Bài giảng Phù phổi cấp

35 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 21:57

Nội dung bài giảng của GS.TS. BS. Nguyễn Đức Công trình bày đại cương về phù phổi cấp, định nghĩa phù phổi cấp, cơ chế bệnh sinh phù phổi cấp, phân loại nguyên nhân phù phổi cấp, triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm, các thể lâm sàng đáng lưu ý và điều trị cấp cứu phù phổi cấp. PHÙ PHỔI CẤP GS TS BS Nguyễn Đức Công Giám Đốc Bệnh viện Thống Nhất Đại học Y Dược Tp HCM Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Khoa Y, Đại học Quốc gia Tp HCM ĐẠI CƯƠNG : 1.1 Định nghĩa:  Phù phổi cấp tình trạng dịch từ huyết tương mao mạch phổi tràn ngập đột ngột, dội vào phế nang phế quản gây nên tình trạng khó thở cấp tính 1.2 Cơ chế bệnh sinh: 1.2.1 Sinh lý huyết động bình thường phổi:  Bình thường phổi có lưu thơng liên tục dịch từ mao mạch phổi sang tổ chức kẽ Dịch hệ thống bạch mạch vận chuyển  Sự lưu thông dịch tổ chức kẽ phổi đảm bảo cho phổi không bị khô không ứ dịch làm ảnh hưởng tới trao đổi khí vùng tiếp xúc phế nang mao mạch Có nhiều yếu tố tham gia vào chế này: 1.2.1 Sinh lý huyết động bình thường phổi: - Áp suất thủy tĩnh mao quản phổi: Có xu hướng đẩy dịch khỏi lòng mao quản Áp suất khoảng – 10 mmHg - Áp lực keo máu lòng mao quản: Áp lực đối lập với áp lực thủy tĩnh mao quản để giữ dịch lại mạch máu Hàm lượng albumin máu định áp lực Bình thường áp lực 25 – 30 mmHg 1.2.1 Sinh lý huyết động bình thường phổi: Áp lực thủy tĩnh tổ chức kẽ: Do tỉ lệ protein định; khoảng – 10 mmHg - Tính thấm thành mao quản: Đây hệ số lọc mao quản phổi - Sức căng bề mặt phổi: Do chất surfartant định, làm cho phổi khơng bị xẹp Theo định luật Starling bình thường phổi khơng có lưu thơng dịch từ tổ chức kẽ từ mạch máu vào phế nang - 1.2.2 Cơ chế bệnh sinh phù phổi cấp:   Có hai yếu tố dẫn đến dịch huyết máu tràn vào lòng phế nang gây phù phổi là: Tăng áp lực thủy tĩnh mao quản phổi: Còn gọi phù phổi huyết động Do tổn thương thực thể thành mạch vùng phế nang – mao mạch: Còn gọi phù phổi tổn thương Ngồi có tham gia số yếu tố thuận lợi gây phù phổi cấp là: tổn thương chất surfartant (chất hoạt diện), giảm áp lực keo, giảm tắc dẫn lưu hệ bạch mạch phổi Cơ chế bệnh sinh phù phổi cấp:  Khi có tăng áp lực thủy tĩnh tăng tính thấm thành mao mạch, giảm khả hấp thu dẫn lưu hệ bạch mạch, áp lực tổ chức kẽ tăng lên gây đứt vách phế nang làm cho dịch từ mao quản thấm tổ chức kẽ tràn vào phế nang, dịch từ mao quản vào thẳng phế nang gây nên phù phổi cấp 1.3 Phân loại nguyên nhân phù phổi cấp: 1.3.1 Phù phổi huyết động:  Phù phổi huyết động gọi phù phổi bệnh tim Q trình phù phổi diễn biến sau:  Khi áp lực mao quản cao 10 mmHg có tượng dịch thấm tổ chức kẽ Khi áp lực = 30 mmHg dịch tràn ạt vào lòng phế nang Do động tác thở, dịch lòng phế nang, cản trở khơng khí thở vào gây suy hô hấp  Dịch phù phổi huyết động có protein (
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Phù phổi cấp, Bài giảng Phù phổi cấp

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn