Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và phương pháp xử trí chấn thương mi mắt có mất tổ chức

8 8 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 20:40

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá đặc điểm lâm sàng, phân loại chấn thương mi mắt có mất tổ chức. Trình bày phương pháp và kỹ thuật xử trí chấn thương mi mắt có mất tổ chức và đánh giá kết quả điều trị về chức năng, thẩm mỹ trên bệnh nhân chấn thương mi mắt có mất tổ chức. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Nghiên cứu Y học NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG MI MẮT CĨ MẤT TỔ CHỨC Danh Tửng*, Nguyễn Hữu Chức* TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, phân loại chấn thương mi mắt có tổ chức Phương pháp kỹ thuật xử trí chấn thương mi mắt có tổ chức Đánh giá kết điều trị chức thẩm mỹ bệnh nhân chấn thương mi mắt có tổ chức Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, quan sát hàng loạt ca lâm sàng bệnh nhân chấn thương mi tổ chức khoa Mắt bệnh viện Chợ rẫy khoa chấn thương bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh từ 01/5/2011 đến 31/5/2012 Kết quả: Trong nghiên cứu cho thấy giới Nam: 35 (83,0%) Nữ: (17,0%) Mọi lứa tuổi bị chấn thương mi tổ chức, song tuổi gặp nhiều nhất: 15 đến 60, trung bình: 31,5 tuổi Ngun nhân tai nạn giao thơng có tỉ lệ cao 54,8 %, sau tai nạn lao động 16,7% Bệnh nhân can thiệp trước 24 giờ: 52,4%, trước 72 giờ: 71,1%, muộn sau ngày: 4,8% Diện tích tổ chức mi mắt >40,0% có 71,4% tổn thương mi sâu, sau vách ngăn: 83,4% Xử trí nhập viện: 32(76,2%) bệnh nhân, có mơ hạt (thì muộn): 10 (25,8%) Bệnh nhân phục hồi giải phẫu: 69,1%, chức mi mắt: 61,8%, thị lực bệnh nhân sau điều trị đạt > 5/10 69,1% Kết thẩm mỹ có 47,0% hài lòng, 24,0% chấp nhận 29,0% khơng chấp nhận được, phải sửa chữa lại phẫu thuật bổ sung Kết luận: Tổn thương mi tổ chức gặp Nam: 83,0%, nữ: 17,0% lứa tuổi nào, song cao độ tuổi từ 15 đến 60, chiếm 83,3% Những tổn thương rộng > 40% diện tích mi: 71,4%, trước vách ngăn hốc mắt: 16,6%, sau vách ngăn hốc mắt: 42,9%, tổn thương nhãn cầu: 11,9% Khi xử trí cần ý đến thương tổn nguy hiểm cho tính mạng bệnh nhân Thời gian xử trí vết thương phù hợp với trường hợp cụ thể Kết phục hồi giải phẫu có 69,1%, chức mi mắt: 61,8%, thị lực bệnh nhân sau điều trị đạt > 5/10 69,1% Kết thẩm mỹ có 47,0% hài lòng, 24,0% chấp nhận 29,0% không chấp nhận được, phải sửa chữa lại phẫu thuật bổ sung Từ khoá: Chấn thương mi mắt, Mất tổ chức, Tai nạn giao thông ABSTRACT CLINICAL CHARACTERISTICS AND MANAGEMENT OF EYELID TRAUMAS WITH STRUCTURAL LOSSES Danh Tung, Nguyen Huu Chuc* Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 17 - Supplement of No - 2013: 221 - 228 Objectives: To assess clinical characteristics and classification of eyelid traumas with structural losses Methods and techniques of treating eyelid traumas with structural losses To evaluate the functional and aesthetic results of management of patients with eyelid traumas with structural losses Materials and methods: Longitudinal, observe multiple cases of eyelid traumas with structural losses at the Department of Ophthalmology, Cho Ray Hospital and the Department of traumas, Ho Chi Minh City Hospital of Ophthamology from 01/5/2011 to 31/3/2012 Results: This study shows that: Male: 83%, Female: 17% Eyelid traumas with structural losses can occur at  Khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy Tác giả liên lạc: TS BSCK2 Nguyễn Hữu Chức Chuyên Đề Mắt – Tai Mũi Họng ĐT: 0913650105 Email: bschuc@yahoo.com 221 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 any ages, but most commonly occur to people from 15 to 60 years olds, on average: 31.5 The most common cause is traffic accidents (54.8%), then accidents at work 16.7% Patients treated within 24 hours: 52.4%, within 72 hours: 71.1%, and after more than days: 4.8% For structural losses of more than 40.0% of the eyelid area, 71.4% are deep lacerations, posterior orbital septum: 83.4% Treated immediately after admission: 32 (76.2%) patients, when there is granulation tissues (late phase): 10 (25.8%) Patients with anatomic recovery: 69.1%, functional recovery: 61.8%, with vision of > 5/10 after management: 69.1% About the aesthetic result, 47.0% of the patients are content, 24.0% find it acceptable and 29.0% are not satisfied and require repairs or complementary surgeries Conclusions: Men account for 83% of the patients with eyelid traumas with structural losses, women 17% Eyelid traumas with structural losses can occur at any ages, but most commonly occur to people from 15 to 60 years olds The characteristics of the eyelid traumas vary For structural losses of more than 40.0% of the eyelid area, 71.4%, are anterior orbital septum: 16.6% are posterior orbital septum: 40.5%, eyeball injuries: 11.9% Patients with anatomic recovery account for 69.1% of the cases, functional recovery: 61.8%, with vision of > 5/10 after management: 69.1% About the aesthetic result, 47.0% of the patients are content, 24.0% find it acceptable and 29.0% are not satisfied and require repairs or complementary surgeries Key words: Eyelid traumas, structural losses, traffic accidents MỞ ĐẦU Chấn thương mi mắt ln diện suốt chiều dài lịch sử lồi người Việc điều trị chấn thương mi mắt ghi lại qua chép tay người Hi Lạp Ai Cập cổ đại Hiện tại, chấn thương mi vấn đề thường gặp làm ảnh hưởng tới chức thị giác thẩm mỹ Tỉ lệ chấn thương mắt chấn thương đầu mặt thường cao thay đổi khoảng từ 15,0% đến 60,0% nghiên cứu khác nhau(1,2,4,12) Môi trường, chế, nguyên nhân, thời gian bệnh nhân điều trị từ lúc bị chấn thương có ảnh hưởng nhiều đến mức độ can thiệp, tiên lượng điều trị Đánh giá tình trạng tổn thương từ lúc bệnh nhân nhập viện cần thiết Theo Chang Eli L., cần thiết phải ghi nhận chế gây chấn thương, nguy nhiễm khuẩn, độ sâu, mức độ tổ chức, khả có ngoại vật Đánh giá ảnh hưởng đến chức mi mắt, chức lệ đạo, dây thần kinh số VII ngoại vi, nhãn cầu từ tiếp xúc lần đầu với bệnh nhân có vai trò quan trọng để có phương án can thiệp kịp thời mức, tránh tai biến, biến chứng di chứng lâu dài(4) 222 Do đặc điểm nuôi dưỡng nhiều mạch máu tính chất da vùng mi mắt đặc thù, nên xử trí cần cắt lọc tối thiểu, cho phục hồi lại mi mắt theo cấu trúc giải phẫu nhiều tốt Thời gian xử trí sau chân thương kéo dài đến 36 mà khâu đóng kín vết thương đầu mà khơng ảnh hưởng đến kết điều trị(5,6,9,7) Trong chấn thương vùng đầu – mặt, theo nghiên cứu tác giả Úc chấn thương mắt bệnh nhân bị đa thương từ năm 1990 đến 1997 thấy có 12,1% bị chấn thương mi Tại Mỹ sau phân tích 28.340 hồ sơ bệnh nhân bị chấn thương Dawn Scruggs cho biết tỷ lệ chấn thương mi mắt 6,0%(4,12) Tại Việt Nam, chấn thương mi mắt chiếm tỉ lệ cao nhiều nguyên nhân khác Hậu ảnh hưởng đến chức thị giác, thẩm m80,0 nâng mi Tổn thương đến sụn mi 7/11 63,6 Mất sụn mi, lộ xương hốc 2/6 33,3 mắt Tổng số 29/42 69,1 Những tổn thương nông trước vách ngăn khả phục hồi giải phẫu cao, 100% bệnh nhân phục hồi Trong tổn thương sau sụn mi, lộ tổn thương xương, tôn thương nâng mi khả phục hồi thấp Đặc biệt với bệnh nhân đứt hoàn tồn nâng mi có gãy xương gò má, vỡ xoang hàm Tính theo độ rộng tổn thương Bảng 17 Kết giải phẫu tính theo độ rộng tổn thương Bệnh nhân can thiệp phẫu thuật sớm với kỹ thuật khâu bờ tự phối hợp chuyển trượt vạt da chiếm tỷ lệ cao: 34,4% Bảng 15 Phương pháp phẫu thuật muộn (n=10) STT Phương pháp phẫu thuật Số lượng Tỷ lệ (%) Ghép da có cuống 30,0 Ghép da rời 40,0 Chuyển vạt da 30,0 Những bệnh nhân can thiệp phẫu thuật sau tổn thương lên mơ hạt phải ghép da, vạt da rời, chuyển vạt hay có cuống can thiệp hệ thống nâng mi 226 STT Mức độ tổn thương  20% > 20% – 40% > 40% - 60% > 60% Tổng số Số lượng phục hồi giải phẫu 3/3 7/9 15/20 4/10 29/42 Tỷ lệ (%) 100,0 77,8 75,0 40,0 69,1 Bệnh nhân bị tổ chức rông 60,0% khả phục hồi giải phẫu thấp Những trường hợp phục hồi se phải thực phẫu thuật bổ sung sửa chữa lại, khơng phục hồi giải phẫu tốt ảnh hưởng trực tiếp đến chức mi mắt, mi trên, hở mi lật mi Kết chức mi mắt Bảng 18 Kết chức với tổn thương mi theo độ sâu (n=42) STT Độ sâu tổn thương Trước vách ngăn Sau vách ngăn Số lượng phục hồi Tỷ lệ chức (%) 7/7 100,0 18 66,7 Chuyên Đề Tai Mũi Họng – Mắt Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 STT Độ sâu tổn thương Số lượng phục hồi chức tổn thương Có 4/8 nâng mi Khơng 8/10 Tổn thương đến sụn mi 6/11 Mất sụn mi, lộ xương 1/6 hốc mắt Tổng số 26/42 Tỷ lệ (%) 50,0 80,0 54,5 16,7 61,9 Sự hồi phục chức mi mắt đánh giá theo tình trạng hở mi, sụp mi, nhức mắt, kích thích, khả chớp mắt Những bệnh nhân có tổn thương sâu, sụn mi, tổn thương nâng mi, tổn thương xương xoang ảnh hưởng nhiều đến hồi phục chức mi mắt, bảo vệ nhãn cầu Bảng 19 Kết chức tính theo độ rộng tổn thương STT Mức độ tổn thương  20% > 20% – 40% > 40% - 60% > 60% Tổng số Số lượng phục hồi Tỷ lệ (%) chức 3/3 100,0 7/9 77,8 14/20 70,0 2/10 20,0 26/42 61,9 Những tổn thương tổ chức sâu khó hồi phục chức bình thường mi mắt Có bệnh nhân phục hồi giải phẫu tốt song chức mi mắt bị ảnh hưởng, gây khó chịu cộm xốn, chảy nước mắt Kết thị lực bệnh nhân Bảng 20 Kết thị lực bệnh nhân sau viện tháng STT Thị lực ST (-) ST (+) đến ĐNT 1m Từ ĐNT > 1m đến 1/10 Từ >1/10 đến 3/10 Từ >3/10 đến 5/10 Từ >5/10 đến 7/10 >7/10 Tổng số Số lượng Tỷ lê (%) 2,4 2,4 4,8 9,5 11,9 12 28,6 17 40,5 42 100,0 Sau viện tháng thị lực bệnh nhân nhóm > 5/10 tăng, vậy, thị lực sau điều tri có cải thiện đáng kể, khác biệt có nghĩa thống kê (p > 0,05) Chuyên Đề Mắt – Tai Mũi Họng Nghiên cứu Y học Kết thẩm mỹ Đánh giá theo mức độ hài lòng bệnh nhân Bệnh nhân hài lòng: 20 Bệnh nhân chấp nhận được: 10 Bệnh nhân khơng h lòng: 12 Những tai biến phẫu thuật Các tai biến nghiên cứu găp phải chảy máu, cắt lọc vào nâng mi, tổn thương xoang sàng trước Bảng 21 Những tai biến gặp phẫu thuật STT Tên tai biến Số lượng Tỷ lệ (%) Chảy máu 11,9 Cắt lọc vào nâng mi 4,7 Tổn thương xoang sàng trước 7,1 Tổng số 10/42 23,8 Những vết thương rộng, hoại tử nhiều, cắt lọc dễ gặp chảy máu, song chuẩn bị kỹ dụng cụ đốt điện cầm máu tốt khắc phục được, khơng ảnh hửng đến q trình phẫu thuật Những tổn thương dập nát mô mi trên, có nhiều ngoại vật nhỏ phẫu thuật phải lưu ý nâng mi dễ bị tổn thương Nên dùng kính hiển vi phẫu thuật Khi gặp trường hợp phải may phục hồi lại nâng mi Có trường hợp tổn thương xoang sàng trước, vết thương góc sâu, dập nát, có ngoại vật, cắt lọc, lấy ngoại vật làm tổn thương tế bào sàng trước, tiến hành nạo sàng, không để lại hậu xấu Những biến chứng sau phẫu thuật Sau phẫu thuật cần quan tâm tình trạng nhiễm trùng, hoại tử vạt da, sót ngoại vật, tuột ống si-li-côn trương hợp nối lệ quản Bảng 22 Biến chứng sau phẫu thuật STT Tên biến chứng Nhiễm trùng Hoại tử vạt da Tuột ống si-li-côn Biến chứng khác Tổng số Số lượng 2 10/42 Tỷ lệ (%) 7,1 4,8 4,8 7,1 23,8 Những vết thương bị nhiễm trùng, trương hợp môi trường bị thương thường nơi dơ, có ngoại vật nhiều mảnh chất hữu cơ, 227 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Nghiên cứu Y học khó khăn để lấy triệt để Những vạt da bị hoại tử thường căng cuống nhỏ, bệnh nhân đến muộn sau 72 Những di chứng Bảng 23 Những di chứng tổn thương mi tổ chức (n=42) STT Tên di chứng Hở mi Sụp mi Sẹo xấu Khuyết mi Tắc lệ đạo Thụt nhãn cầu Di chứng khác Số lượng 3 Tỷ lệ (%) 9,5 4,8 7,1 4,8 7,1 2,4 4,8 Sau điều trị thời gian theo dõi tháng, di chứng hở mi, sụp mi, tắc lệ đạo Có bệnh nhân gặp từ hai biến chứng trở lên, làm ảnh hưởng nhiều đến chức thẩm mỹ mi mắt, cần thiết can thiệp thêm sửa chữa KẾT LUẬN Tổn thương mi tổ chức gặp lứa tuổi nào, song cao độ tuổi từ 15 đến 60, chiếm 83,3% Nam: 83,0%, nữ: 17,0% Những tổn thương rộng > 40% diện tích mi: 71,4%, trước vách ngăn hốc mắt: 16,6%, sau vách ngăn hốc mắt: 42,9% Tổn thương sụn, sụn mi: 40,5%, tổn thương nhãn cầu: 11,9% Khi xử trí chấn thương mi có tổ chức cần kiểm tra kỹ đánh giá đầy đủ thương tổn phối hợp, đặc biệt thương tổn nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân Thời gian xử trí vết thương phù hợp với trường hợp cụ thể Kết giải phẫu, chức thẩm mỹ: Bệnh nhân phục hồi chung cho loại tổn 228 thương mi tổ chức giải phẫu 69,1%, chức mi mắt: 61,8%, thị lực bệnh nhân sau điều trị đạt > 5/10 69,1% Kết thẩm mỹ có 47,0% hài lòng, 24,0% chấp nhận 29,0% không chấp nhận được, phải sửa chữa lại phẫu thuật bổ sung TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 Baumann A, Burggasser G, Gauss N, et al., (2002), ”Orbital floor reconstruction with an alloplastic resorbable polydioxanone sheet”, Int J Oral Maxillofac Surg, 31 pp: 367-373 Chandler DB, Gausas RE, (2005), “Lower eyelid reconstruction”, Otolaryngol Clin North Am, 38, p: 1033-1042 Chang, EL, Rubin PAD (2012), “Management of Complex Eyelid Lacerations” International Ophthalmology Clinics: Volume 42 - Issue 3, pp: 187-201 Creation of the National Sample National (2007), “Sample Project of the National Trauma Data Bank (NTDB)”, American College of Surgeons, pp: 238 - 262 DiFrancesco LM, Codner MA, McOrd CD, (2004), “Plast Reconstr Surg”, Yanoff and Duker: Ophthalmology, 114, p: 98-107 Edsel I (2007), “Eyelid laceration”, Emedicine Ophthalmology, pp: 1-11 Gilchrest BA., (1984), “In vitro lessons for wound healing”, Clin Dermatol, 2(3), pp:45–53 Iliff JW, Pacheco EM (2010), “ Flaps, grafts, and alloplastic materials in lid reconstruction and repair”, Duane’s Ophthalmology, vol 5, chapter 88, pp: 265- 272 Lang GK (2000), “The eyelids”, Ophthalmology: a short textbook, Appl Wemding, 3: pp 17-20 Nguyễn Hữu Chức (2011), “Đánh giá đặc điểm lâm sàngvà xử trí chấn thương có dị vật hốc mắt bệnh viện Chợ Rẫy”, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 15, phụ số 4, tr 63 – 69 Poon AF, McCluskey PJF, Hill DA, (2009), “Eye Injuries in Patients with Major Trauma”, The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care Issue: Volume 46(3), pp: 494-499 Scruggs D, Scruggs R, Stukenborg G, Netland PA, Calland JF, (2012), “Ocular injuries in trauma patients: an analysis of 28,340 trauma admissions in the 2003Y2007 National Trauma Data Bank National Sample Program” Lippincott Williams & Wilkins, pp: 1- Trần Văn Lê Liêm, Lê Minh Tuấn, (2010), “Nghiên cứu phục hồi rách bờ mi chấn thương học”, Luận án CKII, ĐHYD TP.HCM Chuyên Đề Tai Mũi Họng – Mắt ...tiếp đến chức mi mắt, mi trên, hở mi lật mi Kết chức mi mắt Bảng 18 Kết chức với tổn thương mi theo độ sâu (n=42) STT Độ sâu tổn thương Trước vách ngăn Sau vách ngăn Số lượng phục hồi Tỷ lệ chức ...Những tổn thương rộng > 40% diện tích mi: 71,4%, trước vách ngăn hốc mắt: 16,6%, sau vách ngăn hốc mắt: 42,9% Tổn thương sụn, sụn mi: 40,5%, tổn thương nhãn cầu: 11,9% Khi xử trí chấn thương mi có ...– Mắt Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 STT Độ sâu tổn thương Số lượng phục hồi chức tổn thương Có 4/8 nâng mi Không 8/10 Tổn thương đến sụn mi 6/11 Mất sụn mi, lộ xương 1/6 hốc mắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và phương pháp xử trí chấn thương mi mắt có mất tổ chức, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và phương pháp xử trí chấn thương mi mắt có mất tổ chức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn