Bộ môn Sinh lý học: Sinh lý hệ thần kinh vận động - Nguyễn Thị Bình

65 10 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:29

Bài giảng Sinh lý Hệ thần kinh vận động có kết cấu nội dung gồm 5 phần: Chức năng vận động của tuỷ sống, vỏ não, các nhân ở nền não, chức năng vận động của thân não, tiểu não. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm và trình bày được: đặc điểm cấu trúc- chức năng của đơn vị vận động và của suốt cơ; các phản xạ vận động ở tuỷ sống; các vùng chức năng vận động trên vỏ não; sự tích hợp chức năng của các cấu trúc thần kinh trong kiểm soát và điều hoà vận động. Sinh lý Hệ Thần kinh vận động Nguyễn Thị Bình Bộ môn Sinh lý học Đại học Y Hà nội TẬN CÙNG SỢI TK KÍCH THÍCH CƠ MỤC TIÊU HỌC TẬP Trình bày đặc điểm cấu trúc- chức đơn vị vận động suốt Trình bày phản xạ vận động tuỷ sống Trình bày vùng chức vận động vỏ não Trình bày tích hợp chức cấu trúc thần kinh kiểm sốt điều hồ vận động Nội dung      Chức vận động tuỷ sống Vỏ não Các nhân não Chức vận động thân não Tiểu não CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG TUỶ SỐNG  Đơn vị vận động Thành phần đơn vị vận động Đặc điểm đơn vị vận động Tham gia đơn vị vđộng co  Chức vận động tuỷ sống phản xạ tuỷ Phản xa căng Phản xạ gân Phản xạ rút lui Phản xạ duỗi chéo Phản xạ da Rối loạn tổn thương tuỷ A:Sợi nội ngoại suốt/cơ gắn gân, x n g Cụm xương đôI đối kháng, duỗi v c g ấ p A B:Đơn vị vận động gồm N vận động sợi B CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG TUỶ SỐNG Đơn vị vận động: Nơron vận động+ Sợi  Nơron vận động N liên hợp: Chức phối hợp  Sợi Nơron  :Sợi trục A, đk 9-20àm Chi phối vân lớn Nơron  : Sợi trục A,đk 5àm Duy trì trương lực Tb ức chế Renshaw: Nhận xung động N Sợi co nhanh: Kthước lớn, lực co mạnh Tốc độ co nhanh Năng lượng: glycogen ATP Sợi co chậm :Kthước nhỏ, co lâu Năng lượng: Oxy hố  ATP Có tính chất loại sợi N LIÊN HỢP VÀ N VẬN ĐỘNG SỪNG TRƯỚC SỢI THẦN KINH CHI PHỐI HOẠT ĐỘNG CƠ THÂN NÃO(NHÂN LƯỚI)  Líi/cÇu n·o : Kthích kháng trọng lực(ktl) Truyn tín hiệu kích thích xuống tủy (bó cầu-lưới-tủy), tín hiệu kthích mạnh Kthích nằm ngangcơ thể kháng lực hút (cơ cột sống duỗi/chi), giúp chân đứng bình thường Nhận tín hiệu kthích từ nhân tiền đình Lưới/hành não:   Ức chế ktl Tín hiệu bó hành-lưới-tủy Ức chế tín hiệu kthích từ lưới/cầu(đối trọng): không bị căng mức THÂN NÃO Củ não sinh tư:  Củ não sinh tư trước:   TT pxạ định hướng ánh sáng: máy mắt, quay đầu, đưa mắt phía nguồn sáng Nhận tín hiệu từ vỏ não, xphát bó mái- tuỷsừng trước: cử động đầu, mắt, thân, chi Củ não sinh tư sau:    TT pxạ định hướng âm thanh:vểnh tai, quay đầu nguồn âm Co búa tránh tổn thương nguồn âm lớn THÂN NÃO Rối loạn tổn thương thân não    TT cấu tạo lưới choáng tuỷ: Mất liên hệ thân nãotuỷ sống Mất pxạ tuỷ Phục hồi k hồn tồn, N vđộng hưng phấnmột nhóm bị co liên tục Duỗi cứng não: TIỂU NÃO  Chức năng:  Điều khiển động tác nhanh, xác, phối hợp động tác  Giúp não lập kế hoạch vđ  Giữ thăng bằng, chỉnh thế, điều hoà trương lực  Phát triển theo bậc thang tiến hoá TIỂU NÃO TIỂU NÃO (CẤU TẠO)  Thuỳ nhung: Nguyên TN, TN- tiền đình   Điều hồ thăng Thuỳ trước: TN cũ Lquan tuỷ: TN- tuỷ sống (thùy trước phần thùy sau)  Điều hoà trương lực; trung tâm pxạ giữ thăng chỉnh   Thùy sau: TN TN- não  Điều hoà phối hợp động tác  ĐƯỜNG ĐẾN TIỂU NÃO CÁC ĐƯỜNG LIÊN HỆ Tiểu não- tiền đình Bó vỏ- cầu-tiểu não Tiểu não- tiểu não Bó nhân thân não Nhân trám tiền đình Tiểu não Tiểu não- nhân đỏ Bó cầu-tiểu não Tiểu não- hành não Bó tuỷ-tiểu não Tiểu não-đồi thị-vỏ não TIỂU NÃO RỐI LOẠN DO TỔN THƯƠNG  TN-Tủy sống:   K triệu chứng rõ, bù trừ TN-Tiền đình:     Khơng giữ thăng bằng, điều hoà, lảo đảo, dễ bị ngã, run Mất liên hệ não-tn-ctạo lưới:Duỗi cứng não TT bao trong, cuống TN:Chi gấp, chi duỗi xoay vào Đứt ctạo lưới, cầu não: Lưng, cổ ưỡn sau, chi duỗi sấp, chi duỗi, xoay TIỂU NÃO RỐI LOẠN DO TỔN THƯƠNG  TN-Đại não:     Rloạn vđộng nhẹ, động tác sai tầm, sai hướng, run rẩy đầu chi, không thực động tác liên tục (sấp, ngửa btay) Đứt cuống TN trên: Gây liệt, run, rối loạn thăng Đứt cuống TN dưới: Rối loạn thăng Đứt cuống: Rối loạn cử động thăng PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG CÁC VÙNG CHỨC NĂNG CÁC VÙNG  Tủy sống: Vđ chỗ: pxạ rút lui    Trung tâm vỏ:       Duy trì trương lực giữ tư đứng Giữ thăng Hành vi tiềm thức, huấn luyện Các nhân não:   Vđ phức tạp: cử động chi dưới/đi, phối hợp cử động bên, chi chi Chi phối vùng cao Thực kiểu vđộng đc học, ghi nhớ Vỏ não Tiểu não Hệ viền:vùng vách, cạnh khứu giác, nhân trước đồi thị, hạnh nhânđộng gây đ/ư vđ BROCA& WERNICKE Broca: Vận động lời nói Hình thành lời nói Kiểm sốt họng, mơi, lưỡi, miệng (lquan phát âm) Phối hợp với vùng ngôn ngữ Wernicke Wernicke: Nhận thức ngôn ngữ Nhận thức tổng hợp (hiểu biết, thông minh, ngôn ngữ…) Khơng nói thành từ nghe, hiểu từ không hiểu câu K cảm xúc, k khả suy nghĩ nhận thức ĐỘT QUỴ      Đột nhiên yếu, tê mặt, cánh tay, chân bên Đột nhiên nhìn mờ, khơng nhìn thấy bên mắt Khơng nói được, khó nói k hiểu Đau đầu đột ngột dội khơng có triệu trứng báo hiệu Hoa mắt, chóng mặt, đứng khơng vững bi ngã, đặc biệt xuất kèm theo với biểu ... Chức vận động tuỷ sống Vỏ não Các nhân não Chức vận động thân não Tiểu não CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG TUỶ SỐNG  Đơn vị vận động Thành phần đơn vị vận động Đặc điểm đơn vị vận động Tham gia đơn vị vđộng... A B:Đơn vị vận động gồm N vận động sợi B CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG TUỶ SỐNG Đơn vị vận động: Nơron vận động+ Sợi  Nơron vận động N liên hợp: Chức phối hợp  Sợi Nơron  :Sợi trục A, đk 9-2 0àm Chi phối... điểm cấu trúc- chức đơn vị vận động suốt Trình bày phản xạ vận động tuỷ sống Trình bày vùng chức vận động vỏ não Trình bày tích hợp chức cấu trúc thần kinh kiểm sốt điều hồ vận động Nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ môn Sinh lý học: Sinh lý hệ thần kinh vận động - Nguyễn Thị Bình, Bộ môn Sinh lý học: Sinh lý hệ thần kinh vận động - Nguyễn Thị Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn