Tình hình chẩn đoán và điều trị bướu tuyến thượng thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2012

5 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 05:33

Nội dung của bài viết trình bày về tình hình chẩn đoán và điều trị bướu tuyến thượng thận tại bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2012, nghiên cứu hồi cứu mô tả tất cả các trường hợp được chẩn đoán bướu tuyến thượng thận tại bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2012. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014 Nghiên cứu Y học  TÌNH HÌNH CHẨN ĐỐN VÀ ĐIỀU TRỊ BƯỚU   TUYẾN THƯỢNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TRONG NĂM 2012  Thái Kinh Ln*, Ngơ Xn Thái*, Trần Ngọc Sinh*  TĨM TẮT  Mục tiêu: Đánh giá tình hình chẩn đoán điều trị bướu tuyến thượng thận (TTT) bệnh viện Chợ Rẫy năm 2012 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả tất trường hợp (TH) chẩn đoán bướu TTT bệnh viện Chợ Rẫy năm 2012 Kết  quả:  Nghiên cứu có 103 TH chia nhóm: 32 TH khơng mổ 71 TH mổ Nhóm khơng mổ: 24 TH bệnh nội khoa nặng, 05 TH bướu phát tình cờ, 03 TH chưa đồng ý mổ Nhóm mổ: tuổi trung bình 44,3 (17‐76), tỷ lệ nam/nữ: 1/1,8; thay đổi nội tiết tố 51/71, kích thước bướu 51,2 mm, bướu bên phải 41/71, bên trái 30/71; mổ nội soi sau phúc mạc 46/71, mổ mở 25/71, thời gian mổ 102,1 phút, lượng máu 56,4 mL Biến chứng: rách màng phổi 1/71, tổn thương lách 1/71, chuyển mổ mở 3/46; khơng có TH phải truyền máu tử vong Giải phẫu bệnh: bướu sắc bào tủy thượng thận (pheochromocytoma) 28/71 (39,4%), bướu lành tính vỏ TTT 21/71 (29,6%), carcinoma vỏ TTT 6/71 (8,5%), carcinoma tủy TTT 1/71 (1,4%) loại khác 15/71 (21,1%) Kết luận: Chẩn đốn xác bướu TTT cần phải hỏi bệnh sử, khám lâm sàng xét nghiệm nội tiết tố Xét nghiệm nội tiết tố TTT dự đốn phần kết giải phẫu bệnh Phẫu thuật cắt bỏ bướu TTT chủ yếu dựa vào kích thước bướu bệnh lý, hội chứng gây bướu TTT Từ khoá: bướu tuyến thượng thận, pheochromocytoma, phẫu thuật nội soi, nội tiết tố ABSTRACT  DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ADRENAL GLAND TUMOR AT CHO RAY HOSPITAL IN 2012  Thai Kinh Luan, Ngo Xuan Thai, Tran Ngoc Sinh.   * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 ‐ Supplement of No 1 – 2014: 62 ‐ 66  Objective: To evaluate the diagnosis and treatment of adrenal gland tumor at Cho Ray Hospital in 2012 Materials and Methods: Retrospective study analyses all case of adrenal gland tumors diagnosed at Cho Ray Hospital in 2012 Results: Total of 103 cases divided groups: no surgery and adrenalectomy group No surgery group: 24 severe internal medical diseases, 05 incidentaloma and 03 not agree for surgery Adrenalectomy group: mean age 44.3 yo, ratio of male female 1/1,8, hormonal changes 51/71, mean tumor size 51.2 mm, right tumor 41/71, left tumor 30/71, retroperitoneal laparoscopic adrenalectomy 46/71, open adrenalectomy 25/71, mean operative time 102.1 minutes, mean estimated blood loss 56.4 mL Complications: pleural injury 1/71, spleen injury 1/71, converting open surgery 3/46, no case for blood transfusion and mortality Pathology: pheochromocytoma 28/71 (39.4%), adrenocortical adenoma 21/71 (29.6%), adrenocortical carcinoma 6/71 (8.5%), malignant pheochromocytoma 1/71 (1.4%), and others 15/71 (21,1%) * Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh  Tác giả liên lạc: BS. Thái Kinh Luân 62 ĐT: 0908424344  Email: thaikinhluan@gmail.com  Chuyên Đề Ngoại Khoa  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014  Nghiên cứu Y học Conclusions: Accurate diagnosis of adrenal gland tumor need to take a history, physical examination and hormone test Hormone tests can predict a part of pathology result Indications for adrenalectomy based on tumor size, kind of diseases, syndromes caused by adrenal gland tumor Keywords: adrenal gland tumor, pheochromocytoma, laparoscopic surgery, hormone test trung bình 23,2 mm (từ  17 – 28 mm), 03 TH có  ĐẶT VẤN ĐỀ.  chỉ định mổ  nhưng bệnh nhân chưa đồng ý và  Sự tăng tiết các nội tiết tố do bướu TTT gây  24 TH có bệnh nội khoa nặng kèm theo và hoặc  ra  nhiều  hội  chứng  và  bệnh  lý  khác  nhau(4,8).  có  ung  thư  cơ  quan  khác  đang  được  điều  trị,  Biểu  hiện  lâm  sàng  của  bướu  TTT  rất  khác  những  bệnh  nhân  này  điều  trị  ở  nhiều  khoa:  nhau  khi  có  sự  thay  đổi  nội  tiết  tố  của  TTT,  Ngoại Tiết Niệu, Giảm Đau, Tim Mạch, Nội Tiết,  ngay  cả  khi  có  sự  thay  đổi  nội  tiết  tố  thì  kết  Hô Hấp  (bảng 1).  quả  giải  phẫu  bệnh  lý  cũng  rất  đa  dạng(1,8).  Bảng 1: Bệnh lý 24/32 TH nhóm khơng mổ Phẫu  thuật  là  phương  pháp  điều  trị  hiệu  quả  Bệnh lý nội khoa Số TH như:  bệnh  Conn  (cường  aldosterone  nguyên  Viêm phổi nặng phát)  do  bướu  TTT,  hội  chứng  Cushing  do  Bệnh phổi tắt nghẽn mạn tính nặng bướu  TTT,  bướu  sắc  bào  tủy  TTT  Ung thư phổi di nhiều quan (pheochromocytoma)  và  các  loại  ung  thư  Ung thư gan di nhiều quan Áp xe gan điều trị TTT(1,4,5,2).  Bệnh  viện  Chợ  Rẫy  là  bệnh  viện  đa  khoa  hạng  đặc  biệt,  tiếp  nhận  và  điều  trị  nhiều  loại  bệnh lý nội ngoại khoa kết hợp. Chúng tơi tiến  hành nghiên cứu này để đánh giá tình hình chẩn  đốn và điều trị bướu TTT của tất cả bệnh nhân  điều  trị  nội  trú  được  chẩn  đoán  bướu  TTT  tại  bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2012.  ĐỐI TƯỢNG ‐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Nghiên cứu hồi cứu tất cả các trường™ hợp  (TH)  bệnh  nhân  điều  trị  nội  trú  tại  bệnh  viện  Chợ  Rẫy  được  chẩn  đốn  bướu  TTT  trong  thời  gian từ 01/01/2012 đến 31/12/2012. Tất cả các TH  này được chia làm 02 nhóm:   Nhóm  khơng  được  mổ:  phân  tích  ngun  nhân khơng được mổ.   Nhóm  được  mổ:  phân  tích  đặc  điểm  của  mẫu nghiên cứu và kết quả mổ.  KẾTQUẢ NGHIÊN CỨU  Trong thời gian 01 năm từ tháng 01/01/2012  đến  31/12/2012,  Bệnh  viện  Chợ  Rẫy  có  103  TH  được  chẩn  đốn  bướu  TTT,  chia  làm  2  nhóm:  nhóm  khơng  được  mổ  (32TH)  và  nhóm  được  mổ (71TH).  Nhóm  khơng  được  mổ  (32TH):  có  05  TH  phát hiện tình cờ, khơng chức năng, kích thước  Niệu Khoa  Xơ gan, rối loạn đơng máu Già – suy kiệt Suy thận mạn giai đoạn cuối Nang thận xuất huyết Bướu thận Tổng cộng 3 1 24 Nhóm được mổ (71TH): có 46 TH nữ  và 25  TH  nam,  tỷ  lệ  nam/nữ:  1/1,8.  Tuổi  từ  17‐76  (trung bình 44,3), 41 TH bướu bên phải và 30 TH  bướu  bên  trái,  kích  thước  bướu  11–120  mm  (trung bình 51,2 ± 28,7) (bảng 2).  Bảng 2: Đặc điểm 71 TH nhóm mổ Giới tính Nam 25 Nữ 46 Tuổi Bên có bướu 44,3 Phải Trái (17 - 76) 41 30 Kích thước bướu (mm) 51,2 ± 28,7 (11 – 120) Xét  nghiệm  nội  tiết  tố:  tăng  aldosterone  chiếm  22,8%,  tăng  cortisol  19,1%,  tăng  catecholamine  40,8%,  tăng  catecholamine  và  tăng  hoặc  aldosterone  hoặc  cortisol  8,5%  (bảng  3).  Bảng 3: Thay đổi nội tiết tố nhóm mổ Nội tiết tố tăng Aldosterone Cortisol Catecholamine Hormone vỏ tủy TT* Số TH 20 14 29 06 Tỷ lệ % 28,2 19,7 40,8 8,5 Ghi chú: (*) tăng catecholamine tăng aldosterone 63 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014 Nghiên cứu Y học  (tăng catecholamine), Vỏ Tủy (tăng catecholamine tăng aldosterone cortisol) cortisol Chẩn đoán trước mổ (bảng 4) BÀN LUẬN  Bảng 4: Chẩn đoán trước mổ Chẩn đoán trước mổ Số TH Tỷ lệ (%) Bệnh Conn bướu tuyến lành tính vỏ 15,5 TTT 11 Hội chứng Cushing bướu tuyến lành 9,9 tính vỏ TTT* 07 Bướu sắc bào tủy TTT 23 32,4 Bướu tuyến lành tính không tiết 20 28,2 Bướu ác vỏ TTT (tăng Aldosterone 5,6 Cortisol) 04 Bướu ác TTT (tăng hormone vỏ tủy 8,5 TTT) 06 Tổng cộng 71 100 Ghi chú: (*) 02 TH biểu hội chứng Cushing rõ lâm sàng Thời gian mổ: 102,1 ± 30,4 phút, lượng máu  mất  56,4  ±  46,6  mL.  Trong  71  TH  được  mổ:  46  TH mổ nội soi sau phúc mạc (NSSPM) và 25 TH  mổ  mở.  Biến  chứng:  rách  màng  phổi  01  TH  và  tổn  thương  lách  01  TH  trong  nhóm  mổ  mở,  chuyển từ mổ NSSPM sang mổ mở có 03 TH do  bướu  dính,  khơng  có  TH  nào  phải  truyền  máu  và tử vong. Kết quả so sánh giữa mổ NSSPM và  mổ mở (bảng 5).  Bảng 5: So sánh mổ NSSPM mổ mở Biến số Tuổi trung bình Kích thước bướu (mm) Thời gian mổ (phút) Lượng máu (mL) Biến chứng (TH) Mổ NSSPM 43,5 35,6 94,1 39,2 3/45 Mổ mở 45,6 79,8 116 88,1 2/25 Giá trị P 0,542
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình chẩn đoán và điều trị bướu tuyến thượng thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2012, Tình hình chẩn đoán và điều trị bướu tuyến thượng thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2012

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn