Hiệu quả levodopa trên dáng đi ở bệnh nhân parkinson

7 12 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 21:59

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của levodopatrên các thành phần dáng đi ở bệnh nhân parkinson. Nghiên cứu trên 32 bệnh nhân parkinson đến khám và điều trị tại bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong thời gian từ 03/2013 đến 12/2013 được đánh giá thang điểm UPDRS III và các thành phần dáng đi trước và sau khi uống thuốc levodopatrong cùng một ngày. Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 19 * Phụ Số * 2015 HIỆU QUẢ LEVODOPA TRÊN DÁNG ĐI Ở BỆNH NHÂN PARKINSON Ngơ Minh Triết*, Vũ Anh Nhị* TĨM TẮT Mục tiêu: Đánh giá hiệu Levodopa thành phần dáng bệnh nhân Parkinson Phương pháp nghiên cứu: 32 bệnh nhân Parkinson đến khám điều trị bệnh viện ĐHYD TP.HCM thời gian từ 03/2013 đến 12/2013 đánh giá thang điểm UPDRS III (Unified Parkinson’s Dísease Rating Scale III) thành phần dáng trước sau uống thuốc Levodopa ngày Kết quả: Tuổi khởi phát bệnh trung bình: 59 Thời gian bệnh: 3,5 năm Các triệu chứng bệnh Parkinson: cử động chậm cứng chiếm tỷ lệ 100%, run nghỉ 93,8%, ổn định tư 28%, triệu chứng bên 50%, tượng đông cứng 15,6% Liều levodopa thay đổi từ 50 đến 200mg (trung bình 110,93 mg) Điểm Hoehn & Yahr thời kỳ “khơng thuốc” “có thuốc” 2,2 1,39 Điểm UPDRS III thời kỳ “không thuốc” “có thuốc” 38 17,06 Sự cải thiện điểm UPDRS III có ý nghĩa thống kê (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả levodopa trên dáng đi ở bệnh nhân parkinson, Hiệu quả levodopa trên dáng đi ở bệnh nhân parkinson

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn