Khảo sát vai trò của điện thế gợi thị giác trong chẩn đoán viêm gai và thiếu máu thần kinh thị trước

7 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 21:12

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát sự biến đổi của điện thế gợi thị giác trong viêm thần kinh thị và bệnh lý TKT thiếu máu trước. Xem xét giá trị của VEP trong chẩn đoán phân biệt hai bệnh lý này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Số 1* 2007 Nghiên cứu Y học KHẢO SÁT VAI TRÒ CỦA ĐIỆN THẾ GI THỊ GIÁC TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM GAI VÀ THIẾU MÁU THẦN KINH THỊ TRƯỚC Lê Minh Thông*, Đặng Xuân Mai* TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát biến đổi điện gợi thò giác viêm thần kinh thò bệnh lý TKT thiếu máu trước Xem xét giá trò VEP chẩn đoán phân biệt hai bệnh lý Phương pháp nghiên cứu: Mẫu nghiên cứu 60 bệnh nhân gồm 30 bệnh nhân viêm TKT mắt 30 bệnh nhân bệnh lý TKT thiếu máu trước mắt Mỗi bệnh nhân khám mắt, đánh giá toàn thân đo VEP Để có nhóm chứng, đo VEP từ 30 người bình thường chọn từ nhân viên y tế Kết quả: Trong nhóm viêm TKT: thời gian tiềm phục kéo dài (117,36 ± 12,8ms so với 101,86 ± 4,4ms), biên độ giảm (7,95 ± 4,4µV so với 15,62 ± 4,6µV) Trong nhóm bệnh lý TKT thiếu máu trước: thời gian tiềm phục kéo dài nhẹ (105,5 ± 6,8ms so với 101,86 ± 4,4ms), chủ yếu biên độ giảm (5,5 ± 3,4µV so với 15,62 ± 4,6µV) Kết luận: Biên độ VEP giảm đáng kể bệnh lý TKT thiếu máu trước thời gian tiềm phục kéo dài viêm TKT VEP đưa giá trò đònh lượng giúp chẩn đoán phân biệt hai thể bệnh ABSTRACT THE ROLE OF PATTERN VISUAL EVOKED POTENTIAL IN DIANGOSIS OF OPTIC NEURITIS AND ANTERIOR ISCHEMIC OPTIC NEUROPATHY Le Minh Thong, Dang Xuan Mai * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 11 – Supplement of No - 2007: 225 – 232 Purpose: To evaluate the role of pattern visual evoked potential (P-VEP) for the differential diagnosis of optic neuritis and anterior ischemic optic neuropathy Methods: Sixty consecutive patients with the diagnosis of unilateral optic neuritis (n = 30) and unilateral anterior ischemic optic neuropathy (n = 30) were included in this study In each patient, ophthalmic examination and systemic evaluation were done and VEP was recorded As a control group, VEP recordings of 30 healthy subjects were included Results: In the optic neuritis group, latency was increased (117.36 ± 12.8msec vs 101.86 ± 4.4msec) and VEP amplitude was decreased (7.95 ± 4.4 µV vs 15.62 ± 4.6 µV) significantly in comparison with the control group In the anterior ischemic optic neuropathy group, latency was increased slightly (105.5 ± 6.8 msec vs 101.86 ± 4.4msec) and VEP amlitude was decreased significantly (5.5 ± 3.4 µV vs 15.62 ± 4.6 µV) in comparison with the control group Conclusion: VEP amplitude in patients with anterior ischemic optic neuropathy is lower abnormally while VEP latency in patients with optic neuritis is longer abnormally VEP provides quantitative results for the differential diagnosis of these diseases bệnh có triệu chứng dấu chứng MỞ ĐẦU tương tự Do việc chẩn đoán phân biệt Viêm TKT bệnh lý TKT thiếu máu trước quan trọng để xác đònh phương pháp điều trò hai bệnh lý TKT thường gặp Mặc dù có chế tiên lượng Trước đặc điểm thường sinh bệnh học khác nhau: viêm TKT tình trạng xem xét để chẩn đoán phân biệt tuổi bệnh viêm Myelin bệnh lý TKT thiếu máu nhân, cách thức thò lực, triệu chứng đau trước thiếu cấp máu đầu TKT hai cử động mắt, dạng thò trường, dạng phù gai * Bộ môn Mắt - Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh 226 Chuyên Đề Tai Mũi Họng – Mắt Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Số 1* 2007 cương tụ hay nhạt màu Khoảng ba thập niên gần đây, điện gợi thò giác ứng dụng phương pháp khách quan để đánh giá chức đường thò giác(4) VEP biểu diễn hai thông số thời gian tiềm phục biên độ Thời gian tiềm phục phụ thuộc vào tốc độ dẫn truyền sợi trục nên thường bò kéo dài viêm TKT Biên độ VEP phản ánh số lượng sợi trục nên bò giảm bệnh lý TKT thiếu máu trước Do VEP đưa giá trò đònh lượng giúp chẩn đoán phân biệt hai bệnh lý Tuy nhiên trò số VEP thay đổi nhiều tùy theo thông số kỹ thuật điều kiện phòng đo Theo khuyến cáo hội điện sinh lý thò giác lâm sàng quốc tế, phòng đo phải có trò số tham khảo riêng Do đó, đặt vấn đề nghiên cứu “khảo sát vai trò điện gợi thò giác chẩn đoán viêm gai thiếu máu thần kinh thò trước” ĐỐI TƯNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu BN đđiều trị khoa Thần Kinh Nhãn Khoa BV Mắt TPHCM từ tháng 3/2005 đđến tháng 3/2006 đđược chẩn đoán viêm TKT bệnh lý TKT thiếu máu trước Tiêu chuẩn chọn mẫu BN thỏa tiêu chuẩn chẩn đoán viêm TKT bệnh lý TKT thiếu máu trước kèm theo tiêu chuẩn sau: - Tổn thương thò trường dạng ám điểm trung tâm - Chụp mạch huỳnh quang: tẩm nhuộm huỳnh quang gai thò sớm, nhanh, lan tỏa Triệu chứng dấu chứng gợi ý chẩn đoán bệnh lý TKT thiếu máu trước - Giảm thò lực đột ngột mắt phát lúc sáng thức dậy - Không đau nhức mắt - Không có tổn thương đồng tử hướng tâm tương đối - Gai thò phù không đều, nửa nhạt màu, nửa sung huyết - Lõm sinh lý mắt lành nhỏ: C/D ≤ 0.1 - Tổn thương thò trường dạng cao độ - Chụp mạch huỳnh quang: tẩm nhuộm huỳnh quang gai thò chậm, khu trú, tăng dần muộn - Thường có tiền sử bệnh nội khoa kèm theo: cao huyết áp, đái tháo đường Tiêu chuẩn loại trừ - Giảm thò lực mắt mắt thứ hai có thò lực nguyên nhân khác - Có bệnh lý giác mạc, thủy tinh thể, pha lê thể, hoàng điểm giải thích cho giảm thò lực mắt bệnh - Có biểu mắt bệnh toàn thân - Bệnh lý TKT không rõ chẩn đoán phù gai - Thò lực mắt bệnh ≥ 1/10 - Bệnh lý TKT thiếu máu trước có triệu chứng toàn thân VS cao nghi ngờ thể viêm động mạch - Thò lực mắt lành chỉnh kính ≥ 8/10 Thiết kế nghiên cứu - Thò trường chụp mạch huỳnh quang mắt lành bình thường Triệu chứng dấu chứng gợi ý chẩn đoán viêm TKT - Giảm thò lực đột ngột mắt vòng vài đến vài ngày Quan sát, tiến cứu, cắt ngang có phân tích Phương tiện nghiên cứu Hệ thống đđo VEP: Các thông số kích thích (theo tiêu chuẩn Hội đđiện sinh lý thị giác lâm sàng quốc tế ISCEV) - Có thể kèm đau nhức mắt, đặc biệt đau liếc - Tổn thương đồng tử hướng tâm tương đối - Gai thò phù cương tụ Mắt 227 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Số 1* 2007 Tuổi Giới Thò lực Nghiên cứu Y học N % N % 18 – 49 25 83,3 13 43 ≥ 50 16,7 17 57 Nam 10 33,3 11 36,7 Nữ 20 66,7 19 63,3 ≤ 0,3 20 66,7 22 73,3 > 0,3 10 33,3 26,7 Cách thức Đột ngột thò lực Nặng dần RAPD 18 60 86,7 12 40 (+) 22 73,3 3,3 (-) 26,7 29 96,7 Lan toûa 29 96,7 6,7 26 86,6 6,7 3,3 Ám điểm trung tâm 10 33,3 Khuyết bó sợi ngoại biên 10 33,3 20 Mất nửa thò trường 20 20 66,7 Không xác 13,3 13,3 10 24 80 Bìnhthường 27 90 20 Độ chiếu sáng hình: 80 cd/m² Kích thích tồn hình, kiểu mẫu đảo Kích thước hình mẫu đen trắng: - Hình mẫu lớn: 51 phút góc thị giác 0,573
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát vai trò của điện thế gợi thị giác trong chẩn đoán viêm gai và thiếu máu thần kinh thị trước, Khảo sát vai trò của điện thế gợi thị giác trong chẩn đoán viêm gai và thiếu máu thần kinh thị trước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn