Nhân bốn trường hợp xoắn mấu phụ tinh hoàn được phẫu thuật: Đặc điểm lâm sàng và siêu âm

5 14 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 21:39

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm trình bày đặc điểm lâm sàng và siêu âm trong xoắn mấu phụ tinh hoàn của 4 trường hợp đó là 4 bệnh nhi tuổi trung bình 7,2(4-10 tuổi), thời gian đau vùng bìu 3,7 ngày, sốt 0/4, nôn ói 0/4, phản xạ da bìu (-) 3/3, da bìu phù nề đỏ.4/4. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Nghiên cứu Y học NHÂN BỐN TRƯỜNG HỢP XOẮN MẤU PHỤ TINH HOÀN ĐƯỢC PHẪU THUẬT: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM Nguyễn Hữu Chí*, Lê Cẩm Thạch*, Lê Thanh Hùng* TĨM TẮT Mục tiêu: trình bày đặc điểm lâm sàng siêu âm xoắn mấu phụ tinh hoàn Phương pháp nghiên cứu: mô tả hàng loạt ca Kết quả: bệnh nhi tuổi trung bình 7,2(4-10 tuổi), thời gian đau vùng bìu 3,7 ngày, sốt 0/4, nơn ói 0/4, phản xạ da bìu (-) 3/3, da bìu phù nề đỏ 4/4 Hình ảnh siêu âm: nodule echo dày cạnh tinh hoàn 4/4, mào tinh to 3/4, tràn dịch tinh mạc phản ứng 3/4, tinh hồn có kích thước cấu trúc siêu âm bình thường 4/4, tưới máu tinh hồn (+) 4/4 Chẩn đoán siêu âm xoắn mấu phụ tinh hồn xác trước mổ 4/4 Kết luận: Xoắn mấu phụ tinh hồn chẩn đốn xác trước mổ dựa dấu hiệu siêu âm siêu âm Doppler, xác định loại trừ xoắn tinh hồn viêm tinh hồn mào tinh Từ khóa: xoắn, mấu phụ tinh hoàn, siêu âm ABSTRACT TORSION OF A TESTICULAR APPENDAGE: CLINICAL AND SONOGRAPHIC FINDINGS Nguyen Huu Chi, Le Cam Thach, Le Thanh Hung * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 15 - Supplement of No - 2011: 33 - 37 Objectives: The purpose of this study is to present the clinical and sonographic findings of torsion of a testicular appendage in children Materials and methods: We reviewed all cases of torsion of testicular appendage operated in our hospital and having preoperative ultrasound Results: patient’s mean ages 7.2 (4-10 years old), pain duration 3.7 days, neither fever nor vomiting, negative cremasteric reflex 3/3, scrotal skin thickening 4/4 Sonographic findings: hyperechoic paratesticular nodule 4/4, epididymal enlargement ¾, reactive hydrocele ¾, normal size testicle and positive testicular vascularity 4/4 Preoperative ultrasound diagnosed exactly a torsion of a testicular appendage 4/4 Conclusion: Torsion of a testicular appendage can be diagnosed exactly based on sonographic signs and color doppler ultrasound can define or exclude a testicular torsion or an epididymitis Keywords: Torsion, testicular appendage, sonographic imaging sớm đầu, may cứu tinh MỞ ĐẦU hoàn cao, tới 90% Tuy nhiên, xoắn mấu phụ Sưng đau vùng bìu cấp trẻ em thường tinh hồn, cho bệnh cảnh lâm sàng giống gặp nhiều nguyên nhân khác xoắn tinh hoàn, điều trị chủ yếu nội xoắn tinh hoàn, viêm tinh hoàn mào tinh, khoa Nhân bốn trường hợp xoắn mấu phụ tinh xoắn mấu phụ tinh hoàn, vị bẹn hồn, chẩn đốn siêu âm xác trước nghẹt…nhưng cần cảnh giác với xoắn tinh hoàn, mổ, bệnh cảnh lâm sàng nghi ngờ xoắn bệnh lý cấp cứu ngoại khoa, cần can thiệp tinh hồn nên phẫu thuật, chúng tơi muốn * BV Nhi đồng I Tác giả liên lạc: BS Nguyễn Hữu Chí, ĐT: 0989986570 Email: dr_huuchi@yahoo.com Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Nhi Đồng - Năm 2011 33 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 mô tả đặc điểm lâm sàng siêu âm doppler màu, để góp phần chẩn đốn tránh can thiệp ngoại khoa mức CA LÂM SÀNG Ca 1.Bệnh nhi N.Q.T tuổi SHS 104267/11 Vào viện lúc 18h30 ngày 25/03/2011 đau vùng bìu phải Bé khởi phát đau từ ngày nay, ngày tăng, không sốt, khơng ói, tiêu tiểu bình thường Thăm khám thấy vùng bìu sưng đỏ, phản xạ da bìu (-) Bạch cầu máu bình thường Siêu âm ghi nhận nodule echo dày cạnh mào Hình 1: Nodule echo dày tinh hồn mào tinh phải Có dịch tinh mạc phản ứng tinh d=6mm, mào tinh to, echo nhẹ có tăng tưới máu (H1.1.H.1.2) Tinh hồn hai bên kích thước, cấu trúc đồng dạng Có dịch tinh mạc, dạng dịch Chẩn đoán siêu âm trước mổ: không thấy dấu gợi ý viêm xoắn tinh hoàn Xoắn mấu phụ tinh hoàn phải Bé can thiệp phẫu thuật, ghi nhận tinh hoàn phải hồng hào, cạnh mào tinh phải có mẫu mơ xoắn hoại tử tím, nghĩ xoắn mấu phụ tinh hồn phải Cắt phần mơ hoại tử tím Chẩn đốn sau mổ: xoắn hoại tử mấu phụ mào tinh phải Hình 2: Tưới máu tinh hoàn (+), tăng tưới máu mào tinh Lý nhập viện sưng đau vùng bìu trái Khởi phát đau từ ngày trước, khơng sốt, tiêu tiểu bình thường, đến ngày thứ ba, mẹ phát bìu trái sưng đỏ, đau, nên khám nhập viện sinh hiệu tiền khơng ghi nhận đặc biệt Thăm khám ghi nhận bìu trái sưng đỏ, tinh hồn trái sờ đau Tinh hồn phải bìu Cơng thức máu, bạch cầu 10.470 (N:67,9%, L: 30%) Hình 3: Hình đại thể xoắn mấu phụ tinh hoàn Ca.2: Bé N.L.T.K tuổi Số HS 342896/09 vào viện lúc 11h15 ngày 13/5/2010 34 Siêu âm ghi nhận tinh hoàn phải d=8x15,2mm, tinh hoàn trái 9,3x15mm, cấu trúc tinh hoàn đồng dạng, tinh hồn mào tinh trái, có nodule echo dày 5mm Tưới máu tinh hoàn mào tinh bên trái (+) Có dịch tinh mạc Chẩn đốn xoắn mấu phụ tinh hồn trái Do lâm sàng bìu sưng đỏ sờ đau, nên Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Nhi Đồng - Năm 2011 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 khơng loại trừ xoắn tinh hồn, định mổ (Hình 5) Chẩn đốn sau mổ xoắn mấu phụ tinh hoàn trái Nghiên cứu Y học viện sưng đau vùng bìu (P) từ ngày nay, khơng sốt, khơng ói, tiêu tiểu bình thường Khám thấy bìu phải sưng đỏ, phù nề, tinh hồn phải sưng đau Hình ảnh siêu âm ghi nhận tinh hồn (P) d = 13,8 x 20 mm, (T) d = 11,2 x 21,6 mm Tràn dịch tinh mạc bên (P), fibrin Phù nề da bìu bên (P) Giữa tinh hồn- mào tinh (P) có nodule echo dày khơng đồng d=6,3 x 10,9 mm Tăng tưới máu tinh hoàn mào tinh Kết luận: Hiện không thấy dấu gợi ý viêm xoắn tinh hoàn Xoắn mấu phụ tinh hoàn (P) Do lâm sàng nghĩ xoắn tinh hoàn, nên bé can thiệp phẫu thuật ghi nhận có 5cc dịch lẫn máu cũ Tinh hồn mào tinh bình thường Phần phụ mào tinh d=3mm, xoắn đen Cắt phần phụ bị xoắn Hình 4: Nodule cạnh tinh hồn trái (->) Tinh hồn cấu trúc đồng dạng Hình 6: Bìu phải sưng nhẹ, da bìu phù nề đỏ Hình 5: Hình đại thể mấu phụ tinh hồn xoắn hoại tử đen Ca Bé V.N.D T, 10 tuổi SHS 173646/11 Vào viện lúc 16h ngày 28/04/2011 Lý nhập Hình 7: nodule tinh hoàn mào tinh, trung tâm echo kém, vòng ngoại vị echo dày Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Nhi Đồng - Năm 2011 35 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 echo d=4mm Kết luận: Hiện không thấy dấu gợi ý viêm xoắn tinh hoàn Xoắn mấu phụ tinh hoàn (P) Do lâm sàng nghi ngờ xoắn tinh hoàn, bé can thiệp phẫu thuật xác định mấu phụ tinh hoàn phải, xoắn hoại tử đen Hình 8: Tưới máu tinh hồn(+) Khơng tưới máu nodule Ca Bé Đ.T.M.T, tuổi SHS 437499/10 Vào viện lúc 9h30 ngày 29/04/2011 Lý nhập viện sưng đau vùng bìu phải từ ngày nay, khơng sốt, tiêu tiểu bình thường Bé khám điều trị phòng khám tư với cefixime giảm đau., khơng giảm nhập viện Thăm khám lúc nhập viện ghi nhận bìu phải sưng nhẹ, đỏ, đau Cơng thức máu, bạch cầu 9870 (N:53,3%, L: 41,5%) Chẩn đoán theo dõi xoắn tinh hồn Hình 10: Nodule echo dày cạnh mào tinh Hình 11: Tưới máu tinh hồn mào tinh BÀN LUẬN Hình 9: Cấu trúc tinh hồn đồng dạng Mào tinh to Ít dịch tinh mạc Siêu âm ghi nhận phù nề da bìu, tràn dịch tinh mạc (P) Tinh hoàn (P) d=10,6x15mm, (T) d=9x15,3mm Cấu trúc tinh hoàn đồng dạng Tưới máu tinh hoàn, mào tinh (+) Mào tinh (P) to d=6,5mm Ở khoảng tinh hồn, mào tinh (P) có nodule echo dày, có đường viền 36 Phần phụ tinh hoàn (appendix testis) hay gọi mấu phụ tinh hồn (hydatique de Morgagni) di tích ống tuyến Muller, nằm cực tinh hồn tinh hồn mào tinh dính vào màng bao tinh mạc Mấu phụ mào tinh (epididymal appendix), di tích ống wolff, dính vào đầu mào tinh cuống dài 1-12mm Cả hai loại mấu phụ có cuống, nên bị xoắn, 92% xoắn mấu phụ tinh hoàn, 25% xoắn mấu phụ mào tinh Hầu hết xoắn mấu phụ teo, triệu chứng biến với điều trị hỗ trợ Ngoại khoa thực triệu chứng kéo dài Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Nhi Đồng - Năm 2011 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Thực tế, mấu phụ xoắn, nhồi máu hoại tử, đứt cuống vơi hóa, tạo sỏi vùng bìu Xoắn mấu phụ tinh hồn, ngun nhân thường gặp gây đau vùng bìu cấp trẻ tiền dậy thì, với tần suất 26-67%, đỉnh cao tần suất 12 tuổi Có triệu chứng dấu hiệu lâm sàng tương tự xoắn tinh hoàn hay viêm tinh hồn mào tinh, thường khơng có buồn nơn hay ói Dấu hiệu lâm sàng điển hình mass cạnh tinh hồn tròn, nhỏ, di động, đau thường kèm đốm màu xanh nhạt da bìu Ca trường hợp xoắn mấu phụ lô nghiên cứu, tuổi trung bình 7,2 (4-10 tuổi) khởi phát đau khơng dội, thời gian bệnh trung bình 3,7 ngày, có sưng phù nề đỏ da bìu, khơng sốt khơng có dấu Gouverneur (đây dấu hiệu tinh hoàn bị kéo lên cao nằm ngang, trường hợp bị xoắn tinh hồn) Nếu lâm sàng khơng điển hình nên thực siêu âm để tránh can thiệp ngoại khoa khơng cần thiết Hình ảnh siêu âm, mass hình tròn hay bầu dục, dạng đặc, kích thước thay đổi, kèm trung tâm echo kém, rim echo dày nằm cạnh cực tinh hoàn mào tinh tưới máu bình thường Tràn dịch tinh mạc phản ứng, da bìu dày, tinh hồn mào tinh to, echo Điều phù hợp với nhận xét tác giả Strauss S, nên thực mặt cắt dọc ngang, mào tinh để định vị mấu phụ xoắn vặn to ra(4) Trong xoắn cấp, hình ảnh mấu phụ bị xoắn khơng có tưới máu mào tinh tăng tưới máu Trong giai đoạn trễ (> ngày) vùng tăng tưới máu phản ứng bao quanh mấu phụ, tùy thuộc mức độ tiến trình viêm nhiễm, tinh hồn bình thường tăng tưới máu Trong lơ nghiên cứu, ghi nhận nodul echo dày mà trung tâm echo nằm tinh hoàn mào tinh, mào tinh to 2/4 ca có tăng tưới máu Theo tác giả Hesser U cs, siêu âm có độ nhạy 88%, độ đặc hiệu 75%, giá trị tiên đoán dương 93% chẩn đoán xoắn mấu phụ Nghiên cứu Y học tinh hồn(3) Đặc biệt kích thước tinh hồn giới hạn bình thường tưới máu, hình ảnh cho phép loại trừ viêm xoắn tinh hoàn Theo nghiên cứu Baker Al Mufti cs, siêu âm doppler chẩn đốn xoắn tinh hồn có độ nhạy 88,9100% độ đặc hiệu 98,8 -97%(2) Hơn nữa, 15-38% ban xuất huyết dạng thấp, có biểu tinh hoàn mào tinh, biểu viêm phù nề da bìu (đây bệnh lý viêm mạch máu) phù nề da bìu cấp vơ căn, lâm sàng lầm lẫn với viêm xoắn tinh hoàn, nhiên việc thăm khám lâm sàng kỹ, chẳng hạn diện ban xuất huyết gần ln có (100%), bệnh nhân bị scholein henoch hình ảnh siêu âm phù nề da bìu, cấu trúc siêu âm tinh hồn bình thường, khơng có điểm đau khu trú đặt đầu dò khơng có nodule echo dày bất thường nằm cạnh tinh hồn, cho phép chúng tơi loại trừ chẩn đoán xoắn mấu phụ mào tinh, viêm xoắn tinh hoàn KẾT LUẬN Xoắn mấu phụ tinh hoàn, ngun nhân gây đau vùng bìu cấp, có đặc điểm lâm sàng dễ lầm lẫn với viêm xoắn tinh hồn Siêu âm doppler chẩn đốn xác xoắn mấu phụ mào tinh cho phép loại trừ viêm xoắn tinh hoàn TÀI LIỆU THAM KHẢO Al Mufti RA, Ogedegde AK, Lafferty K (1995) The use of Doppler ultrasound in theclinical management of acute testicular pain Br J Urol;76:625-7 Baker LA, Sigman D, Mathew RI, et al (2000) An analysis of clinical outcome usingColor Doppler testicular ultrasound for testicular torsion J Pediatr, 105:604-7 Hesser U, Rosenborg M (1993), Gray-scale sonography in torsion of the testicular appendages, Pediatr Radiology,23(7), p532-32 Merrot T et al (2008), la bourse aigue de l’enfant: corrélation radiocliniques, Pro Urol, Strauss S, Faingold R (1997), Torsion of the testicular appendages: Sonographic appearance, J ultrasound Med, 16(3), p188-192 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Nhi Đồng - Năm 2011 37 ... trừ chẩn đoán xoắn mấu phụ mào tinh, viêm xoắn tinh hoàn KẾT LUẬN Xoắn mấu phụ tinh hồn, ngun nhân gây đau vùng bìu cấp, có đặc điểm lâm sàng dễ lầm lẫn với viêm xoắn tinh hồn Siêu âm doppler chẩn... * Phụ Số * 2011 echo d=4mm Kết luận: Hiện không thấy dấu gợi ý viêm xoắn tinh hoàn Xoắn mấu phụ tinh hoàn (P) Do lâm sàng nghi ngờ xoắn tinh hoàn, bé can thiệp phẫu thuật xác định mấu phụ tinh. .. 10,9 mm Tăng tưới máu tinh hoàn mào tinh Kết luận: Hiện không thấy dấu gợi ý viêm xoắn tinh hoàn Xoắn mấu phụ tinh hoàn (P) Do lâm sàng nghĩ xoắn tinh hoàn, nên bé can thiệp phẫu thuật ghi nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân bốn trường hợp xoắn mấu phụ tinh hoàn được phẫu thuật: Đặc điểm lâm sàng và siêu âm, Nhân bốn trường hợp xoắn mấu phụ tinh hoàn được phẫu thuật: Đặc điểm lâm sàng và siêu âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn