Nghiên cứu cải thiện độ tan và độ hòa tan của meloxicam bằng kỹ thuật tạo hệ phân tán rắn

9 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 08:04

Bài viết này nghiên cứu với mục đích nhằm khảo sát ảnh hưởng của các chất mang đến độ tan và độ hòa tan của meloxicam (MX) trong hệ phân tán rắn (HPTR) bào chế bằng phương pháp đun chảy. TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3-2018 NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN ĐỘ TAN VÀ ĐỘ HÒA TAN CỦA MELOXICAM BẰNG KỸ THUẬT TẠO HỆ PHÂN TÁN RẮN Nguyễn Đức Cường*; Phan Thị Thu Hằng*; Nguyễn Hoàng Hiệp* Phạm Đức Thịnh*; Nguyễn Trọng Điệp* TÓM TẮT Mục tiêu: khảo sát ảnh hưởng chất mang đến độ tan độ hòa tan meloxicam (MX) hệ phân tán rắn (HPTR) bào chế phương pháp đun chảy Phương pháp: bào chế HPTR phương pháp đun chảy với chất mang PEG 4000, PEG 6000, gelucire pluronic Kết quả: công thức HPTR khảo sát làm tăng độ tan độ hòa tan so với MX nguyên liệu PEG 6000 cải thiện độ tan độ hòa tan tốt PEG 4000 Khi thay phần PEG 6000 gelucire pluronic, có gelucire làm tăng, pluronic lại làm giảm độ tan độ hòa tan MX Kết luận: khảo sát chất mang cho HPTR chứa MX bào chế theo phương pháp đun chảy Bước đầu lựa chọn cơng thức HPTR có thành phần MX/PEG 6000/gelucire với tỷ lệ 1/6/1 * Từ khóa: Meloxicam; Hệ phân tán rắn; Đun chảy Improving the Solubility and Dissolution of Meloxicam using Solid Dispersion Summary Objectives: To investigate the influence of the carriers to the solubility and dissolution of meloxicam (MX) in the solid dispersion preparated by melting method Methods: Making the solid dispersions by melting method with PEG 4000, PEG 6000, gelucire and pluronic as cariers Results: The solid dispersion formulas increased solubility and dissolution of MX in comparision with the raw MX PEG 6000 improved the solubility and dissolution better than PEG 4000 When replacing a part of PEG 6000 with either gelucire or pluronic, only just gelucire had increased trend, while pluronic reduced the solubility and dissolution of MX Conclusion : The carriers were screened for the preparation of solid dispersion containing MX by melting method Initially selected the solid dispersion formula contains MX/PEG 6000/gelucire component with the ratio of 1/6/1, respectively * Keywords: Meloxicam; Solid dispersion; Melting ĐẶT VẤN ĐỀ Meloxicam dược chất thuộc nhóm thuốc chống viêm cấu trúc khơng có nhân steroid (NSAIDs), có tác dụng chống viêm, thường dùng để điều trị số bệnh lý viêm xương khớp, biết đến với biệt dược mobic, mebilax Theo hệ thống phân loại sinh dược học, * Học viện Quân y Người phản hồi (Corresponding): Nguyễn Trọng Điệp (diepvmmu@gmail.com) Ngày nhận bài: 09/12/2017; Ngày phản biện đánh giá báo: 08/02/2018 Ngày báo đăng: 28/02/2018 17 TẠP CHÍ Y DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3-2018 MX thuộc phân nhóm II, có độ tan tính thấm tốt Do đó, độ tan tốc độ hòa tan MX yếu tố quan trọng, định đến mức độ giải phóng hấp thu dược chất từ dạng thuốc Vì vậy, để làm tăng sinh khả dụng, cần phải cải thiện độ tan độ hòa tan cho MX Hiện nay, có nhiều biện pháp để cải thiện độ tan độ hòa tan cho dược chất như: giảm kích thước tiểu phân, sử dụng chất diện hoạt, dùng hỗn hợp dung môi, tạo tiền thuốc, tạo hệ phân tán rắn hệ tự nhũ hóa Trong đó, hệ phân tán rắn (HPTR) kỹ thuật bào chế đại ứng dụng rộng rãi nghiên cứu sản xuất dược phẩm So với biện pháp làm tăng độ tan khác, HPTR có ưu điểm kỹ thuật bào chế đơn giản, sản phẩm tạo thành có đặc tính tốt, có khả triển khai sản xuất lớn Tuy nhiên, để tạo HPTR, cần lựa chọn phương pháp bào chế chất mang thích hợp với loại dược chất Chúng tiến hành nghiên cứu nhằm: Khảo sát để lựa chọn hệ chất mang có khả làm tăng độ tan tốc độ hòa tan MX HPTR bào chế phương pháp đun chảy NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nguyên liệu thiết bị - Nguyên liệu: MX (Singapore, BP 2015); tá dược PEG 4000, PEG 6000, gelucire, pluronic đạt tiêu chuẩn dược dụng Các hóa chất dung mơi khác đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích 18 - Thiết bị: máy quang phổ Lambomed UDV-2960 (Mỹ) Máy thử độ hòa tan COMPLAY (Anh) Máy siêu âm Elma S100H (Thụy Sỹ) Cân phân tích Mettler Toledo ML204 (Thụy Sỹ) có độ xác đến 0,1 mg Phƣơng pháp nghiên cứu - Bào chế hỗn hợp vật lý: nghiền nhỏ MX PEG thành bột mịn, rây qua rây 0,315 mm Cân thành phần theo công thức, trộn thành hỗn hợp bột kép theo nguyên tắc trộn đồng lượng Bảo quản hỗn hợp vật lý lọ thủy tinh tối màu, nút kín, đặt bình hút ẩm - Bào chế HPTR phương pháp đun chảy: cân khoảng g MX chất mang với tỷ lệ tương ứng theo công thức thiết kế Đun chảy chất mang cốc có mỏ bếp cách thủy nhiệt độ 60 - 70°C, khuấy để chất mang chảy lỏng hoàn toàn Cho MX vào hỗn hợp tá dược chảy lỏng, khuấy 10 phút để dược chất phân tán đồng vào tá dược Làm lạnh nhanh hỗn hợp nước đá, kết hợp với khuấy trộn đến hỗn hợp đơng rắn hồn tồn Để ổn định hỗn hợp bình hút ẩm 24 giờ, sau nghiền, rây qua rây 0,315 mm Sản phẩm bảo quản lọ thủy tinh tối màu, nút kín, đặt bình hút ẩm - Định lượng MX: tiến hành xây dựng đường chuẩn MX môi trường nước môi trường đệm phosphat pH 7,4 Quét phổ để xác định cực đại hấp thụ cho môi trường tiến hành định lượng MX phương pháp UV-Vis cực đại hấp thụ xác định TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3-2018 - Xác định độ tan MX: mẫu thử bao gồm: MX nguyên liệu, hỗn hợp vật lý, HPTR Môi trường thử: nước cất Tiến hành: cân lượng mẫu thử tương đương 100 mg MX vào bình nón có dung tích 100 ml, bổ sung 50 ml nước cất Lắc ngang 24 giờ, sau để ổn định 48 giờ, ly tâm, lọc dịch qua màng có kích thước lỗ lọc 0,45 µm Độ tan MX mẫu thử nồng độ dung dịch bão hòa định lượng UV-Vis - Xác định độ hòa tan MX: + Điều kiện thử: thiết bị kiểu cánh khuấy Tốc độ khuấy: 75 vòng/phút Mơi trường hòa tan: 900 ml dung dịch đệm phosphat pH 7,4 Nhiệt độ môi trường: 37 ± 0,50C + Tiến hành: lấy lượng mẫu thử tương đương với khoảng 30 mg MX nguyên liệu cho môi trường thử, tiến hành thử với điều kiện Sau khoảng thời gian 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 105, 120 phút, lấy ml môi trường, đồng thời bổ sung ml môi trường Lọc dịch hòa tan qua màng 0,45 µm định lượng UV-Vis Tỷ lệ (%) MX hòa tan thời điểm (t) tính theo cơng thức sau: % MX (t) = Ct x n x 900 m x 1.000 x 100 Trong đó: (Ct): nồng độ MX mơi trường thời điểm t (µg/ml); (n): hệ số pha loãng; (m): khối lượng MX mẫu (mg) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN Kết xây dựng đƣờng chuẩn MX Kết quét phổ cho thấy MX có cực đại hấp thụ mơi trường nước λ = 379 nm đệm phosphat pH 7,4 λ = 373 nm Do đó, hai bước sóng sử dụng để xây dựng đường chuẩn MX môi trường nước đệm phosphat pH 7,4 Bảng 1: Mật độ quang dung dịch MX chuẩn nước (n = 5) Nồng độ (µg/ml) Mật độ quang trung bình RSD (%) 5,8 0,242 1,65 8,7 0,362 1,66 11,6 0,4 68 14,5 0,600 1,83 17,4 0,709 1,41 Hình 1: Đường chuẩn MX nước Bảng 2: Mật độ quang dung dịch MX chuẩn đệm phosphat pH 7,4 (n = 5) Nồng độ (µg/ml) Mật độ quang trung bình RSD (%) 6,6 0,336 1,49 8,8 0,449 1,56 11,0 1,97 13,2 0,661 1,82 15,4 0,779 1,50 19 TẠP CHÍ Y DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3-2018 Hình 2: Đường chuẩn MX môi trường đệm phosphat pH 7,4 Trong khoảng nồng độ khảo sát với hai môi trường, có mối tương quan tuyến tính mật độ quang nồng độ MX (R2 > 0,999) Ngoài ra, phương pháp có độ lặp lại tốt (RSD% < 2%) Do đó, sử dụng phương pháp UV-Vis để định lượng MX nguyên liệu mẫu thử Kết khảo sát ảnh hƣởng tá dƣợc đến độ tan độ hòa tan * Ảnh hưởng PEG 4000 PEG 6000 đến độ tan độ hòa tan MX: - Ảnh hưởng PEG 4000 PEG 6000 đến độ tan MX: Bảng 3: Độ tan MX từ HPTR bào chế với PEG 4000 PEG 6000 Thành phần (g) Độ tan (µg/ml) (n = 3, ) Tỷ lệ tăng độ tan so với nguyên liệu 24,45 ± 0,56 - 40,29 ± 1,91 1,65 10 67,76 ± 1,45 2,77 56,62 ± 2,14 2,32 Công thức MX MX nguyên liệu CT1 CT2 CT3 PEG 4000 PEG 6000 10 Độ tan MX nguyên liệu nước 24,45 µg/ml Các công thức HPTR bào chế với PEG 4000 PEG 6000 cải thiện độ tan MX, tăng gấp 1,65 - 2,77 lần so với nguyên liệu Trong đó, HPTR dùng PEG 6000 có độ tan cao (67,76 µg/ml), HPTR dùng PEG 4000 có độ tan thấp (40,29 µg/ml) Khi phối hợp PEG 6000 PEG 4000 với tỷ lệ 1:1 (CT3), độ tan MX cao dùng PEG 4000, thấp dùng PEG 6000 - Ảnh hưởng PEG 4000 PEG 6000 đến độ hòa tan MX: 20 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3-2018 Bảng 4: Tỷ lệ MX hòa tan từ HPTR bào chế với PEG 4000 PEG 6000 Tỷ lệ (%) MX hòa tan theo thời gian (phút) (n = 3, Công thức 10 15 30 MX nguyên liệu 6,09 ± 0,14 10,36 ± 0,22 15,41 ± 0,33 CT1 30,41 ± 0,71 52,78 ± 2,56 CT2 49,30 ± 2,42 CT3 34,90 ± 1,37 45 60 ) 75 105 120 29,23 ± 33,84 ± 41,26 ± 47,66 ± 0,68 0,85 1,96 2,12 54,18 ± 2,31 54,06 ± 1,32 70,24 ± 3,45 84,35 ± 85,19 ± 84,47 ± 84,24 ± 3,35 3,74 3,42 3,43 85,07 ± 3,53 82,56 ± 3,82 63,70 ± 3,56 74,76 ± 3,38 84,29 ± 84,05 ± 82,50 ± 82,50 ± 3,15 3,45 3,48 3,05 83,45 ± 3,52 84,17 ± 3,61 53,88 ± 2,52 69,06 ± 3,11 83,66 ± 84,25 ± 83,66 ± 82,94 ± 3,31 3,63 3,72 3,57 83,66 ± 2,29 82,83 ± 3,15 - Tỷ lệ hòa tan MX ngun liệu mơi trường đệm phosphat pH 7,4 tương đối thấp, sau 120 phút giải phóng 54,06% Một số nghiên cứu cho thấy độ hòa tan MX nguyên liệu < 20% sau 60 phút [1, 5, 6], số nghiên cứu khác lại cho độ hòa tan đạt khoảng gần 80% sau 60 phút [9], gần 70% sau 30 phút [8], hay gần 40% sau 120 phút [2] Điều khác nguồn gốc nguyên liệu, MX ngun liệu bào chế phun sấy cho tỷ lệ hòa tan 60% sau 60 phút [9] - HPTR chứa MX bào chế với PEG 4000 và/hoặc PEG 6000 cải thiện rõ rệt độ hòa tan MX Trong đó, tỷ lệ MX hòa tan từ HPTR sau 15 phút cao so với nguyên liệu sau 120 phút Sau 30 phút, hầu hết cơng thức HPTR đạt tỷ lệ giải phóng MX cao (khoảng 84%) Tuy nhiên, HPTR bào chế với PEG 6000 có tốc độ giải phóng dược chất nhanh nhất, đặc biệt 15 phút đầu, thời điểm khác, công thức HPTR tương đương Như vậy, HPTR bào chế với PEG 6000 cải thiện độ tan độ hòa tan MX tốt nên lựa chọn làm chất mang để khảo sát tiếp Ảnh hƣởng tỷ lệ PEG 6000 đến độ tan độ hòa tan MX - Ảnh hưởng tỷ lệ PEG 6000 đến độ tan MX: Bảng 5: Độ tan MX từ HPTR bào chế với tỷ lệ PEG 6000 khác Phƣơng pháp bào chế Thành phần (g) Độ tan (µg/ml) Tỷ lệ tăng độ tan so với nguyên liệu MX PEG 6000 Tỷ lệ MX/PEG CT4 2 1/1 63,18 ± 2,45 2,57 CT5 1/3 67,56 ± 2,51 2,75 10 1/5 67,76 ± 2,76 2,76 CT6 14 1/7 86,64 ± 3,17 3,54 CT7 20 1/10 72,53 ± 2,67 2,97 14 1/7 43,03 ± 1,91 1,76 Công thức CT2 CT8 MX nguyên liệu Đun chảy Hỗn hợp vật lý (n = 3, ) 24,45 ± 0,56 21 TẠP CHÍ Y DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3-2018 Khi tăng tỷ lệ PEG 6000 có xu hướng làm tăng độ tan MX Ở tỷ lệ MX/PEG 1/1, độ tan 63,19 µg/ml Khi tiếp tục tăng tỷ lệ MX/PEG lên 1/7, độ tan MX cao (86,64 µg/ml, gấp 3,54 lần so với MX nguyên liệu) Tuy nhiên, tiếp tục tăng tỷ lệ MX/PEG lên 1/10, độ tan MX lại giảm xuống Đối với hỗn hợp vật lý có tỷ lệ MX/PEG 1/7, làm tăng độ tan gấp 1,76 lần so với MX nguyên liệu - Ảnh hưởng tỷ lệ PEG 6000 đến độ hòa tan MX: Bảng 6: Tỷ lệ MX hòa tan từ HPTR bào chế với tỷ lệ PEG 6000 khác Tỷ lệ (%) MX hòa tan theo thời gian (phút) (n = 3, Cơng thức ) 10 15 30 45 60 75 105 120 CT4 55,29 ± 1,82 59,87 ± 2,18 67,09 ± 2,23 79,09 ± 2,60 78,86 ± 3,28 77,98 ± 2,97 77,87 ± 3,14 78,07 ± 3,21 77,35 ± 3,54 CT5 53,02 ± 1,78 62,37 ± 2,62 71,01 ± 2,85 78,92 ± 3,12 77,72 ± 3,68 77,96 ± 3,49 76,40 ± 3,84 76,16 ± 3,63 73,77 ± 3,54 CT2 49,30 ± 1,65 63,70 ± 3,20 74,76 ± 3,58 79,29 ± 3,91 79,05 ± 3,71 78,90 ± 3,85 78,50 ± 3,49 79,50 ± 3,62 78,35 ± 3,77 CT6 38,85 ± 1,24 57,37 ± 1,98 70,63 ± 3,44 83,78 ± 3,89 86,17 ± 3,97 82,82 ± 4,08 83,54 ± 3,75 82,70 ± 3,95 82,94 ± 3,86 CT7 42,29 ± 1,36 56,82 ± 1,96 71,23 ± 3,46 83,7 ± 3,89 83,24 ± 3,87 83,84 ± 3,27 84,80 ± 3,73 84,68 ± 3,59 84,56 ± 3,87 CT8 36,09 ± 1,15 52,56 ± 1,34 64,71 ± 3,12 75,29 ± 3,54 77,81 ± 3,67 77,09 ± 3,63 79,62 ± 3,86 76,25 ± 3,73 72,52 ± 3,67 MX nguyên liệu 6,09 ± 0,14 10,36 ± 0,22 15,41 ± 0,33 29,23 ± 0,68 33,84 ± 0,85 41,26 ± 1,96 47,66 ± 2,12 54,18 ± 2,31 54,06 ± 1,32 Công thức HPTR bào chế với PEG 6000 tỷ lệ khác làm tăng độ hòa tan cho MX so với MX nguyên liệu hỗn hợp vật lý, đặc biệt 30 phút đầu, sau trì ổn định khơng tăng thêm Trong đó, cơng thức có tỷ lệ PEG 6000 thấp (CT2, CT4, CT5), tỷ lệ MX giải phóng thời điểm ban đầu cao hơn, thời điểm sau lại thấp so với CT6, CT7 Ngược lại, công thức có tỷ lệ PEG 6000 cao (CT6, CT7), tỷ lệ MX giải phóng thấp khoảng 15 phút đầu, sau tăng lên cao so với CT2, CT4, CT5 Điều tăng tỷ lệ PEG làm tăng độ nhớt bề dày lớp khuếch tán nên làm chậm giải phóng MX thời điểm ban đầu, HPTR rã hết, độ hòa 22 tan MX phụ thuộc vào tỷ lệ chất mang công thức Nghiên cứu Jafar CS [7], Shazly CS [9] cho thấy, tỷ lệ PEG 6000 tăng làm tăng độ tan MX từ HPTR bào chế phương pháp bốc dung môi, tỷ lệ PEG cao lại làm giảm độ hòa tan MX Kết cho thấy hỗn hợp vật lý làm tăng độ tan MX, thấp so với HPTR Như vậy, tỷ lệ MX/PEG mức cao (1/7 1/10), độ hòa tan MX có xu hướng thấp thời điểm 15 phút đầu, sau tăng lên, đạt mức cao sau 30 phút Mặt khác, tỷ lệ MX/PEG 1/7 có độ tan nước MX cao Do vậy, tỷ lệ MX/PEG 1/7 lựa chọn để khảo sát tiếp TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3-2018 Ảnh hƣởng gelucire pluronic đến độ tan độ hòa tan MX Từ cơng thức CT6 với tỷ lệ MX/PEG 6000 1/7, thêm gelucire pluronic với tỷ lệ 1/1, 1/2 1/3 so với MX, đồng thời giảm lượng PEG xuống tương ứng để đảm bảo tỷ lệ MX/tá dược 1/7 Bảng 7: Công thức khảo sát ảnh hưởng gelucire pluronic đến độ tan độ hòa tan MX từ HPTR Công thức Thành phần (g) Phƣơng pháp MX PEG 6000 CT6 14 CT9 12 CT10 10 CT12 12 CT13 10 CT14 12 12 Đun chảy CT11 CT15 Hỗn hợp vật lý CT16 Gelucire Pluronic 2 - Ảnh hưởng gelucire pluronic đến độ tan MX: Bảng 8: Độ tan MX từ HPTR bào chế với PEG 6000 gelucire pluronic tỷ lệ khác Công thức Độ tan (µg/ml) (n = 3, ) Tỷ lệ tăng độ tan CT6 CT9 CT10 CT11 CT12 CT13 CT14 CT15 CT16 MX nguyên liệu 86,64 ± 91,44 ± 90,24 ± 98,23 ± 71,46 ± 77,05 ± 77,05 ± 46,25 ± 46,37± 24,45 ± 0,56 3,17 3,73 3,68 4,25 3,18 3,19 4,73 2,41 2,39 3,54 3,74 3,69 4,02 2,92 3,15 3,15 1,89 1,90 Khi thay phần PEG 6000 gelucire làm tăng độ tan cho MX, công thức CT11 có độ tan cao Ngược lại, thay phần PEG 6000 pluronic lại làm giảm độ tan MX Đối với hỗn hợp vật lý bào chế với gelucire pluronic có độ tan thấp HPTR bào chế phương pháp đun chảy, dù có hay khơng thêm gelucire pluronic Theo El-Bardy CS, HPTR MX dùng gelucire làm chất mang, bào chế phương pháp phun sấy độ tan MX tăng 1,64 tỷ lệ MX/gelucire 1/1 tăng 3,85 lần tỷ lệ 1/4 [4] - Ảnh hưởng gelucire pluronic đến độ hòa tan MX: 23 TẠP CHÍ Y DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3-2018 Bảng 9: Tỷ lệ MX hòa tan từ HPTR bào chế với PEG 6000 gelucire pluronic tỷ lệ khác Công thức CT6 CT9 CT10 CT11 CT12 CT13 CT14 CT15 CT16 Tỷ lệ (%) hòa tan MX theo thời gian (phút) (n = 3, 10 15 30 45 60 75 ) 105 120 38,85 57,37 70,63 83,78 86,17 82,82 83,54 82,70 82,94 ± 1,24 ± 1,98 ± 3,44 ± 3,89 ± 3,97 ± 4,08 ± 3,75 ± 3,95 ± 3,86 67,56 84,65 88,54 94,08 95,02 94,78 94,90 93,13 91,48 ± 3,96 ± 3,45 ± 4,17 ± 4,13 ± 4,06 ± 4,25 ± 4,32 ± 4,16 ± 4,05 64,75 80,24 89,61 92,49 95,97 94,77 95,01 94,53 93,45 ± 1,88 ± 3,73 ± 3,60 ± 3,48 ± 3,71 ± 3,75 ± 4,17 ± 4,08 ± 4,34 64,38 78,58 88,45 95,42 96,02 96,87 96,14 95,90 95,18 ± 2,17 ± 3,28 ± 3,56 ± 3,77 ± 4,28 ± 4,81 ± 4,39 ± 4,72 ± 4,26 54,36 70,27 78,40 89,60 92,66 91,01 91,48 90,42 89,95 ± 1,58 ± 3,04 ± 3,27 ± 3,19 ± 4,69 ± 3,64 ± 3,75 ± 3,08 ± 3,61 52,86 66,91 77,60 87,33 89,73 92,25 92,13 92,37 91,05 ± 1,72 ± 2,94 ± 3,25 ± 3,53 ± 3,42 ± 3,68 ± 3,67 ± 3,71 ± 3,64 54,88 69,92 79,06 87,24 89,77 88,32 89,17 91,33 90,01 ± 1,59 ± 3,03 ± 3,29 ± 3,53 ± 3,49 ± 3,56 ± 3,91 ± 3,76 ± 4,61 61,46 68,07 72,04 77,69 79,98 76,49 75,29 76,13 73,48 ± 2,78 ± 2,97 ± 3,09 ± 3,25 ± 3,32 ± 3,14 ± 3,18 ± 3,21 ± 3,13 25,75 32,37 36,57 45,35 46,91 47,63 50,64 49,56 46,79 ± 0,85 ± 0,94 ± 1,06 ± 1,72 ± 2,36 ± 2,38 ± 2,47 ± 2,14 ± 2,36 Hình 3: Đồ thị hòa tan MX từ HPTR bào chế với PEG 6000 gelucire pluronic tỷ lệ khác So với MX nguyên liệu, hỗn hợp vật lý HPTR dùng PEG 6000 (CT6), HPTR bào chế với gelucire pluronic làm tăng độ hòa tan MX Tuy nhiên, 24 HPTR bào chế với gelucire có độ hòa tan cao so với pluronic, đặc biệt khoảng 30 phút đầu Với chất mang gelucire pluronic, tỷ lệ chất TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3-2018 mang khoảng khảo sát ảnh hưởng đến độ hòa tan MX Đối với hỗn hợp vật lý bào chế với gelucire có độ hòa tan cao so với pluronic Như vậy, HPTR bào chế với PEG 6000 phối hợp với gelucire cải thiện độ tan độ hòa tan cho MX tốt Trong đó, cơng thức CT9, CT10 CT11 có độ tan độ hòa tan tương đương nhau, cơng thức CT9 có tỷ lệ gelucire thấp nên lựa chọn Như vậy, qua trình khảo sát xác định hệ chất mang để bào chế HPTR chứa MX phương pháp đun chảy với tỷ lệ MX/PEG 6000/gelucire 1/6/1 KẾT LUẬN Đã khảo sát chất mang bào chế HPTR chứa MX theo phương pháp đun chảy Bước đầu lựa chọn công thức HPTR có thành phần MX/PEG 6000/gelucire với tỷ lệ 1/6/1 Cơng thức HPTR lựa chọn có độ tan 91,44 ± 3,73 µg/ml, tăng gấp 3,74 lần so với MX nguyên liệu độ hòa tan cao rõ rệt so với MX nguyên liệu (sau 30 phút giải phóng 94,08 ± 4,13%) TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Thị Thu Hòa Bào chế hệ phân tán rắn MX Khóa luận tốt nghiệp Dược sỹ Trường Đại học Dược Hà Nội 2013 Issa A.A, Marchidan D, Cojocaru V et al Preparation and evaluation of meloxicam solid dispersion by melting method FARMACIA 2013, 61 (6), pp.1216-1232 Chowdary K.P.R, Hymavathi R Enhancement of dissolution rate of meloxicam Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 2001, March - April, pp.150-154 El-Badry M, Fathy M Enhancement of the dissolution and permeation rates of meloxicam by formation of its freeze-dried solid dispersions in polyvinylpyrrolidone K-30 Drug Development and Industrial Pharmacy 2006, 32, pp.141-150 Kumar S.G.V, Mishra D.N Preparation, characterization and in vitro dissolution study of solid dispersion of meloxicam with PEG 6000 The Pharmaceutical Society of Japan 2006, 126 (8), pp.657-664 Dehghan M.G.G, Jafar M Improving dissolution of meloxicam using solid dispersions Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2006, 4, pp.231-238 Jafar M, MHG D, Shareef A Enhancement of dissolution and antiinflammatory effect of meloxicam International Journal of Applied Pharmaceutics 2010, (1), pp.22-27 Zaini E, Witarsah A.S, Agustin R Enhancement of dissolution rate of Meloxicam by co-grinding technique using hydroxypropyl methylcellulose Journal of Chemical and Pharmaceutical Research 2014, (11), pp.263-267 Shazly G, Badran M, Zoheir K et al Utilization of spray drying technique for improvement of dissolution and anti-inflammatory effect of meloxicam Pak J Pharm Sci 2015, 28 (1), pp.103-111 25 ... phải cải thiện độ tan độ hòa tan cho MX Hiện nay, có nhiều biện pháp để cải thiện độ tan độ hòa tan cho dược chất như: giảm kích thước tiểu phân, sử dụng chất diện hoạt, dùng hỗn hợp dung môi, tạo. .. tiền thuốc, tạo hệ phân tán rắn hệ tự nhũ hóa Trong đó, hệ phân tán rắn (HPTR) kỹ thuật bào chế đại ứng dụng rộng rãi nghiên cứu sản xuất dược phẩm So với biện pháp làm tăng độ tan khác, HPTR... độ tan độ hòa tan * Ảnh hưởng PEG 4000 PEG 6000 đến độ tan độ hòa tan MX: - Ảnh hưởng PEG 4000 PEG 6000 đến độ tan MX: Bảng 3: Độ tan MX từ HPTR bào chế với PEG 4000 PEG 6000 Thành phần (g) Độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cải thiện độ tan và độ hòa tan của meloxicam bằng kỹ thuật tạo hệ phân tán rắn, Nghiên cứu cải thiện độ tan và độ hòa tan của meloxicam bằng kỹ thuật tạo hệ phân tán rắn

Từ khóa liên quan