh nhân điều trị CHRM cần chụp nhiều phim sọ nghiêng để chẩn đoán, theo dõi tăng trưởng điều trị Phim sọ nghiêng phim thường quy bệnh nhân CHRM Vì vậy, đưa phương pháp xác định tuổi xương phim sọ nghiêng thuận lợi tránh nhiễm thêm tia X giảm chi phí cho bệnh nhân Có nhiều phương pháp xác định tuổi xương đốt sống cổ định tính định lượng Phương pháp định tính đơn giản nhanh mang tính chất chủ quan phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm nhà nghiên cứu Vì vậy, Chuyên Đề Răng Hàm Mặt O’Reilly Yanniello (1988) nghiên cứu 13 nữ da trắng từ 9-15 tuổi, kết luận giai đoạn trưởng thành đốt sống cổ liên quan với tăng trưởng xương hàm thời kỳ dậy thì(11) Franchi (2000), nghiên cứu mẫu gồm 24 cá thể (15 nữ, nam) tuổi từ 3-18 kết luận chiều cao thể chiều dài xương hàm thay đổi theo giai đoạn trưởng thành xương đốt sống cổ(8) Tại Việt nam, có số nghiên tăng trưởng xương hàm giai đoạn khác Những nghiên cứu tập trung đánh giá tăng trưởng theo tuổi năm sinh, chưa có nghiên cứu theo dõi tăng trưởng xương hàm theo tuổi xương(5,9) 97 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ Số * 2014 Mục tiêu nghiên cứu Mơ tả thay đổi kích thước tốc độ tăng trưởng xương hàm giai đoạn 8-18 tuổi theo giai đoạn tuổi xương đốt sống cổ ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 598 phim 93 đối tượng (56 nữ 39 nam) vẽ nét, định điểm chuẩn đo đạc hình thái đốt sống cổ C2, C3 C4 để xác định tuổi xương theo cơng thức (Hình 1) Các số đo đốt sống cổ đo đạc : α2, α4, AB3/BC3, h4/w4 B Mẫu nghiên cứu 1/ Mẫu nghiên cứu chọn từ nhóm 93 đối tượng (56 nữ 39 nam) theo dõi dọc từ đến 18 tuổi 598 phim sọ nghiêng 93 đối tượng lấy từ nguồn hồ sơ lưu trữ nhóm nghiên cứu dọc tham gia chương trình “ Theo dõi chăm sóc miệng đặc biệt 15 năm (1996-2010)” Bộ Y Tế quản lý, thực Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 93 đối tượng nghiên cứu có đủ phim sọ nghiêng trãi dài từ đến 18 tuổi Các đối tượng nghiên cứu phải có: Cha mẹ, ơng bà nội ngoại người Việt nam, dân tộc Kinh Khơng có bất thường vùng hàm mặt Có đầy đủ thơng tin cá nhân: tên họ, giới tính, năm sinh, ngày chụp phim Có phim sọ nghiêng chất lượng tốt, thấy rõ hình ảnh mơ cứng, tư lồng múi tối đa 2/ Từ 598 phim sọ nghiêng 93 đối tượng, vẽ nét hình thái đốt sống cổ để xác định tuổi xương đốt sống cổ theo cơng thức (trong phần phương pháp nghiên cứu) Có 508 phim 78 đối tượng (31 nữ 47 nam) trải qua từ đến giai đoạn tuổi xương đốt sống cổ chọn vào mẫu nghiên cứu để đo đạc kích thước tính tốc độ tăng trưởng xương hàm Phương pháp nghiên cứu Giai đoạn Xác định tuổi xương đốt sống cổ theo cơng thức sau đây(5): A Hình A, B: Các số đo đốt sống cổ Trong đó: α2: Góc lõm phía trước bờ thân đốt sống cổ C2; α4:Góc lõm phía trước bờ thân đốt sống cổ C4; AB3/BC3: Tỉ lệ chiều dài bờ dưới, chiều dài bờ trước thân đốt sống cổ C3; h4/w4: Tỉ lệ chiều cao, chiều rộng thân đốt sống cổ C4 Sau đó, nhập số đo đốt sống cổ để tính giai đoạn trưởng thành xương đốt sống cổ theo công thức Giai đoạn Trong số 598 phim sọ nghiêng 93 đối tượng, có 508 phim 78 đối tượng (31 nữ 47 nam) trải qua -5 giai đoạn tuổi xương đốt sống cổ chọn vào mẫu nghiên cứu để đo đạc kích thước xương hàm (Hình 2) Tốc độ tăng trưởng xương hàm tính theo cơng thức: Tuổi xương đốt sống cổ: CVBA= 1,92+ 0,04 * α2 + 0,03 * α4 –1,12*AB3/CB3 + 3,17 * h4/w4 CVBA I< 2,55; 2,55 ≤ CVBA II < 3,33; 3,33 ≤ CVBA III < 4,36; 4,36 ≤ CVBA IV < 5,39; CVBA V ≥5,39) 98 Phân tích thống kê Số liệu thu thập được phân tích thống kê phần mềm SPSS, phiên 11.5 Phân Chuyên Đề Răng Hàm Mặt Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ Số * 2014 tích thống kê mơ tả (trung bình độ lệch chuẩn) tính cho biến số kích thước tốc độ tăng trưởng xương hàm Dùng t- test so sánh khác biệt kích thước tốc độ tăng trưởng xương hàm hai giới theo giai đoạn tuổi xương Nghiên cứu Y học Bảng 1: Sự thay đổi kích thước XHD nam nữ theo tuổi xương XHD CVBA (mm) N=309 I 95 II 49 S-Gn III 55 IV 53 V 57 I 95 II 49 Ar-Gn III 55 IV 53 V 57 Nam TB 119,84 127,18 133,39 135,65 137,45 103,00 109,18 113,84 116,38 117,17 Nữ p ĐLC N=199 TB ĐLC 6,67 32 114,26 5,72 *** 6,21 33 120,25 5,27 *** 7,73 31 123,81 5,58 *** 8,18 40 127,00 5,29 *** 7,96 63 129,08 7,21 *** 4,62 32 99,33 5,26 ** 5,24 33 104,34 4,41 *** 5,91 31 107,69 4,15 *** 5,99 40 110,61 4,58 *** 5,69 63 113,74 4,35 *** Kiểm định t; (**) p< 0,01;(***) p< 0,001 Hình 2: Kích thước xương hàm từ S (S-Gn) từ Ar (Ar-Gn) KẾT QUẢ Sự thay đổi kích thước xương hàm giai đoạn 8-18 tuổi theo tuổi xương Kích thước xương hàm tăng dần từ giai đoạn CVBA I đến CVBA V nam lẫn nữ Kích thước xương hàm nam ln lớn nữ với p< 0,01 p< 0,001 (Bảng 3.1) Tốc độ tăng trưởng xương hàm giai đoạn 8-18 tuổi theo tuổi xương Tốc độ tăng trưởng xương hàm giai đoạn 8-18 tuổi theo tuổi xương nam nữ trình bày bảng 3.2 biểu đồ 3.1 Kết nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng xương hàm đa số giai đoạn tuổi xương khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê nam nữ (trừ giai đoạn CVBA III) Bảng 2: Tốc độ tăng trưởng kích thước xương hàm theo tuổi xương nam nữ Tốc độ Tăng trưởng (%) Tuổi xương CVBA I CVBA II CVBA III CVBA IV CVBA V Xương hàm S-Gn Nam N=194 TB 23 3,79 42 4,41 46 4,10 45 2,93 38 1,79 ĐLC 0,06 1,91 2,07 1,81 0,99 Nữ N=113 TB 4,07 23 4,49 28 3,15 31 2,72 28 1,50 Ar-Gn ĐLC 0,01 1,83 1,74 1,80 1,01 Nam p N=194 TB 23 3,85 NS 42 4,52 * 46 3,68 NS 45 2,88 NS 38 1,68 ĐLC 0,02 2,44 2,11 1,82 1,05 N=113 23 28 31 28 Nữ TB 4,26 4,47 2,84 2,57 1,57 ĐLC 0,01 1,88 1,66 1,69 0,98 p NS NS NS NS Kiểm định t; (*) p
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự tăng trưởng của xương hàm dưới trong giai đoạn 8-18 tuổi theo tuổi xương đốt sống cổ (nghiên cứu trên phim sọ nghiêng), Sự tăng trưởng của xương hàm dưới trong giai đoạn 8-18 tuổi theo tuổi xương đốt sống cổ (nghiên cứu trên phim sọ nghiêng)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn