Điện tâm đồ gắng sức ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp

7 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 08:03

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định tỉ lệ npgs dưới mức tối đa dương tính với thiếu máu cục bộ cơ tim tồn dư, suy tim xuất hiện khi GS, rối loạn nhịp khi GS, khảo sát các yếu tố liên quan điện tâm đồ gắng sức dưới mức tối đa dương tính ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp trong giai đoạn nằm viện. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 Nghiên cứu Y học ĐIỆN TÂM ĐỒ GẮNG SỨC Ở BỆNH NHÂN SAU NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP Trần Văn Dũng*, Võ Thành Nhân*,** TĨM TẮT Mở đầu: Nhồi máu tim cấp ngày phổ biến giới Việt Nam Những bệnh nhân ñã ổn ñịnh sau nhồi máu tim cấp khơng biến chứng có nguy tái nhồi máu tim, ñột tử biến cố tim mạch khác Điện tâm ñồ gắng sức mức tối đa phương pháp khơng xâm nhập, dễ thực hiện, tốn phát nguy tồn sau nhồi máu tim cấp mà lúc nghỉ triệu chứng không bộc lộ, giúp phân tầng nguy sau nhồi máu tim cấp để có chiến lược điều trị phù hợp bệnh nhân Mục tiêu nghiên cứu: Xác ñịnh tỉ lệ NPGS mức tối đa dương tính với thiếu máu cục tim tồn dư, suy tim xuất GS, rối loạn nhịp GS khảo sát yếu tố liên quan Điện tâm ñồ gắng sức mức tối đa dương tính bệnh nhân sau nhồi máu tim cấp giai ñoạn nằm viện Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Những bệnh nhân bị nhồi máu tim cấp có đoạn ST chênh lên, khơng biến chứng nằm điều trị Bệnh viện Chợ Rẫy Phương pháp nghiên cứu: tiền cứu, mô tả cắt ngang Những bệnh nhân ñược chọn vào mẫu nghiên cứu thực ñiện tâm ñồ gắng sức mức tối đa theo qui trình Bruce đánh giá kết Kết quả: có 38 bệnh nhân thực ñiện tâm ñồ gắng sức mức tối ña kết dương tính (thiếu máu cục tim tồn dư) 36,8% Xuất hội chứng suy tim GS 18,4% Xuất rối loạn nhịp, rối loạn dẫn truyền không nghiêm trọng (ngoại tâm thu thất thưa, ngoại tâm thu nhĩ, block nhánh trái) trình GS 7,8%, khơng có trường hợp xảy rối loạn nhịp nghiêm trọng nhịp nhanh thất, block A-V III Các yếu tố liên quan ĐTĐGS mức tối ña dương tính (Thiếu máu cục tim tồn dư) (p < 0,05): tuổi > 60, nữ giới, phương pháp ñiều trị nội khoa thông thường dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân có TST GS đạt 120 lần/ phút, bệnh nhân có khả GS METS, bệnh nhân có số nhịp tim hồi phục/ phút ñầu tiên ≤ 12 lần/ phút sau ngưng GS, bệnh nhân có thời gian hồi phục kéo dài ≥ phút sau ngưng GS, bệnh nhân xuất hội chứng suy tim GS, bệnh nhân xuất rối loạn nhịp rối loạn dẫn truyền GS Nhận xét mức độ an tồn ĐTĐGS mức tối đa: nghiên cứu khơng có trường hợp xảy biến chứng phải ngưng NPGS Kết luận: ĐTĐGS mức tối đa thực ñể phân tầng nguy sau NMCT cấp từ ngày thứ ñến ngày thứ 14 bệnh nhân bị NMCT cấp khơng biến chứng giai đoạn nằm viện Từ khóa: Điện tâm đồ gắng sức, NMCT cấp ABSTRACT ECG STRESS TEST IN POST ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS Tran Van Dung, Vo Thanh Nhan* Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 14 - Supplement of No - 2010: 669 - 675 Backgrounds: Acute myocardial infarction (AMI) is increasing in the world and in Vietnam After the acute phase, noncomplicated myocardial infarction patients still have risks of reinfarction, sudden cardiac death, and other cardiovascular adverse events Submaximal ECG stress test is one of noninvasive, practical, and good cost-effective tool that can help finding out residual post AMI risks which are unrecognized at rest, stratifying risks post AMI in order to plan appropriate therapeutic strategies * Khoa Tim Mạch Can Thiệp – Bệnh Viện Chợ Rẫy, ** Bộ môn Nội ĐHYD, TP.HCM Tác giả liên hệ: * ThS.BS Trần Văn Dũng, ĐT: 0982008828, Email: dunghuyhung@yahoo.com.vn Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2010 669 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 Nghiên cứu Y học Objectives: Determining ratio of positive submaximal ECG stress test due to residual myocardial ischemia, ratio of heart failure and arrhythmias at stress test Evaluating correlative factors with positive submaximal ECG stress test in post AMI inpatients Method: non complicated, ST elevation AMI patients being treated in ChoRay hospital were inrolled in this descriptive, crossectional and prospective study Submaximal ECG stress test with Bruce protocol is performed and evaluated in selected patients Results: We performed submaximal ECG stress test for 38 patients 36.8% having residual myocardial ischemia, 18.4% having heart failure syndrome, and 7.8% having nonfatal arrhythmias or conductive disturbance (atrial or ventricular extrasystole, left bundle branch block) during stress test There isn’t severe arrhythmias such as ventricular tachycardia, complete heart block Correlative factors with positive submaximal ECG stress test (residual myocardial ischemia) (P < 0.05) include: age > 60, female, conservative medical or fibrinolytic treatment, maximal heart rate at effort < 120 bpm, poor effort ability < METS, heart rate decrease at 1st minute post effort ≤ 12 bpm, prolonged recovery time post effort (≥ minutes), heart failure syndrome at effort, new arrhythmias or conductive disturbances at effort No cases of complications necessitating procedure interruption Conclusion: Submaximal ECG stress test is a valuable noninvasive method of risk stratification for AMI, which can be safely performed between the 5th and 14th day post AMI phase in noncomplicated patients Key words: ECG stress test, AMI MỞ ĐẦU NMCT cấp ngày phổ biến giới Tại Hoa Kỳ có khoảng 1,1 triệu người bị NMCT/năm Trong vòng năm, gần ½ số bệnh nhân phải tái nhập viện biến cố tim mạch(1,3) Ở Việt Nam, từ vài thập niên trở lại NMCT khơng ngừng gia tăng Vì vậy, phát triển mạng lưới cấp cứu bệnh mạch vành việc ñánh giá phân tầng nguy ñối với bệnh nhân sau NMCT cấp ñể hướng dẫn ñiều trị trước sau xuất viện cần thiết(16) Những bệnh nhân ñã ổn ñịnh sau NMCT cấp khơng biến chứng có nguy tái NMCT, ñột tử biến cố tim mạch khác Các nguy liên quan với thiếu máu cục tim tồn dư, suy tim, rối loạn nhịp sau NMCT Do vậy, phát sớm bệnh nhân có nguy cao sau NMCT cấp cần thiết để có chiến lược điều trị thích ứng cho bệnh nhân Can thiệp mạch vành qua da cấp cứu ñối với bệnh nhân nhồi máu tim cấp vòng 12 đầu sau NMCT phương pháp giải gần triệt ñể nơi mạch vành tắc nghẽn cấp học mang lại hữu ích Tuy nhiên, phần nhiều bệnh nhân NMCT cấp không biến chứng ñã nhập viện chưa ñược chụp can thiệp mạch vành qua da việc thực ĐTĐGS mức tối ña giai ñoạn nằm viện nhằm phát tồn tắc nghẽn mạch vành sau dùng thuốc tiêu sợi huyết sau tái thông sinh lý cần thiết(12,11,10) ĐTĐGS (ñộ nhạy 68% ñộ ñặc hiệu 77%)(6,10) phương pháp thăm dò khơng xâm nhập, dễ thực hiện, tốn thiết nghĩ phát bất thường tồn sau NMCT cấp mà nghỉ triệu chứng khơng bộc lộ Ngồi ĐTĐGS giúp lượng giá khả thể lực bệnh nhân sau NMCT cấp để có kế hoạch luyện tập phục hồi chức tim(11,2,6,9,10) Khuyến cáo giới thực ĐTĐGS mức tối ña (submaximal) thường quy cho bệnh nhân sau NMCT cấp không biến chứng trước xuất viện(2,10) Việt Nam khuyến cáo chưa ñược quan tâm áp dụng rộng rãi chưa có nhiều ñề tài nghiên cứu vấn ñề này(11,6,10,14,5) Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Đánh giá kết ĐTĐGS thực mức tối ña bệnh nhân sau nhồi máu tim cấp không Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2010 670 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 Nghiên cứu Y học biến chứng vào thời ñiểm trước xuất viện (từ ngày thứ ñến ngày thứ 14 sau nhồi máu tim cấp) Mục tiêu chuyên biệt Xác ñịnh tỉ lệ ĐTĐGS mức tối đa dương tính với thiếu máu cục tim tồn dư (residial myocardial ischemia) sau NMCT cấp; tỉ lệ hội chứng suy tim xuất GS; tỉ lệ rối loạn nhịp GS Khảo sát yếu tố liên quan với ĐTĐGS mức tối đa dương tính sau NMCT cấp ĐỐI TƯỢNG- PHƯƠNGPHÁP NGHIÊN CỨU Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân -Bệnh nhân NMCT cấp có đoạn ST chênh lên khơng biến chứng ñang nằm ñiều trị Khoa Tim mạch – Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 11/2003 ñến tháng 11/2004 với ñủ tiêu chuẩn xác ñịnh NMCT cấp ST chênh lên: đau ngực kéo dài 30 phút, có biến ñổi ĐTĐ với ñoạn ST chênh lên NMCT cấp, xét nghiệm có chứng động học men tim tăng Troponin I > ng/L máu -Bệnh nhân ñộ tuổi từ 20 ñến 80, ñang ñược ñiều trị phương pháp nội khoa thông thường điều trị tái thơng thuốc tiêu sợi huyết tái thông phương pháp can thiệp mạch vành qua da cấp cứu - Tình trạng lâm sàng ổn ñịnh trước thực ĐTĐGS mức tối đa: khơng đau ngực, khơng khó thở, ĐTĐ ñã ổn ñịnh Tiêu chuẩn loại trừ - ĐTĐ nghi ngờ có tổn thương nhánh trái - Siêu âm tim có EF < 40% phình vách thất, loạn động vách thất -Bệnh nhân có chống ñịnh thực NPGS ñều bị loại khỏi mẫu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu tiền cứu, mô tả cắt ngang Tiến hành nghiên cứu Phương tiện thực hiện: xe ñạp lực kế phanh điện từ nối với máy phân tích điện tim nhãn hiệu SCHILLER CS-200 Phòng thực NPGS Khoa Tim mạch (L7B3) – Bệnh viện Chợ Rẫy, trang bị phòng có điều hòa nhiệt độ, giường khám bệnh có bánh xe đẩy, bình oxy, phương tiện hồi sức bản, thuốc Nitroglycerin dạng viên Chuẩn bị bệnh nhân: Giải thích bước tiến hành, khơng ngừng thuốc ức chế beta điều trị, ăn sáng nhẹ, khơng dùng thức ăn đồ uống có cafein, cồn, khơng hút thuốc lá, động viên bệnh nhân gia đình n tâm Tiến hành NPGS -Gắn 12 điện cực thơng dụng, thực NPGS mức tối đa theo qui trình Bruce: Mức khởi ñầu 25 W, tăng mức GS 25W cho phút Mục tiêu tầng số tim 120 đến 130 lần/phút bệnh nhân khơng có biểu triệu chứng ĐTĐ lâm sàng thiếu máu cục tim -Ghi nhận TST, HA nghỉ -Theo dõi: TST, HA, triệu chứng xuất (đau ngực, da tái nhợt, xanh tím, chóng mặt, nghe tim xuất dấu chứng bất thường), diễn biến ĐTĐ liên tục suốt trình GS thời gian hồi phục -In kết ĐTĐ vào thời ñiểm: trước thời ñiểm thực GS, cuối mức GS, ñỉnh ñiểm GS, phút thời gian hồi phục vào thời ñiểm hồi phục hồn tồn (chấm dứt NPGS) Tiêu chuẩn đánh giá NPGS dương tính: (có biểu thiếu máu cục tim tồn dư sau NMCT cấp) có triệu chứng sau: Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2010 671 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 Nghiên cứu Y học -Biến đổi có ý nghĩa đoạn ST (đoạn ST tính từ ñiểm J60): chênh xuống ≥ 1mm dạng ñi ngang ñi xuống, chênh xuống 1,5 mm dạng ñi lên, chênh lên ≥ mm chuyển ñạo khơng có sóng q -Xuất triệu chứng đau ngực ñiển hình Tiêu chuẩn ñánh giá bệnh nhân ñáp ứng HA thấp GS: HA tâm thu tụt không tăng 120 mmHg tăng cơng GS Tiêu chuẩn ngừng NPGS(11,10): có nhóm dấu hiệu sau: -Có dấu hiệu triệu chứng thiếu máu cục tim (NPGS mức tối ña dương tính) -Khi TST GS đạt 120 đến 130 lần/ phút, 110 lần/ phút BN ñang dùng thuốc nhóm ức chế beta; TST đạt 120 ñến 130 lần/ phút mà không biểu triệu chứng bất thường lâm sàng khơng thay đổi có ý nghĩa ĐTĐ xem kết NPGS mức tối đa bình thường (âm tính) Tất số liệu thu thập ñược NPGS theo mẫu bệnh án phân tích thống kê theo phần mềm vi tính thống kê SPSS 11.5, so sánh khác biệt có ý nghĩa thống kê p < 0,05 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Đặc ñiểm chung mẫu nghiên cứu Có 38 bệnh nhân thực ĐTĐGS mức tối ña Nam chiếm 86,84%, nữ 13,16%, độ tuổi trung bình 55 ± 12,6, độ tuổi từ 40 trở lên chiếm ña số 89,5%; bệnh nhân hút thuốc 55,3%; tăng huyết áp 39,5%; ñái tháo ñường 10,53%; Rối loạn lipid máu 65,79%; bệnh nhân có yếu tố nguy trở lên chiếm 84,2% Giờ nhập viện trung bình 11,4 ± 9,4 kể từ xuất triệu chứng NMCT, BN nhập viện sớm muộn 48 sau NMCT Bệnh nhân nhập viện trước 12 sau NMCT 68,4% Bệnh nhân ñược can thiệp ñặt stent mạch vành 7,9%; ñiều trị thuốc tiêu sợi huyết 26,3%; điều trị nội khoa thơng thường 65,8% Vị trí NMCT vùng trước 65,8%, vùng sau 34,2% Ngày thực NPGS mức tối đa sau NMCT cấp trung bình ± 2,5 ngày, sớm vào ngày thứ 5, muộn vào ngày thứ 14 sau NMCT cấp Kết ĐTĐGS mức tối ña -ĐTĐGS mức tối ña dương tính (thiếu máu cục tim tồn dư): 36,8% Theo tác giả Chaitman, tỉ lệ dương tính khoảng 30%(6) Nghiên cứu tác giả khác: Katerana Shetler 38,9%, Sara Partington 33%(14) -Xuất hội chứng suy tim GS: 18,4% -Đáp ứng HA thấp GS: 10,5% (4 trường hợp) Huyết áp tâm thu GS ñạt dược 120 mmHg yếu tố ñộc lập tiên lượng xấu tổn thương nhiều nhánh ñộng mạch vành (6,9,10) -Xuất rối loạn nhịp, rối loạn dẫn truyền không nghiêm trọng (ngoại tâm thu thất thưa, ngoại tâm thu nhĩ, block nhánh trái) trình GS: 7,8% Khơng có trường hợp nhịp nhanh thất, rung thất - TST lúc nghỉ trung bình 73 ± 10, TST thấp 58 lần/ phút, cao 99 lần/ phút - TST GS đạt trung bình 116 ± lần/ phút, thấp 80 lần/ phút, cao 140 lần/ phút - HA tâm thu lúc nghỉ trung bình 110 ± 13 mmHg, thấp 90 mmHg, cao 140 mmHg - HA tâm thu GS đạt trung bình 156 ± 26 mmHg, thấp 100 mmHg, cao 215 mmHg - Khả GS trung bình đạt ± 1,4 METS, thấp 3,4 METS, cao 10 METS - Thời gian GS trung bình ± 3,3 phút, ngắn 1,7 phút, dài 15 phút Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2010 672 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 Nghiên cứu Y học - TST hồi phục trung bình/ phút sau ngưng GS 13 ± nhịp/ phút, thấp nhịp/ phút, cao 30 nhịp/ phút - Thời gian hồi phục ĐTĐ, TST HA sau ngưng GS trung bình 7,7 ± 3,3 phút Các yếu tố liên quan ĐTĐGS mức tối ña dương tính (Thiếu máu cục tim tồn dư) - Nhóm tuổi từ 60 trở lên có tỉ lệ dương tính cao nhóm tuổi 60 (64,7% so với 14,3%, Chi-square, p = 0,001) Kết phù hợp với diễn tiến sinh lý bệnh xơ vữa ñộng mạch, bệnh nhân cao tuổi có khả bị tổn thương nhiều nhánh mạch vành Tuổi yếu tố quan trọng tiên lượng tử vong sau NMCT(7) - Nữ giới có tỉ lệ dương tính cao nam giới (80% so với 30,3% p = 0,032) Kết phù hợp với nhận ñịnh Douglas R Bree Peter A Crowford dự hậu bệnh nhân sau NMCT có ST chênh lên nữ giới xấu nam giới, ước tính tử vong sau năm NMCT cấp nữ 38%, nam 25%, suy tim nữ cao nam sau NMCT(3) - Bệnh nhân ñược điều trị nội khoa thơng thường có tỉ lệ dương tính cao phương pháp dùng thuốc tiêu sợi huyết, phương pháp ñiều trị ñặt stent mạch vành cấp cứu có tỉ lệ dương tính thấp (48% so với 20% 0%, kiểm ñịnh Somers’d; p = 0,015) Kết lý giải mức độ can thiệp vào tổn thương mạch vành Những trường hợp ñiều trị nội khoa thông thường ta chờ vào tái thông tự nhiên phần cục huyết ñông nơi tổn thương Trường hợp dùng thuốc tiêu sợi huyết giải cục huyết khối sang thương mảng xơ vữa tồn Trường hợp can thiệp đặt stent mạch vành giải triệt để nơi tắc nghẽn cục huyết khối chỗ mảng sang thương xơ vữa - Bệnh nhân có TST GS đạt 120 lần/ phút tỉ lệ dương tính cao nhóm bệnh nhân có TST GS ñạt ñược ≥ 120 lần/ phút (75% so với 9,1%, p = 0,00 ) Theo tác giả Braunwald, Pasternak Solbel TST đạt GS 120 lần/ phút yếu tố tiên lượng xấu bệnh nhân sau NMCT cấp(14) - Bệnh nhân có khả GS METS dương tính cao so với nhóm bệnh nhân có khả GS ≥ METS (85,7% so với 25,8%, p = 0,003) Kết cho thấy khả GS yếu tố nguy cao liên quan đến thiếu máu cục tim tồn dư sau NMCT cấp Theo tác giả Fletcher Schlant, sau NMCT cấp khả GS METS có tiên lượng tử vong sau cao bệnh nhân có khả GS METS(9,10) Kết nhận ñịnh có xu hướng phù hợp với Williams T Bardsley cho 14 ngày sau NMCT cấp khả GS khơng đạt METS với yếu tố ñoạn ST chênh xuống GS, Tần số tim GS thấp, HA tâm thu GS thấp dấu hiệu tổn thương ba nhánh mạch vành nghiêm trọng(3) - Bệnh nhân có số nhịp tim hồi phục/ phút ñầu tiên ≤ 12 lần/ phút sau ngưng GS có tỉ lệ dương tính cao nhóm bệnh nhân có số nhịp tim hồi phục/ phút > 12 lần/ phút(75% so với 9,1%, p = 0,00…), nghĩa khả tồn thiếu máu cục tim tồn dư sau NMCT cấp cao Kết lý giải cho yếu tố TST hồi phục ≤ 12 lần/ phút ñầu sau ngưng GS coi bất thường yếu tố tiên lượng tử vong(7,13) - Bệnh nhân có thời gian hồi phục kéo dài ≥ phút sau ngưng GS khả dương tính cao nhóm bệnh nhân có thời gian hồi phục nhanh < phút (61,1% so với 15%, p = 0,003), phù hợp với tác giả Fletcher Schlant thời gian hồi phục sau ngưng GS kéo dài ≥ phút tiên lượng xấu(9) - BN xuất hội chứng suy tim GS có tỉ lệ dương tính cao nhóm bệnh nhân khơng xuất hội chứng suy tim GS (71,4% so với 29%, p = 0,036) - Bệnh nhân xuất rối loạn nhịp rối loạn dẫn truyền GS có tỉ lệ dương tính cao so với nhóm bệnh nhân khơng xuất rối loạn nhịp rối loạn dẫn truyền (100% so với 31%, p = 0,018), qua kết ghi nhận trường hợp xuất rối loạn nhịp rối loạn dẫn truyền GS khả tồn tổn thương hẹp mạch vành cho dù lúc nghỉ Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2010 673 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 Nghiên cứu Y học triệu chứng lâm sàng ĐTĐ hồn tồn ổn định Những bệnh nhân xuất nhịp nhanh thất rung thất GS thường có tổn thương nhiều nhánh động mạch vành Phát rối loạn nhịp GS có giá trị vấn ñề theo dõi chiến lược ñiều trị cho bệnh nhân(5) Đánh giá mức độ an tồn ĐTĐGS mức tối ña Trong nghiên cứu khơng có trường hợp xảy biến chứng phải ngưng NPGS Khuyến cáo ACC/AHA, thực NPGS mức tối ña bệnh nhân sau NMCT cấp giai ñoạn hồi phục, không ñau ngực, không biểu suy tim, ĐTĐ ổn định an tồn xảy biến chứng(2) Theo y văn giới, biến chứng tái NMCT nghiêm trọng vỡ tim 0,03%, tái NMCT không nghiêm trọng ngưng tim 0,09%, nhịp nhanh thất 1,4%(6,10) Do tỉ lệ tai biến thấp nên nghiên cứu trường hợp xảy tai biến cỡ mẫu chưa ñủ lớn ñể gặp trường hợp tai biến xảy KẾT LUẬN NPGS mức tối ña ñược thực sớm kể từ ngày thứ ñến ngày thứ 14 sau NMCT cấp bệnh nhân khơng có biến chứng tình trạng lâm sàng ổn ñịnh Bằng phương tiện ĐTĐGS mức tối ña ñã phát triệu chứng thiếu máu cục tim tồn dư (NPGS mức tối ña dương tính) với tỉ lệ 36,8% đa số bệnh nhân chưa ñược chụp can thiệp ñặt stent mạch vành Xuất hội chứng suy tim gắng sức (suy tim tiềm ẩn) 18,4% Các rối loạn nhịp rối loạn dẫn truyền không nghiêm trọng 7,8% NPGS mức tối đa giúp lượng giá khả GS bệnh nhân thông qua số METS (Metabolic equivalent) thực ñược thực NPGS, qua ñó bác sĩ có kế hoạch ñiều trị, phục hồi chức tim, hướng dẫn khả sinh hoạt thể lực cụ thể bệnh nhân Các yếu tố liên quan với kết NPGS mức tối ña dương tính bệnh nhân sau NMCT cấp giai ñoạn nằm viện: bệnh nhân lớn tuổi (> 60 tuổi), nữ giới, khả GS thấp < METS, tốc ñộ hồi phục bất thường TST sau ngưng GS (< 12 nhịp/ phút), TST GS ñạt ñược 120 lần/ phút, thời kỳ hồi phục bệnh nhân sau ngưng GS kéo dài > phút, xuất hội chứng suy tim GS: có tần suất NPGS dương tính cao so với nhóm lại yếu tố Những bệnh nhân NMCT cấp ñược ñiều trị nội khoa thông thường (tái thông sinh lý) có tần suất dương tính cao so với bệnh nhân ñã ñược ñiều trị thuốc tiêu sợi huyết, trường hợp ñã ñược chụp can thiệp mạch vành cấp cứu qua da có tần suất dương tính thấp so với tái thơng sinh lý ñiều trị thuốc tiêu sợi huyết Từ viết tắt: NMCT: nhồi máu tim bệnh nhân: bệnh nhân ĐTĐGS: ñiện tâm ñồ gắng sức GS: gắng sức TST: tần số tim HA: huyết áp TÀI LIỆUTHAM KHẢO 10 11 12 Antman EM., Braunwald E (2001), “Acute myocardial infarction”, Harrison’s principles of internal medicine, McGraw-Hill, 15th ed, vol.1, pp.1387-1399 Antman EM and Smith SC (2004), ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction, ACC/AHA, pp 130-134 Bardsley WT., Mankin HT., and Miller TD (1991) “Electrocardiography: Exercise Testing”, Cardiology: fundamentals and practice, Mosby Year Book, 2th ed., Vol 1, pp 318-345 Bree DR and Crawford PA (2004), “Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction”, The Washington Manual Cardiology Subspecialty Consult, Lippincott Williams Wilkins, pp 70-83 Broustet J.P et Douard H (1992), Epreuve d’effort- Atlas de pratique cardiologique, Printel-Paris France, Tome 2, pp 39-79 Chaitman B (1992) “Exercise Stress Testing”, Heart Disease, W.B Saunders Co., 4th,pp 161-177 Chiu JH And Moen EK., (2004), “Post-Myocardial Infarction Risk Stratification and Management”, Manual of Cardiovascular Medicine, Lippincott Williams Wilkins, 2th, pp 64-71 Cole C and Huang J., (2004), “Exercise Electrocardiographic Testing”, Manual of Cardiovascular Medicine, Lippincott Williams Wilkins, 2th, pp 557-576 Fletcher GF And Schlant RC (1994), “The Exercise Test”, The Heart, th, pp 423-439 Gibbons RJ (2002), ACC/AHA 2002 Guideline Update for Exercise Testing, ACC/AHA Huỳnh Văn Minh, Trần Đỗ Trinh, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Phú Kháng, Nguyễn Huy Dung, Phạm Gia Cự, Trần Văn Huy (2004), “Khuyến cáo số 20: Nghiệm Pháp Gắng Sức chẩn đốn bệnh lý Tim Mạch người lớn”, Khuyến cáo xử trí bệnh lý Tim Mạch chủ yếu Việt Nam, Hội ñồng khoa học Hội Tim Mạch Học Quốc Gia Việt Nam- phụ trương Tạp chí Tim Mạch học (38), tr 497-521 Nguyễn Huy Dung (2000), “Về thời gian nằm viện bất ñộng bệnh nhân nhồi máu tim không biến chứng”, Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, Trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh tập phụ (1), tr 139-141 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2010 674 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 13 14 15 16 Nghiên cứu Y học Nissinen SI., Makikallio TH., Seppanen T., Tapanainen JM., Salo M., Tulppo MP and Huikuri HV (2003), Heart Rate Recovery After Exercise as a Predictor of Mortality Among Survivors of Acute Myocardial Infarction, The American Journal of Cardioliy, Vol 91, pp 711-713 Partington S., Myers J., Cho S., Froelicher V., Chun S (2003), Prevalence and prognostic value of exercise-induced ventricular arrhythmias, Amarican Heart Journal, Vol 145, (1), January 2003 Pasternak RC., Braunwald E and Sobel BE (1992) “Acute Myocardial Infarction”, Heart Disease, W.B Saunders Co., th, pp 1201-1270 Võ Quảng (1999), “ Tổng quan bệnh ñộng mạch vành, thiếu máu tim cục bộ- nhồi máu tim”, Kỷ yếu toàn văn báo cáo khoa học Hội nghị khoa học chuyên ngành tim mạch tăng huyết áp lần thứ IV, Hội Tim Mạch Học TP Hồ Chí Minh, tr 1925 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy Năm 2010 675 ... lý điều trị thuốc tiêu sợi huyết Từ viết tắt: NMCT: nhồi máu tim bệnh nhân: bệnh nhân ĐTĐGS: ñiện tâm ñồ gắng sức GS: gắng sức TST: tần số tim HA: huyết áp TÀI LIỆUTHAM KHẢO 10 11 12 Antman EM.,... trị thích ứng cho bệnh nhân Can thiệp mạch vành qua da cấp cứu ñối với bệnh nhân nhồi máu tim cấp vòng 12 đầu sau NMCT phương pháp giải gần triệt ñể nơi mạch vành tắc nghẽn cấp học mang lại hữu... mạng lưới cấp cứu bệnh mạch vành việc ñánh giá phân tầng nguy ñối với bệnh nhân sau NMCT cấp ñể hướng dẫn ñiều trị trước sau xuất viện cần thiết(16) Những bệnh nhân ñã ổn ñịnh sau NMCT cấp khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Điện tâm đồ gắng sức ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp, Điện tâm đồ gắng sức ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn