Bao cao tham luan day tot hoc tot

3 4,713 28
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 19:10

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Báo cáo tham luận Nâng cao chất lợng dạyhọc Kính tha các quý vị đại biểu Kính tha các đồng chí! Về dự Hội nghị Tổng kết năm học hôm nay, thay mặt cho tập thể CBGV và học sinh Trờng Tiểu học Thị Trấn xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Hội nghị tổng kết năm học thành công rực rỡ. Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung báo cáo tổng kết năm học 2008 2009 và phơng hớng nhiệm vụ năm học 2009 2010. Sau đậy tôI xin phép đợc trình bày báo cáo tham luận về Nâng cao chất lợng dạyhọc Kính tha các quý vị đại biểu Tha toàn thể các đồng chí! Còn sinh thời, Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta có dạy: Dù khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng dạy thật tốt, học thật tốt. Muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi. Việc dạy tốthọc tốt là điều vô cùng quan trọng nó quyết định đến sự tồn tại phát triển của sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt trong những năm học qua Ngành Giáo dục đang thi đua thựuc hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh cuộc vận động Hai không với bốn nội dung và các cuộc vận động khác. Năm học 2008 2009 với phơng châm chỉ đạo của Nhà trờng Dạy thật, học thật, kiểm tra đánh giá thật. Dù còn khó khăn song Trờng Tiểu học Thịi Trấn không ngừng phấn đấu vơn lên để nâng cao chất l- ợng dạy và học, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân. I.Thực trạng tình hình đội ngũ giáo viên và học sinh Hạnh kiểm Học lực Năm học TSHS THĐĐ % Giỏi Khá TB Yếu HS % HS % HS % HS % 2006-2007 301 301 100% 2007-2008 303 303 100% 2008-2009 336 336 100% 60 17,85 59 17,56 212 61,9 5 1,7 - Chuyển lớp đạt 98,4% - Học sinh HTCTTH đạt 100% - HS giỏi lớp 5 thi cấp huyện 5 em đạt giải. - HS thi viết chữ đẹp: 12 em đạt giải cấp huyện; 2 em đạt giải cấp tỉnh. - Thi kể chuyện về Bác Hồ: 1em đạt giải cấp tỉnh, Thi tuyên truyền giới thiệu sách : 4 em đạt giải cấp tỉnh. - Về công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh: 4 em đwocj khen. Trong đó 2 em đợcTW Đoàn khen, 1 Tổng phụ trách đạt giảI TPT giỏi cấp tỉnh. đợc TW Đoàn khen. * Giáo viên dạy giỏi: + Cấp tỉnh:2 + Cấp huyện:4 + Cấp trờng:7 Còn lại là dạy Khá, không ai vi phạm quy chế chuyên môn. II. Biện pháp thực hiện: Có đợc kết quả trên là do nhà trờng đã đề ra những biện pháp phù hợp nhất để GV và HS thực hiện. Đó là: 1. Đối với BGH. - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo mọi hoạt động sát với nhiệm vụ năm học và thực tế địa ph- ơng. - Xây dựng tập thể nhà trờng thành khói đoàn kết thống nhất cao. Các tổ chức đoàn thể kết hợp chặt chẽ đa các phong trào của trờng đI lên. - Đề ra nội quy và quy chế chuyên môn để GV và HS thực hiện. - Phát động nhiều phong trào thi đua để GV và HS thực hiện. - Thờng xuyên bồi dỡng t tởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho GV. Tăng cờng công tác dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm, đánh giá tiết dạy xây dựng chuyên đề. Tổ chức thao giảng, thi đồ dùng dạy học, Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi - Có kế hoạch bồi dỡng HS giỏi phụ đạo HS yếu kém, giao cho GV chủ nhiệm các lớp. - Phân công GV giảng dạy các lớp phù hợp với trình độ chuyên môn và hoàn cảnh gia đình. - Tham mu tốt với cấp uỷ chính quyền địa phơng để làm tót công tác Xã hội hoá giáo dục 2. Đối với giáo viên. Thực hiện tốt ngày giờ công lao động và quy chế chuyên môn, nghiên cứu kỹ bài trớc khi lên lớp. Bài soạn chi tiết rõ ràng, nội dung kiến thức phù hợp với trình độ tiếp thu của HS. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học để minh hoạ cho tiết dạy. Bài giảng hấp dẫn theo đúng phơng pháp mới và áp dụng vùng miền. Lời giảng của GV súc tích ngắn gọn rõ ràng. Thờng xuyên chấm chữa bài cho HS thật chính xác khách quan, đúng đáp án, biểu điểm, tr- ng bày bài có điểm cao để cả lớp học tập. Rà soát phân rõ từng trình độ HS trong lớp ra từng nhóm: Giỏi, Khá, TB, để có kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu. Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá. - Có kế hoạch chủ nhiệm rõ ràng, cụ thể . - Kết hợp với gia đình, xã hội để cùng giáo dục các em, Khống tiếc lời khen mỗi khi HS làm tốt, Hạn chế việc chê trách HS khi các em măc lỗi mà thật nhẹ nhàng nhắc nhở các em. - Tích cực nghiên cứu chuyên môn, dự giờ thăm lớp đồng nghiệp để nâng cao tay nghề. 4. Đối với HS. - Thực hiện tốt nội quy của nhà trờng, di học đúng giờ, chuẩn bị đồ dùng, học bài và làm bài đầy đủ trớc khi đến lớp. Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng háI phát biểu, sôI nổi, nhiệt tình trong thảo luận nhóm. Thực hiện nghiêm túc giờ truy bài, về nhà học theo nhóm, tổ. - Hàng tuần nhận xét u, nhợc điểm chi tiết trong giờ chào cờ và sinh hoạt lớp. 5. Đối với gia đình học sinh. Tham gia đầy đủ các buổi họp phụ huynh HS do nhà trờng tổ chức. Nắm bắt kết quả học tập và rèn luyện con em mình, kết hợp với nhà trờng để giáo dục HS. Do áp dụng những biện pháp trên, kết quả giáo dục của trờng luôn đạt cao.Số HS khs giỏi tăng, hạn chế HS yếu kém.Trờng xứng đáng 7 năm liền đạt trờng xuất sắc cấp tỉnh. đợc UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua. III. Bài học kinh nghiệm. Muốn nâng cao chất lợng dạyhọc trong trờng cần phải : - Tranh thủ sự quan tâm của các cấp các ngành. - Tập thể nhà trờng phải có chuyên môn giỏi năng động sáng tạo trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động trong trờng. - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo sát với nhiệm vụ năm học và thực tế địa phơng. - Làm tốt công tác thi đua. - Tăng cờng công tác thanh kiểm tra, dự giờ thăm lớp, bồi dỡng t tởng chính trị và nghiệp vụ chuyên mon cho Gv. - GV nhiệt tình công tác tích cực học tập và nghiên cứu chuyên môn Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo tham luận Nâng cao chất lợng dạyhọc của tr- ờng Tiểu học Thị Trấn. Kính mong các quý vị đại biểu trong Hội nghị góp ý để nhà trờng thực hiện đợc tốt hơn nữa trong công tác dạy và học. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp trồng ngời. Cuối cùng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ- hạnh phúc. Chúc Hội nghị Tổng kết năm học thành công rực rỡ! Tôi xin chân thành cảm ơn! Nguyên nhân : - Đợc sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành. Sự chỉ dạo chặt chẽ, sát sao của Phòng Giáo dục và Ban giám hiệu nhà trờng, tinh thần nhiệt tình công tác, say mê yêu, . Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Báo cáo tham luận Nâng cao chất lợng dạy và học Kính tha các quý vị đại biểu Kính tha các đồng. vụ năm học 2009 2010. Sau đậy tôI xin phép đợc trình bày báo cáo tham luận về Nâng cao chất lợng dạy và học Kính tha các quý vị đại biểu Tha toàn thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao tham luan day tot hoc tot, Bao cao tham luan day tot hoc tot, Bao cao tham luan day tot hoc tot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn