Phục hồi chức năng bàn chân mất mô mềm vùng gót chịu lực được che phủ bằng cơ lưng rộng tự do

5 16 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:38

Bài viết trình bày phương pháp phục hồi chức năng cho 16 trường hợp bàn chân mất mô mềm vùng gót đã được che phủ bằng cơ lưng rộng tự do. 14 trường hợp chức năng đi lại tốt. 2 trường hợp hoại tử vạt có chức năng đi lại kém. 3 trường hợp loét chợt nông tự lành với điều trị nội khoa. Tác giả cũng lưu ý đến các biện pháp dự phòng và điều trị các biến chứng có thể xảy ra trong quá trình điều trị. n lành 3-4cm Các bệnh nhân lại hai nạng KẾT QUẢ Một trường hợp bò hoại tử vạt tắc mạch Thời gian theo dõi ngắn tháng, dài năm Trung bình năm Loét nông trường hợp tự lành Bệnh nhân chưa bò loét lại sau hướng dẫn chống loét độn lót thích hợp cách tự chăm sóc bàn chân Không có trường hợp bò rối loạn dinh dưỡng kéo dài Sức cải thiện từ  5+ Cơ giảm teo Chỉ có bệnh nhân chân tổn thương nhỏ chân lành 2cm Các trường hợp co rút khớp cổ chân khớp gối chỉnh trở vò trí bình thường Về chức đánh gia ùtheo Volpicelli: trường hợp độ (hoại tử vạt), trường hợp độ 5, trường hợp độ Ở độ bệnh nhân hoàn toàn không đau Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 6* Số 2* 2002 Nghiên cứu Y học Về cảm giác: trường hợp ghép thần kinh có phục hồi cảm giác từ S0 lên S2 11 trường hợp S1 tăng lên S2 Trường hợp hoại tử vạt S3 Cảm giác sâu phục hồi gần hoàn toàn Bệnh nhân nhận biết tình trạng đòa hình đi, đứng cho tập chòu lực Chòu lực nặng phải sau tuần thứ lúc sợi collagen trửơng thành xếp theo hướng ưu tiên chòu lực, tạo kết dính tốt(7) BÀN LUẬN Phù nề làm vết thương lâu lành tạo thuận lợi cho hội chứng rối loạn dinh dưỡng Việc xen kẻ nằm gác chân cao với việc tập vận động chủ động, để thõng chân với việc giơ chân cao giường kết hợp với băng ép góp phần đáng kể việc giảm phù nề, tạo lưu thông máu tốt Phục hồi tính nhạy cảm sau hồi phục dẫn truyền cảm giác người trưởng thành không hoàn toàn(1) Chất lượng phục hồi phụ thuộc nhiều vào việc tái thiết lập phân tích trung ương tín hiệu đưa vào theo đường dẫn truyền Các tập thích hợp kích thích việc tái huấn luyện lại tiếp nhận trung ương nói riêng phục hồi thần kinh nói chung(1) Chúng mong muốn tái tạo lại “cảm giác bảo vệ” nhằm tránh loét Trong lô nghiên cứu thấy cảm giác sâu tiếp nhận rung từ âm thoa phục hồi hoàn toàn Mặc dầu dùng âm thoa để đánh giá cảm giác bảo vệ không xác sợi đơn SemmesWeinstein kết đáng khích lệ Việc phục hồi cảm giác đến S2 trường hợp ghép thần kinh kết lý thú cần nghiên cứu thêm Sử dụng cố đònh Chống loét Sử dụng cố đònh hữu ích việc nắn chỉnh dần co rút gấp cổ chân, trì khớp tư chức không cản trở việc chăm sóc vế thương Chúng lưu giữ cố đònh thời gian ngắn (trung bình tuần) Không có trường hợp bò dò mủ chân đinh Hai yếu tố gây loét tổn thương thần kinh bất thường học(3,5) Để tránh tập trung lực lên vài điểm trọng việc tập luyện tam đầu cẳng chân Co rút gân gót dẫn đến tập trung lực lên chỏm đốt bàn, suy yếu co dẫn đến tập trung nhiều lực vùng gót(3,5) Chúng sử dụng đệm lót để làm giảm độ tì đè lên gan chân Noever cho không loét dù cảm giác hồi phục không hoàn toàn vạt che phủ vững chắc(1) Chúng đo ngưỡng cảm giác bảo vệ, biện pháp nhằm giảm áp lực lên bàn chân cần thiết Thời điểm áp dụng phục hồi chức Không nên bắt đầu biện pháp phục hồi sau vết thương lành yếu tố xấu làm cản trở trình phục hồi xuất sớm sau tổn thương Trong lô nghiên cứu bệnh nhân nhiều bò co rút khớp tư xấu Vì biện pháp phục hồi cần tiến hành sớm tốt bệnh nhân vào viện p dụng cho chỗ toàn thân Phù nề Tạo dáng, tăng dính, tránh khoảng trống ứ động băng ép Đây biện pháp quan trọng Nhằm để theo dõi vạt tiến hành băng ép từ tuần lễ thứ hai trở Việc kết dính không tốt làm vạt “mất vững” dể “lắc lư” mà hậu không chòu lực tì đè giằng xé, cuối loét(6) Thời điểm tập Sau tuần cho phép bệnh nhân tập để thõng chân đau trường hợp chuyển vạt tự chi Từ tuần lễ thứ Vấn đề phục hồi cảm giác Giáo dục Chúng tận dụng vật dụng thông thường hàng ngày để làm công cụ cho việc tập luyện Bệnh nhân dễ tiếp thu thực nhà Nghiên cứu Y học KẾT LUẬN Phục hồi chức cho bàn chân mô mềm vùng gót chòu lực che phủ lưng rộng vấn đề mẻ Các phương pháp phục hồi nêu bước đầu đáp ứng yêu cầu điều trò Chống loét cần có thời gian đánh giá thêm TÀI LIỆU THAM KHẢO BIRCH R (1998) Recovery of sensibility after nerve repair In: Birch R (eds) Surgical disorders of the peripheral nerves, 1rst edition, 405-414 Churchill Livingstone international edition, London Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 6* Số 2* 2002 DOUGLAS GS (1992) Partial calcanectomy for treatment of large ulcerations of the heel and calcaneal osteomyelitis The journal bone and joint surgery, 74A: 571 –576 GOULD J (1987) Reconstruction of soft tissue injuries of the foot and ankle with microsurgical techniques Orthopaedics, 1: 151-157 GUYTON GP (2001) the diadetic foot The Journal of bone and Joint surgery 83A: 1084-1096 HELM PA (1993) Rehabilitation In Marvin E Levin (eds) The Diabetic foot, 5th edition, 493-505, Mosby Year Book, Inc, International edition, Chicago SOUTAR DS (1993) Reconstruction of defects of the foot In: Soutar DS.: Microvascular Surgery and free tissue transfer 1rst edition, 131-139 McGraw-Hill Inc., International edition, NewYork TICKER JB (1999) Soft tissue physiology and repair In Heckman JD (eds) Orthopaedic Knowledge Update, th edition, 3-23, American Academy of Orthopaedic Surgeons, Illinois ... biện pháp nhằm giảm áp lực lên bàn chân cần thiết Thời điểm áp dụng phục hồi chức Không nên bắt đầu biện pháp phục hồi sau vết thương lành yếu tố xấu làm cản trở trình phục hồi xuất sớm sau tổn... nhà Nghiên cứu Y học KẾT LUẬN Phục hồi chức cho bàn chân mô mềm vùng gót chòu lực che phủ lưng rộng vấn đề mẻ Các phương pháp phục hồi nêu bước đầu đáp ứng yêu cầu điều trò Chống loét cần có... chỏm đốt bàn, suy yếu co dẫn đến tập trung nhiều lực vùng gót( 3,5) Chúng sử dụng đệm lót để làm giảm độ tì đè lên gan chân Noever cho không loét dù cảm giác hồi phục không hoàn toàn vạt che phủ vững
- Xem thêm -

Xem thêm: Phục hồi chức năng bàn chân mất mô mềm vùng gót chịu lực được che phủ bằng cơ lưng rộng tự do, Phục hồi chức năng bàn chân mất mô mềm vùng gót chịu lực được che phủ bằng cơ lưng rộng tự do

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn