Bài giảng MRI tuyến yên - BS. Cao Thiên Tượng

30 33 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 10:25

Bài giảng MRI tuyến yên do BS. Cao Thiên Tượng biên soạn trình bày về các hình ảnh giải phẫu tuyến yên như hình ảnh nang trong yên, nang tuyến yên, đóng vôi tuyến yên, gai xương yên, u tuyến yên,... Để biết rõ hơn về nội dung của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo. MRI TUYẾN YÊN BS Cao Thiên Tượng 20giây Ngay sau tiêm 30giây Nang n “Định luật ngón cái” • Ở người có nội tiết bình thường, tổn thương tuyến yên < 2mm, gần luôn phát tình cờ khơng quan trọng Nang tuyến n Đóng vơi tuyến n Gai xương n Kissing động mạch cảnh Hố n trống Microadenoma hình ảnh • Lồi bờ, hồnh n khu trú • Lệch cuống tuyến yên Giảm tín hiệu T1W Tăng tín hiệu T1W Tăng tín hiệu phần T2W Gỉam tín hiệu T2W Microadenoma hình ảnh • Độ nhạy toàn MRI để phát microadenoma đến 90% Dynamic CT U tiết cortisol • Bệnh Cushing • Tổn thương nhỏ • Độ nhạy MRI 5060% • Lấy máu tĩnh mạch xoang hang và/hoặc xoang đá U xuất huyết Bình thường!!!! • • • • Dậy thì, đặc biệt nữ Kinh nguyệt Có thai Tuần đầu sau sinh Liều thuốc Gd cho dynamic tuyến yên Radiology 1991; 180:779-784 ... yên trống Tăng sản tuyến n U tuyến n kích thước nhỏ • Kích thước 10mm • Điển hình: giảm tín hiệu T1W, tăng tín hiệu T2W U tuyến yên kích thước nhỏ • 7 5-8 0% u tuyến yên tiết hormon • U tuyến yên. .. sau tiêm 30giây Nang yên “Định luật ngón cái” • Ở người có nội tiết bình thường, tổn thương tuyến yên < 2mm, gần ln phát tình cờ khơng quan trọng Nang tuyến n Đóng vơi tuyến n Gai xương n Kissing... tiết GH giảm đồng tín hiệu T2W • 5-1 0% phát hình sau tiêm Gd • Dynamic tuyến yên tăng độ nhạy thêm 10% Microadenoma hình ảnh • Lồi bờ, hồnh n khu trú • Lệch cuống tuyến n Giảm tín hiệu T1W Tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng MRI tuyến yên - BS. Cao Thiên Tượng, Bài giảng MRI tuyến yên - BS. Cao Thiên Tượng

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn