Kết quả phẫu thuật cắt túi mật nội soi tại 12 bệnh viện tỉnh miền núi phía bắc

7 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 08:12

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật cắt túi mật nội soi tại 12 bệnh viện tỉnh biên giới và miền núi phía bắc. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu trên 413 bệnh nhân (BN) viêm túi mật do sỏi (133 nam, 280 nữ) được phẫu thuật cắt túi mật nội soi tại 12 bệnh viện đa khoa tỉnh biên giới và miền núi phía Bắc. TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI TẠI 12 BỆNH VIỆN TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC TĨM TẮT Phạm Văn Cường*; Trịnh Hồng Sơn*; Nguyễn Anh Tuấn* Mục tiêu: đánh giá kết phẫu thuật cắt túi mật nội soi 12 bệnh viên tỉnh biên giới miền núi phía bắc Đối tượng phương pháp: nghiên cứu tiến cứu 413 bệnh nhân (BN) viêm túi mật sỏi (133 nam, 280 nữ) phẫu thuật cắt túi mật nội soi 12 bệnh viện đa khoa tỉnh biên giới miền núi phía Bắc Ghi nhận đặc điểm BN, định mổ, thời gian mổ, tai biến, biến chứng, tử vong, tỷ lệ, nguyên nhân chuyển mổ mở kết phẫu thuật Kết quả: tuổi trung bình 52,8 ± 14,6 tuổi Siêu âm phát sỏi 100% Chỉ định mổ phiên 91,77%; mổ cấp cứu 4,6% cấp cứu trì hỗn 3,63% Mức độ tổn thương túi mật: viêm túi mật mạn 90,56%; viêm túi mật cấp chưa có biến chứng 6,78%; viêm túi mật hoại tử 2,18%; áp xe túi mật 0,24% viêm phúc mạc mật 0,24% Thời gian mổ trung bình 91,05 ± 39,59 phút, hậu phẫu trung bình 5,44 ± 2,76 ngày, tai biến 0,48%; biến chứng 0,48%; khơng có tử vong Tỷ lệ chuyên mổ mở 3,3% Kết tốt 97,58%; 2,18%; trung bình 0,24% Kết luận: phẫu thuật cắt túi mật nội soi thực với kết tốt điều trị viêm túi mật sỏi 12 bệnh viện đa khoa tỉnh biên giới miền núi phía Bắc * Từ khóa: Viêm túi mật; Cắt túi mật nội soi; Bệnh viện tỉnh; Miền núi phía Bắc The Surgical Results of Laparoscopic Cholecystectomy at 12 Hospitals of the Northern Moutainous Border Provinces Summary Objectives: To evaluate the results of surgical laparoscopic cholecystectomy in 12 hospitals of the northern mountainous border provinces Subjects and methods: A prospective study on 413 patients with gallstone cholecystitis (133 male, 280 female) underwent laparoscopic cholecystectomy in 12 hospitals of the northern mountainous border provinces Patient characteristics, surgical indication, operative duration, complications, morbility and mortality rate, causes of conversion to open surgery and surgical results were recorded Results: Mean age 528 ± 14.6 Ultrasound detected gallstone in 100% of patients Scheduled operations 91.77%; emergency 4.6%; delayed emergency 3.63% Chronic cholecystitis 90.56%; acute cholecystitis without complications 6.78%; necrosis cholecystitis 2.18%; abscess gallbladder 0.24% and bile peritonitis 0.24% The average operative time 91.05 ± 39.59 minutes, average postoperative time 5.44 ± 2.76 days Peroperative complications 0.48%; morbility 0.48%; no mortality The consevative rate to open: 3.3% The results: good 97.58%; rather 2.18%; average 0.24% Conclusion: Surgical laparoscopic cholecystectomy can be done with good results in the treatment of gallstone cholecystitis in 12 hospitals of the northern mountainous border provinces * Key words: Cholecystitis; Laparoscopic cholecystectomy; Provincial hospitals; Northern moutains * Bệnh viện TWQĐ 108 Người phản hồi (Corresponding): Nguyễn Anh Tuấn (nguyenanhtuanb3108@gmail.com) Ngày nhận bài: 20/03/2016; Ngày phản biện đánh giá báo: 31/05/2016 Ngày báo đăng: 03/05/2016 185 TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 ĐẶT VẤN ĐỀ Kể từ Philip Mouret - người thực thành công cắt túi mật nội soi năm 1987 Lyon, Cộng hòa Pháp, nay, phương pháp trở thành tiêu chuẩn vàng cắt túi mật áp dụng ngày rộng rãi khắp giới Ngay địa phương tỉnh biên giới miền núi phía Bắc Việt Nam, nơi kinh tế chậm phát triển, hệ thống y tế nghèo nàn, phẫu thuật cắt túi mật nội soi triển khai hầu hết bệnh viện tỉnh Mặc dù vậy, nhiều khó khăn nhân lực, vật tư tiêu hao vận hành hệ thống trang thiết bị, nên kết áp dụng phẫu thuật cắt túi mật nội soi nhiều hạn chế, chưa thể thay hồn tồn phẫu thuật kinh điển Chúng tơi tiến hành đề tài nhằm mục tiêu: Đánh giá kết phẫu thuật cắt túi mật nội soi 12 bệnh viện tỉnh miền núi phía Bắc ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu 413 BN viêm túi mật sỏi, phẫu thuật cắt túi mật nội soi 12 bệnh viện đa khoa tỉnh biên giới miền núi phía Bắc, bao gồm tỉnh thuộc vùng Tây Bắc (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La) tỉnh thuộc vùng Đông Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bắc Giang) từ tháng - 2010 đến - 2013 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tiến cứu mô tả Ghi nhận đặc điểm BN: tuổi, giới, địa dư, tiền sử, thời gian có biểu lâm sàng Các triệu chứng toàn thân, thực thể, 186 xét nghiệm cận lâm sàng Chẩn đoán xác định siêu âm Chỉ định mổ cấp cứu viêm túi mật có biến chứng viêm phúc mạc mật, thấm mật phúc mạc hoại tử túi mật, viêm tụy cấp sỏi túi mật Chỉ định mổ cấp cứu có trì hỗn sau thời gian điều trị nội khoa viêm túi mật cấp chưa có biến chứng Chỉ định mổ phiên sỏi túi mật có triệu chứng lâm sàng Phẫu thuật cắt túi mật nội soi: BN nằm ngửa, tay vng góc với thân mình, đầu cao Đặt trocar, trocar 1: 10 mm rốn (camera); trocar 2: 10 mm mũi ức; trocar 3: mm mạng sườn phải; trocar 4: mm sườn phải mạng sườn trái (khi cần) Đánh giá mức độ viêm túi mật Bộc lộ ống cổ túi mật động mạch túi mật Cặp ống cổ túi mật động mạch túi mật Phẫu tích túi mật khỏi giường túi mật Lau ổ bụng nước muối sinh lý, lấy bệnh phẩm khỏi ổ bụng, đặt dẫn lưu gan trường hợp cần thiết, đóng lỗ trocar Theo dõi sau mổ: theo dõi sát biến chứng toàn thân (viêm phổi, nhiễm trùng tiết niệu…), biến chứng ngoại khoa (chảy máu, rò mật, áp xe tổn dư, tắc ruột sớm sau mổ…) để có thái độ điều trị phù hợp Đánh giá kết phẫu thuật ghi nhận thông số bản: thời gian phẫu thuật (phút), thời gian nằm viện sau mổ (ngày), tổng thời gian nằm viện (ngày), tai biến mổ, tỷ lệ nguyên nhân chuyển mổ mở, biến chứng sau mổ, tử vong phẫu thuật nguyên nhân tử vong Đánh giá kết phẫu thuật trước viện, chia làm mức độ: kết tốt (sau phẫu thuật không bị biến chứng nào, BN viện sau - 14 ngày); kết TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 (sau phẫu thuật có bị biến chứng, biến chứng tự khỏi, điều trị nội khoa mà không cần can thiệp thủ thuật như: dẫn lưu áp xe siêu âm ổ bụng, dẫn lưu màng phổi); kết trung bình (sau phẫu thuật gặp nhiều biến chứng cần phải can thiệp thủ thuật, phẫu thuật lại); kết xấu (sau phẫu thuật gặp nhiều biến chứng cần phải can thiệp thủ thuật, phẫu thuật lại để điều trị ≥ lần sau can thiệp lại, BN phải điều trị phòng hồi sức tích cực) Xử lý số liệu: theo phương pháp thống kê y học, sử dụng phần mềm SPSS 16.0 Kiểm định khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trong nghiên cứu có 414 BN chẩn đốn sỏi mật, bao gồm 133 BN nam, 280 BN nữ Tỷ lệ nữ/nam = 2,1 Tuổi trung bình 52,8 ± 14,6 (thấp 18 tuổi; cao 92 tuổi) Phân bố BN không đồng tỉnh Lạng Sơn tỉnh có số lượng BN đông (17,9%), thấp Lai Châu (2,2%) * Chỉ định mổ cắt túi mật nội soi: Mổ cấp cứu: 19 BN (4,60%); mổ cấp cứu có trì hoãn: 15 BN (3,63%); định mổ phiên chiếm tỷ lệ chủ yếu trường hợp cắt túi mật nội soi: 379 BN (91,77%) * Mức độ tổn thương túi mật: Các trường hợp mổ cắt túi mật nội soi chủ yếu viêm túi mật mạn sỏi: 374 BN (90,56%); viêm túi mật cấp chưa có biến chứng: 28 BN (6,78%); viêm túi mật hoại tử: BN (2,18%); áp xe túi mật: BN (0,24%); viêm phúc mạc mật: BN (0,24%) Bảng 1: Chuyển mổ mở Chuyển mổ mở Số BN (n = 14) Tỷ lệ % Do gặp khó khăn kỹ thuật Khơng nhận biết giải phẫu Túi mật viêm dính nhiều hoại tử 60,00 11,1 88,9 Do tai biến Chảy máu Tổn thương đường mật Tổn thương quan lân cận 5 0 40,00 100,00 0 Tổng số 14 100 Tỷ lệ chuyển mổ mở cắt túi mật nội soi 3,3% gặp khó khăn kỹ thuật tai biến Bảng 2: Kết mổ cắt túi mật nội soi Kết phẫu thuật Số BN (n = 413) Tỷ lệ % Tai biến Chảy máu Tổn thương đường mật 1 0,48 0,24 0,24 Biến chứng phẫu thuật Chảy máu Rò mật 1 0,48 50,00 50,00 403 97,58 2,18 0,24 Kết phẫu thuật Tốt Khá Trung bình Thời gian mổ trung bình 91,05 ± 39,59 phút (30 - 270 phút) Thời gian sau mổ trung bình 5,44 ± 2,76 ngày (2 - 26 ngày) Tổng thời gian nằm viện 9,26 ± 4,41 ngày (3 - 37 ngày) Khơng có tử vong phẫu thuật Kết phẫu thuật chủ yếu loại tốt (97,58%), khơng có loại xấu 187 TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 BÀN LUẬN Kể từ năm 1987, phẫu thuật cắt túi mật nội soi nhanh chóng phát triển khắp giới Ưu điểm chứng minh đau sau mổ, tính thẩm mỹ cao, BN nhanh hồi phục, thời gian nằm viện ngắn Hiện nay, phẫu thuật cắt túi mật nội soi coi tiêu chuẩn vàng điều trị viêm túi mật sỏi Phẫu thuật triển khai hầu hết tuyến bệnh viện tỉnh nước ta, có tỉnh biên giới phía bắc [1, 2] Biến chứng tổn thương đường mật chính, biến chứng trầm trọng cắt túi mật nội soi ngày giảm thấp nhờ tiến kỹ thuật mổ, phương tiện định mổ thích hợp [4] Phẫu thuật ngày trở nên an toàn với tỷ lệ tai biến, biến chứng tử vong phẫu thuật thấp [9] Trong thời gian đầu, phương pháp áp dụng cho viêm túi mật mạn sỏi, viêm túi mật cấp coi chống định với nhiều lý do: có nhiều khó khăn kỹ thuật, nhiều tai biến biến chứng nguy hiểm, đặc biệt thương tổn đường mật chảy máu, tỷ lệ phải chuyển mổ mở cao Hiện nay, nhờ có tiến kỹ thuật mổ trang thiết bị, phẫu thuật cắt túi mật nội soi ứng dụng ngày nhiều cho viêm túi mật cấp, chí túi mật có viêm hoại tử chứng minh phương pháp an tồn phẫu thuật viên nội soi có nhiều kinh nghiệm [7] Tuy nhiên, cần có định thích hợp với mức độ tổn thương túi mật tình trạng tồn thân [6] Hướng dẫn Hội nghị Tokyo (2007) [10] nhiều nơi áp dụng 188 [6, 7, 8] Theo Hướng dẫn này, phẫu thuật cắt túi mật nội soi nên áp dụng cho trường hợp viêm túi mật cấp mức độ nhẹ (chỉ có phản ứng viêm chỗ) mức độ trung bình (bạch cầu > 18G/l, sờ thấy mass vùng hạ sườn phải, xuất tổn thương viêm phúc mạc mật, áp xe túi mật, viêm túi mật hoại tử ), BN mổ trước 72 kể từ khởi phát Trường hợp tình trạng viêm chỗ túi mật mức độ nặng (khởi phát > 72 giờ, thành túi mật dày > mm, số lượng bạch cầu > 18 G/l có rối loạn chức quan) cần điều trị nội khoa tích cực kết hợp với dẫn lưu túi mật qua da phẫu thuật, cắt túi mật nội soi cần trì hỗn sau viêm túi mật ổn định Nhiều nghiên cứu đánh giá cao hiệu chiến thuật dẫn lưu túi mật cấp cứu kết hợp với điều trị nội khoa cho trường hợp viêm túi mật cấp mức độ nặng, đặc biệt BN cao tuổi có tình trạng tồn thân nặng [8, 9] Nhiều nghiên cứu tập trung vào đánh giá yếu tố tiên lượng cắt túi mật nội soi [5, 8], yếu tố tiên lượng chuyển mổ mở [10] Asai K CS, nghiên cứu (2014) [5] lượng hóa yếu tố nguy phải chuyển mổ mở cắt túi mật nội soi điều trị viêm túi mật cấp, giúp phẫu thuật viên tiên lượng tốt khó khăn gặp phải trước tiến hành phẫu thuật nội soi cắt túi mật Trong điều kiện bệnh viện tỉnh biên giới miền núi phía Bắc, điều kiện hạn chế, kháng sinh khơng đầy đủ, trình độ trang thiết bị hồi sức nhiều khó khăn, cho nên áp dụng phẫu thuật cắt túi mật nội soi TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 cho BN viêm túi mật cấp mức độ nhẹ, BN đến sớm trước 72 giờ, chưa có triệu chứng tồn thân chỗ nặng, thành túi mật < mm, chưa có biến chứng chỗ viêm túi mật hoại tử, áp xe túi mật, viêm phúc mạc mật Cùng thời gian tiến hành nghiên cứu, có 87 BN mổ mở, tỷ lệ cắt túi mật nội soi 413/500 BN = 82,6%, có 19 BN (4,6%) định mổ cấp cứu viêm túi mật cấp, 15 BN (3,63%) mổ cấp cứu có trì hỗn sau điều trị nội khoa, BN (2,18%) viêm túi mật hoại tử, BN áp xe túi mật BN viêm phúc mạc túi mật vỡ mổ cắt túi mật nội soi thành công 379 BN (91,77%) định mổ phiên điều trị viêm túi mật sỏi Việc chưa có nhiều BN viêm túi mật cấp định cắt túi mật nội soi có nhiều nguyên nhân: chưa có nhiều phẫu thuật viên có kinh nghiệm phẫu thuật nội soi, nhiều khó khăn triển khai mổ nội soi cấp cứu phẫu thuật viên trang thiết bị nội soi lúc có sẵn 14 BN (3,38%) phải chuyển mổ mở, BN gặp khó khăn kỹ thuật, túi mật viêm cấp, dính nhiều vào quan lân cận, không nhận biết rõ ràng giải phẫu vùng cuống gan cổ túi mật BN phải chuyển mổ mở tai biến mổ, BN chảy máu mổ khơng xử trí nội soi (những BN viêm túi mật cấp) BN bị tổn thương đứt ống mật chủ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái Trường hợp BN nam, 92 tuổi, viêm túi mật mạn sỏi, định mổ phiên cắt túi mật nội soi, túi mật viêm teo dính nhiều vào ống mật chủ, khơng phân biệt rõ ràng giải phẫu gây tổn thương đoạn ống mật chủ, phẫu thuật viên phát mổ, chuyển mổ mở Do không khâu phục hồi ống mật chủ nên phải nối mật-ruột kiểu Roux-en-Y BN ổn định viện sau 12 ngày điều trị Khơng có trường hợp phải chuyển mổ mở có tai biến tổn thương quan khác tá tràng, tiểu tràng đại tràng Đánh giá chung kết phẫu thuật cắt túi mật nội soi: tốt 97,58%, 2,18%, trung bình 0,24% Khơng có trường hợp tử vong phẫu thuật Thời gian mổ trung bình 91,05 ± 39,59 phút (ngắn 30 phút, dài 270 phút) Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 5,44 ± 2,76 ngày (ngắn ngày, dài 26 ngày) Tổng thời gian nằm viện trung bình 9,26 ± 4,41 ngày (ngắn ngày, dài 37 ngày) Thời gian phẫu thuật thời gian nằm viện dài báo cáo nước, chứng tỏ hạn chế khả thực phẫu thuật nội soi bệnh viện tỉnh biên giới miền núi phía Bắc Thiếu phẫu thuật viên có kinh nghiệm đào tạo Phương tiện phẫu thuật nội soi, trang bị thiếu đồng bộ, thường xun hỏng hóc, chậm thay thế, việc bổ sung vật tư y tế tiêu hao thường xuyên gặp khó khăn Việc triển khai phẫu thuật cắt túi mật nội soi cho 413 BN tất bệnh viện tỉnh biên giới miền núi phía Bắc thời gian năm qua thực thành công ứng dụng quy trình chẩn đốn điều trị sỏi mật Tai biến mổ BN (1,45%), BN chảy máu BN tổn thương ống mật chủ phải chuyển mổ mở 189 TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 BN tai biến chảy máu mổ xử trí thành cơng nội soi Biến chứng sau mổ BN (0,97%), rò mật BN, chảy máu sau mổ BN viêm phúc mạc toàn thể tổn thương thủng tá tràng BN BN rò mật xảy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái Trường hợp thứ BN nữ 52 tuổi, viêm túi mật mạn sỏi, định mổ phiên cắt túi mật nội soi, BN phát rò mật vào ngày thứ sau mổ dịch mật chảy qua dẫn lưu gan, mổ lại xác định nguyên nhân tuột clip cổ túi mật, tiến hành buộc lại cổ túi mật, lau rửa dẫn lưu ổ bụng, BN viện ngày thứ 10 sau mổ Trường hợp thứ BN nam 47 tuổi, viêm túi mật mạn sỏi, mổ phiên cắt túi mật nội soi Trong mổ gặp tai biến chảy máu từ giường túi mật, cầm máu nội soi không thành công phải chuyển mổ mở khâu cầm máu giường túi mật Biến chứng rò mật phát vào ngày thứ sau mổ với triệu chứng viêm phúc mạc mật Mổ lại xác định có tổn thương rách ống mật chủ Đã tiến hành nối mật-ruột kiểu Roux-en-Y có dẫn lưu Volker, rửa dẫn lưu ổ bụng rộng rãi BN viện ngày thứ 12 sau mổ BN biến chứng viêm phúc mạc toàn thể sau mổ, tổn thương rách mặt trước hành tá tràng không phát mổ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn BN nữ, 51 tuổi, viêm túi mật mạn sỏi, mổ phiên cắt túi mật nội soi Sau mổ ngày thứ xuất triệu chứng viêm phúc mạc toàn thể Mổ lại xác định nguyên nhân tổn thương thủng mặt trước hành tá tràng Tổn thương dùng dao điện gỡ dính gây bỏng mặt trước hành tá tràng tiến triển 190 thành thủng sau Đã tiến hành cắt lọc lại mép lỗ thủng, khâu lỗ thủng lớp vircryl 3/0, nối vị tràng, rửa dẫn lưu ổ bụng rộng rãi BN có diễn biến tràn dịch màng phổi, suy kiệt, viện vào ngày 26 sau mổ KẾT LUẬN Phẫu thuật cắt túi mật nội soi thực với kết tốt điều trị viêm túi mật sỏi 12 bệnh viện đa khoa tỉnh biên giới miền núi phía Bắc Chỉ định mổ phiên 91,77%; mổ cấp cứu 4,6% cấp cứu trì hỗn 3,63% Viêm túi mật mạn 90,56%; viêm túi mật cấp chưa có biến chứng 6,78%; viêm túi mật hoại tử 2,18%; áp xe túi mật 0,24% viêm phúc mạc mật 0,24% Thời gian mổ trung bình 91,05 ± 39,59 phút, hậu phẫu trung bình 5,44 ± 2,76 ngày, tai biến 0,48%; biến chứng 0,48%, khơng có tử vong Tỷ lệ chuyển mổ mở 3,3% Kết tốt 97,58%; 2,18%; trung bình 0,24% TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Hồng Sơn Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đốn điều trị số bệnh ngoại khoa tiêu hóa thường gặp cho tỉnh biên giới miền núi phía Bắc Đề tài cấp Nhà nước 2012 Trần Vinh, Vàng A Sàng Đánh giá kết phẫu thuật nội soi cắt túi mật sỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái Tạp chí Phẫu thuật nội soi Nội soi Việt Nam 2013, (1), tr.34-39 Asai K et al Risk factors for conversion of laparoscopic cholecystectomy to open surgery associated with the severity characteristics according to the Tokyo guidelines Surgery Today 2014, 44, pp.2300-2304 Barbier L et al Long-term consequences of bile duct injury after cholecystectomy TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 Journal of Visceral Surgery 2014, 151, pp.269-279 of Hepatobiliary Pancreat Surgery 2007, 14, pp.114-121 Bat O The analysis of 146 patients with difficult laparoscopic cholecystectomy International Journal of Clinical and Experimental Medicine 2015, (9), pp.16127-16131 Miura F et al Flowcharts for the diagnosis and treatment of acute cholangitis and cholecystitis: Tokyo Guidelines Journal of Hepatobiliary Pancreat Surgery 2007, 14, pp.27-34 Lee S.W et al Impact of the Tokyo guidelines on the management of patients with acute calculous cholecystitis Journal of Gastroenterology and Hepatology 2009, 24, pp.1857-1861 Nijssen MA J et al Improving safety in laparoscopic cholecystectomy: Reply World Journal of Surgery, 2015, 39 Mayumi T et al Results of the Tokyo Consensus Meeting Tokyo Guidelines Journal 10 Yamashita Y et al Surgical treatment of patients with acute cholecystitis: Tokyo Guidelines Journal of Hepatobiliary Pancreat Surgery 2007, 14, pp.91-97 191 ... viêm túi mật sỏi, phẫu thuật cắt túi mật nội soi 12 bệnh viện đa khoa tỉnh biên giới miền núi phía Bắc, bao gồm tỉnh thuộc vùng Tây Bắc (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La) tỉnh thuộc vùng Đông Bắc (Hà... mật nội soi nhiều hạn chế, chưa thể thay hồn tồn phẫu thuật kinh điển Chúng tơi tiến hành đề tài nhằm mục tiêu: Đánh giá kết phẫu thuật cắt túi mật nội soi 12 bệnh viện tỉnh miền núi phía Bắc. .. miền núi phía Bắc Đề tài cấp Nhà nước 2 012 Trần Vinh, Vàng A Sàng Đánh giá kết phẫu thuật nội soi cắt túi mật sỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái Tạp chí Phẫu thuật nội soi Nội soi Việt Nam 2013,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả phẫu thuật cắt túi mật nội soi tại 12 bệnh viện tỉnh miền núi phía bắc, Kết quả phẫu thuật cắt túi mật nội soi tại 12 bệnh viện tỉnh miền núi phía bắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn