Ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán elisa để xác định các thể lâm sàng bệnh ấu trùng sán dải heo ở người - Phan Anh Tuấn

5 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:38

Trong khoảng thời gian 9 năm từ 1992-12/2000, ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán ELISA để xét nghiệm 3814 mẫu huyết thanh của các bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm ký sinh trùng, phát hiện có 163 trường hợp dương tính, tỉ lệ 4,3%. Các thể lâm sàng do nhiễm ATSDH gồm có thể ở da 4,9%, thể ở mắt 1,4%, thể thần kinh 76,1% và thể không triệu chứng 17,6%. Trong thể thần kinh, các triệu chứng thường gặp là nhức đầu 30,6%, tăng áp lực nội sọ 26,9%, động kinh 27,8%, liệt vận động 16,7%. Trong thể ở da và thể da phối hợp, nang sán thường gặp ở chi trên 86,4% và chi dưới 77,3%. Thể ở mắt với các triệu chứng nhìn mờ, nhức đầu, giảm thị lực. Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 6* Số 2* 2002 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN ELISA ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC THỂ LÂM SÀNG BỆNH ẤU TRÙNG SÁN DẢI HEO Ở NGƯỜI Phan Anh Tuấn*, Trần Thò Kim Dung*, Vũ Anh Nhò** TÓM TẮT Trong khoảng thời gian năm từ 1992-12/2000, ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán ELISA để xét nghiệm 3814 mẫu huyết bệnh nhân nghi ngờ bò nhiễm ký sinh trùng, phát có 163 trường hợp nhiễm ấu trùng sán dải heo (ATSDH), tỉ lệ 4,3% Về thể lâm sàng nhiễm ATSDH, gồm da 4,9%, thể mắt 1,4% thể thần kinh 93,7% thể thần kinh không triệu chứng 17,6% thể thần kinh có biểu lâm sàng 76,1% Trong thể thần kinh có biểu lâm sàng, triệu chứng thường gặp nhức đầu 30,6%, tăng áp lực nội sọ 26,9%, động kinh 27,8%, liệt vận động 16,7% Trong thể da thể da phối hợp, nang sán thường gặp chi 86,4% chi 77,3% Thể mắt với triệu chứng nhìn mờ, nhức đầu, giảm thò lực SUMMARY CLINICAL FORMS OF CYSTICERCOSIS, BY MEANS OF ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY Phan Anh Tuan, Tran Thi Kim Dung, Vu Anh Nhi * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol - No - 2002: 74 - 79 In a –year period, serum samples from 3814 patients suspected of having parasites were tested by ELISA to detect antibodies to Cysticercus cellulosae, 163/3814 sera (4.3%) were seropositive Clinical manifestations included subcutaneous cysticercosis form (4.9%), ocular cysticercosis form (1.4%) and neurocysticercosis form (93.7%) Neurocysticercosis form included asymptomatic form (17.6%), neurocysticercosis caused clinical manifestations form (76.1%) In cases of neurocysticercosis cause clinical manifestations form, the most common symptoms were: headache (30.6%), seizures (27.8%), intracrianial hypertension (26.9%), paralysis (16.7%) CT Scan showed changes in 73.6% cases of neurocysticercosis cause clinical manifestations form miễn dòch học để chẩn đoán ELISA ELISA ĐẶT VẤN ĐỀ có độ nhạy cao Chúng ứng dụng phương pháp Bệnh ATSDH bệnh nhiễm ATSDH để chẩn đoán bệnh ATSDH, từ tìm hiểu nuốt trứng sán Người mắc bệnh ATSDH thể lâm sàng bệnh ATSDH người theo cách: nuốt trứng sán hay tự nhiễm Đây ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP bệnh ký sinh trùng dạng ấu trùng lạc chủ nên NGHIÊN CỨU biểu lâm sàng đa dạng Có thể gặp bệnh ATSDH da mặt, cổ, tay, chân ; mắt; Đối tượng nghiên cứu hệ thần kinh trung ương Ngoại trừ bệnh ATSDH * Bộ môn Ký sinh học Trường Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh ** Khoa Nội Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy da chẩn đoán trực tiếp phương pháp sinh thiết, bệnh ATSDH nội tạng chẩn đoán khó, chẩn đoán hình ảnh X – quang, CT Scanner, MRI Xu hướng ngày dùng phương pháp Đối tượng nghiên cứu 3814 bệnh nhân người lớn trẻ em nghi ngờ nhiễm ký sinh trùng gồm 2867 bệnh nhân có triệu chứng thần kinh CT Scan, MRI não có hình ảnh bất thường, 332 bệnh nhân có triệu chứng bệnh da, Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 6* Số 2* 2002 cơ, 210 bệnh nhân có triệu chứng bệnh mắt, 405 bệnh nhân mắc bệnh có bạch cầu toan máu tăng Những bệnh nhân bác só lâm sàng đề nghò làm huyết chẩn đoán bệnh ký sinh trùng, có huyết chẩn đoán bệnh ATSDH Đòa điểm thời gian nghiên cứu: Các bệnh nhân trẻ em người lớn bệnh viện phòng khám thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1992 đến 12/2000 Phâân tích số liệu Các phép thống kê mô tả dùng để tính yêu cầu đề tài , với độ tin cậy 95% để Kỹ thuật xét nghiệm Sử dụng kỹ thuật ELISA tiến hành Bộ môn Ký Sinh học Trường Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh với hiệu giá kháng thể từ 1/800 trở lên coi dương tính KẾT QUẢ 27 28 2/210 (0,9%) 28/405 (6,9%) 3814 157 163 163/3814 (4,3%) = 15,56 p
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán elisa để xác định các thể lâm sàng bệnh ấu trùng sán dải heo ở người - Phan Anh Tuấn, Ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán elisa để xác định các thể lâm sàng bệnh ấu trùng sán dải heo ở người - Phan Anh Tuấn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn