Đánh giá góc mũi môi và mối tương quan với độ nghiêng mũi, môi trên của người Việt tuổi từ 18 - 25

7 12 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:28

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá góc mũi môi và mối tương quan giữa góc mũi môi với độ nghiêng của mũi, môi trên của người Việt tuổi từ 18 - 25 trên phim sọ nghiêng từ xa kỹ thuật số. TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ HÌNH THÁI HỌC-2017 ĐÁNH GIÁ GĨC MŨI MƠI VÀ MỐI TƢƠNG QUAN VỚI ĐỘ NGHIÊNG MŨI, MÔI TRÊN CỦA NGƢỜI VIỆT TUỔI TỪ 18 - 25 Nguyễn Thùy Linh*; Nguyễn Bảo Tín*; Hồ Thị Kim Thanh* Lê Thị Hường*; Võ Trương Như Ngọc*; Lê Thị Hạnh** TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá góc mũi mơi mối tương quan góc mũi mơi với độ nghiêng mũi, mơi người Việt tuổi từ 18 - 25 phim sọ nghiêng từ xa kỹ thuật số Đối tượng phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang 521 đối tượng người Kinh 18 - 25 tuổi Hà Nội năm 2017 Kết quả: 232 nam 289 nữ, giá trị trung bình độ lệch chuẩn góc mũi môi: 0 0 94,75 ± 11,23 (Angle loại I 96,22 ± 11,27 , loại II 94,39 ± 11,27 , loại III 91,39 ± 10,96 ); 0 góc tạo mơi mặt phẳng Frankfort L/FH: 69,46 ± 7,60 (Angle loại I 70,91 ± 7,50 , 0 loại II 68,85 ± 7,53 , loại III 66,63 ± 7,09 ); góc tạo bờ mũi mặt phẳng Frankfort N/FH: 25,29 ± 8,10 Kết luận: khơng khác biệt có ý nghĩa thống kê số góc vùng mũi mơi hai giới nam nữ Giá trị trung bình góc mũi môi, môi khác biệt phân loại khớp cắn Angle Độ nghiêng bờ mũi môi có mối tương quan đồng biến với góc mũi mơi Góc mũi mơi góc mơi với mặt phẳng Frankfort lớn hơn, góc bờ mũi với mặt phẳng Frankfort nhỏ so với người da trắng người Ấn Độ: mũi người Việt Nam hếch hơn, môi nhơ vẩu hơn, khác biệt có ý nghĩa thống kê * Từ khóa: Góc mũi mơi; Bờ mũi; Môi trên; Mặt phẳng Frankfort; Người Việt 18 - 25 tuổi Evaluation of Nasolabial Angle and the Relative Inclinations of the Nose and Upper Lip of Vinamese People Aged from 18 to 25 Summary Objectives: To evaluate nasolabial angle and the relative inclinations of the nose and upper lip of Vietnamese people aged from 18 to 25 on cephalometric Subjects and methods: A cross-sectional study was conducted on a series of 521 Vietnamese people from 18 to 25 years old, including 232 males and 289 females All people was examined and taked lateral cephalometric X-ray at the Institute of Odonto-Stomatology, Hanoi Medical University Results: Mean and standard deviation values from this pooled sample demonstrated a lower border of the nose to Frankfort 0 horizontal plane angle at 25.29 ± 8.10 , upper lip to Frankfort horizontal plane angle at 69.46 ± 7.60 0 (Angle class I 70.91 ± 7.50 , class II 68.85 ± 7.53 , class III 66.63 ± 7.09 ), nasolabial angle 0 0 94.75 ± 11.23 (Angle class I 96.22 ± 11.27 , class II 94.39 ± 11.27 , class III 91.39 ± 10.96 ) * Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội ** Phân hiệu Thanh Hóa, Trường Đại học Y Hà Nội Người phản hồi (Corresponding): Nguyễn Thùy Linh (chewlingdentist@gmail.com) Ngày nhận bài: 29/07/2017; Ngày phản biện đánh giá báo: 01/09/2017 Ngày báo đăng: 09/09/2017 471 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ HÌNH THÁI HỌC-2017 No statisfically significant difference was demonstrated between the values for men and women in this study, but the men did have a slightly larger nasolabial angle Conclusion: The nassolabial angle and upper lip to Frankfort horizontal plane angle is smaller, a lower border of the nose to Frankfort horizontal plane angle larger than the Caucasian and Indian Pearson’s correlation coefficient (r) showed botth N/FH and L/FH angles to have significant p values when compared with nasolabial angle (Cm-Sn-Ls) * Keywords: Nasolabial angle; Lower border of the nose; Upper lip; Frankfort horizontal plane; Vietnamese people of 18 - 25 years old ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu cuối chỉnh hình hàm mặt đại hướng hài hòa phức hợp sọ mặt chức thẩm mỹ Một yếu tố then chốt góp phần khơng nhỏ đến kết điều trị phân tích thành phần xương mơ mềm khn mặt nhìn nghiêng để chẩn đốn, lập kế hoạch điều trị xác Góc mũi mơi thơng số quan trọng phân tích đánh giá thẩm mỹ khn mặt nhìn nghiêng, góc tạo đường thẳng bờ mũi tiếp tuyến môi Góc mũi mơi khơng bị ảnh hưởng độ nghiêng bờ mũi, mà phản ánh độ nhơ mơi trên, qua phản ánh mức độ ngả trước hay vẩu cửa Vẩu hàm có xu hướng làm cho mơi nhọn, góc mũi mơi nhỏ, vẩu nặng ngược lại, góc mũi mơi tù độ ngả trước cửa giảm Góc mũi mơi có giá trị đánh giá chẩn đoán lập kế hoạch điều trị phẫu thuật thẩm mỹ mũi, góc mũi môi lớn làm cho mũi bị ngắn, độ nhô mũi giảm Vì vậy, cần có phương pháp đánh giá góc mũi mơi phù 472 hợp xác định thông số vùng mũi môi cho người Việt Nam nhu cầu thiết Cho đến nay, công trình nghiên cứu nhân trắc vùng đầu mặt nói chung vùng mũi mơi nói riêng nước hạn chế, chủ yếu nghiên cứu tác giả nước [3, 4, 6, 9], so với người Việt Nam có nhiều khác biệt Do đó, chúng tơi tiến hành nghiên cứu nhằm: Đánh giá góc mũi môi người Việt phương pháp đánh giá Fitzgerald thơng qua xác định giá trị góc tạo bờ mũi, môi với mặt phẳng Frankfort [3] Kết nghiên cứu sở để bác sỹ lâm sàng chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị cách tốt ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu Sinh viên có độ tuổi 18 - 25, đáp ứng đủ tiêu chuẩn sau: có cha, mẹ, ơng, bà nội ngoại người Việt Nam, dân tộc Kinh Đối tượng đồng ý tham gia nghiên cứu Phim sọ mặt nghiêng từ xa chụp đối tượng đạt tiêu chuẩn: đủ mốc giải phẫu, hình ảnh rõ, thước chuẩn hóa TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ HÌNH THÁI HỌC-2017 * Tiêu chuẩn loại trừ: điều trị * Thời gian địa điểm nghiên cứu: chỉnh nha, mài chỉnh khớp cắn, có phục từ tháng - 2017 đến - 2017 Viện hình miệng, có chấn thương hàm mặt, Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y dị hình bệnh lý, viêm nhiễm vùng hàm Hà Nội mặt Có tiền sử bệnh hen rối loạn * Các bước tiến hành nghiên cứu: khám hơ hấp, có thói quen thở miệng Phim sọ sàng lọc đối tượng nghiên cứu Lựa chọn mặt nghiêng từ xa không đạt tiêu chuẩn đối tượng nghiên cứu chụp phim sọ nghiêng từ xa, đo đạc số Phƣơng pháp nghiên cứu Mô tả cắt ngang phim sọ nghiêng * Cỡ mẫu nghiên cứu: 521 sinh viên, tuổi từ 18 - 25 Hà Nội (232 nam * Dụng cụ phương tiện nghiên cứu: sử dụng máy chụp phim Orthophos XG5 Tiến hành đo số phim sọ nghiêng phần mềm VNCeph 289 nữ), tự nguyện tham gia đề tài cấp * Các điểm chuẩn sử dụng nghiên Nhà nước “Nghiên cứu đặc điểm nhân cứu: điểm Porion (Po): điểm ống tai ngoài; trắc đầu mặt người Việt Nam để ứng Oribitale (Or): điểm bờ ổ mắt; Collumela dụng y học”, thực Viện point (Cm): điểm trụ mũi trước; Subnasale Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y (Sn): điểm mũi; Lip superius (Ls): điểm Hà Nội (2017) môi Bảng 1: Các số khảo sát nghiên cứu TT Ký hiệu Đơn vị Cm-Sn-Ls 0° N/FH 0° L/FH 0° Tên Góc mũi mơi Độ nghiêng bờ mũi (với mặt phẳng Frankfort) Độ nghiêng môi (với mặt phẳng Frankfort) Định nghĩa Góc mũi mơi: góc tạo ba điểm Cm, Sn Ls Góc tạo đường viền mũi qua điểm Cm với mặt phẳng Frankfort Góc tạo tiếp tuyến mơi qua điểm Ls với mặt phẳng Frankfort * Xử lý số liệu: xử lý phần mềm SPSS 20.0 * Đạo đức nghiên cứu: nghiên cứu tuân thủ hoàn toàn theo quy định đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu đặc điểm nhân trắc đầu mặt người Việt Nam để ứng dụng y học” Hội đồng Đạo đức nghiên cứu y sinh học, Trường Đại học Y Hà Nội thông qua cấp chấp thuận nghiên cứu theo định số 202/HĐĐĐĐHYHN 473 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ HÌNH THÁI HỌC-2017 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu Nam 44,5%, nữ 55,4% Khớp cắn Angle loại I 48,9%, loại II 33,0%, loại III 18,0% Khơng có khác biệt tỷ lệ sai lệch khớp cắn theo Angle nam nữ (p > 0,05) Đặc điểm góc vùng mũi mơi Bảng 2: Giá trị trung bình góc mũi mơi độ nghiêng bờ mũi, mơi Giới tính Nam (n = 232) Nữ (n = 289) Chung (n = 521) p Góc X( ) SD ( ) X( ) SD ( ) X( ) SD ( ) Góc mũi mơi (Cm-Sn-Ls) 95,18 10,72 94,40 11,63 94,75 11,23 0,4346 Độ nghiêng môi (L/FH) 69,57 7,91 69,37 7,36 69,46 7,60 0,7682 Độ nghiêng bờ mũi (N/FH) 25,61 7,63 25,03 8,47 25,29 8,10 0,4198 0 0 0 (*Kiểm định t-test) Khơng có khác biệt giá trị trung bình góc mũi mơi độ nghiêng bờ mũi, môi theo giới (p > 0,05) Bảng 3: Giá trị trung bình góc mũi mơi độ nghiêng bờ mũi, môi theo phân loại khớp cắn Angle Angle I Khớp cắn Angle II Angle III p Góc X( ) SD ( ) X( ) SD ( ) X( ) SD ( ) Góc mũi môi (Cm-Sn-Ls) 96,22 11,27 94,39 10,94 91,39 10,96 0,0022** Độ nghiêng môi (L/FH) 70,91 7,50 68,85 7,53 66,63 7,09 0,0001** Độ nghiêng bờ mũi (N/FH) 25,31 8,07 25,54 8,17 24,76 8,13 0,985* 0 0 0 (*Kiểm định ANOVA test, **Kiểm định Kruskal-Wallis test) Giá trị trung bình góc mũi mơi, độ nghiêng mơi có khác biệt phân loại khớp cắn Angle (p < 0,01) Riêng độ nghiêng bờ mũi khơng có khác biệt (p > 0,05) 474 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ HÌNH THÁI HỌC-2017 Bảng 4: Mối tương quan góc mũi mơi với độ nghiêng bờ mũi, mơi trên phim sọ nghiêng từ xa Góc mũi mơi (Cm-Sn-Ls) Góc r p Độ nghiêng mơi (L/FH) 0,6923 0,0000 Độ nghiêng bờ mũi (N/FH) 0,7364 0,0000 (* Pearson test) Độ nghiêng bờ mũi mơi có mối tương quan đồng biến với góc mũi mơi (r > 0) Trong đó, độ nghiêng bờ mũi có mức độ tương quan chặt, độ nghiêng mơi có mức độ tương quan chặt, với mức tương quan mang ý nghĩa thống kê (p < 0,01) BÀN LUẬN - Giá trị trung bình góc mũi mơi góc mơi với mặt phẳng Frankfort có khác biệt phân loại khớp cắn Angle (p < 0,01), cho thấy ảnh hưởng khớp cắn đến độ nghiêng môi số đo góc mũi mơi Khớp cắn Angle loại I có giá trị góc mũi mơi góc mơi với mặt phẳng Frankfort lớn loại III nhỏ - Giá trị trung bình góc mũi mơi nghiên cứu 94,75 ± 11,23 nam 95,18 ± 10,720 94,40 ± 11,630 nữ Khơng có khác biệt giá trị trung bình góc mũi mơi theo giới, nhìn chung góc mũi mơi nữ nhỏ khơng đáng kể so với nam Giá trị trung bình góc mũi mơi nghiên cứu tơi tương tự với nghiên cứu Hồ Thị Thùy Trang [2] lớn so với nghiên cứu Nguyễn Thu Phương [1] - Giá trị góc mũi mơi nghiên cứu nhỏ giá trị chuẩn người da trắng theo Fitzgerald (114 ± 100) người Ấn theo Nandini S (98,10 ± 10,750) [6] lớn người Nhật (90,70 ± 10,400 nam 92,20 ± 9,90ở nữ) [9] Sự khác biệt giải thích, đặc điểm môi người Việt nhô hơn, vẩu (độ nghiêng môi nhỏ) so với người châu Âu người Ấn Mũi người Việt hếch (độ nghiêng bờ mũi lớn) so với người Âu Ấn so với nhóm chủng tộc châu Á khác [9] Trung Quốc [8] Nhận định phù hợp với kết nghiên cứu Độ nghiêng môi người Việt nhỏ độ nghiêng bờ mũi lớn so với người da trắng người Ấn Độ Theo Fitzgerald [1], L/FH: 98 ± 0; N/FH: 18 ± Theo S Nandini [2], L/FH: 80,68 ± 6,450; N/FH: 17,42 ± 8,400 Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê Do vậy, giá trị góc mũi mơi khơng có nhiều khác biệt so với tác giả nước phương pháp nghiên cứu [3, 4, 6, 9] giá trị góc bờ mũi, mơi với mặt phẳng Frankfort khác biệt có ý nghĩa, phù hợp với đặc điểm người Việt mũi hếch môi nhô Với độ nhô môi trên, góc bờ mũi lớn góp phần làm mũi hếch, mũi ngắn độ nhô mũi giảm, làm mũi tẹt 475 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUN ĐỀ HÌNH THÁI HỌC-2017 Trong q trình tăng trưởng lão hóa, mơ mềm mũi có xu hướng xuống trước, làm giảm góc bờ mũi, làm cho mũi dài khoằm Đặc điểm bật người cao tuổi da trắng, người Trung Đông (Ấn Độ), lại không rõ ràng người Á Đông, đặc biệt người Việt Nam - Độ nghiêng bờ mũi môi có mối tương quan đồng biến với góc mũi mơi (r > 0) Trong đó, độ nghiêng bờ mũi có mức độ tương quan chặt (r > 0,7), độ nghiêng mơi có mức độ tương quan chặt, mức tương quan có ý nghĩa thống kê (p < 0,01) Dựa mối tương quan chặt chẽ này, lập phương trình để tính tốn góc mũi mơi dựa vào góc bờ mũi góc môi Cần nhiều nghiên cứu lâm sàng để xây dựng thông số chuẩn cho vùng mũi môi, ứng dụng điều trị phẫu thuật tạo hình, đặc biệt phẫu thuật tạo hình khuyết hổng tổ chức điều trị khe hở mơi, vòm miệng có mối tương quan đồng biến với góc mũi mơi (r > 0) Trong đó, độ nghiêng bờ mũi tương quan mức độ chặt, độ nghiêng môi tương quan mức độ chặt có ý nghĩa thống kê (p < 0,01) Góc mũi mơi góc mơi với mặt phẳng Frankfort lớn hơn, góc bờ mũi với mặt phẳng Frankfort nhỏ so với người da trắng người Ấn Độ: mũi người Việt Nam hếch hơn, môi nhơ vẩu hơn, khác biệt có ý nghĩa thống kê LỜI CẢM ƠN Chúng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Hà Nội, PGS.TS Trương Mạnh Dũng - Chủ nhiệm đề tài, Bộ Khoa học Cơng nghệ Trung tâm tính tốn hiệu cao, Đại học Khoa học Tự nhiên; Văn phòng Quản lý Chương trình trọng điểm cấp Quốc gia, quan, nhóm xử lý số liệu thầy bạn bè giúp chúng tơi hồn thiện báo KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghiên cứu 521 phim sọ mặt nghiêng từ xa kỹ thuật số người trưởng thành tuổi từ 18 - 25 Hà Nội (232 nam 289 nữ) đưa kết luận: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê số góc vùng mũi mơi hai giới nam nữ (p > 0,05) Giá trị trung bình góc mũi mơi, mơi có khác biệt phân loại khớp cắn Angle (p < 0,01) Độ nghiêng bờ mũi môi Nguyễn Thị Thu Phương, Võ Trương Như Ngọc, Trần Thị Phương Thảo Nhận xét số đặc điểm hình thái mô mềm khuôn mặt phim sọ nghiêng từ xa nhóm sinh viên có khớp cắn Angle loại I Tạp chí Y học thực hành 874, tr.147-150 476 Hồ Thị Thuỳ Trang, Hoàng Tử Hùng Những đặc trưng khn mặt hài hồ qua ảnh chụp phim sọ nghiêng Luận văn Thạc sỹ Y học Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 1999 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ CHUYÊN ĐỀ HÌNH THÁI HỌC-2017 Jay P Fitzgerald, Ram S Nanda, G Frans Curirer An evaluation of the nasolabial angle and the relative inclinations of the nose and upper lip Am J Orthod Dentofac Orthod 1992, 102, pp.328-334 Khohila Kandhasamy et al Evaluation of the nasolabial angle of the Komarapalayam population Journal of Pharmacy and Biollied Sciences 2012, (2), pp.313-315 Miyajima Kuniaki, McNamara James A, Kimurra Tetsushi, Murata Satoru, Iizuka Tetsuo Craniofacial structure in Japanese and European-American adults with nomal occlusions and well ballance faces Am J Orthod Dentofac Orthop 1996, 110 (4), pp.431-438 Nandini S et al An evaluation of the nasolabial angle and the relative inclinations of the nose and upper lip J Contemp Dent Pract 2011, 12 (3), pp 152-157 Scheideman G.B et al Cephalometric analysis of dentofacial normals Am J Orthodontics 1980, 78 (4), pp.404-420 Yan Gu, McNamara James A, Lauren M.Singler, Tiziano Baccetti Comparison of craniofacial characteristics of typical Chinese and Caucasian young adults European Journal of Orthodontics 2011, 33, pp.205-211 Vinay Dua, Shilpa Gupta, Chanjyot Singh Evaluation of the nasolabial angle in the Indian population Comteporary Clinical Dentitstry 2010, (2), pp.79-82 477 ... nghiêng từ xa Góc mũi mơi (Cm-Sn-Ls) Góc r p Độ nghiêng môi (L/FH) 0,6923 0,0000 Độ nghiêng bờ mũi (N/FH) 0,7364 0,0000 (* Pearson test) Độ nghiêng bờ mũi môi có mối tương quan đồng biến với góc mũi. .. mối tương quan đồng biến với góc mũi mơi (r > 0) Trong đó, độ nghiêng bờ mũi tương quan mức độ chặt, độ nghiêng mơi tương quan mức độ chặt có ý nghĩa thống kê (p < 0,01) Góc mũi mơi góc mơi với. .. đó, độ nghiêng bờ mũi có mức độ tương quan chặt, độ nghiêng mơi có mức độ tương quan chặt, với mức tương quan mang ý nghĩa thống kê (p < 0,01) BÀN LUẬN - Giá trị trung bình góc mũi mơi góc mơi với
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá góc mũi môi và mối tương quan với độ nghiêng mũi, môi trên của người Việt tuổi từ 18 - 25, Đánh giá góc mũi môi và mối tương quan với độ nghiêng mũi, môi trên của người Việt tuổi từ 18 - 25

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn