Đặc điểm hội chứng thiếu máu huyết tán ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 01/06/2005 đến 01/06/2006

7 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 20:42

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định các đặc điểm về dịch tễ, nguyên nhân, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị thiếu máu huyết tán (TMHT) ở trẻ em nhập viện lần đầu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 6/2005 đến 6/2006. Nghiên cứu được thực hiện trên 50 trường hợp TMHT nhập viện lần đầu tại BVNĐ 1 từ 01/06/2005-01/06/2006. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Số 1* 2007 Nghiên cứu Y học ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG THIẾU MÁU HUYẾT TÁN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG TỪ 01/06/2005- 01/06/2006 Trang Thanh Minh Châu **, Lâm Thò Mỹ*, Trần Thái Bình * TÓM TẮT Mục tiêu: Xác đònh đặc điểm dòch tễ, nguyên nhân, lâm sàng, cận lâm sàng điều trò thiếu máu huyết tán (TMHT) trẻ em nhập viện lần đầu Bệnh viện Nhi Đồng từ 6/2005 đến 6/2006 Thiết kế nghiên cứu: tiền cứu mô tả hàng loạt ca Kết nghiên cứu: nghiên cứu thực 50 trường hợp TMHT nhập viện lần đầu BVNĐ từ 01/06/2005- 01/06/2006 Kết nghiên cứu cho thấy: TMHT chiếm 9,1 /10 000 tổng số bệnh nhân nhập BVNĐ chiếm 2,2% bệnh Huyết học nhập viện Trong nguyên nhân thường gặp Thalassemia 42%, thiếu máu huyết tán miễn dòch (TMHTMD) 24%, thể phối hợp 14%, KRNN 12% thiếu men G6PD 6% Bệnh gặp nhiều ĐBSCL 42% Tỉ lệ nam mắc bệnh nhiều nữ: 1,7/1 Bệnh Thalassemia thường gặp trẻ < tuổi 66,67% TMHTMD gặp trẻ > tuổi 66,67% 90,48% Thalassemia có khởi phát bệnh từ từ, 66,67% thiếu men G6PD TMHTMD khởi phát cấp tính Da xanh, niêm nhạt dấu hiệu thường gặp 96%, vàng da 60%, tiểu sậm màu 66%, gan lách to 58%, sốt 54%, biến dạng xương 20% 38% trường hợp TMHT có Hb < g/dl Tỉ lệ RI > 1%, BilirubinGT, sắt huyết thanh, ferritin tăng là: 50%, 35,56%, 40,63%, 45,16% 76% trường hợp TMHT truyền máu Không có trường hợp tử vong Kết luận: hội chứng thiếu máu huyết tán bệnh thường gặp trẻ em Trong nguyên nhân thường gặp là: Thlassemia 42%, TMHTMD 24% thể phối hợp 14% Bệnh Thalassemia thường gặp trẻ < tuổi 66,67% TMHTMD gặp trẻ > tuổi 66,67% SUMMARY THE CHARACTERISTICS OF HEMOLYTIC ANEMIA SYNDROME IN CHILDREN AT THE CHILDREN’S HOSPITAL NO.1 (FROM 1ST JUNE 2005 TO 1ST JUNE 2006) Trang Thanh Minh Chau, Lam Thi My, Tran Thai Binh * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 11 – Supplement of No - 2007: 56 – 62 Objective: to determine the epidemiological, cause, clinical, laboratory characteristics and treatment of of hemolytic anemia syndrome in children at children hospital N0 from 1st June 2005 to 1st June 2006.Method: single-center, prospective study and case series Result: this study included 50 hemolytic anemia patients that were admitted to the Children’s Hospital No.1 Ho Chi Minh City, for the first time, from 1st June 2005 to 1st June 2006 The result showed that the rate of hemolytic anemia is 9.1 per 10000 patients who were admitted to the Children’s Hospital No.1 and 2.2% blood diseases Common causes of hemolytic anemia syndrome is Thalassemia 42%, autoimmune hemolytic anemia 24%, complex 14%, unclear cause 12%, Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficien cy 6% This syndrome is common in Mekong delta and suburb 42% Maleto- female ratio is 1.7:1 Among children got Thalassemia, the rate of children under years old was 66.67% Among children got autoimmune hemolytic anemia, the rate of children over year old was 66.67% 90.48% cases of Thalassemia had gradual onset 66.67% cases of autoimmune hemolytic anemia and 66.67% G6PD deficiency had sudden onset Common clinical symptoms were pallor 96%, dark urine 66%, jaundice 60%, hepatosplenomegaly 58%, fever 54%, and skull deformation * Bộ môn Nhi Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh ** Bệnh viện Nhi Cần Thơ 56 Chuyên Đề Sức Khỏe Bà Mẹ – Trẻ Em Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Số 1* 2007 20% 38% hemolytic anemia patients had Hb < g/dl The rate of RI > 1%, increased Bilirubin, Ferritin and Fe were 50%, 35.56%,40.63%, 45.16% 76% patients were given the packed red cell No patient died Conclusion: Hemolytic anemia syndrome was common in children Common causes of hemolytic anemia syndrome were Thalassemia 42%, autoimmune hemolytic anemia 24%, complex 14% Among children got Thalassemia, the rate of children under year old was 66.67% Among children got autoimmune hemolytic anemia, the rate of children over year old was 66.67% ĐẶT VẤN ĐỀ Tại Việt Nam thiếu máu huyết tán hội chứng huyết học có tỉ lệ nhập viện cao: theo Viện PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Tiền cứu: mô tả hàng loạt ca Bảo vệ Sức khoẻ trẻ em tỉ lệ trẻ bò thiếu máu Đối tượng nghiên cứu huyết tán 62% bệnh thiếu máu, theo báo Dân số nghiên cứu cáo Bệnh viện Nhi Đồng năm 2001 51,4% Tất bệnh nhi từ tháng- 15 tuổi chẩn đoán thiếu máu huyết tán lần đầu nhập khoa Sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng từ 01/06/2005 đến 01/06/2006 bệnh thiếu máu Trong bệnh lý phổ biến bệnh Thalassemia Thời gian qua TP HCM tỉnh phía nam chưa có công trình nghiên cứu đặc điểm hội Kỹ thuật chọn mẫu Lấy trọn chứng thiếu máu huyết tán trẻ em nguyên Tiêu chuẩn chọn mẫu nhân thường gặp, chọn đề tài Tất bệnh nhi từ tháng- 15 tuổi chẩn đoán thiếu máu huyết tán nhập khoa huyết học Bệnh viện Nhi Đồng từ 06/2005 đến 06/2006 thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu: để tìm hiểu hội chứng thiếu máu huyết tán trẻ em Mục tiêu nghiên cứu - Xác đònh tỉ lệ nguyên nhân gây thiếu máu huyết tán bệnh nhi - Xác đònh tỉ lệ đặc điểm tuổi, giới, nơi cư ngụ bệnh nhi bò thiếu máu huyết tán - Xác đònh tỉ lệ đặc điểm tiền sử lâm sàng bệnh nhi bò thiếu máu huyết tán - Xác đònh tỉ lệ đặc điểm cận lâm sàng bệnh nhi bò thiếu máu huyết tán - Xác đònh tỉ lệ kết điều trò thiếu máu huyết tán bệnh nhi - Lâm sàng: có dấu hiệu thiếu máu: da xanh, niêm nhạt, mệt chóng mặt dấu hiệu huyết tán: vàng da, vàng mắt, tiểu sậm màu - Cận lâm sàng: có chứng thiếu máu theo tiêu chuẩn thiếu máu WHO 2001 Bảng Tiêu chuẩn thiếu máu theo WHO 2001: Tuổi Lượng Hb Hct (%) – < th < 9,5 g/dl < 28,5 th – < tuoåi < 11 g/dl < 33 > tuoåi < 11,5 g/dl < 34,5 Và có xét nghiệm sau: BilirubinGT tăng Ferritin/ Fe huyết tăng RI >1% Thu thập kiện Thu thập thông tin qua mẫu bệnh án nghiên cứu TMHT Xử lý kiện: Stata 8.0 Nhi Khoa 57 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Số 1* 2007 KẾT QUẢ Từ tháng 06/ 2005- 06/ 2006 ghi nhận 50 trường hợp chẩn đoán TMTH lần nhập khoa Sốt xuất huyết BV NĐ1 đủ tiêu chuẩn chọn mẫu Trong khoảng thời gian có 54 960 bệnh nhân nhập viện NĐ1 Trong có 2271 bệnh Huyết học Do bệnh TMTH lần nhập viện NĐ1 chiếm 9,1 /10 000 tổng số bệnh nhân nhập viện NĐ1 chiếm 2,2% bệnh Huyết học Bảng Tỉ lệ nguyên nhân TMHT: Nguyên nhân Ngoài hồng cầu Tần số Tỉ lệ (%) Thalassemia 21 42 G6PD Tổng cộng 24 48 TMHTMD tiên phát 12 TMHTMD thứ phát 12 Sốt rét Tổng cộng 13 26 Phối hợp 14 KRNN 12 TỔNG CỘNG 50 100 Đặc điểm dân số học Thalas Tuoåi th -< t 11 6 Nam 14 Nữ ĐB SCL ĐNB Giới Nơi TP HCM Chuyể n viện 58 1 1 Trung boä 3 1 12 50 Thalassemia có khởi bệnh sớm 2th -< th TMHTMD, G6PD, sốt rét, thể phối hợp, KRNN thường gặp trẻ > tuổi Tỉ lệ nam/ nữ: 1,7/ Đa số bệnh nhân cư ngụ ĐBSCL 42% Tỉ lệ chuyển viện tỉnh so TPHCM: 14/1 Đặc điểm tiền sử Đặc tính Thalas CNLS < 2500 (g) > 2500 Có Truyề n máu Không Gia đình 20 TM G6P Sốt Phối KR TC Ca HT D rét hợp NN (%) MD 16 Có Không TC Ca (4) 11 48 (96) 16 (32) 34 (68) (10) 5 45 (90) 50 21 11 21 12 1 Lâm sàng Từ từ 19 Da xanh Có 20 12 Vàng da Có 15 Tiểu sậm Có 14 Sốt Có (8) BDX Có (6) Gan to Coù 15 I 1 II 19 (38) 28 (56) 32 (64) 18 (36) 3 21 (42) 18 (36) 1 (6,67) 14 (93,33) TM G6P Sốt Phối KR TC Ca HT D rét hợp NN (%) MD 2 Thalas (8) TPHCM Tỉnh 21 TM G6P Sốt Phối KR TC Ca HT D rét hợp NN (%) MD Cấp (6) 10 Tây nguyên TC Ca Đặc tính TM G6P Sốt Phối KR TC Ca HT D rét hợp NN (%) MD -< th 15 t Thalas Baûng 4: Đặc điểm lâm sàng: Bảng Những đặc điểm dân số học mẫu nghiên cứu: Đặc tính Đặc tính Bảng 3: Những đặc điểm tiền sử: Tỉ lệ nguyên nhân Tại hồng cầu Nghiên cứu Y học Khởi bệnh Lách to 21 (42) 3 29 (58) 48 (96) 30 (60) 6 33 (66) 27 (54) 1 10 (20) 29 (58) 15 Chuyên Đề Sức Khỏe Bà Mẹ – Trẻ Em Nghiên cứu Y học Đặc tính Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Soá 1* 2007 TM G6P Soát Phoái KR TC Ca Thalas HT D rét hợp NN (%) MD III IV Urobili nogen Điều trò Bảng 5: Đặc diểm cận lâm sàng: Hb Thala TM G6P Sốt Phối KRN TC Ca HT D rét hợp N (%) MD < g/dl 6- < g/dl 12 > g/dl < 80 fl 21 MCV 80 -< 95 fl MCH 28 – 31 pg 19 (38) 5 30 (60) 4 33 (66) 2 11 (22) (12) 34 (68) 18 7 (14) (18) < Tieåu 100000/m caàu m3 Bilirubi > 1,6 mg% n GT > 31 pg (12) 16 (35,56) Sắt huyết > 135 g% Ferriti n > 450 ng/ml Mảnh vỡ 12 HC nhoû 1 (8,57) 1 (8,57) 2 12 (25,53) 1 14 (33,3) Phết HC bia máu HC đa sắc (3+) RI Coomb s test dương Hb niệu TĐHDKT (3+) 12 > 1% 1 13 (40,63) 14 (45,16) 1 16 (34,04) 25 (50) TT GT 11 (57,89) TT- GT (36,84) Dương Nhi Khoa Đặc tính TM G6P Sốt Phối KRN TC Ca HT D rét hợp N (%) MD 1 (5,26) 1 (28,57) Thalas 12 (36,36) TM G6P Soát Phoái KR TC Ca HT D rét hợp NN (%) MD 12 Steroid Cắt lách (2) > 95 fl < 28 pg Taêng Thala Bảng 6: Đặc điểm điều trò: Cận lâm sàng Đặc tính Đặc tính Truyề n máu 18 (36) (8) 14 Tươi (10,53) 3 (7,89) HCL + Tươi HCL + Tươi + GÑ TC Ca 21 12 26 (68,42) HCL Phù hợp GĐ (10,53) 1 (2,63) 50 BÀN LUẬN Tỉ lệ nguyên nhân thiếu máu huyết tán Bệnh Thalassemia chiếm tỉ lệ cao 42%, TMHTMD 24%, thể phối hợp 14%, KRNN 12%, G6PD 6% Điều phù hợp thống kê Tổ chức Y tế Thế giới: Thalassemia bệnh Hemoglobin phổ biến giới theo báo cáo Nguyễn Công Khanh cộng năm 1992, tần suất mang gen máu cuống rốn 2,5%, tần suất mang gen 1,49% (miền Bắc), 2,55% (miền Trung) 8,9% (miền Nam) Tỉ lệ mang HbE dân tộc kinh 1,24% (miền Bắc), 4,6% (miền Trung) 8,9% (miền Nam)(1) Theo báo cáo BV NĐI năm 2001 Thalassemia bệnh phổ biến bệnh thiếu máu(1) Theo nghiên cứu Lâm Thò Mỹ (2) Thalassemia nguyên nhân thiếu máu thường gặp 59 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Số 1* 2007 Nghiên cứu Y học Dân số học thường phát triển sau sanh không ảnh hưởng đòa Tuổi - Nhóm tuổi từ tháng- < tháng chiếm 6% trường hợp TMHT Tất trừơng hợp Thalassemia thai nhi trừ thể - Nhóm tuổi từ tháng - < tuổi chiếm 38% trường hợp TMHT Trong 22% Thalassemia, 8% TMHTMD, 2% thể phối hợp 6% KRNN bò khiếm khuyết nên biểu bệnh(8,4) Còn Nhóm tuổi từ tuổi - ≤ 15 tuổi có tỉ lệ cao 56% trường hợp TMHT Trong thường gặp TMHTMD chiếm 16%, 14% Thalassemia, 6% thiếu men G6PD, 2% Sốt rét, 12% thể phối hợp 6% KRNN Điều phù hợp với ghi nhận Paul Shick: TMHT xảy lứa tuổi TMHT nguyên nhân di truyền thường xuất sớm Giới Tỉ lệ nam/ nữ là: 1,7/1 Theo y văn khác biệt tần suất mắc bệnh TMHT nam nữ - Trong nhóm TMHTMD tỉ lệ mắc bệnh nữ nhiều nam với tỉ lệ 5/1 Tương tự y văn tỉ lệ mắc bệnh TMHTMD nữ > nam(6,12) 100% bệnh nhân bò thiếu men G6PD nam Tương tự nghiên cứu Trần Thò Hoa Phượng(5) nam chiếm tỉ lệ 95% Tỉ lệ mắc bệnh Thalassemia nam nữ nghiên cứu chúng tôi: nam/ nữ: 2/1 Tương tự nghiên cứu Lâm Thò Mỹ cộng sự: tỉ lệ mắc bệnh nam/ nữ: 1,05/ 1(3) Nơi cư ngụ Tỉ lệ bệnh nhân cư ngụ nơi khác so với TPHCM: 12,5/1 Điều cho thấy bệnh nhân từ tỉnh có khuynh hướng tập trung TPHCM tỉnh chưa có đủ phương tiện chẩn đoán điều trò bệnh TMHT nói chung bệnh TMHTMD nói riêng Tiền Sản khoa 100% trẻ sanh đủ tháng, 96% có cân nặng lúc sanh đủ.Điều cho thấy TMHT di truyền 60 Thalassemia đồng hợp tử Vì giai đoạn bào thai cung cấp oxy cho thai nhờ Hb phôi HbF, đời HbF đựơc thay HbA Đến lúc vai trò hồng cầu TMHT mắc phải nguyên nhân bên nên không gây ảnh hưởng thai nhi Truyền máu 32% trẻ truyền máu trước nhập viện Điều cho thấy thực tế bệnh viện tuyến trước điều kiện chẩn đoán xác đònh nguyên nhân TMHT mà chẩn đoán hội chứng TMHT nên điều trò triệu chứng truyền máu thường truyền máu toàn phần nên gây nhiều biến chứng miễn dòch cho bệnh nhân, gây tải truyền phần hồng cầu lắng mà bỏ phần huyết tương gây lãng phí Do cần trang bò thiết bò cần thiết cho ngân hàng truyền máu đòa phương để đảm bảo an toàn truyền máu tránh lãng phí Gia đình có người bệnh tương tự: 10% trường hợp có người gia đình bò bệnh tương tự Lâm sàng Tính chất khởi phát 90,5% trường hợp Thalassemia có khởi phát bệnh từ từ phù hợp với ghi nhận y văn(4,8): bệnh thường diễn tiến từ từ có đợt cấp mãn.66,7% bệnh nhân bò thiếu G6PD có khởi phát bệnh cấp tính 66,7% trường hợp TMHTMD Theo y văn(10,12): TMHTMD khởi phát bệnh cấp tính khởi phát từ từ Không đặc trưng tùy vào bệnh nền(7) Triệu chứng lâm sàng Da xanh niêm nhạt triệu chứng thường gặp chiếm 96% trường hợp TMHT Kế đến tiểu sậm màu 66%,vàng da 60%, gan lách to 58%, sốt 54%, biến dạng xương 20% Các trường hợp Chuyên Đề Sức Khỏe Bà Mẹ – Trẻ Em Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Số 1* 2007 TMHTMD lách to độ I II Thiếu men G6PD gan lách to Lách to độ IV gặp Thalassemia thể phối hợp Như triệu chứng, vàng da, tiểu sậm màu, gan-lách to không loại TMHT Cận lâm sàng - Hb < g/dl chiếm 38% Thalassemia chiếm tỉ lệ cao 16% Có 66% trường hợp TMHT có MCV < 80 fl 68% trường hợp có MCH < 28 pg Trong đó: 100% trẻ bò Thalassemia có MCV < 80fl MCH < 28 pg: 85,71% 33,33% trường hợp TMHTMD có MCV < 80fl 41,67% có MCH < 28pg 71,43% trường hợp thể phối hợp có MCV < 80fl 100% trường hợp có MCH < 28pg 100% trường hợp thiếu G6PD có MCV bình thường, 66,7% trường hợp có MCH bình thường Có 12% trường hợp TMHT có tiểu cầu < 100000/mm3 trường hợp hội chứng Evans - 34,04% trường hợp TMHT có mảnh vỡ hồng cầu 55,32% trường hợp có hồng cầu nhược sắc 8,57% có hồng cầu nhỏ 8,57% có hồng cầu bia 25,53% có hồng cầu đa sắc nhiều 33,3% có TĐHDKT nhiều - 35,56% trường hợp TMHT có BilirubinGT > 1,6mg% theo y văn(7): số lượng Bilirubin máu tùy thuộc vào tốc độ Bilirubin tạo máu khả tiết gan Giá trò Bilirubin không liên quan với tốc độ tán huyết Giá trò Bilirubin thay đổi tùy nguyên nhân gây tán huyết Do Bilirubin không tăng không loại chẩn đoán - Có 50% trường hợp Thalassemia có sắt huyết tăng 31,25% trường hợp có Ferritine tăng Điều phù hợp với ghi nhận y văn: tình trang ứ sắt thường gặp trẻ lớn tình trạng tán huyết nặng(8) - 41,67% trường hợp TMHTMD có CoombsTT> (+) 50% trường hợp TMHTMD có CoombsGt (+) 8,33 % trường hợp TMHTMD có CoombsTT (+).Trong nghiên cứu có trường hợp dù CoombsTT (-) truyền máu vào không đáp ứng, bệnh nhân bò thiếu máu trở lại thời gian ngắn điều trò Steroid tình trạng cải Nhi Khoa thiện Theo ghi nhận y văn để Coombs test dương tính cần 260 - 500 IgG gắn màng tế bào(11) Một số trường hợp huyết tán mà Coombs test (-) kháng thể IgG lực yếu vô tình bò loại bỏ giai đoạn rửa hồng cầu để làm coombs test - Có 28,57% trường hợp TMHT có Hb niệu (+), bao gồm: thiếu G6PD, Sốt rét, thể phối hợp, KRNN chiếm tỉ lệ nhau: 7,14% Theo ghi nhận y văn(7,9): trường hợp tán huyết cấp trường hợp thiếu G6PD, Sốt rét Hb tự máu tăng cao vượt khả gắn kết Haptoglobin xuất Hb nước tiểu Tuy nhiên Hb niệu (-) không loại TMHT - Chúng ghi nhận được: 34,04% trường hợp TMHT có mảnh vỡ hồng cầu 55,32% trường hợp có hồng cầu nhược sắc 8,57% có hồng cầu nhỏ 8,57% có hồng cầu bia 25,53% có hồng cầu đa sắc nhiều 33,3% có TĐHDKT nhiều Như PMNB có mảnh vỡ hồng cầu, hồng cầu nhỏ, hồng cầu bia, hồng cầu đa sắc nhiều, TĐHDKT hồng cầu nhiều giúp xác đònh chẩn đoán TMHT không loại tùy thuộc vào thời điểm lấy máu (có truyền máu chưa), tình trạng tán huyết không nhiều, kỹ thuật đọc - 50% trường hợp TMHT có RI < 1% 50% trường hợp có RI > 1% Theo ghi nhận y văn(7) hồng cầu lưới bình thường chiếm 0,5-1% số lượng hồng cầu máu ngoại biên Hồng cầu lưới tăng mức độ huyết tán nặng Do RI tăng giúp xác đònh chẩn đoán TMHT RI không tăng không loại Điều trò Số ngày nằm viện trung bình 15 ngày, ngắn ngày nhiều 44 ngày trường hợp phải cắt lách Không có trường hợp tử vong.76% trường hợp TMHT truyền máu: chế phẩm máu sử dụng nhiều hồng cầu lắng 68,42% có 10,52% trường hợp truyền máu tươi hồng cầu 61 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Số 1* 2007 lắng tình trạng thiếu máu nặng nên truyền máu tươi trước tình trạng cải thiện truyền tiếp hồng cầu lắng 55,56% trường hợp truyền hồng cầu lắng, 11,11% truyền máu tươi, 33,33% trường hợp truyền máu phù hợp giai đoạn để tránh phản ứng truyền máu xảy kháng thể miễn dòch thể bệnh nhân kháng nguyên bề mặt hồng cầu.8% trường hợp TMHT cắt lách.36% trường hợp điều trò Steroid Trong đó100% trường hợp TMHTMD điều trò Steroid KẾT LUẬN Bệnh TMTH lần nhập viện NĐ1 chiếm 9,1 /10 000 tổng số bệnh nhân nhập BVNĐ chiếm 2,2% bệnh Huyết học nhập viện Trong nguyên nhân phổ biến Thalassemia 42%, TMHTMD 24%, thể phối hợp 14%, KRNN 12% thiếu men G6PD 6% Tỉ lệ nam/ nữ: 1,7/1 Thiếu men G6PD 100% nam TMHTMD tỉ lệ nữ/ nam: 5/1 Bệnh Thalassemia thường gặp trẻ < tuổi 66,67% TMHTMD gặp trẻ > tuổi 66,67% 90,48% trường hợp Thalassemia có khởi phát bệnh từ từ Khởi phát cấp tính gặp bệnh thiếu men G6PD 66,67%, TMHTMD 66,67% 76% trường hợp 62 Nghiên cứu Y học TMHT truyền máu Không có trường hợp tử vong TÀI LIỆU THAM KHẢO King KE., Ners PM., Brugnara C (2004), "Autoimmune hemolytic anemia and nonimmune hemolytic anemias", Conn's Current Therapy, Elsevier, pp 405- 412 Lâm Thò Mỹ (2003), “Chẩn đoán điều trò bệnh nhân thiếu máu Bệnh viện Nhi đồng I”, Y học TP HCM, NXB Y học TP.HCM, tập 7, tr 27-32 Lâm Thò Mỹ (2003), “Tình hình chẩn đoán điều trò bệnh Thalassemia BV Nhi Đồng 1”, Y họcTP HCM, NXB Y học TP HCM, tập 7, tr.38 –43 Lâm Thò Mỹ (2004), “Thiếu máu huyết tán”, Nhi Khoa chương trình Đại học, nhà xuất Y học, lần 3, tập 2, tr 181 – 191 Lâm Thò Mỹ (2005), Bài giảng Bệnh huyết sắc tố Lee, G Richard (1999), "Hemolytic disorders: general consideration", Wintrob's Clinical hematology, 10th ed, Williams and Wilkins, pp 1109- 1127 Luken, Bertil E Glader and John N (1999), "Glucose-6phosphate dehydrogenase deficiency and relate disorders of henose monophosphate shunt and gentathione metabolism", wintrob's Clinical hematology, 10th ed, Williams and Wilkin, pp 1176-1185 Lukens, John N (1999), "The Thalassemia and related disorders: quantitative disorders of hemoglobin synthesis", wintrob's Clinical Hematology, 10th ed, Williams and Wilkins, pp 1405-1435 Segel C., George B (2004), "Hemolytic anemias resulting from extracellular Factors", Nelson's textbook of pediatric, WB saunder, pp 1639-1640 10 Shick P., (2005), "Hemolytic anemias" Emedicine, Rodger L Bick, MD, PhD, FACP 11 Thomas AT (1999), "Autoimmune hemolytic anemias", Wintrob's Clinical hematology, 10th ed, Williams and Wilkin, pp 1233-1245 12 Trần Thò Hoa Phượng(2004), Đặc điểm thiếu máu tán huyết thiếu men G6PD Bệnh viện Nhi đồng II từ 1/2000 – 6/2004, Luận văn thạc só Y học, ĐHYD TP HCM Chuyên Đề Sức Khỏe Bà Mẹ – Trẻ Em ... khoẻ trẻ em tỉ lệ trẻ bò thiếu máu Đối tượng nghiên cứu huyết tán 62% bệnh thiếu máu, theo báo Dân số nghiên cứu cáo Bệnh viện Nhi Đồng năm 20 01 51, 4% Tất bệnh nhi từ tháng- 15 tuổi chẩn đoán thiếu. .. tán bệnh nhi - Xác đònh tỉ lệ đặc điểm tuổi, giới, nơi cư ngụ bệnh nhi bò thiếu máu huyết tán - Xác đònh tỉ lệ đặc điểm tiền sử lâm sàng bệnh nhi bò thiếu máu huyết tán - Xác đònh tỉ lệ đặc điểm. .. 15 tuổi chẩn đoán thiếu máu huyết tán lần đầu nhập khoa Sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng từ 01/ 06/2005 đến 01/ 06/2006 bệnh thiếu máu Trong bệnh lý phổ biến bệnh Thalassemia Thời gian qua TP HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm hội chứng thiếu máu huyết tán ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 01/06/2005 đến 01/06/2006, Đặc điểm hội chứng thiếu máu huyết tán ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 01/06/2005 đến 01/06/2006

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn