Nghiên cứu biến đổi chức năng tâm trương ở phụ nữ mang thai bình thường và tiền sản giật

7 18 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 59,358 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:50

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm đánh giá biến đổi suy chức năng tâm trương (CNTTr) thất trái ở phụ nữ mang thai bị tiền sản giật (nhóm TSG). 86 phụ nữ có thai được chẩn đoán TSG theo tiêu chuẩn của Hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ và 104 phụ nữ mang thai bình thường (MTBT) khỏe mạnh ở kỳ 3 tháng cuối có cùng độ tuổi thai được siêu âm Doppler tim. TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ PHỤ TRƢƠNG 2014 NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG TÂM TRƢƠNG Ở PHỤ NỮ MANG THAI BÌNH THƢỜNG VÀ TIỀN SẢN GIẬT Lê Hoàng Oanh*; Đinh Thị Thu Hương** Phạm Nguyên Sơn***; Nguyễn Thị Minh Tâm**** TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm đánh giá biến đổi suy chức tâm trương (CNTTr) thất trái phụ nữ mang thai bị tiền sản giật (nhóm TSG) 86 phụ nữ có thai chẩn đoán TSG theo tiêu chuẩn Hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ 104 phụ nữ mang thai bình thường (MTBT) khỏe mạnh kỳ tháng cuối có độ tuổi thai siêu âm Doppler tim Chẩn đoán suy CNTTr thất trái dựa vào vận tốc sóng e′ thành bên (Ve′ < 10 cm/s) phân loại suy CNTTr theo Hội Siêu âm Tim Hoa Kỳ (ASE - 2009) Kết cho thấy CNTTr suy giảm rõ rệt phụ nữ mang thai bị TSG * Từ khóa: Phụ nữ mang thai; Chức tâm thu; Chức tâm trương; Tiền sản giật CHANGES OF left ventricular diastolic Function in preeclamptic pregnancy and normal pregnancy SUMMARY The objective of study is to investigate changes in left ventricular diastolic dysfunction in women with preeclampsia (PE) 86 women were diagnosed PE according to the criteria of American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG-2002) (PE group) and 104 normal rd pregnancy women (non-hypertention or/and proteinuria < 0.3 g/24 hours) in the trimester (NP group) were of similar age All of them were done echocardiography examination to estimate left ventricular left ventricular diastolic The left ventricular diastolic dysfunction was diagnosed according to the values of the tissue Doppler e′ velocity lateral (Ve′ < 10 cm/s) and the classification of diastolic dysfunction which was delivered by American Society of Echocardiography’s criteria (ASE: 2009) There was a strong evidence that diastolic dysfunction occurred to women with PE * Key words: Pregnancy; Systolic function; Diastolic function; Preeclampsia ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh tim mạch ngày phát triển nguyên nhân gây tử vong tàn phế toàn giới Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO-2008), hàng năm có 17,3 triệu người chết mắc bệnh tim mạch, tử vong bệnh tim mạch tăng cao nước phát triển chậm phát triển [2] * Bệnh viện Đa khoa Hà Đông ** Bệnh viện Bạch Mai *** Bệnh viện TWQĐ 108 **** Bệnh viện Quân y 103 Người phản hồi (Corresponding): Lê Hoàng Oanh (oanhbvkhd@gmail.com) Ngày nhận bài: 24/01/2014; Ngày phản biện đánh giá báo: 24/02/2014 Ngày báo đăng: 03/03/2014 54 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ PHỤ TRƢƠNG 2014 Phụ nữ mang thai bị TSG thường có nguy biến chứng cao thai nhi như: thai chậm phát triển, sinh non, thai chết lưu Chính người mẹ bị nhiều biến chứng tim mạch trình mang thai sau sinh như: suy tim giai đoạn B (70%), tăng huyết áp (THA) (40%) Siêu âm Doppler tim phương pháp khơng xâm nhập, an tồn, rẻ tiền, phổ biến cho hiệu cao đánh giá chức tim người mẹ mang thai [7] Các nghiên cứu gần chế bệnh sinh phụ nữ mang thai bị TSG cho thấy có suy giảm rõ rệt CNTTr [7] Tuy nhiên, Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá CNTTr phụ nữ mang thai bị TSG Xuất phát từ lý đó, chúng tơi tiến hành nghiên cứu nhằm: Đánh giá thay đổi CNTTr phụ nữ mang thai bị TSG có so sánh với nhóm MTBT kỳ tháng cuối tuổi thai ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu - Nhóm TSG: 86 sản phụ có độ tuổi từ 18 - 41 chẩn đoán xác định TSG theo tiêu chuẩn Hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ: + Huyết áp tâm thu (HATT) ≥ 140 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương (HATTr) ≥ 90 mmHg xảy sau tuần thai thứ 20 thai phụ có huyết áp bình thường trước + Có protein niệu ≥ 0,3 g/24 - Nhóm chứng: 104 phụ nữ khỏe mạnh MTBT kỳ tháng cuối có tuổi thai với nhóm TSG, khơng THA protein niệu (-), khơng có yếu tố nguy liên quan đến TSG * Tiêu chuẩn loại trừ: Những sản phụ mắc bệnh nội khoa như: tim bẩm sinh, bệnh van tim, rối loạn nhịp tim, nhồi máu tim, lao phổi, suy gan, suy thận Phƣơng pháp nghiên cứu * Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang * Nội dung nghiên cứu: BN nghiên cứu hỏi tiền sử, bệnh sử, yếu tố nguy liên quan TSG (thai lần đầu, TSG trước đó, tiền sử gia đình TSG, bệnh thận mạn ), khám toàn diện ghi chép đầy đủ vào mẫu bệnh án nghiên cứu * Tiến hành siêu âm tim thăm dò CNTTr thất trái [2, 8]: - Doppler xung qua van hai lá: đo vận tốc tối đa sóng đổ đầy đầu tâm trương (VE: cm/s), vận tốc tối đa sóng đổ đầy cuối tâm trương (VA: cm/s), thời gian giảm tốc sóng đổ đầy đầu tâm trương (DT) Tính tỷ lệ E/A [2, 7] - Doppler xung qua tĩnh mạch phổi gồm thông số [2, 7]: vận tốc tối đa sóng tâm thu (Vs: cm/giây), vận tốc tối đa sóng tâm trương (Vd: cm/ giây), vận tốc tối đa sóng a (Va: cm/ giây) - Với Doppler mô tim thành bên: vận tốc sóng e′ (Ve′: cm/ giây), vận tốc sóng a′ (Va′: cm/ giây), tính tỷ lệ E/e′, tính tỷ lệ e′/a′ [2, 7] 55 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ PHỤ TRƢƠNG 2014 Chẩn đốn có rối loạn CNTTr Ve′ < 10 cm/giây; phân loại suy CNTTr theo ASE [7]: Sóng e′ thành bên Sóng e′ ≥ 10 (cm/giây) CNTTr bình thường Sóng e′ < 10 (cm/giây) E/A < 0,8 DT > 200 m/giây E/e′ ≤ Suy CNTTr giai đoạn E/A = 0,8-1,5 DT = 160-200 m/giây E/e′ = 9-12 E/A ≥ DT < 160 m/giây E/e′ ≥ 13 Suy CNTTr giai đoạn Suy CNTTr giai đoạn * Đánh giá số Tei Tei′ [3]: Chỉ số Tei (bằng Doppler xung qua van hai lá) số Tei′ (bằng siêu âm Doppler mô tim) giá trị tăng số Tei Tei′ khi: số Tei Tei′ ≥ 0,51 (bình thường Tei ≤ 0,45 ± 0,06) * Xử lý số liệu: theo phương pháp y sinh học phần mềm SPSS 16.0 So sánh giá trị trung bình kiểm định ANOVA So sánh tỷ lệ kiểm định Chi-bình phương (χ2) P < 0,05 gọi khác biệt có ý nghĩa thống kê [1] KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1: Tuổi phân độ tuổi nhóm TSG nhóm MTBT Nhãm ®é ti Tuổi trung bình MTBT (n = 104) TSG (n = 86) pt-test 29,1 ± 4,5 29,9 ± 4,4 > 0,05 Phân bố độ < 20, n (%) (1,0) (1,2) tuổi 20 - 29, n (%) 59 (56,7) 38 (44,2) 30 - 39, n (%) 43 (41,3) 45 (52,3) ≥ 40, n (%) (1,0) (2,3) p2 > 0,05 Tuổi trung bình phân bố độ tuổi hai nhóm MTBT TSG khơng khác biệt (p > 0,05) 56 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ PHỤ TRƢƠNG 2014 Bảng 2: Biến đổi thơng số CNTTr thất trái nhóm phụ nữ MTBT bị TSG siêu âm Doppler xung qua van hai phổ Doppler tĩnh mạch phổi Nhãm TSG (n = 86) MTBT (n = 104) pt-test VE (cm/s) 83,6 ± 14,1 84,1 ± 14,7 > 0,05 VA (cm/s) 77,4 ± 15,0 56,8 ± 14,3 < 0,01 Tỷ lệ E/A 1,13 ± 0,33 1,59 ± 0,62 < 0,01 DT (m/s) 210,8 ± 25,2 192,1 ± 18,4 < 0,01 Vs (cm/s) 67,2 ± 19,5 49,7 ± 12,3 < 0,01 Vd (cm/s) 47,8 ± 12,8 51,9 ± 9,4 < 0,05 Va (cm/s) 32,8 ±19,5 26,0 ± 9,2 < 0,01 ChØ sè Thời gian DT (m/s), VA (cm/s), Vs (cm/s) Va (cm/s) nhóm TSG cao so với nhóm MTBT có ý nghĩa thống kê (p < 0,01) Bảng 3: Biến đổi thơng số CNTTr thất trái nhóm mang thai bị TSG siêu âm Doppler mô tim Nhãm TSG (n = 86) MTBT (n = 104) pt-test Ve′ (cm/s) 10,7 ± 3,6 13,2 ± 3,1 < 0,001 Va′ (cm/s) 10,6 ± 6,0 11,7 ± 2,0 > 0,05 ET′ (m/s) 249,1 ± 25,9 283,2 ± 29,1 < 0,001 IVRT′ (m/s) 94,0 ± 12,0 91,1 ± 9,9 > 0,05 Tỷ lệ E/e′ 8,5 ± 2,2 6,8 ± 2,0 < 0,001 Tỷ lệ e′/a′ 1,10 ± 0,41 1,16 ± 0,33 > 0,05 ChØ sè Các thông số CNTTr theo Doppler mơ tim nhóm TSG biến đổi rõ rệt so với nhóm MTBT kỳ tháng cuối, biểu Ve′ nhóm TSG thấp so với nhóm MTBT tỷ lệ E/e′ nhóm TSG cao nhóm MTBT có ý nghĩa thống kê (p < 0,001) Bảng 4: Tỷ lệ rối loạn số đánh giá CNTTr thất trái MT bị TSG Nhãm ChØ tiªu TSG (n = 86) n (%) ‡ Tăng DT (> 200 ms) 42 (48,8) Tăng IVRT (> 90 ms) 61 (70,9) * ‡ Tỷ lệ E/e′ (> 8) 49 (57,0) Tỷ lệ e′/a′ (< 1) 41 (47,7) Suy CNTTr Ve′ (< 10 cm/s) 42 (48,8) Bình thường Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn 44 (51,2) 16 (18,6) 24 (27,9) (2,3) Phân loại suy CNTTr ‡ ‡ MTBT (n = 104) n (%) OR(CI) 11 (10,6) 8,1 (3,7 - 17,2) 53 (51,0) 2,3 (1,3 - 4,3) 20 (19,2) 5,6 (2,9 - 10,6) 20 (19,2) 3,8 (2,0 - 7,3) 12 (11,5) 7,3 (3,5 - 15,3) 92 (88,5) (8,7) (2,9) p < 0,001 57 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ PHỤ TRƢƠNG 2014 - CNTTr suy giảm thông qua tăng tỷ lệ tăng DT, tăng IVRT, tăng E/e′ giảm e′/a′ nhóm TSG cao so với nhóm MTBT kỳ tháng cuối, có ý nghĩa thống kê - Tỷ lệ suy CNTTr thất trái nhóm TSG (48,8%) cao so với nhóm MTBT kỳ tháng cuối (11,5%) với OR (95%, CI) = 7,3 (CI: 3,5 - 15,3), p < 0,001 Biểu đồ 1: Biểu đồ tăng số Tei Tei′ hai nhóm nghiên cứu Chỉ số Tei Tei′ nhóm TSG cao so với nhóm MTBT kỳ tháng cuối (p < 0,001) BÀN LUẬN Có thay đổi hình thái cấu trúc tim phụ nữ mang thai bị TSG, theo CNTTr biến đổi Gian Paolo N CS (2003) [5] thấy thơng số CNTTr thất trái nhóm THA siêu âm Doppler xung qua van hai lá, tĩnh mạch phổi gồm: VE (cm/s), IVRT (ms), VA (cm/s), Vd (cm/s), Va (cm/s) cao so với nhóm MTBT (p < 0,05); đồng thời tỷ lệ E/A (1,16 ± 0,14) thấp nhóm MTBT (1,61 ± 0,31) (p < 0,05) Cho KI CS (2005) [4] thấy IVRT (ms) nhóm THA (118,8 ± 19,5) cao nhóm MTBT (83,1 ± 12,4) (p < 0,001) tỷ lệ E/A (0,9 ± 0,3) lại thấp nhóm MTBT (1,6 ± 0,3) Yuan L CS [11] (2006) thấy tỷ lệ E/A nhóm MT có THA (1,2 ± 0,2) thấp so với nhóm MTBT (1,4 ± 0,2) với p = 0,009 Kết chúng tôi: số thời gian DT nhóm TSG (210,8 ± 25,2 m/s) cao so với nhóm MTBT tháng cuối (192,1 ± 18,4 m/s) (p < 0,01), Vận tốc tối đa sóng đổ đầy cuối tâm trương VA nhóm TSG cao so với nhóm MTBT kỳ tháng cuối (p < 0,01) (bảng 2) Alicia DT (2010) [2] nghiên cứu 40 BN TSG 40 phụ nữ MTBT thấy thời gian DT (ms), IVRT (ms), Va′ (cm/s), tỷ lệ E/e′ nhóm TSG (lần lượt là: 202,3 ± 31,6; 90,5 ± 23,2; 8,4 ± 2,0; 10,4 ± 2,4) cao so với nhóm MTBT (lần lượt là: 174,4 ± 22,4; 70,2 ± 17,4; 7,2 ± 1,2; 6,7 ± 1,3) (p < 0,01) Ngược lại, Ve′ (cm/s) tỷ lệ E/A nhóm TSG (lần lượt: 8,7 ± 2,3 1,29 ± 0,34) thấp so với nhóm MTBT (lần lượt: 11,5 ± 2,3 1,45 ± 0,24) với p < 0,001 p = 0,096 Đồng thời tần suất E/e′ (> 8) e′/a′ (< 1) nhóm TSG chiếm tỷ lệ cao (lần lượt là: 85% 50%) Melchiorre K CS (2011) [7] nghiên cứu 50 phụ nữ TSG 50 phụ nữ MTBT (với giá trị Ve′ < 14 coi biểu suy CNTTr) thấy CNTTr suy giảm nhóm TSG số E/A, DT (ms), IVRT (ms), e′/a′ E/e′ thành bên [lần lượt là: 0,81 (0,73 0,95), 207 (191 - 229), 96 (91 - 101), 0,83 (0,60 - 1,1) 6,3 (5,1 - 7,7)] so với nhóm MTBT [lần lượt là: 1,14 (0,88 - 1,43), 169 (150 - 200), 83,5 (71,5 - 96,8), 1,6 (1,3 1,9) 5,1 (4,6 -6,3)], khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,01) Đặc biệt, kết nghiên cứu thấy tỷ lệ suy CNTTr nhóm TSG (42,0%) cao so với MTBT (12%) với p = 0,009 Chỉ số E/e′, tỷ lệ tăng E/e′ (> 8) tỷ lệ (e′/a′ < 1) nhóm TSG [lần lượt là: 9,7 ± 2,0; 57% 47,7%] cao so với nhóm MTBT kỳ tháng cuối [lần lượt là: 7,6 ± 1,8; 19,2% 19,2%] với p < 0,001 Tỷ lệ E/A nhóm TSG (0,95 ± 0,25) thấp so với nhóm MTBT kỳ tháng cuối (1,26 ± 0,32) với p < 0,001 Mặt khác, kết nghiên cứu thấy tỷ lệ suy CNTTr (Ve′ < 10) nhóm TSG (48,8%) cao 58 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ PHỤ TRƢƠNG 2014 so với nhóm MTBT kỳ tháng cuối (11,5) có ý nghĩa thống kê (p < 0,001) với OR (95%, CI) = 7,3 (3,5 - 15,3) Tỷ lệ suy CNTTr giai đoạn 1, nhóm TSG (lần lượt là: 18,6%; 27,9% 2,3%) cao so với nhóm MTBT kỳ tháng cuối (8,7%; 2,9% 0%) (p < 0,001) Kết phù hợp với nghiên cứu Alicia DT (2010) [2]: tỷ lệ suy CNTTr dựa vào sóng e′ vách liên thất (Ve′ vách liên thất < cm/giây) nhóm TSG (50,0%) cao so với nhóm MTBT (8,0%) với p = 0,006 Ngoài ra, số khác như: tỷ lệ E/A (< 1,4); E/e′ (> 8) e′/a′ (< 1) nhóm TSG cao so với nhóm MTBT (p < 0,05) Vera B CS (2008) [10] nghiên cứu 193 phụ nữ, đó, nhóm phụ nữ khỏe mạnh (n = 48), nhóm mang thai khơng THA (n = 47), nhóm THA khơng mang thai (n = 41) nhóm mang thai có THA (n = 57) suy CNTTr tăng dần (lần lượt là: 0%; 2%; 29% 42%) với p < 0,05 Kết nghiên cứu (bảng 4) thấy suy CNTTr giai đoạn nhóm TSG 18,6% 27,9% Trong đó, nghiên cứu Melchiorre CS (2011) [7], tỷ lệ là: 29,6% 22,2% Để đánh giá biến đổi CNTT CNTTr, nghiên cứu gần sử dụng số Tei số Tei′ Một số nghiên cứu thấy số Tei có ưu điểm so với EF%, số khơng phụ thuộc vào hình thái thất trái Trong phân suất tống máu EF% không phản ảnh hết mức độ rối loạn chức tim, EF% bình thường, trường hợp suy CNTTr số Tei có thay đổi Một số nghiên cứu gần số Tei BN THA cho thấy số Tei có mối tương quan yếu với EF%, FS% tỷ lệ E/A (p < 0,05) Kamilu MK (2011) [6] nghiên cứu 142 BN THA thấy số Tei mối liên quan với biến đổi hình thái cấu trúc tim EF%; nhóm có tăng số Tei nhóm số Tei bình thường, tỷ lệ E/A E/e′ hai nhóm khơng khác biệt Trong nghiên cứu (biểu đồ 1), số Tei (tỷ lệ tăng số Tei) Tei′ (tỉ lệ tăng số Tei′) nhóm TSG cao so với nhóm MTBT (p < 0,001) với OR (95%, CI) là: 12,0 (5,9-24,2) 8,1 (4,0-16,4) Điều phù hợp với nghiên cứu Alicia DT (2010): số Tei′ nhóm TSG (0,55 ± 0,13) cao so với nhóm MTBT (0,42 ± 0,09) (p < 0,001) Bamfo JE (2008) [3] thấy số Tei′ nhóm TSG có thai phát triển bình thường (0,42 ± 0,15) cao so với nhóm thai chậm phát triển tử cung (0,39 ± 0,15), khơng có khác biệt (p > 0,05) KẾT LUẬN Qua nghiên cứu CNTTr 86 người phụ nữ mang thai bị TSG so với nhóm MTBT kỳ tháng cuối, chúng tơi rút kết luận sau: - Tỷ lệ suy CNTTr nhóm TSG (48,8%) cao so với nhóm MTBT (11,5%) với OR (95%, CI) = 7,3 (3,5 - 15,3), (p < 0,001) - Tỷ lệ suy CNTTr giai đoạn nhóm TSG (lần lượt là: 27,9% 2,3%) cao so với nhóm MTBT (lần lượt là: 2,9% 0%) với p < 0,001 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Tuấn Phương pháp ước tính cỡ mẫu Y học thực chứng Nhà xuất Y học Hà Nội, 2008, tr.75-106 Alicia Therese Dennis Cardiac function in women with preeclampsia Doctor of philosophy University of Mellbourne, Parkville, Australia 2010 Bamfo JE, Kametas NA, Nicolaides KH, Chambers JB Maternal left ventricular diastolic and systolic long-axis function during normal pregnancy Eur J Echocardiogr 2007, 8, pp.360368 Cho KI, Kim DS, Kim TI, Park JH, et al Echocardiographic assessment of LV geometric pattern and function in pregnancy-induced 59 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ PHỤ TRƢƠNG 2014 hypertension Korean Circulation 2005, 35, pp.718-724 Gian Paolo N, Herbert V, Barbara V, Giovanni L, et al Left vetricular concentric geometry as a risk factor in gestational hypertension Hypertension 2003, 41, pp.469-475 Kamilu MK Relationship between Tei index and left ventricular geometric patterns in a hypertensive population: a cross-sectional study Cardiovascular Ultrasound 2009, (21), pp.1-5 Melchiorre K, Sutherland GR, Liberati M, Thilaganathan B Maternal cardiac dysfunction and remodeling in women with preeclampsia at term Hypertension 2011, 57, pp.85-93 Strobl I, Windbicherler G, Strasak A, et al Left ventricular function many years after recovery from preeclampsia BJOG 2011, 118, pp.76-83 10 Vera B, Silméia Z, Claudia M, Leticia PJ, Beatriz M Structural and functional cardiac changes in women with chronic arterial hypertension during pregnancy Hypertension of Pregnancy 2008, 27, Abstracts 441 11 Yuan L, Duan Y, Cao T Echocardiographic study of cardiac morphological and functional changes before and after parturition in pregnancyinduced hypertension Echocardiography 2006, 23 (3), pp.177-182 Preeclampsia Foundation Preeclampsia identifies women at risk for cardiovascular disease Preeclampsia Foundation Position Statement 2006 60 ... pháp nghiên cứu * Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang * Nội dung nghiên cứu: BN nghiên cứu hỏi tiền sử, bệnh sử, yếu tố nguy liên quan TSG (thai lần đầu, TSG trước đó, tiền. .. nhiên, Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá CNTTr phụ nữ mang thai bị TSG Xuất phát từ lý đó, chúng tơi tiến hành nghiên cứu nhằm: Đánh giá thay đổi CNTTr phụ nữ mang thai bị TSG có so sánh với... SỐ PHỤ TRƢƠNG 2014 Phụ nữ mang thai bị TSG thường có nguy biến chứng cao thai nhi như: thai chậm phát triển, sinh non, thai chết lưu Chính người mẹ bị nhiều biến chứng tim mạch trình mang thai
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu biến đổi chức năng tâm trương ở phụ nữ mang thai bình thường và tiền sản giật, Nghiên cứu biến đổi chức năng tâm trương ở phụ nữ mang thai bình thường và tiền sản giật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn