Các yếu tố nguy cơ của thai trứng tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

6 15 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 21:39

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định các yếu tố nguy cơ với bệnh lý thai trứng như: Tuổi thai phụ, tiếp xúc thuốc trừ sâu, BMI thai phụ, tiền căn sản khoa, tuổi và nghề nghiệp chồng thai phụ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Nghiên cứu Y học CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA THAI TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ Trần Khánh Nga*, Huỳnh Nguyễn Khánh Trang** TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định yếu tố nguy với bệnh lý thai trứng như: tuổi thai phụ, tiếp xúc thuốc trừ sâu, BMI thai phụ, tiền sản khoa, tuổi nghề nghiệp chồng thai phụ Phương pháp: Nghiên cứu bệnh chứng với tỷ lệ bệnh: chứng thực bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ từ 07/2009 đến 06/2010 Nhóm bệnh gồm 124 trường hợp thai trứng, nhóm chứng 248 trường hợp thai thường có tuổi thai từ 20 đến 24 tuần Kết quả: Các yếu tố nguy liên quan thai trứng gồm: 1) Tuổi thai phụ ≤ 20 (OR= 2,41, KTC 95% 1,21 – 4,79), 2) thai phụ tiếp xúc thuốc trừ sâu (OR= 2,97, KTC 95% 1,52 – 5,79), 3) BMI thai phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố nguy cơ của thai trứng tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Các yếu tố nguy cơ của thai trứng tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn