Tỷ lệ trầm cảm và các yếu tố liên quan đến trầm cảm trên bệnh nhân parkinson

6 15 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 21:13

Nghiên cứu có mục tiêu nhằm xác định tỷ lệ trầm cảm trên bệnh nhân parkinson. Khảo sát mối liên hệ giữa trầm cảm và các đặcđiểm kinh tế - xã hội; một số đặc điểm của bệnh parkinson trên bệnh nhân parkinson. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Nghiên cứu Y học TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TRẦM CẢM TRÊN BỆNH NHÂN PARKINSON Nguyễn Hữu Cơng*, Tơ Thị Hồng Liên** TĨM TẮT Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trầm cảm bệnh nhân Parkinson Khảo sát mối liên hệ trầm cảm đặc điểm kinh tế - xã hội; số đặc điểm bệnh Parkinson bệnh nhân Parkinson Phương pháp: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca Kết quả: Chúng tiến hành khảo sát 40 bệnh nhân đến khám bệnh viện Đại học Y dược TPHCM từ đầu tháng 3/2011 đến cuối tháng 6/2011 Tỷ lệ nam:nữ 1:1 Tuổi trung bình 58,67 Tuổi khởi bệnh Parkinson trung bình 56,18 Độ nặng trầm cảm đánh giá theo phân độ Hoehn Yahr, thang điểm UPDRS Trầm cảm chẩn đoán theo tiêu chuẩn ICD – 10 thang điểm Beck Tỷ lệ bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chẩn đoán trầm cảm 52,5% Trong số bệnh nhân Parkinson chẩn đoán trầm cảm, tỷ lệ trầm cảm nhẹ chiếm 57,2%, trung bình chiếm 33,3% nặng 9,5% Hầu hết bệnh nhân chẩn đoán trầm cảm có triệu chứng buồn chán mệt mỏi, khơng có sức lực Chúng tơi khơng tìm thấy mối liên hệ trầm cảm giới tính, tình trạng kinh tế tình trạng nhân (p>0,05) Về độ nặng bệnh Parkinson trầm cảm, chúng tơi tìm thấy có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê độ nặng theo Hoehn Yahr tỷ lệ trầm cảm, điểm UPDRS cao điểm Beck cao Kết luận: Trầm cảm chiếm tỷ lệ cao bệnh nhân Parkinson Bệnh Parkinson nặng, trầm cảm chiếm tỷ lệ cao Việc chẩn đoán điều trị sớm trầm cảm bệnh nhân Parkinson giúp cải thiện chất lượng sống khả tự chăm sóc bệnh nhân Từ khóa: Bệnh Parkinson, trầm cảm ABSTRACT THE DEPRESSION PREVALENCE AND THE RELATING FACTORS ON PATIENTS WITH PARKINSON DISEASE Nguyen Huu Cong, To Thi Hong Lien * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 17 - Supplement of No - 2013: 109 - 114 Objectives: Defining the depression prevalence in the Parkinson patients Finding the relations between depression and socioeconomic features, and Parkinson disease’ characteristics Method: case-series study Results: We conducted a cross-sectional study on 40 patients presenting in out-patient ward of Medicine Pharmacy University Hospital in Ho Chi Minh city from the early of March 2012 to the end of June 2012 The male and female ratio is 1:1 The average of age is 58.67 The disease initiating age is 56.18 The severity of depression is assessed according to the Hoehn – Yahr staging, UPDRS scale Depression is diagnosed by ICD-10 and Beck scale The prevalence of patients meeting all the diagnosis criteria is 52.6%, of which the proportion of mild, moderate, and severe depression respectively account for 57.2, 33.3 and 9.5 percentage of all depression Most of the patients have the symptoms of sadness, lose of interest, fatigue, lack of energy The relations between depression and sex, and economic condition, and marriage status are not found in our study (p > 0.05) There is a * BV Ngoại Thần Kinh Quốc Tế ** BV ĐKKV Củ Chi Tác giả liên lạc: BS Tô Thị Hồng Liên ĐT: 0989 772 097 Chuyên Đề Nội Khoa II Email: bshonglien82@gmail.com 109 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 statistically significant relation between the severity of Parkinson by Hoehn - Yahr and the prevalence of depression, and the UPDRS scores increases in proportion with the Beck scores Conclusions There is a high prevalence of depression on patients with Parkinson disease The higher prevalence of depression is found in the Parkinson group with more severity The early diagnosis and treatment of depression on patients with Parkinson disease can help improve their quality of life and self-care capacity Key words Parkinson disease, depression ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh Parkinson bệnh thối hóa thần kinh tiến triển đứng hàng thứ hai Hoa Kỳ(8), ảnh hưởng đến cử động thể, việc điều khiển nhiều chức khác Bệnh có tác động tiêu cực lớn đến chất lượng sống bệnh nhân(14), gây khó chịu khơng cho riêng bệnh nhân mà ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình Trong số người mắc bệnh Parkinson, có khoảng 30 – 50% bệnh nhân có triệu chứng trầm cảm(12) Trầm cảm làm cho chất lượng sống bệnh nhân Parkinson suy giảm nhiều hơn, ốm yếu hơn, triệu chứng bệnh tiến triển nhanh hơn, suy giảm nhanh khả tự chăm sóc thân kỹ nhận thức, việc tuân thủ điều trị thấp người chăm sóc mệt mỏi hơn(13) Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy triệu chứng trầm cảm lâm sàng không chẩn đoán, phần triệu chứng trầm cảm mệt mỏi, ngủ triệu chứng bệnh Parkinson(10) Trên giới có nhiều nghiên cứu khảo sát tỷ lệ trầm cảm bệnh nhân Parkinson, Việt Nam chưa tìm thấy nghiên cứu vấn đề Do đó, chúng tơi tiến hành nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Xác định tỷ lệ rối loạn trầm cảm bệnh nhân Parkinson - Khảo sát mối liên hệ trầm cảm đặc điểm kinh tế - xã hội; số đặc điểm bệnh Parkinson bệnh nhân Parkinson ĐỐI TƯỢNG-PHƯƠNGPHÁP NGHIÊNCỨU Đối tượng nghiên cứu BN Parkinson đến điều trị bệnh viện 110 ĐHYD TP.HCM thời gian từ đầu tháng 03/2011 đến cuối tháng 06/2011 Tiêu chuẩn chọn bệnh(8) Tiêu chuẩn chấp nhận chẩn đốn: Chậm chạp có triệu chứng sau: Cứng đờ Run nghỉ đến Hz Mất vững tư không rối loạn chức thị giác, tiền đình, tiểu não, cảm giác thể Tiêu chuẩn loại trừ Tiền sử đột quỵ tái phát với triệu chứng Parkinson tăng tiến đột ngột theo nấc Tiền sử chấn động não lặp lặp lại Tiền sử viêm não xác định Cơn Oculogyric Đang điều trị thuốc an thần mạnh (neuroleptic) lúc bắt đầu có triệu chứng giống Parkinson Có người họ hàng bị bệnh Có thuyên giảm bệnh vững bền Các triệu chứng khu trú bên kéo dài q năm Liệt nhìn nhân tiến triển Có dấu tiểu não Rối loạn thần kinh tự chủ nặng xảy sớm Sa sút trí tuệ nặng xảy sớm với rối loạn trí nhớ, ngơn ngữ, thực dụng động tác Có dấu Babinski Có u não hay chứng não úng thủy tắt nghẽn CT scan Không đáp ứng với levodopa liều cao (nếu Chuyên Đề Nội Khoa II Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 loại trừ việc hấp thu) Phơi nhiễm MPTP Tiêu chuẩn hỗ trợ: (cần có tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh Parkinson) Khởi phát bên Có run nghỉ Bệnh tăng tiến Các triệu chứng không đối xứng bên kéo dài từ đầu Đáp ứng tốt với levodopa (70% đến 100%) Chứng múa giật nặng levodopa Đáp ứng với levodopa từ năm trở lên Tiến triển lâm sang từ 10 năm trở lên Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca Dân số mục tiêu BN Parkinson điều trị bệnh viện ĐHYD TP.HCM Thu thập số liệu Bệnh nhân đến khám phòng khám Nội Thần kinh bệnh viện ĐHYD TP.HCM lâm sàng đủ tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh Parkinson đưa vào nhóm nghiên cứu có đồng ý bệnh nhân thân nhân KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đặc điểm đối tượng nghiên cứu Giới Nam nữ chiếm tỷ lệ tương đương (50%) Tuổi Tuổi trung bình mẫu nghiên cứu là: 58,67, nhỏ 43 tuổi lớn 87 tuổi Tuổi khởi bệnh Parkinson: Tuổi khởi bệnh trung bình 56,18 Tình trạng nhân 82,5% bệnh nhân tình trạng kết Tình trạng kinh tế 80% bệnh nhân có tình trạng kinh tế đủ sống Triệu chứng bệnh Parkinson Tất bệnh nhân có triệu chứng chậm chạp vận động, triệu chứng run chiếm 87,5%, cứng đờ chiếm 15% phản xạ tư chiếm 15% Phân độ theo Hoehn Yahr Bệnh nhân có độ nặng từ độ trở xuống chiếm 95% Đặc điểm Tình trạng nhân Tình trạng kinh tế Xử lý phân tích số liệu Dữ kiện xử lý phần mềm SPSS 18.0 Kết trình bày bảng biểu đồ Test chi bình phương so sánh biến định tính Test t so sánh trị trung bình Phương trình hồi quy tuyến tính Mối liên hệ xem có ý nghĩa p0,05) Trầm cảm Tỷ lệ trầm cảm: 52,5% Trầm cảm tình trạng nhân Độ nặng trầm cảm Nhẹ: 57,2%; trung bình: 33,3%; nặng: 9,5% Triệu chứng trầm cảm: Hầu hết bệnh nhân chẩn đoán trầm cảm có triệu chứng buồn chán mệt mỏi, khơng có sức lực (93,7% 95,2%) Trầm cảm giới tính Nữ Nam Giới Tổng Tổng 20 20 40 Tỷ lệ trầm cảm nữ cao nam, mối liên hệ khơng có ý nghĩa thống kê (p>0,05) Trầm cảm tình trạng kinh tế Thiếu thốn Đủ sống Dư dả Tổng Tình trạng kinh tế Chẩn đốn trẩm cảm Có Khơng 16 16 21 19 Tổng 32 40 Khơng tìm thấy mối liên quan trầm cảm tình trạng kinh tế (p>0,05) Trầm cảm khả theo đuổi điều trị Vay mượn tiền Có Khơng Tổng Chẩn đốn trẩm cảm Có Không 13 10 21 19 Tổng Trầm cảm tình trạng có bảo hiểm y tế BHYT 112 Có Khơng Tổng 21 33 19 40 Trầm cảm tuổi khởi bệnh Parkinson Tuổi khởi bệnh Tổng 20 20 40 < 50 ≥ 50 Tổng Chẩn đoán trẩm cảm Có Khơng 15 12 21 19 Tổng 13 27 40 Khơng tìm thấy mối liên quan trầm cảm tuổi khởi bệnh Parkinson (p>0,05) Trầm cảm phân tầng phân độ Hoehn & Yahr Phân độ Hoehn & Yahr 0,05) Trầm cảm độ nặng trung bình theo phân độ Hoehn & Yahr; điểm trung bình UPDRS 17 23 40 Khơng tìm thấy mối liên quan trầm cảm khả theo đuổi điều trị (p>0,05) Chẩn đoán trẩm cảm Có Khơng 12 11 21 19 Ly thân/ly dị/góa Kết Độc thân Tổng Tổng Khơng tìm thấy mối liên quan trầm cảm tình trạng nhân (p>0,05) Các mối liên quan Chẩn đốn trẩm cảm Có Khơng 13 12 21 19 Tình trạng nhân Chẩn đốn trẩm cảm Có Khơng 15 18 BN (n=40) HoehnYahr UPDRS Trầm cảm Không trầm p cảm (n=21) (n=19) 1,45±0,87 1,6±0,13 1,2±0,42 0,05 (9-74) (9-50) (20-74) Độ nặng trung bình Hoehn Yahr nhóm trầm cảm cao có ý nghĩa thống kê so với nhóm khơng trầm cảm Điểm trung bình UPDRS nhóm trầm cảm cao nhóm khơng trầm cảm khơng có ý nghĩa thống kê Chuyên Đề Nội Khoa II Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Nghiên cứu Y học Tương quan điểm Beck phân độ Hoehn & Yahr 40 Điểm Beck 40 30 20 20 10 10 0 Phân độ Hoehn & Yahr -10 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 R = 0,592; p = 0,000 BÀN LUẬN Điểm Beck 30 Điểm UPDRS -10 3.5 10 20 30 40 50 60 70 80 = 0,827; p = 0,000 Tương quan điểm Beck điểm UPDRS nghĩa thống kê Đặc điểm Tuổi: tuổi trung bình nhóm nghiên cứu 58,6, phù hợp với y văn Giới: nghiên cứu chúng tơi có tỷ lệ nam nữ tương đương Kết phù hợp với nghiên cứu dịch tễ tác giả De Rijk MC (1997)(3) Tuy nhiên nghiên cứu tác giả Lai BC (2003) lại cho thấy tần suất bệnh Parkinson giới nam nhiều nữ(7) Tỷ lệ trầm cảm: nghiên cứu chúng tơi tìm 52,5% bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chẩn đoán trầm cảm Tỷ lệ tương đồng với kết nghiên cứu tác giả Cummings JL Masterman DL (1999)(2) Độ nặng trầm cảm: kết thu trầm cảm mức độ nhẹ chiếm 57,2%, tương tự với nghiên cứu tác giả Délcio B cộng (2007)(4) 50%; trầm cảm mức độ nặng chiếm 9,5%, tương đồng với kết tác giả Tandberg E cộng (1996)(15) 7,7% Trầm cảm đặc điểm kinh tế: chúng tơi khơng tìm thấy mối liên hệ trầm cảm gánh nặng kinh tế, điều bệnh viện Đại học Y dược TPHCM bệnh viện có chi phí điều trị tương đối cao bệnh viện khác nên bệnh nhân định đến điều trị đây, đa số họ phải có khả tài mức độ trở lên Trầm cảm tình trạng nhân: kết chúng tơi tìm thấy tỷ lệ trầm bệnh nhân Parkison sống độc thân hay li dị cao nhóm kết hơn, giống kết nghiên cứu dịch tễ bệnh tâm thần dân số chung TPHCM bệnh viện Tâm thần TPHCM (2001), nhiên mối liên hệ khơng có ý nghĩa thống kê Các mối liên quan Trầm cảm tuổi khởi bệnh Parkinson: chúng tơi tìm thấy khơng có khác biệt tỷ lệ trầm cảm nhóm bệnh nhân Parkinson có tuổi khởi bệnh 50 50, tương tự kết nghiên cứu tác giả Délcio B (2007)(4) Tuy nhiên kết khác so với kết nghiên cứu Giladi N (2000)(5) Trầm cảm giới tính: chúng tơi tìm thấy tỷ lệ trầm cảm nữ cao nam, tương tự kết thống kê Mỹ (1998)(6) nghiên cứu dịch tễ bệnh tâm thần dân số chung TPHCM bệnh viện Tâm thần TPHCM (2001)(0), nhiên khác biệt khơng có ý Trầm cảm độ nặng bệnh Parkinson: kết chúng tơi tìm thấy có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê trầm cảm độ nặng bệnh Parkinson, điều tương tự với kết nghiên cứu tác giả Pankratz N cộng (2008) cho thấy có mối liên quan mạnh mẽ giai đoạn Chuyên Đề Nội Khoa II 113 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 bệnh, suy giảm vận động tàn phế chức với triệu chứng trầm cảm(11) KẾT LUẬN Nghiên cứu chúng tơi tìm thấy tỷ lệ trầm cảm bệnh nhân Parkinson đến khám điều trị bệnh viện Đại học Y dược TPHCM 52,5%, trầm cảm nhẹ chiếm 57,2%, trung bình 33,3% trầm cảm nặng chiếm 9,5%; khơng tìm thấy mối liên quan trầm cảm giới tính, tình trạng kinh tế, tình trạng nhân tuổi khởi bệnh; có mối liên quan trầm cảm độ nặng bệnh Parkinson, mức độ bệnh Parkinson nặng dễ mắc trầm cảm TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 Bệnh viện Tâm Thần TPHCM (2001), Báo cáo kết điều tra sức khỏe tâm thần cộng đồng TPHCM Cummings JL, Masterman DL (1999) Depression in patients with Parkinson’s disease Int J Geriatr Psychiatry, 14: 711-718 De Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM, et al (1997) Prevalence of Parkinsonism and Parkinson’s disease in Europe: the Europarkinson Collaborative Study European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s disease J Neurol Neurosurg Psychiatry, 62: 10–15 Délcio Bertucci F, Heùlio A.G Teive, Lineu C, Werneck (2007) Early-onset Parkinson’s disease and depression Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 54(1) Giladi N, Treves TA, Paleacu D, et al (2000) Risk factors for dementia, depression and psychosis in long-standing Parkinson’s disease J Neural Transm, 107: 59-71 10 11 12 13 14 15 Kaplan, Sadock (1998) Mood disorders In: Synopsis of Psychiatry, 8th ed, USA, 524-572 Lai BC, Schulzer M, Marion S, Teschke K, Tsui JK (2003) The prevalence of Parkinson’s disease in British Columbia, Canada, estimated by using drug tracer methodology Parkinsonism Relat Disord, 9: 233–238 Litvan I, Bhatia KP, Burn DJ, et al (2003) Movement Disorders Society Scientific Issues Committee Movement Disorders Society Scientific Issues Committee report: SIC Task Force appraisal of clinical diagnosis criteria for Parkinsonian disorders Mov Disord, 18(5): 467-486 Reprinted with permission Marras C, Tanner CM (2004) Epidemiology of Parkinson's disease In: Watts RL, Koller WC, editors Movement disorders: Neurologic principles & practice 2nd ed, 177-195 McGraw- Hill, New York, Marsh L, McDonald WM, Cummings J, Ravina B (2006) Provisional diagnostic criteria for depression in Parkinson’s disease: report of an NINDS/NIMH Work Group Mov Disord, 21: 148–158 Pankratz N, Marder KS, Halter CA, et al (2008) Clinical correlates of depression symtoms in familial Parkinson’s disease Mov Disord, 23: 2216-2223 Reijinders JS, Ehrt U, Weber WE, Aarsland D, Leentjens AF (2008) A systematic review of prevalence studies of depression in Parkinson’s disease Mov Dis, 23(2): 183-189 Ravina B, Camicioli R, Como PG, Marsh L, Jankovic J, Weintraub D, Elm J (2007) The impact of depressive symptoms in early Parkinson disease Neurology, 69(4): 342– 347 Rahman S, Griffin HJ, Quinn NP, Jahanshahi M (2008) Quality of life in Parkinson's disease: The relative importance of the symptoms Movement Disorder, 23(10): 1428-1434 Tandberg E, Larsen JP, Aarsland D, Cummings JL (1996) The occurrence of depression in Parkinson’s disease A community-based study Arch Neurol, 49: 305-307 Chuyên Đề Nội Khoa II ... mối liên quan trầm cảm tình trạng có bảo hiểm y tế (p>0,05) Trầm cảm Tỷ lệ trầm cảm: 52,5% Trầm cảm tình trạng nhân Độ nặng trầm cảm Nhẹ: 57,2%; trung bình: 33,3%; nặng: 9,5% Triệu chứng trầm cảm: ... thấy tỷ lệ trầm cảm bệnh nhân Parkinson đến khám điều trị bệnh viện Đại học Y dược TPHCM 52,5%, trầm cảm nhẹ chiếm 57,2%, trung bình 33,3% trầm cảm nặng chiếm 9,5%; khơng tìm thấy mối liên quan trầm. .. tiêu nghiên cứu - Xác định tỷ lệ rối loạn trầm cảm bệnh nhân Parkinson - Khảo sát mối liên hệ trầm cảm đặc điểm kinh tế - xã hội; số đặc điểm bệnh Parkinson bệnh nhân Parkinson ĐỐI TƯỢNG-PHƯƠNGPHÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: Tỷ lệ trầm cảm và các yếu tố liên quan đến trầm cảm trên bệnh nhân parkinson, Tỷ lệ trầm cảm và các yếu tố liên quan đến trầm cảm trên bệnh nhân parkinson

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn