Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thắt lưng tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

5 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:30

Từ 9/2010-9/2011 chúng tôi đã nghiên cứu 32 bệnh nhân phẫu thuật thoạt vị đĩa đệm thắt lưng tại khoa Chân thương bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM THẮT LƢNG TẠI KHOA CHẤN THƢƠNG BỆNH VIỆN ĐKTƢ THÁI NGUYÊN Trần Chiến*, Nguyễn Duy Khánh Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Từ 9/2010-9/2011 nghiên cứu 32 bệnh nhân phẫu thuật vị đĩa đệm thắt lƣng khoa Chân thƣơng bệnh viện Đa khoa trung ƣơng Thái Nguyên Kết quả: tuổi thƣờng gặp 40-60, chiếm 56,25%; Triệu chứng lâm sàng đau thắt lƣng 100%, Lasegue chiếm 93,75%; thoát vị tầng gặp 65,63%; Tai biến biến chứng sau phẫu thuật: nhiễm trùng vết mổ 3,13%, hội chứng đuôi ngựa 3,13%, khơng có bệnh nhân bị liệt rò dịch não tủy sau mổ Phục hồi sau mổ tháng theo tiêu chuẩn Mac Nab: tốt 81,24%, bệnh nhân phục hồi xấu 6,25% Từ khóa: ĐẶT VẤN ĐỀ* Thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ) bệnh lý thƣờng gặp, nguyên nhân chủ yếu chiếm tới 80% trƣờng hợp đau cột sống thắt lƣng Thoát vị đĩa đệm vùng cột sống thắt lƣng hay gặp (trên 90% trƣờng hợp thoát vị đĩa đệm cột sống) gây đau thắt lƣng cấp hay mạn tính, đau thần kinh tọa hay hai bên, đau thần kinh đùi bì[3],[5] Hiện có nhiều phƣơng pháp điều trị TVĐĐ cột sống thắt lƣng, phẫu thuật ngoại khoa phƣơng pháp điều trị bắt buộc đƣợc định trƣờng hợp nhƣ: TVĐĐ gây hội chứng ngựa, có liệt chi, đau q mức dùng thuốc giảm đau khơng tác dụng, sau tháng áp dụng biện pháp điều trị nội khoa khơng có kết Phẫu thuật nhằm giải phóng rễ thần kinh khỏi bị chèn ép[4],[5] Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên triển khai điều điều trị TVĐĐ thắt lƣng phẫu thuật, nhằm đánh giá kết sớm phẫu thuật TVĐĐ cột sống thắt lƣng bệnh viện đa khoa để nâng cao hiệu chẩn đốn điều trị, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu: Đánh giá kết sớm phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thắt lưng ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP Đối tƣợng: Gồm 32 bệnh nhân (BN) đƣợc chẩn đoán TVĐĐ cột sống thắt lƣng đƣợc phẫu thuật điều trị khoa Chấn thƣơng bệnh viện Đa khoa trung ƣơng Thái Nguyên từ 9/2010 đến 9/2011 Tiêu chuẩn loại trừ: Thoát vị đĩa đệm kèm hẹp ống sống, vững cột sống, thoát vị đĩa đệm BN mổ cột sống cũ Phƣơng pháp nghiên cứu - Thiết kế nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả cắt ngang - Cỡ mẫu: Tất BN thỏa mãn tiêu chuẩn nghiên cứu nhập viện thời gian nghiên cứu - Kỹ thuật thu thập số liệu: Lập bệnh án nghiên cứu thống - Kỹ thuật phẫu thuật: Phẫu thuật thoát vị theo đƣờng sau bên với thoát vị bên, mở cung sau với thoát vị trung tâm - Chỉ tiêu nghiên cứu: + Tuổi, nghề nghiệp, giới + Các triệu chứng lâm sàng: Đau, rối loạn cảm giác, yếu liệt cơ, teo cơ, dấu hiệu Lasegue dƣơng tính, hội chứng ngựa + Hình ảnh vị phim cộng hƣởng từ: Thốt vị tầng, tầng, nhiều tầng Thoát vị lệch bên, thoát vị trung tâm Thoát vị chỗ, thoát vị di trú + Các biến chứng sau phẫu thuật Nhiễm trùng Liệt Hội chứng đuôi ngựa Chảy dịch não tuỷ + Đánh giá sau phẫu thuật theo tiêu chuẩn Mac Nab (dựa triệu chứng đau)[2],[5] Tốt * Khá Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun Hồn tồn hết đau, khơng hạn chế vận động, sinh hoạt làm việc bình thƣờng Thỉnh thoảng đau thắt lƣng, http://www.lrc-tnu.edu.vn 142 Trần Chiến đtg Trung bình Xấu Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ khơng hạn chế vận động, trở công việc nhẹ Cải thiện lâm sàng ít, khả lao động Không cải thiện lâm sàng, cần phẫu thuật lại -Thời điểm đánh giá: sau phẫu thuật ngày, trung tâm Số lƣợng Tỷ lệ % Giới Tuổi 20-40 41-60 61-80 Tổng Nam Nữ Tỷ lệ % 16 10 16 25 56,25 18,75 100 Nhận xét: Lứa tuổi 41 - 60 chiếm 56,25% (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thắt lưng tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thắt lưng tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn