Phá thai nội khoa từ 50 đến 56 ngày vô kinh tại trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM

5 13 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 59,358 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 08:02

Đề tài nghiên cứu với mục tiêu nhằm khảo sát hiệu quả của phá thai nội khoa theo phác đồ 200mg mifepristone uống - 800mcg misoprostol đặt dưới lưỡi ở tuổi thai từ 50-56 ngày vô kinh và xác định tác dụng phụ thường gặp. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 Nghiên cứu Y học PHÁ THAI NỘI KHOA TỪ 50 ĐẾN 56 NGÀY VƠ KINH TẠI TRUNG TÂM CHĂM SĨC SỨC KHỎE SINH SẢN TP.HCM Trần Thị Lợi*, Huỳnh Thị Tuyết Mai** TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát hiệu phá thai nội khoa theo phác đồ 200mg Mifepristone uống- 800mcg Misoprostol đặt lưỡi tuổi thai từ 50-56 ngày vô kinh xác định tác dụng phụ thường gặp Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng khơng nhóm chứng 153 khách hàng muốn phá thai nội khoa có tuổi thai từ 50-56 ngày vơ kinh đến Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản với phác đồ uống 200mg Mifepristone kết hợp đặt lưỡi 800mcg Misoprostol 36-48 sau Nghiên cứu thực từ 9/2010 đến tháng 6/2011 Kết quả: Tỉ lệ sẩy thai trọn phác đồ phá thai nội khoa 96,5% Thời gian huyết kéo dài trung bình 14,8± 7,3 ngày Khơng có tai biến, nhiên tác dụng phụ thường gặp đau bụng, tiêu phân lỏng, ớn lạnh sốt 100; 42,5; 60,8; 9,2% Kết luận: Phác đồ Mifepristone 200mg (uống) kết hợp Misoprostol 800mcg đặt lưỡi 36-48 sau có hiệu gây sẩy thai trọn cao cho tuổi thai từ 50-56 ngày vơ kinh Từ khóa: phá thai nội khoa, Mifepristone, Misoprostol ABSTRACTS MEDICAL ABORTION IN PREGNANCIES FROM 50 TO 56 DAYS IN CENTER OF REPRODUCTIVE HEALTH CARE OF HO CHI MINH CITY Tran Thi Loi, Huynh Thi Tuyet Mai * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 16 - Supplement of No - 2012: 213 - 217 Objective: Determine the effect of medical abortion when using Misoprostol 800 ìg sublingual 36-48h after oral Mifepristone 200mg to terminate of 50-56 days gestation and the incidence of side-effects of this regimen Methods: One hundred and fifty three women who requested legal termination of pregnancy from 50 to 56 days were given 200 mg of oral mifepristone followed 36- 48 h later by 800 mcg (4×200 mcg tablets) of sublingual Misoprostol from Septemper 2010 to June 2011 in Center of Reproductive Health Care of Ho Chi Minh City Results: The complete abortion rate of this regimen is 96% There was one ongoing pregnancy The median duration of vaginal bleeding was 14.8 days There were no serious complications However, lower abdominal pain, diarrhoea, chills and fever were the commonest side-effects with incidences of 100; 42.5; 60.8 and 9.2% respectively Conclusion: The combination of mifepristone and sublingual misoprostol is effective for medical abortion for 50 to 56 days gestation Key words: medical abortion, Mifepristone, Misoprostol Nam thuộc loại cao giới(9) Năm ĐẶT VẤN ĐỀ 2009, tổng số trường hợp phá thai địa bàn Cuối năm 2005, tỷ lệ nạo phá thai Việt *Bộ Môn Sản – Đại học Y Dược TP HCM ** Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản TP HCM Tác giả liên lạc: GS Trần Thị Lợi ĐT: 0913 678 064 Email: tranthiloi@hotmail.com Sản Phụ Khoa 213 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 thành phố 13.438 trường hợp Riêng tháng đầu năm 2010, có đến 239 trường hợp phá thai trẻ vị thành niên(2) Cho dù lý gì, việc nạo phá thai thủ thuật để lại nhiều di chứng hậu xấu viêm tắc ống dẫn trứng, thai ngồi tử cung, tiền đạo, vơ sinh… Qua nhiều nghiên cứu nước giới, kết hợp Mifepristone Misoprostol tỏ có hiệu an toàn chấm dứt thai kỳ sớm Từ năm 2002, Hướng Dẫn Quốc gia Bộ Y Tế quy định phác đồ phá thai nội khoa (PTNK) tuổi thai 49 ngày vô kinh, đến cuối năm 2009, việc phá thai nội khoa tuổi thai ≤ 56 ngày vô kinh phép triển khai tuyến tỉnh(1) Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Tp.HCM sở y tế chuyên lãnh vực kế hoạch hóa gia đình chưa triển khai dịch vụ PTNK tuổi thai từ 50 đến 56 ngày vô kinh Nghiên cứu nhằm khảo sát hiệu PTNK tuổi thai từ 50-56 ngày vô kinh, lần áp dụng Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Tp.HCM ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu theo thiết kế thử nghiệm lâm sàng khơng nhóm chứng, thực Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản TP.HCM từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2011 Tất khách hàng có thai ngồi ý muốn có tuổi thai từ 50-56 ngày vô kinh muốn chấm dứt thai kỳ phương pháp phá thai nội khoa, khơng có chống định dùng thuốc đồng ý tham gia nghiên cứu chọn vào mẫu nghiên cứu cỡ mẫu đạt 153 khách hàng Tiêu chuẩn chẩn đoán tuổi thai: dựa vào lâm sàng siêu âm ngả âm đạo Tiêu chuẩn thành công nghiên cứu Kết thúc thai kỳ hồn tồn mà khơng can thiệp ngoại khoa vào buồng tử cung, thời gian tối đa để theo dõi khách hàng tuần sau đặt lưỡi Misoprostol Tiêu chuẩn phá thai nội khoa thất bại Khi có điều kiện sau: Khách hàng đổi ý chuyển sang hút thai 214 Hoặc huyết âm đạo kéo dài, nhiều ảnh hưởng tổng trạng hút cầm máu Hoặc tái khám sau tuần, siêu âm có thai ngưng tiến triển, hay thai tiếp tục phát triển, hay có khối echo hỗn hợp lòng tử cung kết hợp với khám lâm sàng, nếu: tử cung to, đau bụng âm đạo huyết nhiều hút thai Sau kinh tháng mà thấy khối echo hỗn hợp lòng tử cung KẾT QUẢ Trong thời gian tháng từ tháng 09/2010 đến tháng 04/2011, thu nhận 153 khách hàng Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Tp.HCM, dấu 12 trường hợp (7,8%) Đặc điểm đối tượng nghiên cứu Bảng 1: Đặc điểm chung tuổi, văn hóa, tình trạng nhân đối tượng tham gia nghiên cứu Đặc điểm Tần suất Tuổi < 20 tuổi 21 20 – 24 tuổi 58 25 – 29 tuổi 44 30 – 34 tuổi 21 ≥ 35 tuổi Nghề nghiệp Nội trợ 13 Công nhân – viên chức 43 Buôn bán 47 Học sinh – sinh viên 21 khác 29 Trình độ học Cấp I vấn Cấp II 25 Cấp III 43 Cao đẳng – đại học 76 Tình trạng Độc thân 71 hôn nhân Tuổi (TB ± ĐLC): 26,5 ± Tỷ lệ 13,7 37,9 28,8 13,7 5,9 8,5 28,1 30,7 13,7 19 5,9 16,3 28,1 49,7 46,4 Nhận xét: Khách hàng chọn phương pháp phá thai nội khoa trẻ tuổi, có trình độ học vấn cao, số đối tượng sinh viên- học sinh khơng nhỏ tình trạng chưa lập gia đình gần phân mẫu nghiên cứu Bảng 2: Đặc điểm tiền sản khoa KHHGĐ Đặc điểm Có thai lần đầu Chưa bỏ thai Tần suất 96 113 Tỷ lệ 62,7 73,9 Chuyên Đề Sức khỏe Sinh sản Bà Mẹ - Trẻ em Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 Đặc điểm Nạo hút thai PTNK Chưa có Tổng cộng Tần suất 25 20 114 153 Tỷ lệ 16,3 13,1 74,5 Nhận xét: Đa số khách hàng chưa sanh chọn phương pháp PTNK, hạn chế can thiệp vào buồng tử cung, phần tránh ảnh hưởng xấu sau cho sức khỏe sinh sản Bảng 3: Hiệu phác đồ Tần suất 136 1 12 153 Thành cơng Thất bại Thai phát triển Thai ngưng phát triển Ra huyết âm đạo nhiều Sót Mất dấu Tổng Tỷ lệ(%) 96,5 3,5 0,7 0,7 0,7 1,4 7,8 Nhận xét: Tỷ lệ sẩy thai trọn phác đồ 96,5 %, trường hợp thai tiếp tục phát triển, trường hợp huyết âm đạo nhiều phải hút cầm máu mà chưa kịp siêu âm Mười hai trường hợp dấu với nguyên nhân sau: trường hợp bận việc 33,3% (4/12), trường hợp khách hàng tự cho khỏe 41,7% (5/12), có trường hợp khơng huyết âm đạo, khơng đau bụng nhận lời đến tái khám sau khơng đến khơng trả lời điện thoại chiếm 25% (3/12) Bảng 4: Mức độ đau bụng Mức độ đau bụng Rất Ít Trung bình Nhiều Rất nhiều Tổng cộng Tần suất 23 45 62 17 153 Tỷ lệ (%) 3,9 15 29,4 40,5 11,1 100 Nhận xét: Có 29,4% (45/153) đau bụng trung bình, 40,5% (62/153) đau bụng nhiều 11,1% (17/153) đau bụng nhiều Bảng 5: Mức độ huyết Mức độ huyết Rất kinh nguyệt Ít kinh nguyệt Giống kinh nguyệt Sản Phụ Khoa Tần suất 19 61 Tỷ lệ (%) 12,4 39,9 Nghiên cứu Y học Mức độ huyết Nhiều kinh nguyệt Rất nhiều kinh nguyệt Tần suất 68 Tỷ lệ (%) 44,4 1,3 Nhận xét: Trong theo dõi, có 44,4% (68/153) huyết âm đạo nhiều kinh, 39,9% (61/153) huyết hành kinh 1,3% (2/153) huyết nhiều kinh nguyệt Trong số trường hợp huyết nhiều kinh nguyệt, có trường hợp phải hút cầm máu ảnh hưởng đến tổng trạng khách hàng, trường hợp lại lượng huyết âm đạo giảm bớt không cần xử trí Bảng 6: Tác dụng phụ Misoprostol xử trí Tác dụng phụ Đau bụng Buồn nơn Nơn Tiêu phân lỏng Ớn lạnh/run Sốt Chóng mặt Nhức đầu Dị ứng Tê lưỡi Tần suất 153 75 48 65 93 14 33 19 24 24 Tỷ lệ 100 49 31,4 42,5 60,8 9,2 21,6 12,4 15,7 9,2 Xử trí 43 (31,4%) (50%) Nhận xét: Tác dụng phụ thường gặp là: 100% khách hàng bị đau bụng mức độ đau khác nhau, ớn lạnh/run chiếm 60,8%, tiêu phân lỏng (42,6%), chóng mặt (21,6%), nhức đầu (12,4%), tê lưỡi (9,2%), sốt (9,2%), tê đầu ngón tay (8,5%) dị ứng (15,7%).Các tác dụng phụ hầu hết tự khỏi khơng cần điều trị Có 31,4% khách hàng có sử dụng thuốc giảm đau Paracetamol trường hợp phải dùng thuốc hạ sốt Bảng 7: Đánh giá chấp nhận hài lòng Mức độ Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Trung tính Hài lòng Rất hài lòng Tổng cộng Tần suất 87 40 141 Tỷ lệ (%) 0,7 3,6 5,6 61,7 28,4 100 Nhận xét: Tất khách hàng hài lòng hài lòng chọn lại phương pháp phá thai nội khoa có thai lần Chỉ có 8% khách hàng khơng chọn lại phá thai nội khoa 215 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 lý do:ra huyết âm đạo kéo dài 45,4%, đau bụng nhiều 18,2%, phải can thiệp thủ thuật 18,2% va huyết âm đạo nhiều 18,2% BÀN LUẬN Khi so sánh đặc điểm chung dân số nghề nghiệp, trình độ văn hóa, tình trạng nhân nghiên cứu với nghiên cứu tác giả N T N Ngọc (2010)(4) thực bệnh viện Hóc Mơn cho thấy có khác biệt Điều nghiên cứu chúng tơi thực thành phố Hồ Chí Minh tình trạng quan hệ trước hôn nhân ngày nhiều Kết nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thành công phác đồ phá thai nội khoa cho tuổi thai từ 50-56 ngày vơ kinh khả quan 96,5%, tránh việc can thiệp thủ thuật vào buồng tử cung Trong nghiên cứu tác giả Schreiber(6), tỷ lệ thành cơng 93%, tác giả dùng 200mg Mifepristone uống thời điểm đặt âm đạo 800mcg Misoprostol, làm tử cung chưa kịp xuất co chưa có nhạy cảm tử cung, cổ tử cung với Prostaglandin nên giảm khả tống xuất thai, đồng thời tác giả đánh giá sớm phác đồ PTNK thời điểm tuần làm tăng tỷ lệ can thiệp ngoại khoa vào buồng tử cung So sánh với kết nghiên cứu Nguyễn Thị Như Ngọc cộng (4), phân tích kết sẩy thai trọn theo nhóm tuổi thai từ 50 - 56 ngày vô kinh, dùng phác đồ uống 200mg Mifepristone kết hợp 800µg Misoprostol áp má sau 36 - 48 có tỷ lệ thành cơng 98,5% Có thể nói Misoprostol áp má có hiệu sẩy thai trọn tương đương với đường âm đạo tạo tác động vào trương lực tử cung tương tự Kết cao kết nghiên cứu chúng tơi có lẽ đường sử dụng Misoprostol khác Trong q trình nghiên cứu có trường hợp huyết âm đạo nhiều chưa kịp siêu âm hút cầm máu khách hàng lo lắng Sau đặt lưỡi viên Misoprostol, tác dụng phụ thường gặp ớn lạnh (60,8%), buồn nơn (49%), nơn (31,4%) tiêu phân lỏng (42,5%) Ngồi xuất tình 216 trạng dị ứng chiếm (15,7%) mức độ nhẹ ngứa, đỏ lòng bàn tay hay mặt tự hết vòng 30 phút mà khơng cần xử trí So sánh với nghiên cứu tác giả Tang(2003)(9), Winikoff (2008)(9), có liều lượng Misoprostol 800µg đặt lưỡi, tỷ lệ tác dụng phụ tiêu phân lỏng 40,2%; 33,3% tương đương với kết chúng, nhiên tỷ lệ tác dụng phụ ớn lạnh nghiên cứu cao nhiều so với tác giả N.T.N.Ngoc(2007)(4) 12% (ngậm áp má 800mcg Misoprostol) Điều chúng tơi theo dõi sát khách hàng sau đặt lưỡi 800µg Misoprostol suốt Trung Tâm CSSKSS TP.HCM nên ghi nhận đầy đủ tác dụng phụ xảy hay khác đường dùng thuốc KẾT LUẬN Trong thời gian từ tháng 09/2010- 4/2011, sau tiến hành nghiên cứu 153 khách hàng phá thai nội khoa Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản TP.HCM, đạt kết sau: tỉ lệ sẩy thai trọn phác đồ Mifepristone uống – đặt lưỡi 800mcg Misoprostol sau 36-48 96,5% Có trường hợp thai tiếp tuc phát triển Các tác dụng phụ thường gặp ớn lạnh/run: 60,8%, buồn nôn 49%, nôn 31,4%, tiêu phân lỏng 42,5% Khơng có trường hợp vỡ tử cung, nhiễm khuẩn hay truyền máu TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Y tế (2009).”Phá thai đến hết tuần thuốc” Hướng dẫn Quốc gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, trang 388 Đỗ Hiếu.“Chuyện buồn phá thai tuổi trẻ”, http://www.anhp.vn/VN/TrangChu/Tintuc/Phongsu/2010/12/6/ 18028/ Mifestad 200 Widal 2004:358-359 Nguyễn Thị Như Ngọc cộng (2010) ” So sánh phác đồ phá thai nội khoa: Mifepristone + Misoprostol với Misoprostol đơn thuần.” Hội thảo quốc gia thông tin phác đồ phá thai nội khoa TP HCM, Việt Nam, tr: 22-27 Nguyễn Văn Nhắng, Lê Văn Thạnh, Nguyễn Thị Như Ngọc, Erica Chong, MPH, Tamar Tsereteli (2010) “So sánh 400 800 mcg Misoprostol sau Mifepristone phá thai nội khoa sớm” Hội thảo quốc gia thông tin phác đồ phá thai nội khoa, tr 4351 Schreiber CA, Creinin MD Harwood B, Murthy AS (2005) A pilot study of mifepristone and misoprostol administered at the Chuyên Đề Sức khỏe Sinh sản Bà Mẹ - Trẻ em Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 same time for abortion in women with gestation from 50 to 63 days Contraception 71(6):447-450 Tang et al (2002) Pilot study on the use of Mifepristone with sublingual or vaginal Misoprostol for medical abortion of less than weeks gestation Human Reproduction, Vol.17, No 7, 17381740 Tang et al., (2003) A prospective, randomized, placebocontrolled trial on the use of Mifepristone with sublingual or Sản Phụ Khoa Nghiên cứu Y học vaginal Misoprostol for medical abortion of less than weeks gestation Human Reproduction, Vol.18, No 11, 2315 – 2318 Winikof et al (2008) Two distinct oral routes of Misoprostol in Mifepristone medical abortion Obstetrics and gynecology December 2008 - volume 112; pp 1303-1310 217 ... Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản TP.HCM từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2011 Tất khách hàng có thai ngồi ý muốn có tuổi thai từ 50- 56 ngày vô kinh muốn chấm dứt thai kỳ phương pháp phá thai nội khoa, ... dứt thai kỳ sớm Từ năm 2002, Hướng Dẫn Quốc gia Bộ Y Tế quy định phác đồ phá thai nội khoa (PTNK) tuổi thai 49 ngày vô kinh, đến cuối năm 2009, việc phá thai nội khoa tuổi thai ≤ 56 ngày vô kinh. .. tuổi thai từ 50- 56 ngày vô kinh, lần áp dụng Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Tp.HCM ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu theo thiết kế thử nghiệm lâm sàng khơng nhóm chứng, thực Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Phá thai nội khoa từ 50 đến 56 ngày vô kinh tại trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM, Phá thai nội khoa từ 50 đến 56 ngày vô kinh tại trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn