Đặc điểm nhiễm nấm ở bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (2009-2013)

6 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 21:06

Bài viết tiến hành hồi cứu số liệu thống kê bệnh nhân (BN) tại Bệnh viện Quân y 103 trong 5 năm (2009 - 2013). Kết quả: có 2.216 BN nhiễm nấm. Tuổi trung bình 31,99; > 50% BN trong độ tuổi 20 - 39. Nam gặp nhiều hơn nữ (nam/nữ = 1,69). TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 9-2014 ĐẶC ĐIỂM NHIỄM NẤM Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 (2009 - 2013) Lê Trần Anh*; Nguyễn Khắc Lực*; Đỗ Ngọc Ánh* TĨM TẮT Để tìm hiểu đặc điểm giá trị xét nghiệm chẩn đoán nhiễm nấm, tiến hành hồi cứu số liệu thống kê bệnh nhân (BN) Bệnh viện Quân y 103 năm (2009 - 2013) Kết quả: có 2.216 BN nhiễm nấm Tuổi trung bình 31,99; > 50% BN độ tuổi 20 - 39 Nam gặp nhiều nữ (nam/nữ = 1,69) Các loại nấm hay gặp nấm da, nấm Candida nấm Malassezia Loại bệnh phẩm phát nhiễm nấm nhiều vảy da (64,21%), dịch âm đạo (14,08%)… Nhiễm nấm máu, dịch não tủy, mô… gặp Nấm phát chủ yếu nhờ xét nghiệm trực tiếp (96,8%), nuôi cấy 3,2% Số lượng BN tăng từ tháng đến tháng 10; giảm tháng mùa đông (tháng 11 đến tháng 2) * Từ khóa: Nhiễm nấm; Nấm da Fungal Infection in Patients in 103 Hospital (2009 - 2013) Summary To evaluate features and value of diagnostic tests for fungal infection, we conducted a retrospective analysis on data of patients in 103 Hospital Results: in years (2009 - 2013), there were 2,216 patients with fungal infections The average age was 31.99; more than half of patients at the ages of 20 - 39 years old Fungal infection were more common in male (male/female = 1.69) The most common fungi were dermatophytes, Candida and Malassezia sp and the specimens most discovered fungi were skin scales (64.21%), vaginal discharge (14.08%) Fungal infections in blood, cerebrospinal fluid or tissue were rare Fungi detected primarily by direct examination (96.8%), only 3.2% of cases by culture The number of patients increased from March to October; decreased in winter months * Key words: Fungal infections; Dermatophytes ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm thuận lợi cho nấm bệnh nấm phát sinh, phát triển Nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh nấm nông nấm da, viêm âm đạo phổ biến cộng đồng [2, 3] Hiện nay, với gia tăng quần thể nguy khả chẩn đốn cải thiện, ngày có nhiều trường hợp nhiễm nấm hệ thống chẩn đoán bệnh viện Đã có nhiều nghiên cứu tình trạng nhiễm nấm cộng đồng, thống kê tỷ lệ, cấu BN nhiễm nấm bệnh viện Chúng tơi tiến hành phân tích số liệu BN nhiễm nấm chẩn đoán Bệnh viện Quân y 103 năm (2009 - 2013) để: * Học viện Quân y Người phản hồi (Corresponding): Lê Trần Anh (dieplinhanh@yahoo.com) Ngày nhận bài: 03/09/2014; Ngày phản biện đánh giá báo: 25/11/2014 Ngày báo đăng: 26/11/2014 76 TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 9-2014 Tìm hiểu đặc điểm giá trị số kỹ thuật chẩn đoán nhiễm nấm bệnh viện, bổ sung liệu thống kê bệnh viện ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu - Đối tượng: tất BN có kết xét nghiệm chẩn đốn nấm dương tính - Các kỹ thuật xét nghiệm nấm: xét nghiệm trực tiếp (trong nước muối sinh lý dung dịch KOH), nuôi cấy môi trường thạch Sabouraud Các kỹ thuật kỹ thuật viên có kinh nghiệm thực giám sát nghiên cứu viên bác sỹ chuyên ngành ký sinh trùng - Xử lý số liệu: theo phương pháp thống kê y học phần mềm SPSS 13.0 - Địa điểm nghiên cứu: Labo Ký sinh trùng - nấm, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quân y 103 - Thời gian nghiên cứu: từ 01 - 01 - 2009 đến 31 - 12 - 2013 Bảng 1: Đặc điểm tuổi, giới BN nhiễm nấm 106 4,8 > 70 65 2,9 Tuổi trung bình ( X ± SD) Giới 1.392 62,8 Nữ 824 37,2 2.216 100 Kết tổng hợp cho thấy năm (2009 - 2013) phát 2.216 BN nhiễm nấm Nhiễm nấm chủ yếu gặp người trẻ tuổi, tuổi trung bình 31,99; > 50% BN độ tuổi 20 - 39 Nam gặp nhiều nữ (nam/nữ = 1,69) Bảng 2: Cơ cấu nấm phát BN (n = 2.216) (%) Nấm sợi Nấm da 944 42,60 Aspergillus 60 2,71 Piedra hortae 0,05 Nấm sợi khác 60 2,71 Candida 600 27,08 Malassezia 429 19,36 Trichosporon 0,14 Cryptococcus 0,05 116 5,23 0,09 Nấm men khác (%) Tuổi 77 < 10 116 5,2 10 - 19 162 7,3 20 - 29 931 42,0 30 - 39 416 18,8 40 - 49 244 11,0 50 - 59 176 7,9 Nhóm tuổi 31,99 ± 16,13 Nam Tổng Nấm men KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 60 - 69 Nấm lưỡng Penicillium marneffei dạng Đã phát nấm sợi (1.065 BN = 48,06%), nấm men (1.149 BN = 51,85%) nấm lưỡng dạng Các loại nấm hay gặp nấm da, nấm Candida nấm Malassezia Chỉ có BN nhiễm nấm lưỡng dạng P marneffei TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 9-2014 Bảng 3: Cơ cấu nấm phát loại bệnh phẩm As Vảy da Ph 944 Dịch âm đạo Ca Ma 429 Tr Cr Pm 43 1423 312 Dịch miệng, lưỡi, họng Dịch tai 57 42 Phân 312 115 25 30 131 120 Móng, tóc 15 Dịch quy đầu, niệu đạo 24 Máu Dịch mũi, đờm Dịch phế quản, màng phổi Nước tiểu 120 11 31 27 9 2 Dịch não tủy Dịch giác mạc 141 1 Mô thực quản 1 (As: Aspergillus, Ph: Piedra hortae, Ca: Candida, Ma: Malassezia, Cr: Cryptoccus, Pm: Penicillium marneffei) Loại bệnh phẩm phát nhiễm nấm nhiều vảy da, dịch âm đạo, dịch miệng, lưỡi, dịch họng, tai, phân… Nhiễm nấm loại bệnh phẩm sâu máu, dịch não tủy, mô thực quản gặp Chưa gặp trường hợp bị bệnh nấm tổ chức da Sporothrix schenkii hay u nấm Bảng 4: Cơ cấu nấm phát loại xét nghiệm khác (n = 2.216) * n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) Nấm da 943 99,89 0,11 Aspergillus 58 96,67 3,33 Piedra hortae 100 58 Nấm sợi khác 61 100 Candida 534 89,00 Malassezia 429 100 100 Trichosporon Cryptococcus Nấm men khác P marneffei Tổng n Tỷ lệ (%) 9,67 1,33 100 116 100 0 50,00 50,00 2.145 96,80 62 2,80 0,41 (Nuôi cấy*: nuôi cấy loại bệnh phẩm máu: phân 20; dịch âm đạo 13; dịch hô hấp 10; vảy da 8; dịch miệng 6; dịch họng 3; nước tiểu 2) 78 TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 9-2014 350 300 Số bệnh nhân 250 200 150 100 50 10 11 12 Tháng Biểu đồ 1: Số lượng BN phát theo tháng Số lượng BN tăng từ tháng đến tháng 10; giảm tháng mùa đông (tháng 11 đến tháng 2) Kết nghiên cứu cho thấy hay gặp nhiễm nấm người trẻ tuổi, nam giới Kết cộng đồng điểm khác dao động từ - 40% [2] phù hợp với thống kê Phạm Loại bệnh phẩm thứ hai hay gặp nhiễm Thị Lan Nguyễn Phương Hoa: nhiễm nấm dịch âm đạo (312 BN = 14,08%), nấm nông bệnh viện hay gặp phản ánh phổ biến nhiễm nấm độ tuổi 15 - 34 tỷ lệ nam/nữ 1,8 quan sinh dục nữ cộng đồng [1] Thống kê năm, BN nhiễm nấm nông Theo thống kê, khoảng 75% phụ nữ bị chủ yếu, số nhiễm nấm nội tạng phát viêm âm đạo nấm lần; thấp 40 - 45% số bị ≥ lần [3] Nhiễm nấm da phổ biến, hay Đáng ý viêm tai nấm gặp nấm da (944 BN), lang ben (do phổ biến, phát nấm Malassezia, 429 BN) Nấm da 131 BN nhiễm nấm xét nghiệm dịch nguyên gây hàng đầu nhiễm nấm tai Mặc dù nguyên vi khuẩn (42,60%) Theo Havlickova B (2008), viêm tai phổ biến nhất, bệnh nấm da phổ biến nguyên nấm chiếm tới 30%, với loại giới, tỷ lệ mắc cộng đồng tới nấm thường gặp Aspergillus (70% 20 - 25% [4] Tại Việt Nam, theo Nguyễn BN), phổ biến A niger, Quý Thái (2012), tỷ lệ nhiễm nấm da flavus [8] 79 A TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 9-2014 Trong 31 bệnh phẩm móng, tóc, có trực tiếp hữu ích trường hợp BN nhiễm nấm tóc, lại nấm bệnh nặng, nguy hiểm tính mạng cho BN, móng Nhiễm nấm móng nấm da cần chẩn đoán sớm điều trị (hay gặp nhất), nấm sợi khác, nấm men, viêm màng não Cryptococcus Trong nấm da nguyên chủ yếu vài trường hợp nuôi cấy phân lập có nước ơn đới, Candida nấm sợi giá trị hơn, ví dụ: quan sát thấy sợi giả nấm da lại hay gặp Candida Trong chẩn đoán nấm da, xét nước nhiệt đới [9] nghiệm trực tiếp da, móng, tóc đủ khả Trong BN nhiễm nấm máu, BN chẩn đốn nấm da, khơng nhiễm Candida, BN nhiễm Penicillium định loài nấm Một số tác giả marneffei, cho thấy Candida nguyên khuyến cáo trường hợp lượng bệnh nhân hàng đầu bệnh nấm hệ thống phẩm không đủ để vừa xét nghiệm trực Candida coi tiếp vừa nuôi cấy, nên thực kỹ thuật nguyên gây nhiễm trùng hội hàng xét nghiệm trực tiếp chẩn đoán nấm đầu, đứng thứ số tác nhân da [7] Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm âm đạo phân lập từ máu Mỹ [5] Candida dựa vào xét nghiệm trực 96,8% BN nhiễm nấm phát tiếp chính, trường hợp biểu nhờ xét nghiệm trực tiếp Xét nghiệm trực lâm sàng rõ rệt mà xét nghiệm âm tiếp kỹ thuật đơn giản, cho kết tính cần nuôi cấy [3] BN xét nhanh, phần lớn trường hợp nghiệm trực tiếp phát nhiễm khơng xác định lồi nấm, để nấm Cryptococcus dịch não tủy, góp định hướng điều trị có giá trị tốt Một phần điều trị sớm cho BN Kết số trường hợp xác định nhóm khẳng định vai trò xét nghiệm trực tiếp nấm (nấm da) hay giống (Candida, xét nghiệm phát nấm tuyến Malassezia, Aspergillus, Cryptococcus…) bệnh viện nhờ hình ảnh tương đối đặc trưng Trong năm, nhiều loại bệnh phẩm loại nấm Trong nghiên cứu khác nuôi cấy phát này, định loại nấm dựa chủ yếu vào hình nấm cho 71 BN (trong đó, BN cấy máu thể nấm xét nghiệm trực tiếp Các dương tính) Với số trường hợp mẫu bệnh phẩm vảy da, tóc, móng nghi nhiễm nấm máu, kết hợp nuôi nấm da, xét nghiệm trực tiếp thấy sợi nấm cấy sinh học phân tử để chẩn đoán coi nấm da Xét nghiệm dịch âm Mặc dù nuôi cấy coi tối ưu đạo, phân, loại dịch khác… thấy nấm chẩn đoán nấm, nhiên đặc men sợi giả coi nhiễm điểm phát triển chậm nấm nên khó Candida Xác định nấm Malassezia xét đáp ứng yêu cầu chẩn đoán sớm nghiệm vảy da thấy hình ảnh nấm men điều trị kịp thời Mặt khác, tỷ lệ âm tính giả sợi nấm ngắn điển hình Một số trường cao, đặc biệt cấy máu, tỷ lƯ âm tính hợp xác định Aspergillus xét giả tới 60% [5] nghiệm trực tiếp mẫu bệnh phẩm tai Chưa có trường hợp chẩn đốn thấy hình ảnh bào tử nấm Do thời nhờ phản ứng miễn dịch Theo số tác gian xét nghiệm ngắn nên xét nghiệm giả, có nhiều cố gắng, 80 TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QN SỰ SỐ 9-2014 chẩn đốn miễn dịch có giá trị chẩn đoán nấm Coccidioides immitis, loại nấm gặp Việt Nam [6] Nhiệt độ độ ẩm liên quan nhiều tới phát triển nấm, độ ẩm trung bình có ảnh hưởng lớn tới chủng loại mật độ nấm [10] Do cấu nhiễm nấm chủ yếu loại nấm nông nấm da, nấm Malassezia… nên ảnh hưởng điều kiện môi trường rõ Thống kê Bệnh viện Da liễu Trung ương (2009 - 2011) cho thấy bệnh nấm da cao từ tháng đến tháng [1] Mặt khác, điều kiện môi trường ảnh hưởng tới khả phát nấm bệnh phẩm Một số tác giả cho tỷ lệ phát Malassezia cao tháng mùa hè, liên quan tới tăng tạo dạng sợi M globosa (loại nấm Malassezia chủ yếu gây lang ben) da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời [9] KẾT LUẬN - Trong năm (2009 - 2013) phát 2.216 BN nhiễm nấm Tuổi trung bình 31,99; > 50% BN độ tuổi 20 - 39 Nam gặp nhiều nữ (nam/nữ = 1,69) - Đã phát nấm sợi (48,06%), nấm men (51,85%) nấm lưỡng dạng Các loại nấm hay gặp nấm da, nấm Candida nấm Malassezia Có BN nhiễm nấm lưỡng dạng P marneffei - Loại bệnh phẩm phát nhiễm nấm nhiều vảy da (1.423 BN = 64,21%), dịch âm đạo (312 BN = 14,08%), dịch miệng, lưỡi, dịch họng, tai, phân… Nhiễm nấm loại bệnh phẩm sâu máu, dịch não tủy, mô thực quản gặp 81 - Nấm phát chủ yếu nhờ xét nghiệm trực tiếp (96,8%), nuôi cấy 3,2% BN - Số lượng BN tăng từ tháng đến tháng 10; giảm tháng mùa đông (tháng 11 đến tháng 2) TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Thị Lan, Nguyễn Phương Hoa Tình hình bệnh nấm nơng da Bệnh viện Da liễu Trung ương Y học Việt Nam 2012, tháng 7, số 2, tr.73-76 Nguyễn Quý Thái Thực trạng bệnh nấm da số địa phương thuộc khu vực miền núi phía Bắc giải pháp chủ yếu phòng bệnh cho nhân dân Da liễu học 2012, 07, tr.67-72 Centers for Disease Control and Prevention, Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines Morbidity and mortality weekly report 2006, August 4, Vol 55, No RR-11 Havlickova B, Czaika VA, Friedrich M Epidemiological trends in skin mycoses worldwide Mycoses 2008, 51 (Suppl 4), pp.2-15 Longo DL et al Harrison's principles of internal medicine 18e The McGraw-Hill Companies 2012 Mandell, Douglas, Bennett's Principles and practice of infectious diseases 7th ed Churchill Livingstone, An Imprint of Elsevier 2009 MD Richardson, DW Warnock Fungal infection: Diagnosis and Management 3rd ED, Blackwell Publishing Ltd, USA 2003 Pasqualotto AC Aspergillosis: From diagnosis to prevention Springer Dordrecht Heidelberg, London, New York 2010 R.J Hay Fungal infections Clinics in Dermatology 2006, 24, pp.201-212 10 SM Talley, PD Coley, TA Kursar The effects of weather on fungal abundance and richness among 25 communities in the Intermountain West BMC Ecology 2002, 2, p.7 ... phát nấm sợi (48,06%), nấm men (51,85%) nấm lưỡng dạng Các loại nấm hay gặp nấm da, nấm Candida nấm Malassezia Có BN nhiễm nấm lưỡng dạng P marneffei - Loại bệnh phẩm phát nhiễm nấm nhiều v y da... đoán sớm điều trị (hay gặp nhất), nấm sợi khác, nấm men, viêm màng não Cryptococcus Trong nấm da nguyên chủ y u vài trường hợp nuôi c y phân lập có nước ơn đới, Candida nấm sợi giá trị hơn, ví...TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 9-2014 Tìm hiểu đặc điểm giá trị số kỹ thuật chẩn đoán nhiễm nấm bệnh viện, bổ sung liệu thống kê bệnh viện ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm nhiễm nấm ở bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (2009-2013), Đặc điểm nhiễm nấm ở bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (2009-2013)

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn