Đặc điểm các trường hợp dị tật thận tiết niệu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 7/2002-7/2007

8 24 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:39

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này nhằm mô tả đặc điểm các trường hợp dị tật thận tiết niệu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 7/2002-7/2007. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này. ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP DỊ TẬT THẬN TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG TỪ THÁNG 7/2002 – 7/2007 Trần Thị Ngự Uyển*,Lê Thị Ngọc Dung** TÓM TẮT Đặt vấn đề: Dị tật thận tiết niệu (DTTTN) nguyên nhân quan trọng nhiễm trùng tiết niệu bệnh thận giai đọan cuối, làm giảm chất lượng sống trẻ gánh nặng kinh tế cho gia đình vả xã hội Mục tiêu: Mơ tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng điều trị trường hợp DTTTN điều trị bệnh viện Nhi Đồng thời gian từ tháng 7/2002-7/2007 Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu mô tả loạt ca Kết quả: Từ tháng 7/2002 đến tháng 7/2007, có 413 trường hợp DTTTN chọn vào lơ nghiên cứu Trong dị tật thận 14%, dị tật niệu quản (NQ) 44%, dị tật bàng quang (BQ)27%, dị tật niệu đạo (NĐ) 1%, hai dị tật kết hợp 13%, ba dị tật kết hợp ages) was 26% The proportion of sex: boy/girl=2/1 The major symptom recognised abdominal pain Proportion of positive urinary culture prominent with Ecoli causal was 17% within Ecoli was highest (46%) Proportion of positive pyuria was 29%, positive proteinuria 19%, hematuria 20% Increasing creatinemia was low (< 1%) Highest proportion image was Chuyên Đề Nhi Khoa hydronephrosis in ultrasonography (73%), dilatation of calyx and pelvic in UIV (47%), vesicoureteral reflux in urethra cysto retrograph(71%) Proportion of completely loss function one in two renal in DMSA was 29%, the obstruction in DPTA was 81% Proportion of patient was operated was 76% Conclusion: Proportion antenatal dianogsis of our study was also low, and late dianogsis (>6 ages) was high The proportion of troubles renal function was lower the other studies ĐẶT VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Dị tật thận tiết niệu (DTTTN) dị dạng thường gặp trẻ em Tỷ lệ DTTTN chiếm 0,78 – 1,24% tổng số bệnh nhân điều trị nội trú Viện Nhi Trung Ương từ năm 1996 – 2000 Ở nước phát triển DTTTN ln tầm sóat trước sanh, sau sanh, tất trẻ có nhiễm trùng tiểu Tại VN, lứa tuổi chẩn đoán muộn từ tháng – tuổi 64% DTTTN yếu tố nguy bệnh nhiễm trùng tiết niệu (NTTN) nguyên nhân bệnh thận giai đoạn cuối.Các tổn thương nguyên nhân làm giảm chất lượng sống gánh nặng kinh tế cho gia đình xã hội Vì vậy,chúng tơi thực nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhi DTTTN Qua đó, hi vọng bác sĩ lâm sàng lưu ý vấn đề tầm soát DTTTN trẻ em Thiết kế nghiên cứu MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát Mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng điều trị trường hợp DTTTN điều trị bệnh viện Nhi Đồng thời gian từ tháng 7/2002-7/2007 Mục tiêu chuyên biệt Xác định tỷ lệ loại DTTTN lô nghiên cứu Hồi cứu mô tả trường hợp bệnh án Đối tượng nghiên cứu Dân số mục tiêu Các trường hợp DTTTN điều trị bệnh viện Nhi Đồng Dân số chọn mẫu Các trường hợp DTTTN có hồ sơ bệnh án điều trị nội trú bệnh viện Nhi Đồng từ tháng 7/2002 đến tháng 7/2007 Tiêu chí chọn mẫu Các trường hợp DTTTN chẩn đốn dưạ vào kết phẫu thuật hình ảnh học, có hồ sơ bệnh án điều trị nội trú bệnh viện Nhi Đồng từ tháng 7/2002 đến tháng 7/2007 Cỡ mẫu Lấy trọn Thu thập xử lý số liệu - Phương pháp thu thập kiện: thu thập kiện dựa hồ sơ bệnh án lưu trữ - Công cụ thu thập kiện: sử dụng bệnh án mẫu - Nhập số liệu phần mềm Epidata 3.0 - Xử lý số liệu phần mềm Stata 8.0 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN Xác định tỷ lệ đặc điểm dịch tễ (tuổi, giới, nơi cư ngụ) trẻ bị DTTTN Qua khảo sát 413 trường hợp dị tật thận tiết niệu ghi nhận kết sau: Xác định tỷ lệ đặc điểm lâm sàng trường hợp DTTTN Phân bố dị tật thận tiết niệu Xác định tỷ lệ đặc điểm cận lâm sàng lô nghiên cứu Xác định tỷ lệ biện pháp điều trị dùng Chuyên Đề Nhi Khoa Thường gặp dị tật niệu quản 44%, bàng quang 27%, thận 14%, niệu đạo 1% Trẻ có hai dị tật kết hợp 13%, ba dị tật kết hợp tuổi 26% thấp Trần Đình Long (33%)(14) Giới Nam/nữ: 2/1 So với Trần Thị Mộng Hiệp 1,17/1 Trần Đình Long 3,7/1 Nếu phân tích theo lọai dị tật chúng tơi nhận thấy sau: Chúng (Nam/nữ) Thận giảm sản Nang thận Tật khúc nối BTNQ Thận NQ đôi Tồn ống rốn BQ Trào ngược BQNQ Hẹp khúc nối NQBQ 1,4/1 1,7/1 3,8/1 0,6/1 3,8/1 2/1 2/1 (10) 1,9/1 (1) Nam>nữ (5) 0,25 – 0,5/1 (3) 8/1 Triệu chứng lâm sàng Triệu chứng lâm sàng chung lô nghiên cứu (14) Chúng T Đình Long 30% 14,3% 20% 6,6% 14% 1,7% Chuyên Đề Nhi Khoa 14% 12% 9% 48% (14) Chúng T Đình Long 5% 58,3% Nghiên cứu chúng tơi Trần Đình Long có cỡ mẫu gần tương đương thực địa điểm thời điểm khác nên cho kết khác Triệu chứng lâm sàng riêng theo lọai dị tật Triệu chứng Triệu chứng thường gặp thường gặp theo y (1,2,4,9,12,13) văn Thận giảm sản Đau bụng(29%), tiểu Biến chứng lắt nhắt(18%) bệnh (NTTN) Nang thận Đau bụng (56%) Đau bụng Tật khúc nối Đau bụng (52%) Đau bụng BTNQ Thận NQ đôi Sốt (94%) Tiểu đục Tồn ống rốn Nước tiểu không BQ vị trí (97%) NTTN Trào ngược Sốt(38%), tiểu lắt nhắt (36%) BQNQ Hẹp khúc nối Sốt(46%), tiểu lắt NTTN NQBQ nhắt(24%) Van niệu đạo Sốt(100%), tiểu lắt NTTN sau nhắt (75%) Dị tật Nhìn chung kết nghiên cứu phù hợp với y văn Triệu chứng cận lâm sàng Cấy nước tiểu Tác giả khác (Nam/nữ) Phân bố theo nơi cư ngụ Bệnh nhi cư ngụ tỉnh 49%(204), TPHCM 51%(209) Triệu chứng Đau bụng Sốt Nước tiểu không vị trí Tiểu lắt nhắt Chạm thận Đau tiểu Triệu chứng Tiểu đục Chỉ có 67% (277) trường hợp cấy nước tiểu có17%(48) trường hợp dương tính Trong trường hợp dương tính, nhiễm Ecoli 46%, Enterococci 19%, Klebsiella 8%, Pseudomonas 8%, Proteus 4%, Enterobacter 6%, khác (Monganella, citrobacter…) 8% Theo Trần Đình Long Ecoli 40,7%, Pseudomonas 24,4%, Klebsiella 20,3%, Streptococus 4,1%, Citrobacter 3,2%, Proteus 3,2%, trực trùng Gram (-) 2,4%, Enterococus 1,6% Phân bố vi khuẩn niệu khác so với Trần Đình Long(14) Tuy nhiên nhìn chung Ecoli ln chiếm tỷ lệ cao Trong DTTTN tỷ lệ NTTN ở: Van niệu đạo sau 100%, trào ngược BQNQ 42%, hẹp khúc nối NQBQ 38%, thận NQ đôi 31% Điều phù hợp với y văn: bốn dị tật bốn dị tật thường hay có nhiễm trùng tiểu(13) Tổng phân tích nước tiểu: Được thực 77%(318) trường hợp Trong có 29% trường hợp bạch cầu niêu dương tính, 20% hồng cầu niệu dương tính, 19% đạm niệu dương tính So với Trần Đình Long tỷ lệ bạch cầu niệu hồng cầu niệu dương tính 46% 9% Nếu phân tích theo lọai dị tật thường gặp bạch cầu niệu (+) cao dị tật hẹp khúc nối NQBQ (71%) van niệu đạo sau (50%) Hồng cầu niệu (+)cao bệnh lý nang thận thận giảm sản (86%), tật khúc nối BTNQ (85%) Đạm niệu dương tính cao bệnh lý thận giảm sản (100%), tật khúc nối BTNQ (88%), nang thận (86%) Creatinine máu Chỉ có hai trường hợp (
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm các trường hợp dị tật thận tiết niệu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 7/2002-7/2007, Đặc điểm các trường hợp dị tật thận tiết niệu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 7/2002-7/2007

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn