Câu hỏi minh họa môn Hóa trị liệu

6 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 21:24

Mời các bạn cùng tham khảo Câu hỏi minh họa môn Hóa trị liệu để nắm bắt một số nôi dung chính về môn học Hóa trị liệu. Đề thi gồm có 48 câu hỏi trắc nghiệm về sự hóa trị liệu; phương pháp điều trị ung thư; đặc điểm xâm lấn của mô ung thư;... CÂU HỎI MINH HỌA MƠN HĨA TRỊ LIỆU (Nội dung mang tính chất tham khảo) Mã đề cương chi tiết: TCDD084 Câu Bệnh ung thư chiếm tỉ lệ hàng đầu Việt Nam A Ung thư xương B Ung thư da C Ung thư gan D Ung thư tuyến tiền liệt Câu Hoá trị liệu phương pháp điều trị ung thư A Tia X B Thuốc kháng ung thư – gây độc tế bào C Tia lazer D Phẫu thuật nội soi Câu Đặc điểm xâm lấn mô ung thư A xâm lấn mô lân cận B tiết enzyme để phá hủy mô xung quanh C thành lập mạch máu riêng để nuôi dưỡng khối u D Tất đáp án Câu Bệnh ung thư gặp giới (nam nữ) A Ung thư tuyến tiền liệt B Ung thư cổ tử cung C Ung thư buồng trứng D Ung thư dày Câu Đặc điểm tế bào ung thư A Tăng sinh không kiểm sốt B Mất biệt hóa chức C Xâm lấn di D Tất đáp án Câu Tế bào ung thư tiết enzyme metalloproteinase để A phá hủy mô xung quanh B tổng hợp ADN C tổng hợp ARN D bất hoạt gen P53 Câu Đặc điểm KHÔNG phải u ác: A Cấu trúc di truyền không ổn định B Mất cấu trúc, chức C Di phá hủy mô xung quanh D Không tái phát sau cắt bỏ Câu Đặc điểm khối tế bào ung thư A tăng sinh hỗn loạn B biệt hoá C xâm lấn D Tất đáp án Câu Gen ức chế khối u A Oncogen B P53 C Rx D Pro-oncogen Câu 10 Đặc điểm u lành: A Cấu trúc di truyền không ổn định B Bao bọc, chỗ, tiến triển chậm C Di phá hủy mô xung quanh D Thường hay tái phát sau cắt bỏ Câu 11 Sarcoma gọi A Ung thư biểu mô B Ung thư mô liên kết C Ung thư hạch bạch huyết D Ung thư hệ tuần hoàn Câu 12 Sự hoạt hóa pro-oncogen thành oncogen nguyên nhân A đột biến chỗ chromosome B tác động số virus C đột biến chuyển vị chromosome D Tất câu Câu 13 Pha không thuộc chu kỳ tế bào A Pha M B Pha S C Pha K D Pha G1 Câu 14 Vai trò pha G1 chu kỳ tế bào A Tế bào tách đôi thành tế bào B Tổng hợp ARN protein thành phần cần cho tổng hợp ADN C Tổng hợp ADN D Tổng hợp ARN topoisomerase I II Câu 15 Pha chu kỳ tế bào pha Tổng hợp ADN A Pha G1 B Pha S C Pha M2 D Pha G2 Câu 16 Pha không thuộc chu kỳ tế bào A Pha M B Pha S C Pha S2 D Pha G2 Câu 17 Nguyên tắc phối hợp thuốc hóa trị ung thư A Các thuốc phối hợp phải có chế tác dụng khác để giảm khả đề kháng B Sự đề kháng chéo thuốc phải tối thiểu C Các thuốc phối hợp phải có độc tính khác để dùng liều đầy đủ D Tất đáp án Câu 18 Chọn câu đúng: Nguyên tắc quan trọng phối hợp thuốc hoá trị ung thư A Các thuốc phối hợp phải có chế tác dụng khác để giảm khả đề kháng B Các thuốc phối hợp phải có độc tính khác để dùng liều đầy đủ C Tất đáp án D Tất đáp án sai Câu 19 Đường thường sử dụng thuốc trị ung thư A Tiêm tĩnh mạch IV B Tiêm bắp IM C Tiêm da SC D Đường uống PO Câu 20 Nguyên nhân gây thất bại cho hố trị tế bào A Tiếp tục vào chu kỳ để phân chia B Biệt hóa thành tế bào chuyên biệt cuối chết C Đi vào pha G0 sau tế bào bổ sung vào chu kỳ D Xâm lấn mô khác Câu 21 Thuốc dùng để tiêm vỏ (tiêm vỏ, intrathecal) A methotrexat B hydrocortison C cytarabin D Tất Câu 22 Chọn ý SAI: Thuốc dùng để tiêm vỏ (tiêm vỏ, intrathecal) A Methotrexat B Vincristin C Hydrocortison D Cytarabin Câu 23 Chọn ý SAI: Nguyên tắc phối hợp thuốc hóa trị ung thư A Sự đề kháng chéo thuốc phải tối thiểu B Các thuốc phối hợp phải có độc tính khác để dùng liều đầy đủ C Các thuốc dùng đơn lẻ khơng cần có tác dụng với loại ung thư D Các thuốc phối hợp phải có chế tác dụng khác để giảm khả đề kháng Câu 24 Chọn ý SAI: Nguyên tắc phối hợp thuốc hóa trị ung thư A Sự đề kháng chéo thuốc phải tối đa B Các thuốc phối hợp phải có độc tính khác để dùng liều đầy đủ C Các thuốc dùng đơn lẻ phải có tác dụng với loại ung thư D Các thuốc phối hợp phải có chế tác dụng khác để giảm khả đề kháng Câu 25 Các nơi thường biểu lộ đơc tính cấp thuốc trị ung thư A tủy xương B quan sinh dục C nang tóc D Tất Câu 26 Biến chứng thường gặp thuốc trị ung thư : A gây bệnh bạch cầu, loạn sản tủy, B teo âm đạo, C teo mội mạc tử cung D Tất Câu 27 Các độc tính cấp thường gặp ức chế phân chia tế bào bình thường A buồn nơn B ói mửa C dị ứng D Tất Câu 28 Thuốc trị ung thư tiêu diệt tiền tế bào máu tăng sinh nên gây A giảm bạch cầu B giảm tiểu cầu C nhiễm khuẩn chảy máu D Tất Câu 29 Thuốc gây suy tuỷ, NGOẠI TRỪ A asparaginase, B bleomycin, C carmustin D vicristin Câu 30 Có thể dùng thuốc để chống nôn cho bệnh nhân tác dụng phụ hoá trị A phenothiazin B ondansetron C Tất D Tất sai Câu 31 Ngồi phenothiazin, dùng thuốc để chống nôn cho bệnh nhân tác dụng phụ hoá trị A asparaginase, B bleomycin, C carmustin D ondansetron Câu 32 Độc tính đường tiêu hố gồm có A viêm miệng, khó nuốt B tiêu chảy vài ngày C viêm trực tràng, viêm hầu D Tất Câu 33 Thuốc trị ung thư gây bệnh cảm giác A Methotrexat B Paclitaxel C mitomycin D nitrosoure Câu 34 Thuốc tiêm vỏ (intrathecal) gây viêm màng nhện A Cyclophosphamid B ifosfamid C methotrexat D alkaloid vinca Câu 35 Thuốc gây vô sinh tạm thời hay vĩnh viễn A cyclophosphamid B Methotrexat C Paclitaxel D mitomycin Câu 36 Thuốc trị ung thư thường gây tăng acid uric A phân huỷ tế bào ung thư tăng phóng thích acid nucleic B gây giảm đào thải acid uric C tăng hoạt tính xanthin oxidase D tăng tổng hợp tế bào Câu 37 Phối hợp thuốc trị ung thư KHƠNG nhằm mục đích sau đây: A Ngăn chặn đề kháng thuốc B Tăng hoạt tính trị ung thư mà khơng làm tăng độc tính C Ức chế tối đa sinh sản bạch cầu hạt D Cứu nguy tế bào bình thường Câu 38 Các thuốc sau dùng đường tiêm vỏ (intrathecal) NGOẠI TRỪ: A B C D Methotrexat Thiotepa Vincristin Cytarabin Câu 39 Thuốc phối hợp với Allopurinol phải giảm liều bị chuyển hoá xanthin oxidase A Methotrexat B 5-Fluorouracil C Cisplatin D Mercaptopurin Câu 40 Cytarabin thuốc kháng ung thư tác dụng đặc hiệu pha của chu kỳ tế bào A Pha M B Pha S C Pha G1 D Pha G2 Câu 41 Nhóm thuốc tác dụng vào cuối pha S đầu pha G2 A Methotrexat B Etoposid C Fluorouracil D Cytarabin Câu 42 Thuốc kích ứng mạnh nên dùng đường tiêm tĩnh mạch: A Meclorethamin B Methotrexat C Fluorouracil D Bleomycin Câu 43 Đối với thuốc độc tuỷ xương, nên lưu ý điều sử dụng A Kiểm tra cơng thức máu định kỳ B Kiểm tra men gan định kỳ C Không uống rượu D Không hút thuốc Câu 44 Các thuốc thuộc nhóm nội tiết tố dùng điều trị ung thư A Corticoid B Estrogen C Androgen D Tất Câu 45 Hội chứng “giả cúm” có gặp tác dụng phụ thuốc A Progesteron B Dexamethason C Methotrexat D Interferon α Câu 46 Nhóm kháng sinh trị ung thư có chế A Ức chế đặc hiệu trình tổng hợp ADN B Ức chế vi quản tế bào C Ức chế tổng hợp topoisomerase D Điều hồ miễn dịch Câu 47 Nhóm thuốc khơng dùng chung với mytomycin gây suy hô hấp nặng A Dẫn xuất Taxan: paclitaxel, docetaxel B Dẫn xuất nitrogen mustard: ifosfamid C Thuốc kháng acid folic: methotrexat D Vinca alkaloid (alkaloid dừa cạn) Câu 48 Nhóm thuốc khơng dùng chung với phenytoin gây động kinh A Dẫn xuất Taxan: paclitaxel, docetaxel B Dẫn xuất nitrogen mustard: ifosfamid C Thuốc kháng acid folic: methotrexat D Vinca alkaloid (alkaloid dừa cạn) HẾT - ... II Câu 15 Pha chu kỳ tế bào pha Tổng hợp ADN A Pha G1 B Pha S C Pha M2 D Pha G2 Câu 16 Pha không thuộc chu kỳ tế bào A Pha M B Pha S C Pha S2 D Pha G2 Câu 17 Nguyên tắc phối hợp thuốc hóa trị. .. án D Tất đáp án sai Câu 19 Đường thường sử dụng thuốc trị ung thư A Tiêm tĩnh mạch IV B Tiêm bắp IM C Tiêm da SC D Đường uống PO Câu 20 Nguyên nhân gây thất bại cho hoá trị tế bào A Tiếp tục... cytarabin D Tất Câu 22 Chọn ý SAI: Thuốc dùng để tiêm vỏ (tiêm vỏ, intrathecal) A Methotrexat B Vincristin C Hydrocortison D Cytarabin Câu 23 Chọn ý SAI: Nguyên tắc phối hợp thuốc hóa trị ung thư
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi minh họa môn Hóa trị liệu, Câu hỏi minh họa môn Hóa trị liệu

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn