Thực trạng dịch tễ học trầm cảm ở người trưởng thành tại phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

7 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 20:42

Mục tiêu của bài viết là mô tả đặc điểm dịch tễ học trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở người trưởng thành ở phường Sông Cầu thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Kết quả: tỷ lệ mắc trầm cảm ở người trưởng thành là 4,3%, nữ mắc cao hơn nam (nữ 8,3%, nam 1,6%). Tỷ lệ trầm cảm cao ở các nhóm tuổi 51-60 (7,4%), 61-70 (9,4%) và trên 70 tuổi (8,2%); trình độ học vấn trung học phổ thông (5,6%). Nguyễn Thanh Cao Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 89(01/2): 231 – 237 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC TRẦM CẢM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI PHƯỜNG SÔNG CẦU, THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN Nguyễn Thanh Cao2, Đặng Hoàng Anh1, Bùi Lưu Hưng3 Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Bắc Kạn Trạm Y tế phường Sơng Cầu TĨM TẮT Mục tiêu: mơ tả đặc điểm dịch tễ học trầm cảm số yếu tố liên quan người trưởng thành phường Sông Cầu thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang Kết quả: tỷ lệ mắc trầm cảm người trưởng thành 4,3%, nữ mắc cao nam (nữ 8,3%, nam 1,6%) Tỷ lệ trầm cảm cao nhóm tuổi 51-60 (7,4%), 61-70 (9,4%) 70 tuổi (8,2%); trình độ học vấn trung học phổ thông (5,6%) Học sinh/sinh viên nhóm khơng nghề nghiệp mắc trầm cảm cao (3,8% 18,1%) Đa số bệnh nhân trầm cảm thể nhẹ (72,5%) với triệu chứng khí sắc trầm 79,8%, giảm quan tâm thích thú: 45,6%, giảm lượng/giảm hoạt động gặp 87% Các triệu chứng phổ biến thể gặp cao: rối loạn giấc ngủ chiếm 74,6%, ăn ngon miệng gặp 61,7, hoa mắt chóng mặt chiếm 58%, đau đầu kéo dài 59% Trầm cảm liên quan đến điều kiện kinh tế gia đình nghèo, sang chấn tâm lý gia đình người thân, cha mẹ ly dị/ly thân sang chấn tâm lý công việc áp lực công việc, thua lỗ kinh doanh hay việc làm (p 70 Tổng Nam 13 41 Giới Tỷ lệ % Nữ 0,8 18 0,9 20 2,1 26 1,8 48 3,6 24 2,4 16 1,6 152 Chung (n = 4.451) n Tỷ lệ % 23/987 2,3 2,3 26/1120 3,7 39/1045 7,4 56/753 9,5 30/315 8,2 19/231 4,3 193/4451 Tỷ lệ % 4,6 4,4 6,1 15,8 16,4 15,2 8,3 Nhận xét: tỷ lệ mắc trầm cảm chung 4,3%, nhóm tuổi có tỷ lệ mắc cao từ 51-60 tuổi, 61-70 tuổi từ 70 trở lên, nữ mắc nhiều nam Bảng Tỷ lệ mắc trầm cảm theo tình trạng nhân, trình độ văn hóa Bị trầm cảm Có Tình trạng nhân Trình độ văn hóa Chưa kết Lidị/Ly thân Góa vợ, chồng Kết hôn Mù chữ Tiểu học THCS THPT Chuyên nghiệp n 45 21 120 13 40 75 65 Không Tỷ lệ % 4,1 21,1 10,5 3,1 3,8 3,1 5,6 4,5 n 162 168 179 3.749 41 325 1.239 1.271 1.382 Tỷ lệ % 95,9 78,9 89,5 96,9 100, 96,2 96,9 94,4 95,5 232 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Nguyễn Thanh Cao Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 89(01/2): 231 – 237 Nhận xét: tỷ lệ mắc trầm cảm đối tượng ly dị/ly thân cao (21,1%) Nhóm trình độ văn hóa trung học phổ thơng (5,6%) nhóm chun nghiệp (4,5%) cao nhóm lại Bảng Tỷ lệ mắc trầm cảm theo nghề nghiệp Bị trầm cảm Có n 37 14 44 49 37 193 Cán hành Cơng nhân Bn bán Nội trợ Nơng dân Học sinh, sinh viên Hưu trí Lao động tự Không nghề nghiệp Tổng Tỷ lệ % 3,6 2,8 3,0 1,1 13,8 1,7 3,2 18,1 4,3 Không Tổng cộng 987 138 451 188 199 274 351 1.503 167 4.258 1.024 142 465 190 199 318 357 1.552 204 4.451 Nhận xét: tỷ lệ mắc trầm cảm cao nhóm học sinh viên (13,8%) nhóm khơng có nghề nghiệp (18,1%) Đặc biệt nơng dân khơng có trường hợp mắc trầm cảm Đặc điểm lâm sàng trầm cảm Bảng Các triệu chứng đặc trưng trầm cảm Triệu chứng Số bệnh nhân (n=193) Tỷ lệ % 154 88 168 79,8 45,6 87,0 Khí sắc trầm Mất giảm quan tâm thích thú Mất/giảm lượng, giảm hoạt động Nhận xét: triệu chứng gặp với tỷ lệ cao mất/giảm lượng, giảm hoạt động (87%) khí sắc trầm (79,8%) Bảng Các triệu chứng phổ biến trầm cảm Triệu chứng Mất khó tập trung ý Giảm sút tính tự trọng lòng tự tin Tự cho khơng xứng đáng, có ý tưởng bị buộc tội, bị khuyết điểm Nhìn tương lai ảm đạm, bi quan, đen tối Có ý tưởng, hành vi tự hủy hoại/tự sát Rối loạn giấc ngủ Ăn ngon miệng Số bệnh nhân (n=193) Tỷ lệ % 86 24 44,6 12,4 3,1 17 144 119 8,8 1,0 74,6 61,7 Nhận xét: triệu chứng khơng điển hình bệnh nhân chủ yếu rối loạn giấc ngủ (74,6%) ăn ngon miệng (61,7%), khó tập trung ý chiếm tỷ lệ 44,6% Các triệu chứng thể khác bệnh nhân biểu không rõ ràng, chủ yếu đau đầu kéo dài (59,6%) hoa mắt, chóng mặt (58%) (xem bảng 6) 233 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Nguyễn Thanh Cao Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 89(01/2): 231 – 237 Bảng Các triệu chứng thể khác trầm cảm Triệu chứng Giảm, khả tình dục Những ớn lạnh Run chân tay Vã mồ Cảm giác khó chịu, tê bì Đau đầu kéo dài Đau tức ngực Đau nhiều khớp Đau bụng Cảm giác hụt hơi, tức ngực, khó thở Hoa mắt, chóng mặt, ù tai Số bệnh nhân (n=193) 35 20 38 47 76 115 68 73 29 51 112 Tỷ lệ % 18,1 10,4 19,7 24,4 39,4 59,6 35,2 37,8 15,0 26,4 58,0 Bảng Mức độ rối loạn trầm cảm theo ICD 10 Mức độ trầm cảm Số bệnh nhân (n=193) Tỷ lệ % Trầm cảm nhẹ 135 72,5 Trầm cảm vừa Trầm cảm nặng khơng có loạn thần Trầm cảm nặng có loạn thần 44 21,8 1,0 4,7 193 100 Tổng cộng Nhận xét: đa số bệnh nhân trầm cảm thể nhẹ (72,5%), trầm cảm nặng chiếm tỷ lệ đáng kể (5,7%) Một số yếu tố liên quan đến trầm cảm người trưởng thành phường Sông Cầu Điều kiện kinh tế gia đình Bảng Mối liên quan điều kiện kinh tế gia đình với trầm cảm Trầm cảm Có Khơng 129 3.297 Hộ không nghèo 64 961 Hộ nghèo p < 0,05 Nhận xét: có mối liên quan điều kiện kinh tế gia đình với mắc trầm cảm (p < 0,05) Bảng Mối liên quan số yếu tố stress với trầm cảm Các yếu tố stress Mất mát người thân Ly dị ly thân với vợ/chồng Cha mẹ ly thân, ly hôn Bị áp lực, tải công việc Thua lỗ kinh doanh hay việc làm Hưu trí hay nghỉ sức lao động Trầm cảm Khơng Có Có Khơng Có Khơng Có Khơng Có Khơng Có Khơng Có Khơng 18 175 14 179 191 44 149 10 183 30 163 p 233 4.025 39 4.219 28 4.230 537 3.721 74 4.184 95 4.163 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 Nhận xét: có yếu tố liên quan số yếu tố người thân, cha mẹ ly dị/ly thân, thân ly thân/ly hôn, áp lực công việc, thua lỗ kinh doanh với mắc trầm cảm (p < 0,05… p < 0,05) 234 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Nguyễn Thanh Cao Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ BÀN LUẬN Đặc điểm dịch tễ học trầm cảm người trưởng thành phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn: tỷ lệ mắc trầm cảm người trưởng thành phường Sông Cầu thị xã Bắc Kạn 4,3% nam 1,6%, nữ 8,3% gấp lần nam giới Tỷ lệ mắc trầm cảm theo lứa tuổi khơng có khác biệt nhiều (dưới 10%) (bảng 3.1) Theo Trần Hữu Bình (2004), tỷ lệ mắc trầm cảm 4,18% dân số, tỷ lệ nam/nữ ½ [1] Trần Viết Nghị (2004) gặp tỷ lệ trầm cảm chung cộng đồng 3,2%, nữ cao gấp lần nam, hay gặp lứa tuổi từ 20-49 (65,1%) [4] Abdulbari Bener (2011) gặp tỷ lệ mắc trầm cảm chung 5,4%, nam: 4,0%, nữ 6,7%, theo tuổi: 1-17: 4,3%, 18-39: 4,7%, 50-59:7,3% [7] Như cho thấy tỷ lệ mắc nghiên cứu triển khai tỉnh miền núi có tỷ lệ gặp tương đương với thành phố lớn Trầm cảm có xu hướng gia tăng xã hội ngày phát triển Điều quan tâm trầm cảm lại gặp tỷ lệ cao lứa tuổi lao động ảnh hưởng lớn tới khả lao động chất lượng sống người dân Kết bảng cho thấy tỷ lệ mắc trầm cảm cao nhóm ly dị/ly thân (21,1%) sau nhóm góa vợ/chồng (10,5%) Kết nghiên cứu tương tự với Nguyễn Thị Kim Hạnh (2005) thấy tỷ lệ mắc trầm cảm cao nhóm ly thân (2,66%) nhóm góa bụa (17,78%) [3] Đối với nghề nghiệp, kết bảng cho thấy tỷ lệ mắc trầm cảm nhóm khơng nghề nghiệp cao (18,1%), tiếp đến nhóm học sinh/sinh viên (13,8%) nhóm khác tương đối thấp Trần Hữu Bình (2004) gặp trầm cảm chủ yếu gặp đối tượng hưu trí (22,35%), nhóm bn bán (32,35%), nhóm khác tương đối thấp gặp học sinh, sinh viên (1,18%) [1] Như vậy, tỷ lệ mắc chung trầm cảm tương tự với nghiên cứu khác, nhiên tỷ lệ mắc theo nhóm đối tượng có phần khác Theo chúng tơi phường Sơng Cầu thị xã Bắc Kạn phường miền núi, có nét đặc thù riêng điều kiện văn hóa, xã hội ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc trầm cảm số nhóm đối tượng 89(01/2): 231 – 237 Triệu chứng trầm cảm thể qua bảng 5,6,7,8 cho thấy phần lớn bệnh nhân trầm cảm phường Sông Cầu mức độ nhẹ vừa (94,3%) với triệu chứng đặc trưng mất/giảm lượng, giảm hoạt động (87%) khí sắc trầm (79,8%), triệu chứng phổ biến rối loạn giấc ngủ (74,6%), ăn ngon miệng (61,7%), giảm tập trung ý (44,6%) Các triệu chứng xuất làm cho bệnh nhân thường xuyên có cảm giác buồn chán, trở nên tự ti Đặc biệt nghiên cứu phát số bệnh nhân bị trầm cảm mức độ nặng với triệu chứng loạn thần hoang tưởng, ý tưởng tự buộc tội, có ý tưởng hành vi tự sát cộng đồng song chưa khám bệnh (3,1% 1%) Các triệu chứng làm cho người bệnh thất vọng nặng nề nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân Các triệu chứng thể trầm cảm gặp tỷ lệ cao đau đầu kéo dài, hoa mắt chóng mặt, run chân tay, đau bụng Trầm cảm ức chế tồn q trình hoạt động tâm thần biểu triệu chứng đặc trưng khí sắc trầm, giảm quan tâm thích thú , triệu chứng phổ biến: khó tập trung ý, giảm sút tính tự trọng lòng tự tin có ý tưởng bị buộc tội/bị khuyết điểm, nhìn tương lai ảm đạm, bi quan, Ngồi bệnh nhân trầm cảm có nhiều biểu thể ăn ngon miệng, đau đầu dễ chẩn đoán nhầm sang bệnh khác, gây nhiều khó khăn cho việc điều trị [2], [4], [7] Đây vấn đề cần quan tâm công tác quản lý trầm cảm cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng quan lý bệnh thị xã Bắc Kạn Một số yếu tố liên quan đến tình trạng trầm cảm người trưởng thành phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn: Kết nghiên cứu cho thấy trầm cảm có liên quan đến điều kiện kinh tế xã hội người bệnh Tỷ lệ mắc trầm cảm hộ nghèo cao hộ không nghèo (p < 0,05) Bên cạnh đó, yếu tố khác sang chấn tâm lý gia đình quan liên quan đến trầm cảm người thân, cha mẹ ly dị/ly thân, thân ly thân/ly hôn, áp lực công việc, thua lỗ kinh doanh với mắc 235 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Nguyễn Thanh Cao Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ trầm cảm (p < 0,05) (bảng 9,10) Theo Tổ chức y tế giới, trầm cảm phản ứng xuất sau cố sang chấn, căng thẳng xung đột, mâu thuẫn, đổ vỡ kéo dài Một số yếu tố làm gia tăng trầm cảm stress kéo dài (mâu thuẫn, nghỉ hưu, làm ăn thua lỗ áp lực công việc, học hành ) [2], [6], [7], 9] Các yếu tố tác động vào tâm lý người bệnh nguyên nhân gây bệnh đặc biệt lại yếu tố tác động Vì chiến lược chăm sóc bệnh nhân trầm cảm cần ý tới yếu tố nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân trầm cảm cộng đồng KẾT LUẬN Đặc điểm dịch tễ học trầm cảm phường Sông Cầu: - Tỷ lệ mắc trầm cảm chung đối tượng người trưởng thành phường Sông Cầu thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn 4,3%, nữ cao nam (nữ 8,3%, nam 1,6%), Tỷ lệ cao nhóm tuổi 51-60 (7,4%), 61-70 (9,4%) 70 tuổi (8,2%) trình độ văn hóa trung học phổ thơng (5,6%), tiếp đến nhóm có trình độ chun nghiệp (4,5%) - Học sinh/sinh viên nhóm khơng nghề nghiệp mắc trầm cảm cao (3,8% 18,1%) - Đa số bệnh nhân trầm cảm thể nhẹ (72,5%) với triệu chứng khí sắc trầm 79,8%, giảm quan tâm thích thú: 45,6%, giảm lượng/giảm hoạt động gặp 87% Các triệu chứng phổ biến thể có tỷ lệ gặp cao: rối loạn giấc ngủ chiếm 74,6%, ăn ngon miệng gặp 61,7, hoa mắt chóng mặt chiếm 58%, đau đầu kéo dài 59% nhiên có số bệnh nhân trầm cảm nặng mà khơng chẩn đốn điều trị (5,7%) Mối liên quan số yếu tố với bệnh trầm cảm: trầm cảm liên quan với điều kiện kinh tế gia đình nghèo; sang chấn tâm lý gia đình người thân, cha mẹ ly 89(01/2): 231 – 237 dị/ly thân sang chấn tâm lý công việc áp lực công việc hay việc làm (p man (8.3% and 1.6%) Age of 51-60 was 7.4%, 61-70: (9.4%) and >70 was (8.2%) Education level of high school was highest (5.6%) Student and unemloyed was high (3.8% and 18.1%) Most of depression was mild (72.5%) with the specific symtom: mood decrease 79.8%, loss of interest: 45.6%, loss of energy 87% General and somato-symtom was high: sleep disorder 74.6%, eating less of appetite 61.7%, dizzy 58%, headache in long time 59% There is relationship between depression and poor, stress in family: dead of family member, divorce or stress in working: stressful of work, loss of business, unemployment (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng dịch tễ học trầm cảm ở người trưởng thành tại phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Thực trạng dịch tễ học trầm cảm ở người trưởng thành tại phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn