Phát triển mô hình gây co giật bằng picrotoxin trên chuột nhắt và khảo sát tác động chống co giật của NL197 và nọc bò cạp

5 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 20:38

Nội dung bài viết với mục tiêu xác định phát triển mô hình gây co giật bằng picrotoxin và khảo sát tác động chống co giật của NL197 và các phân đoạn nọc heterometrus laoticus trên chuột nhắt trắng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Nghiên cứu Y học PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH GÂY CO GIẬT BẰNG PICROTOXIN TRÊN CHUỘT NHẮT VÀ KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CHỐNG CO GIẬT CỦA NL197 VÀ NỌC BỊ CẠP Trần Hồng Yến*, Trương Thị Thu Trang**, Nguyễn Ngọc Vinh***, Hoàng Ngọc Anh****, Phạm Thành Sl*, Võ Phùng Ngun** TĨM TẮT Mục tiêu: Phát triển mơ hình gây co giật Picrotoxin khảo sát tác động chống co giật NL197 phân đoạn nọc Heterometrus laoticus chuột nhắt trắng Phương pháp: Xác định liều gây co giật động kinh tử vong chuột nhắt trắng LD100 sử dụng để khảo sát tác động NL197 phân đoạn nọc bò cạp Thời gian khởi phát cơn, số lần, thời gian co giật, thời gian loại, khoảng cách co giật, thời gian tỉ lệ tử vong thời gian bám quay ghi nhận Khảo sát thối hóa tế bào thần kinh nhuộm Hematoxylin Eosin Cresyl violet Kết quả: Picrotoxin mg/kg SC gây co giật, tử vong 100% chuột thử nghiệm, làm giảm thời gian bám quay tổn thương vùng hải mã NL197 PO liều 50, 73 100 mg/kg bảo vệ, chống co giật, làm tăng thời gian bám quay bảo vệ tế bào thần kinh Phân đoạn nọc bò cạp kéo dài thời gian bám quay Kết luận: NL197 có tác động chống co giật, bảo vệ khỏi tử vong, tăng khả phối hợp vận động, giảm thối hóa tế bào thần kinh Các phân đoạn nọc bò cạp làm tăng khả phối hợp vận động chuột Từ khóa: Động kinh, Co giật, Picrotoxin, NL197, Nọc bò cạp, Mơ hình quay rotarod, Sự thối hóa tế bào thần kinh ABSTRACT DEVELOPMENT OF PICROTOXIN – INDUCED CONVULSIVE MICE MODEL TO EVALUATE ANTICONVULSIVE ACTIVITIES OF NL197 AND THE VENOM OF SCORPION Tran Hoang Yen, Truong Thi Thu Trang, Nguyen Ngoc Vinh, Hoang Ngoc Anh, Pham Thanh Suol, Vo Phung Nguyen * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 17 - Supplement of No - 2013: 401 - 405 Objectives: Picrotoxin (PTX)-induced seisure on mice was studied then applied to evaluate anticonvulsive activities of NL197 and venom from Heterometrus laoticus Methods: LD100 SC PTX was used to evaluate anticonvulsive effect and protection from death of NL197 and the venom of scorpion The following parameters: latency of onset, duration of convulsions, frequency of convulsions, classification – time of each convulsion, spread of convulsions, time of death, mortality and duration on rotating cylinder in rotarod test were recorded for evaluating the convulsive condition Evaluate the degeneration of neurons by hematoxylin eosin and cresyl violet staining Results: LD100 PTX mg/kg SC caused the decrease in the time which mice spent on rota-rod and injured neurons in hippocampus In PTX induced-seizure model, NL197, administered orally, had anticonvulsive activities at doses of 50 mg/kg, 73 mg/kg and 100 mg/kg, respectively, prolonged the time spent on the rotating * Khoa Dược - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ** Khoa Dược - Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh *** Viện Kiểm nghiệm Tp Hồ Chí Minh **** Viện khoa học vật liệu ứng dụng Tp HCM Tác giả liên lạc: DS Trần Hoàng Yến ĐT: 01222 884 888 Email: thyen@ctump.edu.vn Chuyên Đề Dược Học 401 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 cylinder and showed protective effect on neurons The fractions of scorpion’s venom only increased the duration mice spent on the rod in rotarod Conclusions: In PTX induced-seizure model, NL197 had anticonvulsive effect and protection from death, strengthened motor coordination ability and prevented neurons from degeneration Keywords: Epilepsy, Convulsion, Seizure, Picrotoxin, NL197, Venom of scorpion, Rotarod test, Degeneration of neurons gian tử vong tỉ lệ tử vong(3), (5) khả ĐẶT VẤN ĐỀ phối hợp vận động Trong vài thập niên gần đây, nhiều nghiên Liều LD100 PTX sử dụng để khảo sát cứu thử nghiệm hiệu trị động kinh tác động chống co giật bảo vệ chuột khỏi tử thuốc báo cáo, nhiên kết đạt vong PĐ nọc bò cạp NL197 DZP mg/kg chưa thật hiệu uống 60 phút trước tiêm PTX sử dụng khoảng 1/3 bệnh nhân chưa có đáp ứng tốt với đối chứng Điều kiện sử dụng chất 0,1 thuốc điều trị tại(4) Nhu cầu đặt mL/10 g thể trọng cần có mơ hình để khảo sát tác động chống động Khảo sát tác động chống co giật NL197 kinh thuốc mới, đặc biệt điều kiện thí phân đoạn nọc bò cạp mơ hình nghiệm Việt Nam Trong khn khổ nghiên picrotoxin so sánh với diazepam cứu này, tiến hành phát triển mơ hình gây co giật tác nhân Picrotoxin (PTX) Trong thử nghiệm NL197, lô chứng uống khảo sát tác động bảo vệ chống co giật nước cất, NL197 dạng hỗn dịch uống(8) Trong NL197, dẫn xuất 4(3H)-quinazolinon thử nghiệm nọc bò cạp, lơ chứng SC dung dịch phân đoạn nọc bò cạp Heterometrus laoticus sinh lý, phân đoạn nọc SC mg/kg Sau 30 phút, mơ hình khảo sát tiêm PTX, SC Ghi nhận thông số khảo sát ĐỐI TƯỢNG– PHƯƠNGPHÁP NGHIÊNCỨU Động vật nghiên cứu Chuột nhắt trắng đực Swiss albino, – tuần tuổi, 18 – 22 g, nuôi ổn định hộp nhựa ngày trước thử nghiệm, cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống chu trình 12 sáng tối nhiệt độ 27 ± 1oC Cường độ ánh sáng 100 ± lux, đảm bảo yên tĩnh Hóa chất nghiên cứu Picrotoxin (Sigma), Diazepam (DZP – Cty CPDLDP Pharmadic), NL197 (Viện Kiểm nghiệm), phân đoạn (PĐ) nọc bò cạp (Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng) Phát triển mô hình gây cảm ứng co giật picrotoxin Khảo sát tác động gây co giật tử vong PTX 30 phút sau tiêm dựa vào thời gian khởi phát cơn, số cơn, thời gian co giật, thời gian loại cơn, khoảng cách cơn, thời 402 Khảo sát tác động chất khả phối hợp vận động – Mơ hình quay Rotarod Huấn luyện chuột ngày trước thử thuốc tốc độ 35 vòng/phút Sau cho uống NL197 tiêm PĐ nọc bò cạp 30 phút uống DZP 60 phút, tiêm PTX, SC (liều LD100) Ghi nhận thời gian chuột bám quay lô Khảo sát thối hóa tế bào thần kinh – Phương pháp nhuộm mô tế bào Não chuột đúc khuôn nến, cắt nhuộm với Hematoxylin Eosin (HE) Cresyl violet (CV) quan sát vùng hải mã kính hiển vi quang học(1,2,6) Phân tích liệu thống kê Dữ liệu trình bày dạng số trung bình ± SEM Phân tích Mann-Whitney (Minitab 14), p
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển mô hình gây co giật bằng picrotoxin trên chuột nhắt và khảo sát tác động chống co giật của NL197 và nọc bò cạp, Phát triển mô hình gây co giật bằng picrotoxin trên chuột nhắt và khảo sát tác động chống co giật của NL197 và nọc bò cạp

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn