Trường hợp có thai đầu tiên từ phôi trữ lạnh bằng kỹ thuật thủy tinh hóa sử dụng hệ thống đóng Cryopette

4 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 08:25

Bài viết này nhằm báo cáo trường hợp có thai đầu tiên tại Việt Nam từ phôi trữ lạnh bằng kỹ thuật thủy tinh hóa sử dụng hệ thống đóng Cryopette (Origio – Đan Mạch). TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG TRƯỜNG HỢP CÓ THAI ĐẦU TIÊN TỪ PHƠI TRỮ LẠNH BẰNG KỸ THUẬT THỦY TINH HĨA SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÓNG CRYOPETTE Nguyễn Hữu Duy1 Nguyễn Ngọc Quỳnh1,3 Huỳnh Gia Bảo2,3 Đặng Quang Vinh1,4 Tóm tắt Đơng lạnh nỗn/phơi cho bệnh nhân chu kỳ thụ tinh ống nghiệm trở thành phần thiếu trung tâm IVF giới Hiện giới có hai phương pháp đông lạnh sử dụng đông lạnh chậm đơng lạnh cực nhanh (phương pháp thủy tinh hóa) Tuy nhiên, sử dụng phương pháp thủy tinh hóa thay cho phương pháp đông lạnh chậm xu hướng chủ yếu có nhiều ưu điểm Trong phương pháp thủy tinh hóa, dụng cụ chứa nỗn/phơi chia làm hai nhóm: có tiếp xúc trực tiếp với ni-tơ lỏng (hệ thống hở) không tiếp xúc trực tiếp với ni-tơ lỏng (hệ thống đóng) Hiệu đông lạnh hai hệ thống tương đương Tuy nhiên, tính an tồn hiệu quả, hệ thống đóng dần sử dụng phổ biến trung tâm thụ tinh ống nghiệm giới Mục đích báo nhằm báo cáo trường hợp có thai Việt Nam từ phơi trữ lạnh kỹ thuật thủy tinh hóa sử dụng hệ thống đóng Cryopette (Origio – Đan Mạch) Từ khóa: đơng lạnh chậm, thủy tinh hóa, hệ thống hở, hệ thống đóng, cryopette Abstract THE FIRST CASE OF PREGNANCY FROM CRYOPRESERVATION OF HUMAN EMBRYOS BY VITRIFICATION USING CRYOPETTE (CLOSED SYSTEM) Oocytes/embryos cryopreservation for patients in an IVF cycle has become an essential part of IVF laboratories around the world Nowadays, two basic techniques have been employed for the cryopreservation of oocytes/ embryos: controlled slow-rate freezing and vitrification However, the use of vitrification instead of controlled slowrate freezing is currently the main trend due to more advantages The carrier systems that have been developed for the vitrification procedure are divided into two groups: direct contact with liquid nitrogen (open system) and indirect contact with liquid nitrogen (closed system) The cryopreservation’s effectiveness of the two system is equivalent Nevertheless, because of the safety and effectiveness, closed system is gradually applied widely in many IVF centers in the world The purpose of this paper is to report the first case of pregnancy in Vietnam from embryos cryopreserved by vitrification technique using closed system Cryopette (Origio – Denmark) Keywords: slow-rate freezing, vitrification, open system, closed system, Cryopette Đặt vấn đề Đông lạnh nỗn, hợp tử phơi người trở 1IVF Vạn Hạnh, 2IVFAS, 3A.R.T Consulting, 4Khoa Y, ĐHQG Tp HCM THỜI SỰ Y HỌC 12/2011 - Số 67 thành phần thiếu trung tâm IVF giới.(1) Kỹ thuật đông lạnh giúp chuyển số lượng hạn chế phôi trở lại buồng tử cung, lưu trữ số phơi lại để sử dụng tương lai, tối đa hóa hiệu tích lũy chu kỳ thụ tinh ống nghiệm (TTTON).(2) Ngồi ra, đơng lạnh giúp linh động việc tạm hỗn chuyển phơi chu kỳ thời, từ giúp ngăn ngừa nguy q kích buồng trứng bệnh nhân có nguy cao.(3) Trên giới có hai phương pháp đơng lạnh sử dụng đông lạnh chậm đông lạnh cực nhanh (phương pháp thủy tinh hóa) Xu hướng giới sử dụng phương pháp thủy tinh hóa thay cho phương pháp hạ nhiệt độ chậm nhằm tối ưu hóa hiệu đơng lạnh cho bệnh nhân.(2, 5) Thủy tinh hóa kỹ thuật đơng lạnh cực nhanh, dựa tiếp xúc trực tiếp môi trường thủy tinh hóa có chứa nỗn/phơi với ni-tơ lỏng.(1) Trong q trình thủy tinh hóa, tế bào mơi trường bao quanh đông đặc trực tiếp thành trạng thái thủy tinh mà khơng hình thành tinh thể nước đá Phương pháp thủy tinh hóa sử dụng nồng độ chất bảo quản cao tốc độ hạ nhiệt nhanh (15.000 - 30.000oC/phút), giúp loại bỏ hình thành tinh thể nước đá bên bên tế bào phôi nhúng trực tiếp vào ni-tơ lỏng.(1) Phương pháp thủy tinh hóa có nhiều ưu điểm so với đơng lạnh chậm khơng đòi hỏi trang thiết bị đắt tiền, sử dụng ni-tơ lỏng, không tốn nhiều thời gian.(2) Một phần quan trọng phương pháp thủy tinh hóa tốc độ làm lạnh Tốc độ thường khác phụ thuộc vào kiểu dụng cụ chứa nỗn/phơi.(5) Hiện nay, dụng cụ chứa nỗn/phơi kỹ thuật thủy tinh hóa chia làm hai nhóm: có tiếp xúc trực tiếp với ni-tơ lỏng (hệ thống hở) không tiếp xúc trực tiếp với ni-tơ lỏng (hệ thống đóng).(5) Hiệu đông lạnh hai hệ thống tương đương nhau.(4) Tuy nhiên, hệ thống hở có hạn chế có nguy lây nhiễm mẫu trữ với thông qua ni-tơ lỏng nhiễm khuẩn đặc điểm dụng cụ chứa hệ thống 27 TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG yêu cầu có tiếp xúc trực tiếp nỗn/phơi với ni-tơ lỏng Sử dụng hệ thống đóng giúp lập hồn tồn mơi trường chứa trứng/phơi với ni-tơ lỏng suốt q trình thủy tinh hóa lưu giữ mẫu.(4) Do vậy, sử dụng hệ thống đóng thủy tinh hóa xu hướng giới tính an tồn hiệu so với hệ thống hở.(4, 5) Tại Việt Nam, em bé từ phôi trữ lạnh phương pháp hạ nhiệt độ chậm báo cáo vào tháng 3/2002.(6) Đến năm 2006, bắt đầu triển khai kỹ thuật thủy tinh hóa trữ lạnh – rã đơng Hiện Việt Nam, đông lạnh phôi phương pháp thủy tinh hóa áp dụng thường quy hầu hết trung tâm IVF CryoTip (Irvine Scientific) Cryopette (Origio) dụng cụ trữ lạnh thường sử dụng hệ thống đóng trung tâm IVF giới Hiện Việt Nam, bước đầu có số trung tâm IVF áp dụng hệ thống đóng thủy tinh hóa nỗn/phơi Mục đích báo nhằm báo cáo trường hợp có thai Việt Nam từ phôi sau trữ lạnh – rã đơng kỹ thuật thủy tinh hóa sử dụng hệ thống đóng Cryopette (Origio – Đan Mạch) Báo cáo trường hợp Bệnh nhân nữ tên V.L.P., 33 tuổi, lập gia đình năm 2009, PARA 0010, chẩn đốn vơ sinh ngun phát người chồng có tinh trùng dị dạng Hai vợ chồng giải thích làm thụ tinh ống nghiệm phương pháp ICSI Tháng 10/2010, bệnh nhân kích thích buồng trứng phác đồ dài phối hợp đồng vận GnRHa (Suprefact) 0,5mg/ngày FSH tái tổ hợp (Puregon 300IU/ngày) Đến ngày thứ bệnh nhân giảm liều Puregon 200 IU/ngày Vào ngày thứ 12 sau kích thích buồng trứng, bệnh nhân cho tiêm bắp ống hCG (Pregnyl 5000IU) Bệnh nhân chọc hút trứng qua ngả âm đạo hướng dẫn siêu âm đầu dò âm đạo 35 sau tiêm hCG Kết thu 25 noãn Người chồng lấy tinh trùng vào ngày Trong số 25 noãn chọc hút được, sau nuôi cấy xử lý biện pháp hóa học (men hyaluronidase) học (pipet với đường kính nhỏ 100-150µm) để tách khối tế bào quanh nỗn, có 24 nỗn trưởng thành nỗn non (GV) Chúng tơi thực ICSI 24 nỗn trưởng thành Có 18 nỗn thụ tinh phát triển thành phơi, có 12 phơi tốt, phơi trung bình phơi xấu Do có 28 nguy q kích buồng trứng, bệnh nhân khơng chuyển phơi tươi chu kỳ này, tồn số phơi tiến hành đông lạnh vào ngày chuyển phôi (phôi ngày 2) Bệnh nhân hẹn quay lại vào ngày chu kỳ kinh để chuẩn bị chuyển phơi trữ Tồn 18 phơi đơng lạnh phương pháp thủy tinh hóa sử dụng hệ thống đóng Cryopette (Origio – Đan Mạch) Mỗi Cryopette chứa tối đa phôi Bộ trữ phôi (Medicult Vitrification Cooling, Đan Mạch) bao gồm 2×2 tube, tube chứa 1,0 ml hai loại môi trường khác Môi trường thứ môi trường cân (equilibration medium – EM), môi trường thứ hai môi trường thủy tinh hóa (vitrification medium – VM) Phơi sau cho vào môi trường EM phút chuyển sang môi trường VM Lúc này, sử dụng Cryopette (đã ghi đầy đủ thông tin bệnh nhân) để hút phôi vào cách bóp mạnh bầu cryopette thả lỏng từ từ để hút môi trường vào đến vạch đen thứ nhất, sau hút tiếp phơi mơi trường vào cryopette bầu thả ban đầu Kiểm tra kính hiển vi soi xem phôi hút vào vạch đen thứ Cryopette chưa Nếu hút vơ rồi, phải đảm bảo phơi nằm phía vạch đen thứ Tiếp theo, tiến hành hàn cryopette cách đưa điểm hàn (vạch đen thứ đầu cryopette) vào điểm hàn thẳng góc 90 so với máy hàn, nhấn nhẹ giữ máy hàn nghe tiếng bíp nhỏ khoảng giây lấy cryopette Kiểm tra kính hiển vi xem mối hàn có kín hay khơng Sau nhúng Cryopette vơ visotube gắn vào cane nhôm ngập bể chứa nitơ lỏng đem trữ lạnh Tồn quy trình từ lúc chuyển phôi sang môi trường VM nhúng Cryopette có chứa phơi bên vào ni-tơ lỏng tối đa phút (tốt 50 giây) Sơ đồ quy trình đơng lạnh phơi Cryopette Rã đơng phơi tiến hành vào ngày chuyển phôi trữ Bộ rã phôi (Medicult Vitrification Warming, Đan Mạch) bao gồm tube, tube chứa 2,0ml năm loại môi trường khác Môi trường đầu môi trường rã (thawing medium – TM) (cho 0,5ml vào hộp Nunc 1); thứ hai môi trường hòa tan (diluent medium 1– DM-1), thứ ba THỜI SỰ Y HỌC 12/2011 - Số 67 TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG mơi trường hòa tan (diluent medium 2– DM-2), cuối hai tube môi trường rửa (washing medium – WM) (cho 0,5ml/giếng loại môi trường DM-1, DM-2 WM vào giếng hộp Nunc 2) Q trình rã đơng tiến hành nhiệt độ phòng (28oC) Cane nhơm có gắn visotube chứa cryopette bệnh nhân lấy từ thùng trữ phôi cho vào giá bên Cryobath Chuẩn bị sẵn cốc nước làm ấm 37oC nhúng Cryopette vào giây Cẩn thận lau khô đầu Cryopette khăn lau tiệt trùng Đặt đầu cryopette lên bệ cắt nhỏ cắt phần điểm hàn (tại vạch đen thứ nhất) Bóp bầu Cryopette từ từ để đẩy hết bọt khí trước, tiếp đến mơi trường có chứa phơi vào môi trường WM hộp Nunc (tối đa phút) Sau chuyển phơi vào giếng từ đến hộp Nunc (3 phút/giếng) Sau rửa giếng hộp Nunc 2, phôi chuyển vào môi trường nuôi cấy, để 37 oC, 6% CO2 trước thực hỗ trợ màng chuyển phơi Có tổng cộng phơi rã đơng với 100% phơi bào ngun vẹn, có phơi giai đoạn tế bào phôi giai đoạn tế bào, với tỉ lệ phân mảnh từ – 10% Sau khoảng nuôi tủ cấy (37 oC, 6% CO ) nồng độ ôxy sinh lý, phôi thực kỹ thuật hỗ trợ phơi màng (phương pháp làm mỏng màng ZP sử dụng tia laser) Sau đó, phơi tiếp tục nuôi tủ cấy (37 oC, 6% CO2) nồng độ ôxy sinh lý khoảng trước chuyển phôi Chuyển phôi vào buồng tử cung tiến hành qua ngả âm đạo với catheter Tulip (Gynétics – Bỉ) Kết thử thai tuần sau chuyển phơi cho kết dương tính với nồng độ β-hCG huyết 745 mIU/ml Siêu âm tuần sau cho thấy hình ảnh túi thai với đầy đủ phơi tim thai lòng tử cung Hiện (10/2011), bệnh nhân sinh bé trai, cân nặng 3,5kg, tuần tuổi phát triển bình thường Sơ đồ quy trình rã đơng phôi Cryopette THỜI SỰ Y HỌC 12/2011 - Số 67 Bàn luận Trữ lạnh phôi kỹ thuật thiếu trung tâm TTTON Trữ lạnh phơi giúp tăng hiệu chu kỳ kích thích buồng trứng, tăng tính an tồn kỹ thuật điều trị Sự đời thủy tinh hóa trữ lạnh xem bước đột phá kỹ thuật y sinh học, giúp cải thiện khả sống phơi sau rã đơng, từ đó, cải thiện đáng kể tỉ lệ có thai Tuy nhiên, để đạt hiệu cao, tốc độ hạ nhiệt đóng vai trò quan trọng phương pháp thủy tinh hóa, đòi hỏi phải đạt tốc độ hạ nhiệt nhanh (15.000 - 30.000oC/phút) nhằm loại bỏ hình thành tinh thể nước đá bên bên tế bào phôi nhúng trực tiếp vào ni-tơ lỏng.(1) Để đạt tốc độ này, đa số dụng cụ chứa phôi dạng “hở”, nghĩa phôi phải tiếp xúc trực tiếp với ni-tơ lỏng Đây lo ngại dẫn đến nguy lây nhiễm chéo mẫu Dụng cụ trữ phôi Cryopette thiết kế tối ưu cho tốc độ hạ nhiệt nhanh với tốc độ làm lạnh -23.700oC/phút tốc độ làm ấm 34.480C/phút.(5) Bên cạnh việc thiết kế tối ưu cho phương pháp đông lạnh thủy tinh hóa, Cryopette có ưu so với dụng cụ hệ thống hở cho phép lập hồn tồn mơi trường chứa trứng/phơi với ni-tơ lỏng suốt q trình thủy tinh hóa lưu giữ mẫu, giúp giảm thiểu nguy lây nhiễm mẫu trữ thông qua môi trường ni-tơ lỏng.(4) Với ưu điểm với việc sử dụng đơn giản Cryopette (chỉ cần bóp bầu Cyopette để hút phôi vào đẩy phôi ra) giúp Cryopette thay hiệu cho phương pháp “hở” trước đây, nhằm làm tăng tính an tồn kỹ thuật thủy tinh hóa Với gần 1000 em bé đời từ TTTON trung tâm năm qua, xây dựng quy trình ni cấy phơi trữ - rã phôi ổn định Điều tạo điều kiện thuận lợi cho mạnh dạn tiếp nhận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản giới, cụ thể trường hợp hệ thống đóng Cryopette (Origio) sử dụng đơng lạnh phơi phương pháp thủy tinh hóa, hệ thống an toàn ổn định so với hệ thống hở trước đây, bước đầu kết khả quan trình bày bên Thành cơng giúp có thêm lựa chọn sử dụng hệ thống đóng bên cạnh hệ thống hở sử dụng thường quy trước việc đơng lạnh nỗn/phơi, góp phần làm tăng hội có cho cặp vợ chồng muộn 29 TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG Cryopette Khả sống phôi sau rã đông yếu tố ảnh hưởng đến thành công chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh Trong trình đơng lạnh, việc làm lạnh từ nhiệt độ thể xuống nhiệt độ -196oC ni-tơ lỏng gây ảnh hưởng sâu sắc đến cấu trúc chức phơi trữ lạnh, từ ảnh hưởng đến khả sống phôi sau chu trình trữ lạnh–rã đơng.(6) Tỉ lệ sống phơi tính dựa tỉ số số phơi bào sống sau rã đông tổng số phôi bào trước đông lạnh Con số thông thường phải đạt từ 65% trở lên Trong trường hợp trình bày đây, tỉ lệ sống phôi 100% Bên cạnh đó, kinh nghiệm kỹ thành thạo nhân viên labo yếu tố quan trọng định kết thành công Một yếu tố khác không phần quan trọng góp phần cho thành cơng phối hợp đồng đội ngũ y bác sĩ labo lâm sàng từ khâu chuẩn bị nội mạc tử cung, trữ– rã phôi, chuyển phôi hỗ trợ giai đoạn hồng thể sau 30 Kết luận Trường hợp có thai Việt Nam từ phôi trữ lạnh– rã đông kỹ thuật thủy tinh hóa sử dụng hệ thống đóng Cryopette giúp mở nhiều triển vọng cho ngành điều trị muộn vốn non trẻ Việt Nam Qua cho thấy ngành IVF Việt Nam nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật điều trị áp dụng rộng rãi giới mà trường hợp hệ thống đóng Cryopette trữ–rã phơi phương pháp thủy tinh hóa Ngồi ra, việc áp dụng thành công kỹ thuật góp phần làm tăng hội có thai cặp vợ chồng điều trị muộn kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Việt Nam Tài liệu tham khảo Juergen Liebermann, Frank Nawroth, Vladimir Isachenko, Evgenia Isachenko, Gohar Rahimi, Michael J Tucker (2002) Potential Importance of Vitrification in Reproductive Medicine Biology of reproduction 67: 1671–1680 Kalliopi E Loutradi, Efstratios M Kolibianakis, Christos A Venetis, Evangelos G Papanikolaou, George Pados, Ioannis Bontis, Basil C Tarlatzis (2008) Cryopreservation of human embryos by vitrification or slow freezing: a systematic review and meta-analysis Fertility and Sterility_ Vol 90, No.1, July Michelmann HW, Nayudu P (2006) Cryopreservation of human embryos Cell Tissue Bank; 7: 135–41 Masashige Kuwayama, Gábor Vajta, Shoko Ieda, Osamu Kato (2005) Comparison of open and closed methods for vitrification of human embryos and the elimination of potential contamination RBMOnline - Vol 11 No 2005 608–614 Reproductive BioMedicine Online; www.rbmonline.com/ Article/1925 on web 26 September M Portmann, Z.P Nagy, B Behr (2010) Evaluation of blastocyst survival following vitrification / warming using two different closed carrier system Poster session: Fertility Preservation, Monday June 28, 2010, 13:00-14:00 Đặng Quang Vinh, Vương Thị Ngọc Lan, Đỗ Quang Minh, Phùng Huy Tuân, Hồ Mạnh Tường (2002) Trường hợp thai lâm sàng từ phôi người đơng lạnh Tạp chí Thơng tin Y dược, số 12/2002, tr 13 – 21 Mandelbaum and Menezo (2001) Cryopreservation of human embryos In: Gardner DK, Weissman A, Howles CM and Shoham Z (eds) Textbook of assisted reproductive techniques-Laboratory and Clinical perspectives Martin Dunitz, London: 243-56 THỜI SỰ Y HỌC 12/2011 - Số 67 ... mạc tử cung, trữ rã phôi, chuyển phôi hỗ trợ giai đoạn hồng thể sau 30 Kết luận Trường hợp có thai Việt Nam từ phôi trữ lạnh rã đông kỹ thuật thủy tinh hóa sử dụng hệ thống đóng Cryopette giúp... báo nhằm báo cáo trường hợp có thai Việt Nam từ phôi sau trữ lạnh – rã đơng kỹ thuật thủy tinh hóa sử dụng hệ thống đóng Cryopette (Origio – Đan Mạch) Báo cáo trường hợp Bệnh nhân nữ tên V.L.P.,... (Origio) dụng cụ trữ lạnh thường sử dụng hệ thống đóng trung tâm IVF giới Hiện Việt Nam, bước đầu có số trung tâm IVF áp dụng hệ thống đóng thủy tinh hóa nỗn/phơi Mục đích báo nhằm báo cáo trường hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Trường hợp có thai đầu tiên từ phôi trữ lạnh bằng kỹ thuật thủy tinh hóa sử dụng hệ thống đóng Cryopette, Trường hợp có thai đầu tiên từ phôi trữ lạnh bằng kỹ thuật thủy tinh hóa sử dụng hệ thống đóng Cryopette

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn